Yrkesregister for Oslo 1460-1550

Oslos historie © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 2000-2003. Utgave 11.11 2003 (egentlig kun et gammelt manuskript fra 1994-95).


 

Rikets embetsverk

1. Akershus lens forvaltning

 

1.1 Høvedsmann på Akershus inntil 1572 og stedfortredere

1461-1467 Hartvik Krummedike

1470 Svein Galle

1481,

1485-1487 Karl Sigurdsson [sjakktavlet skråbjelke]

1487-1488 Henrik Krummedike (Hartviksson)

1490 Bo Flemming (Ivarsson?)

1494-1497 Odd Alvsson [tre roser]

1497-1498 Knut Alvsson [tre roser]

1499 Peder Griis

1502 Knut Knutsson [båt]

1507 Jørgen Westenii

1508 Mattis Søvrensson

[1510-]1514 Otte Holgersson [rosenkrantz]

1517-1524 Hans Mule

1523 Antonius Marskalk

1523-24 I slottsloven: Lydeke Mule, Mikkel Blik, Per Hansson

1525-1527 Olav Galle (Sveinsson)

1527-1531,

1532 Mogens Henriksson, kalt Mogens Gyllenstern

1532-1535 Erik Gyllenstern, også kalt Erik Hak

1536- Per Hansson (Litle [to værhorn])

1545 Erik Urne, i Per Hanssons fraværelse

1551-1556 Jesper Friis

1552 Iver Jensson [muslingskall], i Jesper Friis’ fraværelse

1559-1562 Christiern Munk

 

1.2 Stattholder og lensherre over Akershus len

1588-1601 Axel Gyldenstjerne til Lyngbygaard,

1601-1608 Jørgen Friis til Krastrup

1608-1618 Enevold Kruse til Hjermislev

1618-1629 Jens Juel til Kjeldsgaard

1629-1642 Christoffer Urne til Aasmark

1642-1651 Hannibal Sehested til Nøragergaard

1561-1656 Gregers Krabbe til Torstedlund

1656-1661 Nils Trolle til Trolleholm

1661-1664 Iver Krabbe

1664-1699 Ulrik Frederik Gyldenløve

 

Slottsloven i stattholderens fravær

 

1.2 Skriver

1515-1517 Diderik Skriver, fogd, trolig borger

1516-1517 Hans skriver, (borger?)

1521 Olav skriver, fogd

1528-1529 Olav skriver, tjeneste på Akershus

1549 Jens skriver, prebende-innehaver

1551 Rasmus, prost

 

Svein på Akershus

 

Portholder på Akershus

 

1.3 Fogdesvein

1528-29 Bjørn fogdesvein, tjente på Akershus

 

1.4 Småsvein

1520-t Jørgen småsvein, fogd

 

1.5 Ridesmåsvein

1528-1529 Knut ridesmåsvein, tjeneste på Akershus

 

1.6 Rytter

1529-1529 Mattis rytter, tjeneste på Akershus

 

2. Rettsvesenet

 

2.1 Lagmann og viselagmann i Oslo

1427-1438 Simon Bjørnsson

1439-1440 Håkon Hoskuldsson

1441-1456 Herlog Mattsson

1458-1466 Håvard Askesson (Aske Torgeirssons ætt)

1475-1494 Erik Eriksson d.e. (Elin-ætten {jakthorn])

1495-1523 Erik Eriksson d.y. (Elin-ætten [jakthorn])

1514 Sigurd Helgesson, satt i lagmannens sted

1522 Lydeke Mule, i lagmann Erik Erikssons sted

1524-1527 Anders Sæbjørnsson (Hornes-ætten, I)

1529-1531 Nils Knutsson

1534-1549 Peder Herlogsson (Kalips)

1549-1558 Nils Lauritsson, kalt Nils Lystrup

1559-1563 Pros Lauritsson

1572-1580 Nils Stub

1582- Mogens Bårdsson (Østby-ætten [rosensverd])

1593?-1599 Tjøstel Bårdsson (Østby-ætten [rosensverd])

1599- Peder Jørgensson.

 

2.2 Lagrettemann i Oslo

Personer med denne benevnelsen kan ofte påtreffes i andre kilder med benevnelsen ‘borger i Oslo’, slik at det kan se ut til å være synonymt. Men lagrettemennene kan vel også komme fra alle distriktene av Oslo lagsogn enn kun fra kjøpstaden, jfr. uttrykket ‘Oslo lagsogn’ i dipl. fra Tingelstad i Hobøl sogn i Mossedal 1465 (DN IX nr. 350), da en tvist om landskyld skulle opp for 12 dannemenn hæimæ j bygden j Oslo loghsogn.

 

3. Oslo by

 

3.1 Borgermester i Oslo

1439-1461 Henrik Wittenhagen

1439 Aske Torgeirsson

1477-1493 Eiliv Nilsson

1496-1502 Helge Bjørnsson

1496-1508 Henning Kokk

1510 Asser Persson, kalt Asser Kremmer

1507-1513 Bent Håkonsson

1513-1544 Bjørn Gunnarsson

1516/17 Jens Ivarsson

1516-1519 Sigurd Helgesson

1520 Helge Assersson

1527 Gunnar Rolvsson

1537-1544 Per Fynbo (Nilsson)

1547-1565 Trond Jonsson

1550-1560 Rolv Olavsson (Darre)

1567-1585 Kristen Mule

1560-1570 Nils Stub

1578-1589 Olav Glad (Eriksson)

1589-1600 Anders Nilsson skredder

1596-1612 Erik Olsson

1605-1610 Bertel Mule

1611-1614 Antonius Knutsson

1613-1619 Jakob Hansson

1615-1624 Søren Mogensson

1620-1625 Trond Clausson

 

3.2 Rådmann i Oslo

1438 Henrik Wittenhagen

1459 Olav Jonsson

1459-1466 Truls (Torgjuls) Askesson

1460-1463 Amund (Omund) Torleivsson

1460-1483 Amund Tjøstolvsson Holk

1461 Brian Bio[….]

1461 mulig rådmann: Hallstein Torkjellsson

1461 mulig rådmann: Henrik (Hinze) Henriksson

1461 Hallvard Hallesson

1461-1482 Jens (Jesse) Jacobsson

1463 Nikolas Andresson

1466 Helge Herlogsson

1472-1475 Brynjulv Bjørnsson

1472-1475 Eiliv Nilsson

1475-1490 Amund Vikingsson

1475-1499 Geirulv Torkillsson

1478-1483 Arnstein Jonsson

1480 Tormod Nilsson

1482 mulig rådmann: Palne Lavransson

1485-1499 Gunnar Håkonsson

1485-1493 Simon Henriksson

1487-1493 Helge Bjørnsson

1494 Herlog Ulvhedensson

1496-1499 Tord Toresson Skott

1498 Bertil Kokk

1498 Jon Bjørnsson

1498-1509 Sigurd (Sjurd) Helgesson

1498 Torgeir Pålsson

1499-1519 Pål Tolvsson

1507 Arne Toresson Lang

1507 Nils Laurensson

1507-1527 Hans Ryan

1512-1515 Helge Assersson

1513 Nils Åsmundsson

1516-1520 Asser Pedersson Kremmer [muligens til 1532]

1516 Bent Håkonsson

1516 Bent Jyde

1525-1534 Jon Eskillsson (Hornes-ætten)

1525 Per Torkjellsson

1527 Bertil Pinsson (Finnsson)

1527 Jens Ågesson

1527 Olav Jakobsson

1527 Rolv Borgersson

1527 Tolv Borgersson i Dale

1531 Per (Peder) Fynbo

1531 Svein Knutsson

1533 Per (Peder) Prip

1536 Bjørn Hallandsfar

1538 Gunnar Rolvsson

1538 Jens skredder

1545-1552 Rolv Olavsson (Darre)

1547 Gudbrand Jonsson

1547-1552 Bjørn Pedersson

1547 Mikkel Hallesson

1547-1560 Nils Stub

1547 Per Nilsson

1547-1552 Søren Jensson buntmaker

1547 Sigurd Jonsson

1551 ? Marcus sverdfeier

1552 Olav Nilsson

1552 Tomas Busk

1591 Hans Mandt

1591 Hans Sørenssøn (Severinssøn)

1591 Jon Busk

1591-1597 Jørgen skredder

1591 Jørgen Sten

1591 Mikkel van Thien

1591 Nils Christenssøn

1591 Simon Nilsson

1591 Skjeldor Eivindsson

1597 Bertel Mule

 

3.3 Borger i Oslo

1437 radhmen borghare oc bymen i Oslo (erkebiskop Aslaks brev, viser til grunnleggelsen av Hellige-Legems alter ved Oslo domkirke, ca 1400-1415, DN II nr. 726).

 

3.3.2 Bymann i Oslo

 

3.4 Byfogd i Oslo

1499 Botolv Gunnarsson

1514 Oslos byfogd (buuaget) nevnt i brev fra Rostock Stadt og Kjøpmannen som klaget over de spesifiserte tollsatsene (DN VII nr. 535).

1520 Arvid Gøstavsson

1527-1529 Per Prip

1543-1544 Christen Grønlund

1572-1578 Nils Christensson Mule

1585-1591 Jørgen Steen

1591-1596 Erik Olsson

1598-1600 Hans Sørenssøn

1600-1602 Jens Jakobssøn

1604-1612 Jakob Hanssøn

1612-1615 Laurits Mikkelssøn

1616 Antonius Trulssøn

1617-1621 Arent Sivertssøn Badskjær

1621-1627 Lars Ruus

 

3.5 Byskriver i Oslo / notarius publicus

1536 Olav Persson

 

3.6 Bysvein i Oslo

1528-29 Jens

 

4. Mariekirken i Oslo inntil 1542

 

4.1 Prost ved Mariekirken og Norges rikes kansler

1460-1485 herr Ivar Vikingsson

1485-1512 herr Jon Pålsson (kansler først fra 1489)

1513-1518, 1522-1523 herr Hans Olsson

1520-1521, 1524-1532 mester Mattis Hvørf

1532-1539 mester Morten Krabbe (Nilsson) (Krabbe av Bustrup og Østergård)

 

Prost ved Mariekirken

1545-1546 Nils Henriksson skriver

 

4.2 Visekansler

1470-1477 herr Gudbrand Rolvsson (Østby-ætten)

1486 herr Torkjell Jensson

 

Kongens kapellan (på Akershus)

1494 Hallstein Jonsson

1524-1525 herr Hans Arildsson Lollandsfar

1531 Mattis Christiernsson

 

Kantor ved Mariekirken

1507 herr Severin Knutsson

 

4.3 Kannik ved Mariekirken

1493 Opplysning om at Mariakirken kun hadde 6 kanniker og like mange vicarii eller chorales. Ansvaret for kommunebordet var pålagt kannikene etter tur, for ett år om gangen, slik det alltid har vært. Chorales har intet ansvar for kommunebordet og har i tillegg egne prebender til sine andre behov. Kommunebordet omfatter bare kapitlet og dets gjester. DN XVIII nr. 130 (tekst) og NgL 2 R III nr. 301 (regest).

1461 [- – ] Askillsson

1461-1482 herr Gudbrand Rolvsson (Østby-ætten)

1461 mulig kannik: herr Jon Rolvsson

1461 mulig kannik: herr Jon Svennungsson

1461-1468 herr Per Magnusson

1461 herr Saxe

1461 Svennung Rolvsson

1461 herr Torkjell

1463-1475 Joar Eskillsson

1467 herr Ivar Vikingsson

1468-1483 herr Eivind Gunnarsson

1475 Hjarald Andersson

1482 herr Jon Pålsson

1490-1498 herr Severin Knutsson

1492 herr Peder Toresson

1495 Arne Jonsson

1495-1498 herr Jakob Matsson

1495-1498 herr Torkjell Jensson

1510 herr Benkt Nilsson

1510 Gunnar Mogensson

1516-1542 herr Håvard Nilsson

1521 herr Olav Mikkelsson

til 1524 herr Hans Arildsson Lollandsfar (se kongens kapellan)

1525 Laurens Eriksson

1536-1542 herr Per (Peder) Bertilsson

1542 herr Hans Olsson

1542 Jakob Jensson

1542 mulig kannik: herr Jakob Døstrop

1542 Marcus glassmaker

1542 Nils Jensson

til 1542 herr Nils Olsson

 

Prest ved Mariekirken

1448-1456 sira Hans

1458 herr Ivar Vikingsson

1463-1475 Joar Eskillsson

1467 sira Erling Gislesson

1474 [- – ]ll Øysteinsson

1478 Jon Oddsson

1486-1498 herr Torkjell Jensson

 

4.4 Prebendatus ved Mariekirken

1461 sira Hans (kan ha vært kannik?)

1461 herr Gunnar Jønsson

1461 mulig prebendatus: herr Jon Rolvsson

1461 mulig prebendatus: herr Jon Svennungsson

1467 sira Erling Gislesson

1478-1495 Jon Oddsson

1486 herr Torkjell Jensson

1489 trolig prebendatus: herr Henrik Foss (Voss)

1531-1542 herr Hans Fynbo

1542 Arne

1542 Christiern Hvit

1542 herr Einar

1542 Jørgen Nilsson

1542 herr Mattis Fynbo

 

Prostens kapellan

1510 herr Håvard Nilsson

 

Klokker ved Mariekirken

1542 Axel Skåning

 

4.5 Sta. Katarina gilde

1490-tallet Gildet fikk testamentarisk gave av herr Peder Toresson, kannik ved Mariakirken i Oslo (D.A. Seip 1928 s. ).

 

Mariekirkens prosti len 1542-1661

1592-1603 Hans Pedersen (Litle), kansler, † 1602, svigersønnen Gunde Lange

1603-1610 Henning Volstrup til Kambo, † 1610

1610-1626 Claus von Ahnen til Nederhof

1626-1638 Hartvig Huitfeldt til Skjelbred, † 1637, enken Maren Skram

1638-1641 Christian Ulrik Gyldenløve til Rolsdorf, hofmarskalk

1641-1646 Frans Pogvisk, overskjenk

1646-1661 Jens Bjelke til Austråt, † 1660

    • Johan Frederik Marskalk

 

Kirkens embetsverk

Fra 1537 underlagt Riket.

 

5. Oslo domkapittel

 

5.1 Biskop i Oslo

 

5.2 Kannik ved St.Hallvardskirken

 

Om kanniker ved Oslo domkapittel som ved tiden omkring 1505-1510 flyttet til Hammer domkapittel, se vitneprov ca. 1510-20 (DN VI nr. 713).

 

5.3 Andre kanniker ved domkapitlet

 

Kanniker uten residens ved Oslo domkirke

1549 herr [- – – ], sognepr. i Lier

 

Prebendatus

1549 herr [- – – ], sognepr. i Lier

 

5.4 Prester og vikarier ved domkapitlet

 

5.5 Sogneprester uten kanniktittelen

 

5.6 Oslo skole

 

1509 Pave Julius II tillot domkapitlet i Oslo å bruke en firedel av de inntekter som tilfalt skolen i Oslo (DN XVII nr. 1162).

 

5.6.1 Skolemester

1549 Mats, vicarie, alter og prebende-innehaver

 

5.7 Hellige-Legems gilde

(Helga Lekamens Gilde [Heiligen-Geist Kaland])

 

1415 Biskop Jakop av Oslos forordning om at det nystiftede Hellige-Legems alter ved Oslo domkirke skulle bestyres av det nystiftede Hellige-Legems gildes formenn, til å velge prest om lønne dem av alterets inntekter (DN II nr. 635).

1437 Stadfestet av erkebiskop Aslak (DN II nr. 726).

Jr. opplysninger i RB og artikkel av Bjørn Ringstad 1993.

 

5.7.1 Oldermann (ellerman)

1477 Simon Henriksson

1520 Jens Ågesson

 

5.7.2 Ombudsmann

[1519-1525] Per Fynbo

 

5.7.3 Gildebrødre

1415 gilbrøder.

1437 gildis brødher ath helgha likams gilde i Oslo.

1474 En eiendomstrette i Solør ble stevnet inn for lagmannen i Oslo og gilbrødrane i hellie likams gildhe (DN II nr. 893).

 

5.7.4 Jordegodset

1520 Gildets oldermann makeskiftet bort hele Narvestad i Eidsberg prestegjeld i øvreluten i Borgesyssel og ½ punds rente i nedre Sand i Skeid sogn på Follo mot hele gården Speren på Eiker (DN VII nr. 550).

[1508-1525] helliglegoms gildes vmbutzmand eide gården Vennerskål på Follo [fra herr Knut Knutssons [båt], død 1519] og denne eiendommen ble senere innløst av herr Vincent Lunge i henhold til sitt kjøpsbrev [1525] av godset til Erik Johannsson (Ulv) (DN I nr. 1094). Ervervelsesmåten fra Knut Knutsson er ukjent, – det kan ha vært kjøp.

1546 Alle renter og tilliggelser til Guds legems alter i Oslo ble ved kongebrev lagt til Oslo Hospital (NRR I s. 88).

 

6. Hovedøya cistercienserkloster

 

6.1 Abbed

 

6.2 Cisterciensermunk

 

6.3 Ombudsmann

 

6.4 Generalkonfessor

1478 Ketil Benktsson

 

6.5 Hovedøya birgittinerkloster

 

6.5.1 Abbedisse

1478 Elsebe Eggertsdatter

før 1484 Birgitte Ølreksdatter

 

Officialis

 

7. Nonneseter benediktinerinnekloster og senere protestantiske konventkloster

 

7.1 Abbedisse

1299-1308 Groa

1334 Gunnhild

1347 Elin

1351 Tora

1357-1360 Sigrid

1388 Margreta

1419 Katarine

1436-1437 fru Olov Jonsdatter

1459-1476 Elin Jonsdatter

1485-1500 Ingrid Bjørnsdatter

1510/20-1517 Margrete Nilsdatter

1530-1537 Karen Eriksdatter

1544 Elen Halvardsdatter

 

7.2 Priorinne

1351 Sigrid

 

7.3 Søster

1341 Gudrun Anna (?)

1352 Sigrid Jonsdatter

 

7.3.1 Konventsøster

1551 Gjertrud Tjøstolvsdatter

 

7.4 Ombudsmann

1347 DN I nr. 240

1423 ombudsmannen bygslet bort jord, DN V nr. 564

1445 DN IX nr. 327

1480 Botil Eivindsson

1516 Herr Knut Knutsson [Båt] ridder til Molande

 

Nonneseter klosters len

1596-1601 Peder Basse, mundskjenk

1601 Herluf Daa til Snedinge, fritt som skipshøvedsmann

1602 delvis makeskiftet til Hans Pedersen (Litle) mot Semgård

1603 ble resten av lenet lagt til Akershus og Båhus len.

1605-1615 Anders Green til Sundsby, kansler, † 1614

1615-1660 Jens Bjelke til Austråt, kansler

 

8. St. Olavsklosteret [Dominikanerkloster = Sortebrødrekloster] i Oslo

 

8.1 Samlet konvent

1461 Bror Abraham prior, bror Hans Blankasten lektor, bror Erik, bror Tord, bror Hans Henrici, bror Hans Danielis, bror Peder Andrisson, bror Andres Erici, bror Jøns Mathei, bror Peder Krok, bror Bjørn, bror Niclas Elaui, ialt 12 brødre, de avsto en tomt ved klosteret til Sta. Annas gilde (DN III nr. 854).

 

8.2 Prior

 

8.3 Lektor

 

8.4 Bror

 

8.5 Sta. Annes gilde

 

1461 sancta Anna gillestowa fikk tomt ved St. Olavsklosteret i Oslo av klosterets prior og Konvent. Det ble nevnt at gildet hadde gildesbrødre og oldermann (forde gillesbrødher ok allirman) (DN III nr. 854).

1541 Alt det gods som lå til St. Annæ Gilde i Sortebrødrekloster i Oslo ble forlent til Mats Christensson, skriver på Akershus, for den tiden han tjenestegjorde som skriver (NRR I s. 63).

1553 Mats Christensson, slottsskriver på Akershus, fikk alt gods som lå til St. Annæ Gilde i Oslo, som han hadde i sitt verge, i forlening på livstid (NRR I s. 163).

1564 Mats Christensson var død og en annen av hans forleninger, St. Anthoni alter i Oslo, (og rimeligvis også Sta. Annes gilde), ble forlent til neste slottsskriver på Akershus, Pål Pålsson (NRR I s. 423).

1599-1601 Gildets jordegods ble av en kongelig oppnevnt kommisjon for utredning av finansene til lagmannsembetene fordelt og utlagt som jordegods til Oslo og Fredrikstad lagstol (RA, jordebøker 1601 i Stattholderarkivet).

– egen artikkel om gildesstua av Fischer i St. Hallvard 1933

 

Privat sektor

 

9. Rostockernes kjøpmannskompani for Oslo og Tønsberg = Die Rostocker Wiekfahrer; Kompagnie

 

9.1 Oldermann

1490 Claus Vrese og Reynold Hawe (de dekket også Tønsberg)

 

9.2 Kjøpmann

 

10. Yrkeskalender for Oslo

Registeret inneholder ikke rene slektsnavn eller slektsnavn som viser tilbake på tidligere (men ikke nåværende) yrkesnavn.

 

kopperslager

1480 Alv kopperslager, huseier

 

(brevviser)

1478 Jachim Håløyger, brevviser for borgermestre og rådet

 

burmand (brevbærer)

1528-29 Anders burmand, brevbud

 

kremmer

1494 Hermann Kremmer, borger

1515 Anders Kremmer, eier (og borger)

1510-1534 Asser Pedersson, kalt Asser Kremmer, borgermester, rådmann

 

myntmester

(1499 Arnt i Myntgården, skipsbygger – ikke sikkert at han var mynter)

1525-1532 Hans Hansson, kalt Hans Myntmester, kgl. utnevnt

 

skipper

1500 en skipper hjemmehørende i Oslo kjøpte ledingsmel fra Sjøbryggen* (Vigerust 1993).

 

skipsbygger

1499 Arnt i Myntgården

 

skinnarbeider

1528-1529 Lille-Arnt, bosatt i Oslo

 

smed

1456 Hans smed, kjøpmann, (borger)

1463 Peder smed

(n 1489) Bent smed i Pittenom (bygården «Piåten»), gårdeier

(n 1489) Torstein smed, gårdeier

1528-1529 Peder smed, lokket en pike

1542 Mogens smed, (borger), gårdleier

 

verkmester

1461 Bjørn verkmester, borger

1475 Ebbe verkmester, (borger)

 

skredder

1491-1496 Botolv skredder

1516 Gunnar skredder, landsfogd

1528 Jens skredder, rådmann, jordeier

1542 Ingvar skredder, (borger), gårdleier

1591-1597 Jørgen skredder (Skrøder), rådmann

1591 Morits skredder, borger

 

bartskjær

1591 Daniel bartskjær, borger

 

kannegyter

1494 Kort kannegyter, (borger), det var et oppløp mot ham

1516-1517 Eivind kannegyter, (borger), far til Ingerd kannegyter-datter

 

skomaker

1528-1529 Gjert skomaker, (borger), skipsfører og smugler

1591 Philip skomaker, borger

 

gullsmed

1492-1499 Tjøstolv gullsmed, forfalsker

1516-1529 Gudbrand gullsmed, (borger), skuteeier og skutefører

1542 Lass gullsmed, (borger), gårdleier

1591 Hans Olavsson gullsmed, borger

 

skrep

1528-1529 Gudbrand Skrep, (borger), leverte fiskesnører til Akershus

 

perlestikker

1528-1529 Hans perlestikker, (borger), offer for bakvaskelse

 

fellbereder

1591 Jakob fellbereder, borger

1591 Tommes fellbereder, borger

 

overskjærer

1520-30 Jens overskjærer i Spaken, (borger)

 

beltere

1515 Larens beltere, gårdleier

 

glassmaker

1542 Marcus glassmaker, kannik

 

sverdfeier

1542-1551 Marcus sverdfeier, (borger), gårdleier

 

sverdsliper

1468 Tideke Hansson sverdsliper, gårdleier

 

buntmaker

1528-1529 Sander buntmaker, leverte tomme øltønner

1547 Severin buntmaker, rådmann

 

tømmermann

1499 Trond tømmermann, (borger), skipseier, voldsmann

1525-1529 Trond tømmermann, borger, voldsmann

 

møller

??? Tydeke møller, vareleverandør