NST bind 31

kr150,00

Tilgjengelige hefter av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift i papir og digitalisert (PDF).

For innhold i hvert hefte se i beskrivelsen, velg hvilket hefte du vil kjøpe i menyen under.

 

Description

Bind 31 (1987-1988)

HEFTE 1

 • Holm, Else Marie, (1908–). “Hattemakere.” NST 31 (1987): 1-16.
 • Juhasz, Lajos, (1912–). “Kildeskriftsfondet.” NST 31 (1987): 17-40.
 • Bugge, Kjeld. “Husmannsslekten på Lysop.” NST 31 (1987): 41-45.
 • Nielsen, Jens Petter, (1963–) og Jan Fredrik Lysaker Engedahl, (1955–). “Laurits «Jensen» Viken i Eiker, hans kone, og deres nærmeste slekt.” NST 31 (1987): 46-58.
 • Normann, Hugo. “Hvem var Nordlandshandler og Trondhjemsborger Steffen Jute?” NST 31 (1987): 59-63.
 • Stølen, Anders. “Forfedrar til Losnaætta.” NST 31 (1987): 64-70.
 • Fagerli, Torkel. “Berggren-slekten fra Sandefjord.” NST 31 (1987): 71-75.
 • Seland, Per, (1924-1991).”Tingbøkene for Rogaland.” NST 31 (1987): 78.
 • Bugge, Kjeld. “Svar til spørsmål nr. 259 [Myhre].” NST 31 (1987): 87-88.
 • Lind, Asbjørn. “Svar til spørsmål nr. 585 [Berg i Steigen].” NST 31 (1987): 88.
 • Børsting, Bodil Moum. “Kommentar til spørsmål nr. 597 [Lier].” NST 31 (1987): 88.

HEFTE 2

 • Juhasz, Lajos, (1912–). “Statsarkivet i Oslo i E. A. Thomles tid.” NST 31 (1987): 97-116.
 • Seland, Per, (1924-1991). “Homplands-ætten i Sirdal.” NST 31 (1987): 117-146.
 • Hjorth, Niels Christian. “Borgermester Cornelius Timansen, Jens Cornelissen og Oluf Holck. En studie over slektsforbindelser i 1600-årenes Fredrikstad.” NST 31 (1987): 147-193.
 • Fosmo, Otto Adolf. “Sira Andres Ogmundsson. Prest på Hoff, prost på Toten, kannik i Hamar og kannik i Oslo. (Og om hans kirke, forgjengere i kallet og hans slekt).” NST 31 (1987): 194-208.
 • Grønland, Tormod. “Svar til spørsmål 610.” NST 31 (1987): 229.
 • Bielke, Bernt G. “Svar på spørsmål nr. 611 [Hyld].” NST 31 (1987): 230-231.
 • Mardal, Magnus. Melding av Knud Gether: Middelalder-Familier i Flensborg og Nordfrisland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge. Et bidrag til Sønderjyllands personalhistorie. 1986-1987. NST 31 (1987): 234-235.
 • Folkestad, Mark og Lita Brodtkorb Leistad. “Ad. Mecklenborg-artikkelen i NST, XXX, s.229-250.” NST 31 (1987): 236-237.
 • Stølen, Anders. “Ad. artikkel om Losna-ætten i NST, XXXI, s.64–70.” NST 31 (1987): 237.
 • Normann, Hugo. “Ad. artikkel om Steffen Jute i NST, bind XXXI, s.59–63.” NST 31 (1987): 237.

HEFTE 3

 • Gram, Thora. “Thora Grams selvbiografi.” NST 31 (1988): 241-258.
 • Stølen, Anders. “Frå Jarleætta på Sunnmøre til Blindheim-ætta og Smør-ætta.” NST 31 (1988): 259-277.
 • Seland, Per, (1924-1991). “Didrik Hegermann Brochmann (1808–1875) og hans hustru Sara Jessine Louise Brock (1811–1911).” NST 31 (1988): 278-280.
 • Brochmann, Jørgen H[enrik] H[egermann]. “Didrik Hegermann Brochmanns levnedsbeskrivelse.” NST 31 (1988): 281-284.
 • Brochmann, Jørgen H[enrik] H[egermann].”Oplysninger om min Moders Slægt.” NST 31 (1988): 285-298.
 • Seland, Per, (1924-1991). “Kommentarer til Sara Brochmanns anetavle.” NST 31 (1988): 299-306.
 • Seland, Per, (1924-1991). “Hr. Ole Andreas Thulesius. Tredjeprest ved Vor Frelsers kirke i Kristiania.” NST 31 (1988): 307-320.
 • Thorstensen, Thor A. “Hallvard Gråtopp. En hypotese.” NST 31 (1988): 321-331.
 • Seland, Per, (1924-1991). “Slekten Resen.” Melding av Mary Windfeldt Kayser: «Slægten Resen/Reesen fra Resen sogn, Skodborg herred, Ringkøbing amt»,København 1978. NST 31 (1988): 340-341.
 • Pihl, Torbjørn, (1940–). “Svar til spørsmål nr. 613.” NST 31 (1988): 346.
 • Helgesen, Hans. “Svar til spørsmål nr 624.” NST 31 (1988): 347.
 • Cappelen, Hans A[rne] K[ristian] T[orolf], (1945–). “Norges fremste heraldiker er død [Hallvard Trætteberg 1898-1987].” NST 31 (1988): 348-349.

HEFTE 4

 • Langekiehl, Atle Steinar, (1939–). “Jon Vetlesen Storrød. Wetlesen- (Vetlesen) slektens stamfar.” NST 31 (1988): 353-372.
 • Wasberg, Gunnar Christie. “Kan vi bevare våre forskningsresultater?” NST 31 (1988): 373-377.
 • Cappelen, Hans A[rne] K[ristian] T[orolf], (1945–). “Familien Cappelens tyske opprinnelse. Noen antagelser og hypoteser.” NST 31 (1988): 378-396.
 • Bugge, Kjeld. “Slekten Frost fra Drøbak.” NST 31 (1988): 397-403.
 • Engedahl, Jan Fredrik Lysaker, (1955–) og Jens Petter Nielsen, (1963–). “Kopperud på Eiker 1606.” NST 31 (1988): 404-445.
 • Stølen, Anders.”Gotskalk-namn i Mauranger sokn, Kvinnherad.” NST 31 (1988): 446-456.
 • Fangan, Ole Kristian. “Om opprinnelsen til dobbeltnavnet Munthe-Kaas.” NST 31 (1988): 457-459.
 • Seland, Per, (1924-1991). “Ad presten Ole Andreas Thulesius.” NST 31 (1988): 460.
 • Bugge, Kjeld. “Ad husmannsslekten på Lysop, bind XXXI, hefte 1. Ad skiløperkaptein Paul Gaarder.” NST 31 (1988): 460-461.
 • Stølen, Anders. “Smør-ætten.” NST 31 (1988): 461-463.
 • Molde, Jostein. “Svar på spørsmål 632, del 2 [Verdal].” NST 31 (1988): 474.

Additional information

Weight 165 g
Nstxxxi

Komplett bind (PDF), Hefte 1 PDF, Hefte 1 papir, Hefte 2 PDF, Hefte 2 papir, Hefte 3 PDF, Hefte 3 papir, Hefte 4 PDF, Hefte 4 papir