NST bind 27

kr 100,00

Digitaliserte hefter (PDF) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift.

For innhold i hvert hefte se i beskrivelsen, velg hvilket hefte du vil kjøpe i menyen under.

 

Produktnummer: I/A Kategorier: , Stikkord: ,

Beskrivelse

Bind 27 (1979-1980)

Hefte 1

 • Hjorth, Niels Christian. «Slekten Hagemanns avstamning fra Magister Christen Nielsen Bundtz i Christiania.»: s1-43.
 • Moestue, Sven. «Tillegg og rettelser til slektene Unger, Nordraach, Kleboe, Felber.»: s44-53.
 • Holm, Else Marie, (1908–) og Lisen Wikant. «Konjekturer som ikke holder?»: s54-55.
 • Moestue, Sven. Melding av Olaf Ludvig Rummelhoff: «Slekten (von) Rummelhoff fra Balticum.«: s58-62.
 • Blytt, Bjørn. «Ad slektene Egede – Hynd – Blytt.»: s66.

Hefte 2

 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «Gård og slekt.»: s81-84.
 • Wasberg, Gunnar Christie. «Larvikslekten Bugge. Magnus-grenen.»: s85-115.
 • Rasmussen, Jørgen Nybo. «Margrethe Mogensdatters «testamente» – en korrektion.»: s116-117.
 • Rummelhoff, Ivar. «Debatt. Sven Moestue og slekten Rummelhoff.»: s129-133.
 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «† Elisa Tandberg [1873-1979].»: s139.
 • Leistad, Lita Brodtkorb. «Ad slekten Kielsberg – Kieldsberg.»: s158-159.

Hefte 3

 • Bryn, Tom. «Bergmusikant i Kongsberg Thomas Thomassen Bryns forfedre. Slekten Bryn i nytt lys.»: s161-173.
 • Engelstad, Sigurd. «Petter Dass’ død.»: s174-176.
 • Hoem, Arne I. «Slektsgransking på en spesiell måte.»: s177-181.
 • Hjelmtveit, Nils. «Tre søstre.»: s182-195.
 • Fiskaa, Haakon M. «Om bruken av vannmerker for tidfesting av dokumenter, håndskrifter, kart og plansjer m.m. samt til avsløring av forfalskninger.»: s196-208.
 • Nedrebø, Yngve. «Hvem var «Nicolaus Iohannis Bugeus»?»: s209-214.
 • Juel, Niels. «Om norsk-svensk innvandring.»: s215-220.
 • Juel, Niels. «En fåfäng klagan.»: s221-225.
 • Svarstad, Christianne Undset. «Omkring et postkort fra Sigrid Undsets tip-oldefar og romanen «Madame Dorthea».»: s226-229.
 • Rosenberger, Bjørn J. «Aarsille Thorbjørnsdatter Skaktavl nok en gang.»: s230-236.
 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «In memoriam [Andreas Stang (1916-1979) og Sven Houmøller (1916-1979)].»: s237-238.
 • Wasberg, Gunnar Christie. «Skuncker og Skanker i Sverige og Norge.» Melding av Herje Skuncke: Släkten Skunck/Skånke/Skanke. Norrköping 1979. Privat forlag.: s240.
 • Moestue, Sven. «Den Rummelhoffske slektshistorie.»: s242.

Hefte 4

 • Juhasz, Lajos, (1912–). «Kallsbøkene i Danmark og Norge.»: s257-265.
 • Holtermann, Sten O. R. «Något om familjen Holtermanns røtter i 1500-talets Hannover.»: s266-272.
 • Rasch-Engh, Rolf. ««Parentasjon over Hans Exellence hr. General-Lieutenant Johan Jacob von Fasting,» Korskirken i Bergen, 3. februar 1790.»: s273-277.
 • Steen-Johnsen, Ivar. «Et levende forhold til historien.»: s278-279.
 • Bugge, Kjeld. «Bak de tørre tall.»: s280-283.
 • Fiskaa, Haakon M. «P. M. Gjærder. Boktrykker, forfatter, mekaniker og spellmann.»: s284-291.
 • Bugge, Kjeld. «Utdrag av Trondheims skifteprotokoller [1716-1720].»: s292-320.
 • Finne, Henrik Carstensen. «Finne i vest og Hane i nord.»: s321-331.
 • Wasberg, Gunnar Christie. «Norske vikingeslekter og de europeiske feudalsamfunn. Foredrag ved 14. kongress for Genealogi og Heraldikk, København, august 1980, der i tysksproglig fremføring.»: s332-343.
 • Leistad, Lita Brodtkorb. «En patriark på det gamle Røros – stamfar for store og vidt utbredte slekter.»: s344-349.
 • Holm, Else Marie, (1908–) og Lisen Wikant. «Joannes Martini Rhugius. En foreløpig meddelelse.»: s350.

Tilleggsinformasjon

Vekt 165 g
Nstxxvii

Komplett bind (PDF), Hefte 1 PDF, Hefte 1 trykt, Hefte 2 PDF, Hefte 2 trykt, Hefte 3 PDF, Hefte 3 trykt, Hefte 4 PDF, Hefte 4 trykt

NST bind 27

kr 100,00

Digitaliserte hefter (PDF) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift.

For innhold i hvert hefte se i beskrivelsen, velg hvilket hefte du vil kjøpe i menyen under.

 

Produktnummer: I/A Kategorier: , Stikkord: ,

Beskrivelse

Bind 27 (1979-1980)

Hefte 1

 • Hjorth, Niels Christian. «Slekten Hagemanns avstamning fra Magister Christen Nielsen Bundtz i Christiania.» NST 27 (1979): 1-43.
 • Moestue, Sven. «Tillegg og rettelser til slektene Unger, Nordraach, Kleboe, Felber.» NST 27 (1979): 44-53.
 • Holm, Else Marie, (1908–) og Lisen Wikant. «Konjekturer som ikke holder?» NST 27 (1979): 54-55.
 • Moestue, Sven. Melding av Olaf Ludvig Rummelhoff: Slekten (von) Rummelhoff fra BalticumNST 27 (1979): 58-62.
 • Blytt, Bjørn. «Ad slektene Egede – Hynd – Blytt.» NST 27 (1979): 66.

Hefte 2

 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «Gård og slekt.» NST 27 (1979): 81-84.
 • Wasberg, Gunnar Christie. «Larvikslekten Bugge. Magnus-grenen.» NST 27 (1979): 85-115.
 • Rasmussen, Jørgen Nybo. «Margrethe Mogensdatters «testamente» – en korrektion.» NST 27 (1979): 116-117.
 • Rummelhoff, Ivar. «Debatt. Sven Moestue og slekten Rummelhoff.» NST 27 (1979): 129-133.
 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «† Elisa Tandberg [1873-1979].» NST 27 (1979): 139.
 • Leistad, Lita Brodtkorb. «Ad slekten Kielsberg – Kieldsberg.» NST 27 (1979): 158-159.

Hefte 3

 • Bryn, Tom. «Bergmusikant i Kongsberg Thomas Thomassen Bryns forfedre. Slekten Bryn i nytt lys.» NST 27 (1980): 161-173.
 • Engelstad, Sigurd. «Petter Dass’ død.» NST 27 (1980): 174-176.
 • Hoem, Arne I. «Slektsgransking på en spesiell måte.» NST 27 (1980): 177-181.
 • Hjelmtveit, Nils. «Tre søstre.» NST 27 (1980): 182-195.
 • Fiskaa, Haakon M. «Om bruken av vannmerker for tidfesting av dokumenter, håndskrifter, kart og plansjer m.m. samt til avsløring av forfalskninger.» NST 27 (1980): 196-208.
 • Nedrebø, Yngve. «Hvem var «Nicolaus Iohannis Bugeus»?» NST 27 (1980): 209-214.
 • Juel, Niels. «Om norsk-svensk innvandring.» NST 27 (1980): 215-220.
 • Juel, Niels. «En fåfäng klagan.» NST 27 (1980): 221-225.
 • Svarstad, Christianne Undset. «Omkring et postkort fra Sigrid Undsets tip-oldefar og romanen «Madame Dorthea».» NST 27 (1980): 226-229.
 • Rosenberger, Bjørn J. «Aarsille Thorbjørnsdatter Skaktavl nok en gang.» NST 27 (1980): 230-236.
 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «In memoriam [Andreas Stang (1916-1979) og Sven Houmøller (1916-1979)].» NST 27 (1980): 237-238.
 • Wasberg, Gunnar Christie. «Skuncker og Skanker i Sverige og Norge.» Melding av Herje Skuncke: Släkten Skunck/Skånke/Skanke. Norrköping 1979. Privat forlag. NST 27 (1980): 240.
 • Moestue, Sven. «Den Rummelhoffske slektshistorie.» NST 27 (1980): 242.

Hefte 4

 • Juhasz, Lajos, (1912–). «Kallsbøkene i Danmark og Norge.» NST 27 (1980): 257-265.
 • Holtermann, Sten O. R. «Något om familjen Holtermanns røtter i 1500-talets Hannover.» NST 27 (1980): 266-272.
 • Rasch-Engh, Rolf. ««Parentasjon over Hans Exellence hr. General-Lieutenant Johan Jacob von Fasting,» Korskirken i Bergen, 3. februar 1790.» NST 27 (1980): 273-277.
 • Steen-Johnsen, Ivar. «Et levende forhold til historien.» NST 27 (1980): 278-279.
 • Bugge, Kjeld. «Bak de tørre tall.» NST 27 (1980): 280-283.
 • Fiskaa, Haakon M. «P. M. Gjærder. Boktrykker, forfatter, mekaniker og spellmann.» NST 27 (1980): 284-291.
 • Bugge, Kjeld. «Utdrag av Trondheims skifteprotokoller [1716-1720].» NST 27 (1980): 292-320.
 • Finne, Henrik Carstensen. «Finne i vest og Hane i nord.» NST 27 (1980): 321-331.
 • Wasberg, Gunnar Christie. «Norske vikingeslekter og de europeiske feudalsamfunn. Foredrag ved 14. kongress for Genealogi og Heraldikk, København, august 1980, der i tysksproglig fremføring.» NST 27 (1980): 332-343.
 • Leistad, Lita Brodtkorb. «En patriark på det gamle Røros – stamfar for store og vidt utbredte slekter.» NST 27 (1980): 344-349.
 • Holm, Else Marie, (1908–) og Lisen Wikant. «Joannes Martini Rhugius. En foreløpig meddelelse.» NST 27 (1980): 350.

Tilleggsinformasjon

Vekt 165 g
Nstxxvii

Komplett bind (PDF), Hefte 1 PDF, Hefte 1 trykt, Hefte 2 PDF, Hefte 2 trykt, Hefte 3 PDF, Hefte 3 trykt, Hefte 4 PDF, Hefte 4 trykt