NST bind 24

kr100,00

Digitaliserte hefter (PDF) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift.

For innhold i hvert hefte se i beskrivelsen, velg hvilket hefte du vil kjøpe i menyen under.

 

Description

Bind 24 (1973-1974)

Hefte 1

 • Engelstad, Sigurd. “Slekten Wangesteens opprinnelse.” NST 24 (1973): 1-17.
 • Moestue, Sven. “Slekten Kleboe fra Modum. En oversikt.” NST 24 (1973): 18-38.
 • Bugge, Kjeld. “Utdrag av Trondheims skifteprotokoll nr. 6.” NST 24 (1973): 39-64.
 • Juel, Niels. “Två begravningssköldar.” NST 24 (1973): 65-68.
 • Engelstad, Sigurd. “Kaptein og toller Lars Tange.” NST 24 (1973): 69-72.

Hefte 2

 • Einar Bjarnason. “Kildemateriale til slægtsforskning i Island yngre end fra 1550.” NST 24 (1973): 81-93.
 • Haanshus, Ingeborg. “Bartskjær, stadskirurg på Bragernes Jesper Gram og noen av hans etterkommere.” NST 24 (1973): 94-120.
 • Brynildsrud, Lars Petter. “Audun Hugleiksson av Hegranes, hans karriere og fall.” NST 24 (1973): 121-141.
 • Bang, Sv. “Navnekluden fortæller –.” NST 24 (1973): 142-151.

Hefte 3

 • Naeseth, Gerhard B. “Hender over havet. Norsk-amerikansk slektsforskning. Foredrag holdt i Norsk Slektshistorisk Forening 27. november 1973.” NST 24 (1974): 161-175.
 • Galtung, L[auritz] F[redrik]. “Den norske ridder og riksråd Gaute Eriksøn Galtungs forbindelse med Sverige. Pryder hans våpenskjold Den Hellige Birgittas relikvieskrin?” NST 24 (1974): 176-182.
 • Rogne, Margit. “Slekten Kindt. Fra håndverkermiljø i det gamle Kristiania.” NST 24 (1974): 183-217.
 • Fabritius, Albert, (1905-1976). “Norske indskydere i den civile enkekasse af 1736 (Understøttelses-Anstalt).” NST 24 (1974): 218-234.
 • Juel, Niels. “Prästen, ståthållaren och proviantmästaren.” NST 24 (1974): 235-240.

Hefte 4

 • Moestue, Sven. “En Felber-studie.” NST 24 (1974): 249-272.
 • Finne, Henrik Carstensen. “Mer om slekten Finne fra Risør og Kongsberg.” NST 24 (1974): 273-291.
 • Florentz, Erling. “Familien Florentz i Norge.” NST 24 (1974): 292-296.
 • Heyerdahl, Didrik. “Et Gasmann-brev.” NST 24 (1974): 297-305.
 • Jansen, Jonas, (1900-1975). “Studenterbøkene.” NST 24 (1974): 305-306.
 • Naustvik, Konrad. “Munch – Juul.” NST 24 (1974): 307-309.
 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. “Om å skrive slektshistorie – og å anmelde den.” NST 24 (1974): 310-311.
 • Cappelen, Hans A[rne] K[ristian] T[orolf], (1945–). “Begrepet våpen i norsk lovgivning. Rettslig vern.” NST 24 (1974): 312-313.

Additional information

Weight 165 g
Nstxxiv

Komplett bind (PDF), Hefte 1 PDF, Hefte 1 trykt, Hefte 2 PDF, Hefte 2 trykt, Hefte 3 PDF, Hefte 3 trykt, Hefte 4 PDF, Hefte 4 trykt