Osloborgere 1600-1624 – ny liste fra lensregnskapene

Oslos historie © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 2001-2002.
Utgave 06.03 2002. Kilder, se Kilder fra Oslo til 1625 og Trykte kilder fra Oslo til 1625. Arbeidet ble påbegynt i 1993. Listen består av ialt 88 personer.


Adam Busk, eier krambod 1621-22

Anders Kari, eier krambod 1622-23

Anders Skomaker, leier kgl tomt 1619-24

Berent Gunderssøn, leier kgl tomt 1621

Bertel Hellessøn, eier krambod 1621-22

Bøye Fredrikssøn, leier kgl tomt 1621, eier krambod 1621-22

Christen Bokbinder, leier kgl tomt 1619-24

Christoffer Pederssøn, leier kgl tomt 1619-24

Claus Claussøn, eier krambod 1621-23, Claus Hollender, leier kgl tomt 1619-24

Diderik (Dirik) Jahanssøn (Janssøn) Roll, urtekremmer, eier krambod 1621-23

Dirik Sanderssøn, eier krambod 1621-23

Erik Jacobssøn, leier kgl tomt 1619-24

Fallentin (Faltin) Fellbereder, leier kgl tomt 1619-24

Fieldgaard, leier kgl tomt 1619-24

Frants Italianer (Italius), leier kgl tomt 1619-24

Gorris (Gorrius) Frederikssøn, eier krambod 1621-23

Halvor Anfindssøn, eier krambod 1621-23

Hans Erikssøn, leier kgl tomt 1621

Hans Evindssøn, leier kgl tomt 1619-24

Hans ?ersse, leier kgl tomt 1621

Hans Griis, eier krambod 1621-23, i 1621-22 sammen med Hans Stampe

Hans Harildssøn, eier krambod 1621-22

Hans Kjellersvend, eier krambod 1621-22

Hans Niemand, eier krambod 1621-23

Hans Nielssøn, leier kgl tomt 1621

Hans Pederssøn [d.e.], eier krambod 1621-23

Hans Pederssøn den unge, eier krambod 1621-22

Hans Samuelssøn, eier krambod 1621-23

Hans Sanderssøn, leier kgl tomt 1621, eier krambod 1622-23

Hans Stampe, eier krambod 1621-22 sammen med Hans Griis

Herr Hans Søfrenssøn, leier kgl tomt 1619-24

Henrik Murmester, leier kgl tomt 1621

Herluff Berentssøn, leier kgl tomt 1621

Iver Guldbrandssøn, eier krambod 1621-23

Mester Jens Nielssøn, leier kgl tomt 1617-24

Jacob Bødtker, leier kgl tomt 1619-24

Jacob Claussøn, eier krambod 1621-22

Jacob Gullsmed, leier kgl tomt 1619-24

Jacob Mortenssøn, leier kgl tomt 1619-24

Jacob Olssøn, eier krambod 1621-22

Jens Fellbereder, leier kgl tomt 1621

Jens (Nils) Nielssøn, leier kgl tomt 1619-24

Jens Skredder, leier kgl tomt 1621

Jesper Madssøn, leier kgl tomt 1621

Herr Niels Olssøn, leier kgl tomt 1619-24

Jørgen Bødtker, leier kgl tomt 1619-24

Jørgen Smidt, leier kgl tomt 1619-21

Jørgen Skrøder, leier kgl tomt 1619-24

Kjeld? Dirikssøn?, leier kgl tomt 1621

Knud Anderssøn, eier krambod 1621-22

Laurits Olssøn den eldre, eier krambod 1621-22

Laurits Olssøn den yngre, eier krambod 1621-23

Laurits Trundssøn, eier krambod 1621-23

Mats Nielssøn, leier kgl tomt 1621

Mads Pouelssøn, eier krambod 1621-22

Madts Svendssøn, eier krambod 1621-22

Marcus Slingwatter, eier krambod 1621-23

Mikkel Fontin, leier kgl tomt 1617-24

Mikkel Klokker, leier kgl tomt 1621

Niels Jørgenssøn, eier krambod 1621-22

Niels Nielssøn, eier krambod 1621-22

Niels Olssøn, eier krambod 1621-22

Oluf Amundssøn, eier krambod 1621-22

Oluf Eskeldssøn, eier krambod 1621-22

Oluf Hanssøn, eier krambod 1621-22

Oluf Janssøn, eier krambod 1621-22

Oluf Torstenssøn, eier krambod 1622-23

Ovises? Brynildssøn, leier kgl tomt 1621

Peder Frandssøn, leier kgl tomt 1621

Peder Skomaker, leier kgl tomt 1619-24

Peder Skomaker, leier kgl tomt 1619-24

Poul Icking, eier krambod 1621-22

Poul Stiisøn, eier krambod 1621-22

Rasmus Hanssøn, eier krambod 1621-22

Sander Skotte, leier kgl tomt 1621

Sigvord Remsnider, leier kgl tomt 1619-24

Simen Olssøn, leier kgl tomt 1621

Steffen Bokbinder, leier kgl tomt 1621, eier krambod 1621-22

Svend Christofferssøn, leier kgl tomt 1619-24

Svenning Anderssøn, leier kgl tomt 1619-24

Søfren Nielssøn, eier krambod 1621-22

Tord Bentssøn, eier krambod 1621-22

Tord Kalkslager, leier kgl tomt 1619-24

Torkill Alvssøn, leier kgl tomt 1621

Torsten Arnessøn, eier krambod 1621-22

Trund Claussøn, borgemester, eier krambod 1621-22

Tønnis Janssøn, eier krambod 1621-22

Willum Janssøn, eier krambod 1621-22

x