NST bind 08

kr100,00

Digitaliserte hefter (PDF) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift.

For innhold i hvert hefte se i beskrivelsen, velg hvilket hefte du vil kjøpe i menyen under.

 

Description

Bind 8 (1941-1942)

Hefte 1

•       Meidell, Sigurd S[egelcke]. “Litt om en dansk-norsk arvetrette fra
unionstiden.” NST 8 (1941): 1-18.
•       Sundt, Trygve, (1873-1948). “Fra vestlandsslekten Sundt.” NST 8
(1941-1942): 19-38.
•       Castberg, A. St. “Torsten Povelsen Østenes og hans efterslekt.” NST 8
(1941): 39-52.
•       Brodahl, Joh[an] E[rnst Olaus]. “Innskripsjoner fra ornamenter i kirkene
i Trøndelag og på Møre [Del 4 og 5].” NST 8 (1941-1942): 53-57.
•       Sollied, Henning, (1907-1945). “Kildekritiske undersøkelser vedrørende
nogen middelalderslekter. II. Bolt [Del 4].” NST 8 (1941): 58-85.

Hefte 2
•       Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). “Bidrag til oplysning om
Arneberg-slekten av Solør og Colbjørnsen.” NST 8 (1941): 97-111.
•       Sollied, Henning, (1907-1945). “Kildekritiske undersøkelser vedrørende
nogen middelalderslekter. III. Sudrheims-ætten.” NST 8 (1941-1942):
112-131.
•       Sundt, Trygve, (1873-1948). “Fra vestlandsslekten Sundt.” NST 8
(1941-1942): 133-153.
•       Sollied, Olaf. “Militære skifter på Bergenhus fra det 18. årh.” NST 8
(1941-1942): 154-161.
•       Sollied, P[eter Andreas] R[avn], (1869-1955). “Postmester C. Klitgaards
optegnelser vedrørende innvandringer fra Nord-Jylland til Norge.” NST 8
(1941): 162-164.
•       Rian, Johan B. “Presteportrettene i Lade kirke.” NST 8 (1941): 165-166.
•       Dons, Johan. “Justisråd Wiewild.” NST 8 (1941): 167.
•       Wiesener, A[nton] M[ohr]. “En oplysning om Marcus Carstensen Volqvartz.”
NST 8 (1941): 167-168.
•       Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). “Hauritz.” NST 8 (1941):
168-169.
•       Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). “Bjørn.” NST 8 (1941): 169.
•       Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953) og P[eter Andreas] R[avn]
Sollied, (1869-1955). “Saxe.” NST 8 (1941): 169-171.
•       Nitter, Christian U[chermann]. “Kartotek over slektshistorie i
Deichmanske bibliotek.” NST 8 (1941): 172.

Hefte 3
•       Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). “Oprinnelsen til slekten
Prydz.” NST 8 (1942): 193-204.
•       Vogt, Adler. “Sorenskriver i Søndre Gudbrandsdalen, Th. H. Møinichen
(1758–1845).” NST 8 (1942): 205-217.
•       Sollied, Olaf. “Militære skifter på Bergenhus fra det 18. årh.” NST 8
(1941-1942): 218-225.
•       Bloch, K. “Slekten Bloch fra Nordland.” NST 8 (1942): 226-232.
•       Meidell, Sigurd S[egelcke]. “Skanke-spor på Bremsnes.” NST 8 (1942):
233-241.
•       Brodahl, Joh[an] E[rnst Olaus]. “Innskripsjoner fra ornamenter i kirkene
i Trøndelag og på Møre [Del 4 og 5].” NST 8 (1941-1942): 242-251.
•       Midttun, Ruth. “Supplerende oplysninger om slektene Blix, Herdal o. fl.”
NST 8 (1942): 252-258.
•       Sollied, Henning, (1907-1945). “Kildekritiske undersøkelser vedrørende
nogen middelalderslekter. III. Sudrheims-ætten.” NST 8 (1941-1942):
259-280.
•       Wiesener, A[nton] M[ohr]. “Militærslekten Grove i Lindaas.” NST 8
(1942): 281-288.
•       Sollied, P[eter Andreas] R[avn], (1869-1955). “Nogen supplerende
oplysninger om slekten Grove.” NST 8 (1942): 289-294.

Hefte 4
•       Steinnes, Asgaut, (1892-1973). “Mats-sønene og ætta deira.” NST 8
(1942): 305-349.
•       Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). “Jernverkseier Hans Smith
på Froland og hans 17 barn.” NST 8 (1942): 350-356.
•       Sundt, Trygve, (1873-1948). “Fra vestlandsslekten Sundt.” NST 8
(1941-1942): 357-375.
•       Busch, Anthon [Carl], (1900-1984). “Slekten Knudtzons avstamning.” NST 8
(1942): 376-383.
•       Sollied, Henning, (1907-1945). “Kildekritiske undersøkelser vedrørende
nogen middelalderslekter. III. Sudrheims-ætten.” NST 8 (1941-1942):
384-402.

Additional information

Weight 165 g
Nstviii

Komplett bind (PDF), Hefte 1 PDF, Hefte 1 trykt, Hefte 2 PDF, Hefte 2 trykt, Hefte 3 PDF, Hefte 3 trykt, Hefte 4 PDF, Hefte 4 trykt