NST bind 06

kr100,00

Digitaliserte hefter (PDF) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift.

For innhold i hvert hefte se i beskrivelsen, velg hvilket hefte du vil kjøpe i menyen under.

 

Description

Bind 6 (1937-1938)

Hefte 1

· Sommerschild, Henrik. “En foreløpig meddelelse om familien Sommerschields -schilds oprinnelse.” NST 6 (1937): 1-5.

· Wiesener, A[nton] M[ohr]. “Bergensslektene Koren og von Rechens eldste ledd.” NST 6 (1937): 6-32.

· Daae-Neeraas, Christianne. “Cancelliråd Stangeby og prokurator Jens Friis.” NST 6 (1937): 33-38.

· Ostermann, H[other]. “Norske notater i Grønlands kirkebøker.” NST 6 (1937): 39-54.

· Sollied, Henning, (1907-1945). “Nogen oplysninger om bonde-aristokratiet i Gudbrandsdalen. 1. Bratt.” NST 6 (1937): 55-60.

· Wiesener, A[nton] M[ohr]. “Annalistiske optegnelser av hr. Ludvig Albretsøn Blehr, kapellan i Skien.” NST 6 (1937): 60-69.

· Svendsen, H. Blom. “Norske brev i Kjøbenhavn.” NST 6 (1937): 70-72.

Hefte 2

· von Hirsch, Per E. “Litt om den norske slekt von Hirsch’s stamfar og hans tyske avstamning.” NST 6 (1937): 97-111.

· Sollied, Thora. “Nogen problemer omkring familien von Wida.” NST 6 (1937): 112-124.

· Castberg, A. St. “En officers- og gårdbrukerslekt Müller i Trøndelag.” NST 6 (1937): 125-140.

· Andersen, H. Schønberg. “Cancelliråd Stangebye og prokurator Jens Friis og deres efterslekt.” NST 6 (1937): 141-144.

· Sollied, Henning, (1907-1945). “Nogen oplysninger om bonde-aristokratiet i Gudbrandsdalen. 2. Slektskretsen omkring gården Hovin i Fåberg.” NST 6 (1937): 145-148.

· Aurenes, Ola [Hansson], (1873-1957). “Litt om statsminister Christian Michelsens fars ætt.” NST 6 (1937): 149-151.

· Holm, D. Krohn. “Slekten Ridley fra Suffolk.” NST 6 (1937): 151-153.

· Tandberg, Elisa, (1873-1979). “Biographiam (Kamstrup).” NST 6 (1937): 153-159.

Hefte 3

· Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953) og Henning Sollied, (1907-1945). “«Gamle Thore Pyting’s» efterslekt i Norge.” NST 6 (1938): 169-177.

· Nordström, J[ohn] A[nders]. “Släkten Green av Rossö.” NST 6 (1937): 178-183.

· Hougen, Engebret. “Hr. Olaf Haakonsson til Nesø. Bidrag til opklaring av hans ætteforhold.” NST 6 (1938): 184-198.

· Ostermann, H[other]. “En grønlandsk gren av slekten Hammond.” NST 6 (1938): 199-208.

· Spangen, Christian [Dag]. “Slektskretsen omkring Hovin i Fåberg.” NST 6 (1938): 209-213.

· Jansen, Einar. “Hvorfra stammer de vestlandske haugianere Lars Knudsen, Kyllingen og Daniel Arnesen?” NST 6 (1938): 214-217.

· Svendsen, H. Blom. “Professor O. Olavsens brev til justisråd Pram 1806–1813 (med navneregister).” NST 6 (1938): 218-240.

Hefte 4

· Sollied, Henning, (1907-1945). “Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter. I. Rømer – Gyldenløve.” NST 6 (1938): 245-279.

· Nordström, J[ohn] A[nders]. “Släkten Green av Sundsby.” NST 6 (1938): 280-286.

· Krag, Hans, (1904-1984). “Slekten Krag fra Trøndelag.” NST 6 (1938): 287-301.

· Andersen, H. Schønberg. “Jens Christian Bergs fedrene slekt.” NST 6 (1938): 302-306.

· Svendsen, H. Blom. “Professor O. Olavsens brev til justisråd Pram 1806–1813 (med navneregister).” NST 6 (1938): 307-334.

Additional information

Weight 165 g
Nstvi

Komplett bind (PDF), Hefte 1 PDF, Hefte 1 trykt, Hefte 2 PDF, Hefte 2 trykt, Hefte 3 PDF, Hefte 3 trykt, Hefte 4 PDF, Hefte 4 trykt