Portholdere ved Akershus slott 1557-1561

Oslos historie © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 1993-2003.
Utgave 09.02 2003. Kilder, se Kilder fra Oslo til 1625 og Trykte kilder fra Oslo til 1625. Listen inneholder ialt 48 personer.


Kilder

  • Portholderlønn, Akershus lensregnskap 29.9 1557 – 29.9 1558, trykt i Norske Lensrekneskapsbøker 1548-1567, I (Oslo, 1937), s. 179.
  • Portholderlønn, Akershus lensregnskap 29.9 1560 – 29.9 1561, trykt i Norske Lensrekneskapsbøker 1548-1567, II (Oslo, 1940), s. 232.

Alfabetisk liste

Amund Bentssøn. Amundt Bennttsenn, fikk 2 daler 2 mark i portholderlønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 179)

Anders Bygg. Annders Byg, fikk 2 daler 2 mark i portholderlønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 179), fikk 3 daler 7 mark i portholderlønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 232)

Anders Friis. Annders Friiß, fikk 3 daler 7 mark i portholderlønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 232)

Anders Mikkelssøn. Annders Mickilsenn, fikk 2 daler 2 mark i portholderlønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 179)

Christiern Anderssøn. Christiernn Anderssenn, fikk 3 daler 7 mark i portholderlønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 232)

Christiern Jyde. Christiernn Jude, fikk 2 daler 2 mark i portholderlønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 179)

Christiern Nilssøn. Christiernn Nielssenn, fikk 3 daler 7 mark i portholderlønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 179)

Christiern Sallingbo. Christiernn Sallingboo, fikk 3 daler 7 mark i portholderlønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 232)

Christiern smedsvein. Christiernn smedesuendt, fikk 3 daler 7 mark i portholderlønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 179)

Christiern stallsvein. Christiernn staldsuendt, fikk 6 mark i portholderlønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 179)

Christiern stallsvein. Christiernn staldsuendt, fikk 3 daler 7 mark i portholderlønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 179)

Hans Skram. Hanns Skram, fikk 3 daler 7 mark i portholderlønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 179)

Jens Hjellebo. Jenns Hielleboo, fikk 3 daler 7 mark i portholderlønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 232)

Jens Ludvigssøn. Jenns Lodwigsenn, fikk 2 daler 2 mark i portholderlønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 179)

Jens Pederssøn. Jenns Pedersenn, fikk 3 daler 7 mark i portholderlønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 179)

Jens portner. Jenns portener, fikk 3 daler 7 mark i portholderlønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 179), fikk 3 daler 7 mark i portholderlønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 232)

Jens svertfeier. Jenns suerdfeyer, fikk 3 daler 7 mark i portholderlønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 179)

Jens Sørenssøn. Jenns Søffrennsenn, fikk 3 daler 7 mark i portholderlønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 179)

Jens Sørenssøn Kokk. Jenns Søffrensenn koch, fikk 3 daler 7 mark i portholderlønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 179)

Jørgen Pederssøn. Jørgenn Pedersenn, fikk 2 daler 2 mark (lavere sats) i portholderlønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 232)

Kirsten melkedeie. Kirstenn melckedeye, fikk 3 daler 7 mark i portholderlønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 232)

Lars holler. Las holler, fikk 3 daler 7 mark i portholderlønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 179)

Lass Mortenssøn. Lass Mortthennsenn, fikk 2 daler 2 mark (lavere sats) i portholderlønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 232)

Maurits holler. Mauritz holler, fikk 2 daler 2 mark (lavere sats) i portholderlønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 232)

Mikkel Kjærr. Mickiill Kier, fikk 3 daler 7 mark i portholderlønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 179), fikk 3 daler 7 mark i portholderlønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 232)

Mikkel stallsvein. Mickill staldsuenndt, fikk 2 daler 2 mark (lavere sats) i portholderlønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 232)

Morten Skåning. Mortthenn Skonning, fikk 2 daler 2 mark (lavere sats) i portholderlønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 232)

Nils Ebbessøn. Niels Ebesenn, fikk 3 daler 7 mark i portholderlønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 232)

Nils Hanssøn. Niels Hannssenn, fikk 3 daler 7 mark i portholderlønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 232)

Nils Munck. Niels Munck, fikk 2 daler 2 mark (lavere sats) i portholderlønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 232)

Nils skriver, holler. Niels skriffuer holler, fikk 3 daler 7 mark i portholderlønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 232)

Nils trommeslager. Niels trommeslager, fikk 2 daler 2 mark i portholderlønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 179), fikk 3 daler 7 mark i portholderlønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 232)

Nils tømmermann. Niels tømbermandt, fikk 2 daler 7 mark 6 sk. i portholderlønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 179)

Olav harniskvisker. Oluff harnn(i)skwisker, fikk 3 daler 7 mark i portholderlønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 232)

Peder Bagge. Peder Bagge, fikk 2 daler 2 mark (lavere sats) i portholderlønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 232)

Peder Hanssøn. Peder Hannssenn, fikk 2 daler 2 mark (lavere sats) i portholderlønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 232)

Pål portner. Pouell portener, fikk 3 daler 7 mark i portholderlønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 232)

Rasmus duksvein. Rasmus dugsuenndt, fikk 3 daler 7 mark i portholderlønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 232)

Rasmus Friis. Rasmus Friiß, fikk 3 daler 7 mark i portholderlønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 232)

Rasmus kjellersvein. Rasmus kiellersuend, fikk 2 daler 2 mark (lavere sats) i portholderlønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 232)

Rasmus Lauritssøn. Rasmus Lauritzen, fikk 3 daler 7 mark i portholderlønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 232)

Rasmus Nilssøn. Rasmus Nielsenn, fikk 2 daler 2 mark (lavere sats) i portholderlønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 232)

Sevald båtsmann. Sewoldtt baadtzmand, fikk 3 daler 7 mark i portholderlønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 179), Seuoll bodtzmandt, fikk 3 daler 7 mark i portholderlønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 232)

Skytt stallsvein. Skytt staldsuenndt, fikk 3 daler 7 mark i portholderlønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 232)

Svein Andbjørnssøn. Suennd Andbiørnsenn, fikk 3 daler 7 mark i portholderlønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 232)

Søren Nilssøn. Søffrenn Nielssenn, fikk 2 daler 2 mark (lavere sats) i portholderlønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 232)

Tommes stallsvein. Tommis staldsuenndt, fikk 3 daler 7 mark i portholderlønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 179)

Zakarias stallsvein. Zacarias staldsuendt, fikk 2 daler 2 mark (lavere sats) i portholderlønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 232)

x