NST bind 35

kr150,00

Tilgjengelige hefter av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift i papir og digitalisert (PDF).

For innhold i hvert hefte se i beskrivelsen, velg hvilket hefte du vil kjøpe i menyen under.

 

Description

Bind 35 (1995-1996)

Hefte 1
 • Sveen, Kåre, (1941–). “Forbindelser over riksgrensa i Hedmark. Foredrag holdt i Norsk Slektshistorisk Forening onsdag 25. mai 1994.” NST 35 (1995): 3-12.
 • Ottesen, Odd, (1957–). “Eivind Smedssons etterslekt.” NST 35 (1995): 13-48.
 • Vigerust, Tore H[ermundsson], (1955–2010). “Krabbe.” NST 35 (1995): 49-65.
 • Cappelen, Hans A[rne] K[ristian] T[orolf], (1945–). “Monogramsegl og slektspapirer fra Grenland.” NST 35 (1995): 66-79.
 • Thingsrud, Leif, (1956–). “Borgere i Christianias ladesteder 1782–1823.” NST 35 (1995): 80-85.
 • Sandbu, Arne og Tore H[ermundsson] Vigerust, (1955–). “Spørsmål nr. 745 [ved Sandbu]. Svar til spørsmål nr. 745 [ved Vigerust]. [Bagge].” NST 35 (1995): 89-90.
 • “Lover for Norsk Slektshistorisk Forening.” NST 35 (1995): 93-94.
Hefte 2
 • Weidling, Tor [Ragnar], (1957–). “Anders Thiset og dansk adelsgenealogi. Noen tanker om dansk-norsk adel, personalhistoriske opplysninger og genealogers arbeidsmetoder.” NST 35 (1995): 99-123.
 • Kvitrud, Arne, (1955–). “Personar og ætter i Luster – refleksjonar kring lilje- og kronemotivet på skjolda i Dalekyrkja.” NST 35 (1995): 124-139.
 • Nilson, Sten Sparre, (1915–). “Med Piperviksporten som utgangspunkt. Avsnitt av en Christiania-families historie.” NST 35 (1995): 140-159.
 • Baklien, Botolv, (1914–). “Hallinggreina av Rasch-ætta.” NST 35 (1995): 160-170.
 • Leistad, Geirr I[varson], (1942–). “De tre Hallvard’ene.” NST 35 (1995): 171-174.
 • Holm, Else Marie, (1908–). “Fra 1500-tallsadel til bønder og sagbruksfolk på Ringerike.” NST 35 (1995): 175-180.
 • Seiring, Torbjørn, (1925–). “En ny stammor for Schøning-slekten.” NST 35 (1995): 181-184.
 • Hansen, Bent Billing. “Debatt [Møklegård og Kil].” NST 35 (1995): 185-191.
 • Leistad, Geirr I[varson], (1942–). “Debatt [Jarlen Asgeir i Båhuslen].” NST 35 (1995): 192-201.
Hefte 3
 • Vigerust, Tore H[ermundsson], (1955–2010). “Christianias befolkning i manntall og regnskaper fra 1680-åra.” NST 35 (1996): 211-384.
Hefte 4
 • Christiansen, Per Reidar Bjørnerud, (1968–). “Dyre Sevaldssons ætt, og litt om Hove- og Østby-ættene.” NST35 (1996): 387-435.
 • Bjønnes, Anders, (1960–) og Terje Bratberg, (1955–). “En våpenprydet kiste fra 1600-tallet på Nordlandsmuseet i Bodø.” NST 35 (1996): 436-444.
 • Cappelen, Hans A[rne] K[ristian] T[orolf], (1945–). “Våpensegl og slektspapirer fra Skiens-distriktet.” NST 35 (1996): 445-463.

Additional information

Weight 165 g
Nstxxxv

Hefte 1 PDF, Hefte 2 PDF, Hefte 3 PDF, Hefte 3 papir, Hefte 4 PDF