NST bind 33

kr150,00

Tilgjengelige hefter av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift i papir og digitalisert (PDF).

For innhold i hvert hefte se i beskrivelsen, velg hvilket hefte du vil kjøpe i menyen under.

 

Description

Bind 33 (1991-1992)

Hefte 1
 • Wasberg, Gunnar Christie. “† Olav V 1903-1991.” NST 33 (1991): 1-11.
 • Torp, Eivind. “Momenter omkring den kvænske “Barnehandelen” med særlig vekt på kildeproblemer.” NST 33 (1991): 12-24.
 • Langekiehl, Atle Steinar, (1939–). “Slektene fra Møklegård og Kil. De eldste kjente ledd.” NST 33 (1991): 25-98.
 • Støver, Arvid og Charles Ellingsen. “Slekten Mentzoni i Gildeskål.” NST 33 (1991): 99-123.
 • Klaveness, Paal W. “Data i slektsforskning.” NST 33 (1991): 124-125.
 • Mandt, Eva. “Resen-slekten.” NST 33 (1991): 126-127.
 • Seland, Per, (1924-1991). “Hjalmar Rued Holand og hans forfatterskap.” NST 33 (1991): 128-130.
 • Seeberg, Axel. “Supplement til artikkelen om «Vestlandsslekten Rasch».” NST 33 (1991): 131.
 • Ugulen, Jo Rune [Kristiansen], (1968–). “Nyttige hjelpebøker.” NST 33 (1991): 132.
 • Engelstad, Sigurd. “Svar på spørsmål nr. 686 [Steen].” NST 33 (1991): 138-140.
 • Eddie, Henrik A. “Svar på spørsmål nr. 669 [Bruun].” NST 33 (1991): 140.
 • Leistad, Lita Brodtkorb. “Svar på spørsmål nr. 675 [Kruse].” NST 33 (1991): 140-141.
Hefte 2
 • Cappelen, Hans A[rne] K[ristian] T[orolf], (1945–). “Slekten Vogts våpen: Den første havhest i norsk heraldikk?” NST 33 (1991): 145-167.
 • Seland, Per, (1924-1991). “Resen-slektene i Norge.” NST 33 (1991): 168-187.
 • Pihl, Torbjørn, (1940–). “Bispinne Justine Neumann f. Brun og hennes slekt i Mecklenburg og Preussen.” NST 33 (1991): 188-200.
 • Tusberg, Harald. “Et kongelig sidesprang?” NST 33 (1991): 201-208.
 • Knudsen, Riborg. “Utvandringsagentenes virksomhet i Norge.” NST 33 (1991): 209-216.
 • Mørck, George H. “Historien om et hodevannshus.” NST 33 (1991): 217-218.
 • Rasch-Engh, Rolf. “Daniel Andreas Günther – en glemt general fra 1700-årene, og hans krets.” NST 33 (1991): 219-225.
 • Fjellmann, Victor og Paal W. Klaveness. “Data i slektsforskning II.” NST 33 (1991): 226-228.
 • Klaveness, Paal W. “Data i slektsforskning III.” NST 33 (1991): 228-229.
 • Cappelen, Hans A[rne] K[ristian] T[orolf], (1945–). “Fleip om Columbus.” Melding av Tor Borch Sannes: Christopher Columbus – en europeer fra Norge? Oslo 1991, 236 s., ill., pris NOK 248,–. NST 33 (1991): 230-232.
 • Seland, Per, (1924-1991). “«Norderlendske fyrenamn».” Melding av Eivind Vågslid: Norderlendske fyrenamn, 436 sider, innbundet, Eidsvoll 1988, ISBN 82-991668-0-2. NST 33 (1991): 233-235.
 • Seland, Per, (1924-1991). “Svar på spørsmål nr. 701 [Botten-Hansen].” NST 33 (1991): 258-259.
 • Seiring, Torbjørn, (1925–) og Per Seland, (1924-1991). “Spørsmål nr. 709 [v/ Seiring]. Supplement til spørsmål nr. 709 [ved Seland].” NST 33 (1991): 262.
 • Engelschiøn, Tore Sverdrup. “Svar på spørsmål nr. 677 [Garmann].” NST 33 (1991): 262-263.

Hefte 3

 • Wasberg, Gunnar Christie. “† Per Seland 22/5-1924 – 23/12-1991.” NST 33 (1992): 265-268.
 • “Overlege Per Selands (1924–1991) forfatterskap.” NST 33 (1992): 269-283.
 • Engelstad, Sigurd. “En kirkeklokke som genealogisk kilde?” NST 33 (1992): 284-286.
 • Sandberg, Per-Øivind. “Skiftematerialet til bruk for slektsgranskere. Foredrag på Norsk Slektshistorisk Forenings møte 15. november 1991.” NST 33 (1992): 287-290.
 • Bjørkvik, Halvard, (1924–). “Noko om skilsmål i eldre tid.” NST 33 (1992): 291-300.
 • Bjørkvik, Randi. “En innvandrer og hans nærmeste etterslekt.” NST 33 (1992): 301-327.
 • Vigerust, Tore H[ermundsson], (1955–). “Av adel? Problemer med Dyre Sevaldssons ætt, Østby-ætten [rosensverd] og Ørnefot.” NST 33 (1992): 328-332.
 • Vigerust, Tore H[ermundsson], (1955–). “Dronning Katarina av Norge.” NST 33 (1992): 333-334.
 • Cappelen, Hans A[rne] K[ristian] T[orolf], (1945–). “Rettelser til «Slekten Vogts våpen».” NST 33 (1992): 335-336.
 • Vigerust, Tore H[ermundsson], (1955–). “Svar til spørsmål nr. 558 [Friis av Holme, Den hellige Birgitta].” NST 33 (1992): 337-339.
 • Vigerust, Tore H[ermundsson], (1955–). “Svar til spørsmål nr. 650 [Dyre Sevaldssons ætt].” NST 33 (1992): 340.
 • Hjelm-Hansen, Paul. “Svar til spørsmål nr. 696.” NST 33 (1992): 340-341.
 • Brattgjerd, Sigurd. “Svar til spørsmål nr. 699.” NST 33 (1992): 341.
 • Pihl, Torbjørn, (1940–). “Svar til spørsmål nr. 700.” NST 33 (1992): 341-342.
 • Evensen, O. E. og Tore H[ermundsson] Vigerust, (1955–). “Spørsmål nr. 710 [ved Evensen]. Svar til spørsmål nr. 710 [ved Vigerust].” NST 33 (1992): 343-346.
Hefte 4
 • Engelstad, Sigurd. “Aremarks prestehistorie til ca. 1750.” NST 33 (1992): 353-370.
 • Bjønnes, Anders, (1960–). “Lilje og kroner. Et norsk middelaldervåpen brukt i en slektshistorisk argumentasjon.” NST 33 (1992): 371-386.
 • Wasberg, Gunnar Christie. “Det begynte en Nordlandssommer. Slektstradisjon med politikerstrid. Bearbeidet efter foredrag i Norsk Slektshistorisk Forening 9. mai 1984.” NST 33 (1992): 387-401.
 • Røder, [Ove] Allan [Løve] og Arne Nesfeldt. “Det bortrømte stadsmusikanten fra Christiania i 1634. Peter Grøter Trompeter og hans familie.” NST 33 (1992): 402-405.
 • Vigerust, Tore H[ermundsson], (1955–2010) og Ove Gram Schjoldager. “Debatt. Vedrørende biskop Olav av Bergen (Glømmen-ætten).” NST 33 (1992): 406-412.
 • Falch, Tore Stenberg. “Svar til spørsmål nr. 711. Om slekten Werge fra Kongsberg.” NST 33 (1992): 417-421.

 

Additional information

Weight 165 g
Nstxxxiii

Hefte 1 PDF, Hefte 1 papir, Hefte 2 PDF, Hefte 2 papir, Hefte 3 PDF, Hefte 3 papir, Hefte 4 PDF, Hefte 4 papir