NST bind 27

kr100,00

Digitaliserte hefter (PDF) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift.

For innhold i hvert hefte se i beskrivelsen, velg hvilket hefte du vil kjøpe i menyen under.

 

Description

Bind 27 (1979-1980)

Hefte 1

 • Hjorth, Niels Christian. “Slekten Hagemanns avstamning fra Magister Christen Nielsen Bundtz i Christiania.” NST 27 (1979): 1-43.
 • Moestue, Sven. “Tillegg og rettelser til slektene Unger, Nordraach, Kleboe, Felber.” NST 27 (1979): 44-53.
 • Holm, Else Marie, (1908–) og Lisen Wikant. “Konjekturer som ikke holder?” NST 27 (1979): 54-55.
 • Moestue, Sven. Melding av Olaf Ludvig Rummelhoff: Slekten (von) Rummelhoff fra BalticumNST 27 (1979): 58-62.
 • Blytt, Bjørn. “Ad slektene Egede – Hynd – Blytt.” NST 27 (1979): 66.

Hefte 2

 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. “Gård og slekt.” NST 27 (1979): 81-84.
 • Wasberg, Gunnar Christie. “Larvikslekten Bugge. Magnus-grenen.” NST 27 (1979): 85-115.
 • Rasmussen, Jørgen Nybo. “Margrethe Mogensdatters “testamente” – en korrektion.” NST 27 (1979): 116-117.
 • Rummelhoff, Ivar. “Debatt. Sven Moestue og slekten Rummelhoff.” NST 27 (1979): 129-133.
 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. “† Elisa Tandberg [1873-1979].” NST 27 (1979): 139.
 • Leistad, Lita Brodtkorb. “Ad slekten Kielsberg – Kieldsberg.” NST 27 (1979): 158-159.

Hefte 3

 • Bryn, Tom. “Bergmusikant i Kongsberg Thomas Thomassen Bryns forfedre. Slekten Bryn i nytt lys.” NST 27 (1980): 161-173.
 • Engelstad, Sigurd. “Petter Dass’ død.” NST 27 (1980): 174-176.
 • Hoem, Arne I. “Slektsgransking på en spesiell måte.” NST 27 (1980): 177-181.
 • Hjelmtveit, Nils. “Tre søstre.” NST 27 (1980): 182-195.
 • Fiskaa, Haakon M. “Om bruken av vannmerker for tidfesting av dokumenter, håndskrifter, kart og plansjer m.m. samt til avsløring av forfalskninger.” NST 27 (1980): 196-208.
 • Nedrebø, Yngve. “Hvem var “Nicolaus Iohannis Bugeus”?” NST 27 (1980): 209-214.
 • Juel, Niels. “Om norsk-svensk innvandring.” NST 27 (1980): 215-220.
 • Juel, Niels. “En fåfäng klagan.” NST 27 (1980): 221-225.
 • Svarstad, Christianne Undset. “Omkring et postkort fra Sigrid Undsets tip-oldefar og romanen “Madame Dorthea”.” NST 27 (1980): 226-229.
 • Rosenberger, Bjørn J. “Aarsille Thorbjørnsdatter Skaktavl nok en gang.” NST 27 (1980): 230-236.
 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. “In memoriam [Andreas Stang (1916-1979) og Sven Houmøller (1916-1979)].” NST 27 (1980): 237-238.
 • Wasberg, Gunnar Christie. “Skuncker og Skanker i Sverige og Norge.” Melding av Herje Skuncke: Släkten Skunck/Skånke/Skanke. Norrköping 1979. Privat forlag. NST 27 (1980): 240.
 • Moestue, Sven. “Den Rummelhoffske slektshistorie.” NST 27 (1980): 242.

Hefte 4

 • Juhasz, Lajos, (1912–). “Kallsbøkene i Danmark og Norge.” NST 27 (1980): 257-265.
 • Holtermann, Sten O. R. “Något om familjen Holtermanns røtter i 1500-talets Hannover.” NST 27 (1980): 266-272.
 • Rasch-Engh, Rolf. “«Parentasjon over Hans Exellence hr. General-Lieutenant Johan Jacob von Fasting,» Korskirken i Bergen, 3. februar 1790.” NST 27 (1980): 273-277.
 • Steen-Johnsen, Ivar. “Et levende forhold til historien.” NST 27 (1980): 278-279.
 • Bugge, Kjeld. “Bak de tørre tall.” NST 27 (1980): 280-283.
 • Fiskaa, Haakon M. “P. M. Gjærder. Boktrykker, forfatter, mekaniker og spellmann.” NST 27 (1980): 284-291.
 • Bugge, Kjeld. “Utdrag av Trondheims skifteprotokoller [1716-1720].” NST 27 (1980): 292-320.
 • Finne, Henrik Carstensen. “Finne i vest og Hane i nord.” NST 27 (1980): 321-331.
 • Wasberg, Gunnar Christie. “Norske vikingeslekter og de europeiske feudalsamfunn. Foredrag ved 14. kongress for Genealogi og Heraldikk, København, august 1980, der i tysksproglig fremføring.” NST 27 (1980): 332-343.
 • Leistad, Lita Brodtkorb. “En patriark på det gamle Røros – stamfar for store og vidt utbredte slekter.” NST 27 (1980): 344-349.
 • Holm, Else Marie, (1908–) og Lisen Wikant. “Joannes Martini Rhugius. En foreløpig meddelelse.” NST 27 (1980): 350.

Additional information

Weight 165 g
Nstxxvii

Komplett bind (PDF), Hefte 1 PDF, Hefte 1 trykt, Hefte 2 PDF, Hefte 2 trykt, Hefte 3 PDF, Hefte 3 trykt, Hefte 4 PDF, Hefte 4 trykt