Sveiner og herremenn på Akershus slott 1557-1561

Oslos historie © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 1993-2003.
Utgave 09.02 2003. Kilder, se Kilder fra Oslo til 1625 og Trykte kilder fra Oslo til 1625. Listen inneholder ialt 214 personer.


Kilder

  • Sveinelønn, Akershus lensregnskap 29.9 1557 – 29.9 1558, trykt i Norske Lensrekneskapsbøker 1548-1567, I (Oslo, 1937), s. 176-179; utgifter til engelsk klede, s. 249-251: utgifter til nersk, s. 253: utgifter til sarduk, s. 255.
  • Sveinelønn, Akershus lensregnskap 19.9 1560 – 29.9 1561, trykt i Norske Lensrekneskapsbøker 1548-1567, II (Oslo, 1940), s. 228-231; utgifter til borgklede, s. 235; utgifter til engelsk klede, s. 298-301.

På lønningslista 1557-58 var det 110 sveiner, inkludert sveiner avlønnet med klær var det i alt 117 personer. På lønningslista 1560-61 var det 135 sveiner.

Litteratur

  • Per Reidar Christiansen: Hans Jakobssøn Lo og sveinene på Akershus slott 1557-61, Genealogen. Medlemsblad for Norsk Slektshistorisk Forening nr. 1/2001, s. 23-24.
  • Odd Ottesen: Hans Madsen Stalsberg og hans slekt, Romerikstun (Årbok for Romerike historielag) XVI, 1990, s. 237-255.
  • Torkel Rønold Bråthen: Slektshistoriske studier av bondeslekter med opprinnelse på Romerike, Romerikstun XVII, 1992, s. 168-224, særlig note 332.

Alfabetisk liste

Anders baker. Annders bager, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 178), fikk engelsk klede i lønn (NLR I s. 250)

Anders Friis. Annders Friiß, fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 300)

Anders Jesperssøn. Annders Jespersenn, fikk 8 daler 16 mark (dobbel sats) i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 177), fikk engelsk klede i lønn (NLR I s. 250)

Anders Jyde. Annders Jude, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 229)

Anders ridesvein. Annders redesuenndt, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 176), Annders resuendt, fikk engelsk klede i lønn (NLR I s. 250), Annders resuendt, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 228), fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 299)

Anders Skriver. Annders skriffuer, fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 299)

Anders Vendelbo. Annders Wendelbo, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 231), fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 300)

Bastian buntmaker. Bastiann buntmager, fikk 2 daler 4 mark (halv sats) i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 178), fikk engelsk klede i lønn (NLR I s. 251)

Bent buntmaker. Bernntt buntmager, fikk 2 daler 4 mark (halv sats) i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 231)

Bent Pålssøn. Benntt Pouelsenn, fikk 2 daler 4 mark (halv sats) i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 231)

Bertel buntmaker. Berttell buntmager, fikk 2 daler 4 mark (halv sats) i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 231)

Bertel Jyde. Berttell Jude, fikk 2 daler 4 mark (halv sats) i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 177)

Bertel Knutssøn. Berttell Knudsenn, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 231), fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 300)

Bjørn Dyressøn. Biørnn Dyresenn, fikk 2 daler 4 mark (halv sats) i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 178)

Christiern Brodt. Christiernn Brodt, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 177), fikk engelsk klede i lønn (NLR I s. 250)

Christiern Hanssøn. Christiernn Hannssenn, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 177), Christenn Hannssenn, fikk engelsk klede i lønn (NLR I s. 250), fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 229), fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 299)

Christiern Jyde. Christiernn Jude, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 177)

Christiern Lamhave. Christiernn Lamhau, fikk 2 daler 4 mark (halv sats) i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 231)

Christiern Mørk. Christiernn Mørck, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 230), fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 298)

Christiern skriver. Christiernn skriffuer, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 178)

Christiern snekker. Christiernn snedker, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 177), fikk engelsk klede i lønn (NLR I s. 250)

Christiern snekker. Christiernn snedker, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 228), fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 299)

Christiern stallsvein. Christiernn staldsuend, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 230), fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 301)

Christoffer dyreskytter. Christoffer dyreskiøtt, fikk 2 daler 4 mark (halv sats) i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 178), Christoffer dyreskiøtther, fikk engelsk klede i lønn (NLR I s. 250)

Claus dyreskytter. Claus dyreskiøtt, fikk 2 daler 4 mark (halv sats) i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 178), fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 229), fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 300)

Claus Piper. Claus piber, fikk 2 daler 4 mark (halv sats) i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 177), fikk engelsk klede i lønn (NLR I s. 251), fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 229), fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 300)

Clemmet buntmaker. Clemmit bunttmager, fikk 2 daler 4 mark (halv sats) i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 231)

Daniel Bildt. Daniell Bildt, fikk 2 daler 4 mark (halv sats) i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 178), fikk engelsk klede til hofkledning og hoser 1557-58, var en av de ti som alltid fulgte lensmannen Christiern Munck på reiser (ridesvenn) (NLR I s. 249)

Dominikus Lauritssøn. Dominicus Lauritzenn, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 177), fikk engelsk klede i lønn (NLR I s. 251), fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 229), fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 300)

Envold Pederssøn. Enwoldt Pedersenn, fikk 2 daler 4 mark (halv sats) i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 178)

Erik Bratt [Bratt av Bjølstad]. Erick Bratt, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 178), fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 229), fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 299)

Erik Brockenhus. Erick Brockennhus, fikk 2 daler 4 mark (halv sats) i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 179), Erich Brockennhus, fikk engelsk klede til hofkledning og hoser 1557-58, var en av de ti som alltid fulgte lensmannen Christiern Munck på reiser (ridesvenn) (NLR I s. 249), fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 229), fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 300)

Eyler Markvorssøn. Eyler Marquorsenn, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 176), fikk engelsk klede i lønn (NLR I s. 251), herremann, fikk nersk til borgklede (NLR I s. 253), herremann, fikk sarduk til borgklede (NLR I s. 255)

Frantz bøkker. Franntz bødker, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 177), fikk engelsk klede i lønn (NLR I s. 250)

Fredrik Fodt. Frederich Fodt, fikk 2 daler 4 mark (halv sats) i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 178), fikk engelsk klede i lønn (NLR I s. 251), herremann, fikk nersk til borgklede (NLR I s. 253), fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 229), Frederick Fodt, fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 298). Var sannsynligvis i slekt med Christoffer Fodt, fogd på Hedemarken 1578-80, som 12.4 1583 førte et våpen med tre bølger, på hjelmen en halv ulv eller et halvt villsvin. Jf. Per Reidar Christiansen 2001.

Gregers Jyde. Gregers Jude, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 176), fikk engelsk klede i lønn (NLR I s. 250)

Guttorm lensmann. Guttorm lennsmandt, fikk engelsk klede i lønn 1557-58 (NLR I s. 251), fikk engelsk klede i lønn 1560-61 (NLR II s. 300)

Hans badskjær. Hanns badskier, fikk 2 daler 4 mark (halv sats) i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 230)

Hans Borre. Hanns Borre, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 177), fikk engelsk klede i lønn (NLR I s. 250)

Hans dyreskytter. Hanns dyrskiøtt, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 231), fikk penger til borgklede (NLR II s. 235)

Hans Fynbo. Hanns Fønnbo, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 230), fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 299)

Hans Iverssøn. Hanns Jffuersenn, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 228), fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 300)

Hans Jakopssøn, også kalt Hans Lo [Lo-ætten fra Øvre Eiker]. Hanns Jacopsenn, fikk 8 daler 16 mark (dobbelt sats) i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 229), Hanns Loo, fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 300). Var muligens vitne ved en gårdsdelesak i Botne 1550-51, var 1554 tjener hos Iver Jenssøn [muslingskall] til Fresje, lagmann i Skien fra 1567. Jf. Jan Frederik Lysaker Engedahl og Jens Petter Nielsen: Lo-ætten, Norsk slektshistorisk tidsskrift xxxvi (1997), s. 3-58, og Per Reidar Christiansen 2001.

Hans Res. Hanns Res, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 230), Hanns Reß, fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 301)

Hans Sjællandsfar. Hanns Sielenntzfar, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 230), fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 298)

Hans skriver. Hanns skriffuer, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 177), fikk engelsk klede i lønn (NLR I s. 251), fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 228), fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 299)

Hans smed, også kalt Hans kleinsmed. Hanns smedt, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 176), fikk engelsk klede i lønn (NLR I s. 251), trolig lik Hanns klennsmedt, fikk 2 daler 4 mark (halv sats) i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 230)

Hans småsvein. Hanns Smaasenn, fikk 4 daler 6 mark i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 178)

Hans Sørenssøn. Hanns Søffrennsenn, fikk engelsk klede i lønn (NLR I s. 251)

Hans underfogd. Hanns vnderfogit, fikk 4 daler 6 mark (nesten full sats) i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 179), Hanns vnnderfogett, fikk engelsk klede i lønn (NLR I s. 251)

Hans van Ham. Hanns vann Ham, fikk 2 daler 4 mark (halv sats) i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 231)

Hans vever. Hanns weffuer, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 230), fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 300)

Helge Gudmundssøn. Helie Gudmundsenn, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 176), Helge Gudmundsenn, fikk engelsk klede i lønn (NLR I s. 250), fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 228), fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 298)

Henning skomaker. Henning skomager, fikk 2 daler 4 mark (halv sats) i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 231)

Henrik bøkker. Hennrick bødker, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 230), fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 300)

Herr Henrik kapellan. Her Hennrich capelan, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 229), Her Hennrick, fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 300)

Henrik Olssøn. Hennrick Olsenn, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 177), Hennrich Olsenn, fikk engelsk klede i lønn (NLR I s. 250), fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 229), fikk penger til borgklede (NLR II s. 235)

Henrik Vogenssøn. Hennrick Wogennsenn, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 231), fikk penger til borgklede (NLR II s. 235)

Hertvig Nilssøn. Herttuig Nielssenn, fikk 2 daler 4 mark (halv sats) i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 231)

Jakop Eskillssøn. Jacop Eskiilsenn, fikk 2 daler 4 mark (halv sats) i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 231)

Jakop fellbereder. Jacop feldebereder, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 230), fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 300)

Jakop Glad. Jacop Gladt, fikk 2 daler 4 mark (halv sats) i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 231), fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 301)

Herr Jakop kapellan. Her Jacob capelann, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 177), fikk engelsk klede i lønn (NLR I s. 251), fikk nersk til borgklede (NLR I s. 253)

Jakop Jyde. Jacop Jude, fikk engelsk klede til hofkledning og hoser 1557-58, var en av de ti som alltid fulgte lensmannen Christiern Munck på reiser (ridesvenn) (NLR I s. 249)

Jakop Jyde, slottsfogd. Jacop Jude slotzfogett, fikk 8 daler 16 mark (dobbelt sats) i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 229), fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 300)

Jakop skriver. Jacop skriffuer, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 176), fikk engelsk klede i lønn (NLR I s. 251), fikk 2 daler 4 mark (halv sats) i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 230), fikk penger til borgklede (NLR II s. 235)

Jakop smed. Jacop smedt, fikk 2 daler 4 mark (halv sats) i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 178)

Jens borgkokk. Jenns borrekock, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 177), fikk engelsk klede i lønn (NLR I s. 251)

Jens Friis. Jenns Friis, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 230), fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 299)

Jens Fynbo. Jenns Fønnbo, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 231), Jenns Fønboo, fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 298)

Jens herrekokk, også kalt Jens kokk. Jenns herrekock, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 176), trolig lik Jenns kock, fikk engelsk klede til hofkledning og hoser 1557-58, var en av de ti som alltid fulgte lensmannen Christiern Munck på reiser (ridesvenn) (NLR I s. 249)

Jens kjellersvein. Jenns kiellersuenndt, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 178), fikk engelsk klede i lønn (NLR I s. 250)

Jens kleinsmed. Jenns klennsmedt, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 230), fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 298)

Jens Lang. Jenns Lanng, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 176), Jens Lang, fikk engelsk klede i lønn (NLR I s. 250), fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 228), fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 298)

Jens Ludvigssøn. Jenns Loduiigsenn, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 231), fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 300)

Jens Mortenssøn kokk, også kalt Jens kokk. Jenns kock, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 230), Jenns Mortensenn koch, fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 300)

Jens Olssøn. Jenns Oluffsenn, fikk 2 daler 4 mark (halv sats) i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 178), fikk 2 daler 4 mark (halv sats) i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 229), fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 299)

Jens Pederssøn. Jenns Pedersenn, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 230), fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 300)

Jens remmesnider. Jenns remmesnider, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 178), fikk engelsk klede i lønn (NLR I s. 250)

Jens Rødt. Jenns Rødt, fikk 4 daler 6 mark (nesten full sats) i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 179), Jenns Røø, fikk engelsk klede i lønn (NLR I s. 251), fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 229), Jenns Røødt, fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 298)

Jens slakter. Jenns slachter, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 229), fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 300)

Jens Sørenssøn. Jenns Søffrennsenn, fikk 2 daler 4 mark (halv sats) i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 178)

Jens Vendelbo. Jenns Wendelbo, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 231), fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 298)

Jesper Perssøn. Jesper Pedersenn, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 230), Jesper Persenn, fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 299)

Jesper Tøgerssøn. Jesper Tøgersenn, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 176), fikk engelsk klede i lønn (NLR I s. 251)

Jost bøsseskytter. Jost bøsseskiøtther, fikk 8 daler 16 mark (dobbel sats) i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 177), fikk engelsk klede i lønn (NLR I s. 250)

Jørgen Christiernssøn skriver. Jørgen Christiernsenn, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 176), Jørgen Christiernsenn skriffuer, fikk engelsk klede i lønn (NLR I s. 250)

Jørgen Claussøn. Jørgen Claussenn, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 176), fikk engelsk klede i lønn (NLR I s. 251), herremann, fikk nersk til borgklede (NLR I s. 253), herremann, fikk sarduk til borgklede (NLR I s. 255). Kan være identisk med velbyrdig Jørgen Claussøn (Valravn) til Skridshol, kjent 1584, som giftet seg inn i adelsslekten på Samsal, også i Ringsaker. Jf. Per Reidar Christiansen 2001.

Jørgen Falster. Jørgen Falster, fikk 2 daler 4 mark (halv sats) i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 230), fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 298)

Jørgen Lauritssøn. Jørgen Lauritzenn, fikk 2 daler 4 mark (halv sats) i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 178), fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 229), fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 299)

Jørgen Pederssøn. Jørgen Pedersenn, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 176)

Jørgen skriver. Jørgen skriffuer, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 178), fikk engelsk klede i lønn (NLR I s. 250), fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 229), fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 299)

Jørgen skriver. Jørgenn skriffuer, fikk 2 daler 4 mark (halv sats) i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 231)

Jørgen snekker. Jørgen snedker, fikk 2 daler 4 mark (halv sats) i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 229), fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 299)

Kjell Bagge. Kieldtt Bagge, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 177), Kiell Bagge, fikk engelsk klede i lønn (NLR I s. 251)

Knut glarmester. Knudtt glarmester, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 230), fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 300)

Lambret Hanssøn. Lambrett Hannssenn, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 229), fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 299)

Lambret Simenssøn. Lambrecht Simennsenn, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 177), fikk engelsk klede i lønn (NLR I s. 251), fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 229), fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 299)

Laurits Beske. Lauritz Beske, fikk engelsk klede i lønn (NLR I s. 250)

Lass Bruncke. Las Bruncke, fikk 2 daler 4 mark (halv sats) i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 231), fikk penger til borgklede (NLR II s. 235)

Laurits Christiernssøn. Lauritz Christiernsenn, fikk 2 daler 4 mark (halv sats) i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 230)

Lass (Laurits) hoffslager. Las hoffslager, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 230), Lauritz hoffslager, fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 298)

Laurits kjellersvein. Lauritz kiellersuendt, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 179)

Lass kokk. Las kock, fikk 2 daler 4 mark (halv sats) i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 179)

Lass Laugessøn. Laß Laugesenn, fikk 2 daler 4 mark (halv sats) i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 230)

Laurits Lauritssøn. Lauritz Lauritzenn, fikk 2 daler 4 mark (halv sats) i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 178), fikk engelsk klede i lønn (NLR I s. 251), fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 229), fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 299)

Lass Mortenssøn. Las Mortthennsenn, fikk penger til borgklede (NLR II s. 235)

Lass Nilssøn. Las Nielszenn, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 177)

Laurits Nilssøn. Lauritz Nielssenn, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 228)

Laurits Riber. Lauritz Riber, fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 301)

Lass skredder. Las skredder, fikk 2 daler 4 mark (halv sats) i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 231), Lass skedder, fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 298)

Lass Sstallmester. Las staldmester, fikk 2 daler 4 mark (som er halv sats) i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 176)

Laurits Tysk. Lauritz Tysk, fikk 2 daler 4 mark (halv sats) i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 231)

Laurits viltskytter. Lauritz wildskiøtt, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 230), fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 300)

Lydick van Horn. Lydick vann Hornn, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 178), fikk engelsk klede til hofkledning og hoser 1557-58, var en av de ti som alltid fulgte lensmannen Christiern Munck på reiser (ridesvenn) (NLR I s. 249), fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 229), fikk penger til borgklede (NLR II s. 235)

Malte Hanssøn. Maltte Hannssenn, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 177)

Mats Busk. Matz Busk, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 176), fikk engelsk klede til hofkledning og hoser 1557-58, var en av de ti som alltid fulgte lensmannen Christiern Munck på reiser (ridesvenn) (NLR I s. 249)

Mats Christiernssøn. Matz Christiernnszen, fikk 8 daler 16 mark (dobbel sats) i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 177), fikk engelsk klede i lønn (NLR I s. 251), fikk 8 daler 16 mark (dobbelt sats) i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 229), fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 299)

Mats Gullensfar. Matz Gullenntzfar, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 229), fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 299)

Mats Karbeck. Matz Karbeck, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 177), fikk engelsk klede i lønn (NLR I s. 250)

Mats kjellersvein. Matz kiellersuennd, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 230), fikk penger til borgklede (NLR II s. 235)

Mats Mortenssøn. Matz Mortthennsenn, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 176), fikk engelsk klede i lønn (NLR I s. 250), fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 228), fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 300). Fogd på Romerike 1577-78 og bruker av gården Refsum i Sørum (Bråthen 1992 s. 224 med henvisning til RA Rentekammeret, Lensregnskaper, Akershus len nr. 1.1, jordebok 1577-1578), og trolig fogd der allerede fra 1574 (Ottesen 1990 med henvisning til lagmann Niels Stubs optegnelsesbøger fra Oslo lagting 1572-1580), fogd ennå 1579, men avgått innen 16.6 1581, da han var førstemann av lagrettemenn for Fet og Skedsmo prestegjelder, og førte et bumerke i seglet. Han var far til Hans Madsen Stalsberg i Skedsmo, lensmann i Skedsmo, nevnt fra 1609, † 1668, 80 år gammel i manntall 1664; stor etterslekt (Ottesen 1990 og e-post 20.4 2001).

Mats smed. Matz smedt, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 176), fikk engelsk klede i lønn (NLR I s. 250)

Mats Tormodssøn. Matz Thormodsenn, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 176), fikk engelsk klede i lønn (NLR I s. 251), herremann, fikk nersk til borgklede (NLR I s. 253), herremann, fikk sarduk til borgklede (NLR I s. 255). Kanskje far til velbyrdig Tormod Matssøn [lilje] til Strøm, kjent 1575-98. Jf. Per Reidar Christiansen 2001.

Mats Vendelbo, skriver. Matz Wenndelboo, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 176), Matz Wendelboo skriffuer, fikk engelsk klede i lønn (NLR I s. 251), fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 228), fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 299)

Maurits holler. Mauritz holler, fikk penger til borgklede (NLR II s. 235)

Mikkel bøsseskytter. Mickiill bøsseskiøtther, fikk 5 daler 12 mark (1,25 sats) i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 178)

Mikkel Olborg. Mickiill Olborg, fikk engelsk klede i lønn (NLR I s. 250)

Mikkel skredder. Mickiill skredder, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 178), fikk engelsk klede i lønn (NLR I s. 251), fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 229), fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 300)

Mindst Skult. Mindst Schultt, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 178), Mindst Skult, fikk engelsk klede i lønn (NLR I s. 250), fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 229), fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 298)

Mogens Klint. Mogenns Klintt, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 177), fikk engelsk klede i lønn (NLR I s. 251), fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 229), fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 299)

Mogens Svale. Mogenns Suale, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 177), fikk engelsk klede i lønn (NLR I s. 250), herremann, fikk nersk til borgklede (NLR I s. 253), herremann, fikk sarduk til borgklede (NLR I s. 255), fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 230), fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 300)

Morten badskjær. Mortthenn badskier, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 176), Morthenn batzskier, fikk engelsk klede i lønn (NLR I s. 250), fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 228), Morttenn basker, fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 298)

Morten baker. Mortten bager, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 178), fikk engelsk klede i lønn (NLR I s. 250), fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 229), fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 300)

Morten bøsseskytter. Mortthenn bøskiøtt, fikk 4 daler 6 mark (litt under full sats) i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 228), fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 299)

Morten Hack. Mortthenn Hack, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 176), fikk engelsk klede til hofkledning og hoser 1557-58, var en av de ti som alltid fulgte lensmannen Christiern Munck på reiser (ridesvenn) (NLR I s. 249), fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 228), fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 300)

Nils Brun. Niels Brun, fikk 2 daler 4 mark (halv sats) i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 231), Niels Brum, fikk penger til borgklede (NLR II s. 235)

Nils båtsmann. Niels bodsmanndtt, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 177), fikk engelsk klede i lønn (NLR I s. 251)

Niklaus Fransos. Niclaus Frannzos, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 179), Niclaus Frantzoes, fikk engelsk klede i lønn (NLR I s. 251)

Nils Hanssøn. Niels Hannssenn, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 178)

Nils Hanssøn brygger, også kalt Nils brygger. Niels brygger, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 178), fikk engelsk klede i lønn (NLR I s. 250), Niels Hannssenn brygger, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 229), Niels brygger, fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 299)

Nils Krabbe [Krabbe av Ribe]. Niels Krabe, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 176), fikk engelsk klede i lønn (NLR I s. 251), fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 228), fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 299) Jf Tore H Vigerust: Krabbe, Norsk slektshistorisk tidsskrift xxxv (1995), s. 49-65.

Nils Lang. Niels Lanng, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 178), fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 229), Niels Lang, fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 299)

Nils Lauritssøn. Niels Lauritzenn, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 178), fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 229), fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 299)

Nils Lauritssøn. Niels Lauritzenn, fikk 2 daler 4 mark (halv sats) i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 231)

Nils maltgjører. Niels malttgiører, fikk engelsk klede i lønn (NLR I s. 250)

Nils Mikkelssøn. Niels Mickilsenn, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 229), fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 299)

Nils Munck. Niels Munck, fikk penger til borgklede (NLR II s. 235)

Nils Rye. Niels Rye, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 177), fikk engelsk klede i lønn (NLR I s. 250), fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 229), fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 299)

Nils Sjællandsfar. Niels Sielenndtzfar, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 178), fikk engelsk klede i lønn (NLR I s. 250)

Nils skredder. Niels skredder, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 178), fikk engelsk klede i lønn (NLR I s. 250)

Nils skriver, holler. Niels skriffwer holler, fikk penger til borgklede (NLR II s. 235)

Nils smed. Niels smedt, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 229), fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 300)

Nils Sørenssøn. Niels Søffrennsenn, fikk 2 daler 4 mark (halv sats) i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 231), fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 301)

Nils trommeslager. Niels thrumeslager, fikk penger til borgklede (NLR II s. 235)

Olav bøsseskytter. Oluff bøßskiøtther, fikk 6 daler 16 mark (omlag sats 1,5) i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 230), Oluff bøßskiøtt, fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 299)

Oluf Jyde. Oluff Jude, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 177), fikk engelsk klede i lønn (NLR I s. 250), fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 228), fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 299)

Otte Munck. Otthe Munck, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 176)

Peder Anderssøn. Peder Annderssenn, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 231)

Peder Bildt. Peder Bildt, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 230), fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 300)

Peder Christiernssøn. Peder Christiernnsenn, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 176), fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 228), fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 299)

Peder Fagerås. Peder Faugeraas, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 176), Peder Fageraas, fikk engelsk klede til hofkledning og hoser 1557-58, var en av de ti som alltid fulgte lensmannen Christiern Munck på reiser (ridesvenn) (NLR I s. 249), fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 228), fikk penger til borgklede (NLR II s. 235)

Peder Friis. Peder Friis, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 176), fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 231), fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 299)

Peder Hanssøn skriver. Peder Hanssenn skriffuer, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 229)

Peder Harbo. Peder Harboo, fikk 2 daler 4 mark (halv sats) i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 229)

Peder harniskvisker. Peder harnniskwisker, fikk 2 daler 4 mark (halv sats) i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 178)

Peder Holt. Peder Holtt, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 177), fikk engelsk klede i lønn (NLR I s. 250)

Peder Jenssøn kokk, også kalt Peder kokk. Peder Jenssenn kock, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 176), Peder kock, fikk engelsk klede i lønn (NLR I s. 251), Peder Jenssenn kock, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 228), fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 299)

Peder Jyde. Peder Jude, fikk 2 daler 4 mark (halv sats) i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 178), fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 230), fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 298)

Peder kleinsmed. Peder klennsmedt, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 177)

Peder kokk. Peder kock, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 230), Peder koch, fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 300)

Peder Lauritssøn. Peder Lauritzsenn, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 231), fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 299)

Peder Matssøn skredder. Peder Matzenn skreder, fikk 2 daler 4 mark (halv sats) i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 230)

Peder Mikkelssøn skriver. Peder Mickillsen skriffuer, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 228), fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 299)

Peder Skåning. Peder Skonning, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 229), fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 299)

Peder skriver i Vigen. Peder skriffuer y Wigenn, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 177), fikk engelsk klede i lønn (NLR I s. 251), fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 229), fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 299)

Peder skriver. Peder skriffuer, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 176), fikk engelsk klede i lønn (NLR I s. 250), Peder skriffuer, fikk 2 daler 4 mark (halv sats) i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 231), fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 300) (Opplysningene 1560-61 kan også gjelde Peder Skriver på Bratsberg.)

Peder skriver på Bratsberg. Peder skriffuer paa Bradsberg, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 177), fikk engelsk klede i lønn (NLR I s. 251)

Peder smed. Peder smedt, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 231), fikk penger til borgklede (NLR II s. 235)

Phabian bøsseskytter. Phabiann bøsseskiøt, fikk 8 daler 16 mark (dobbel sats) i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 177), Phabiann bøßskiøtther, fikk engelsk klede i lønn (NLR I s. 250), fikk 8 daler 16 mark (dobbelt sats) i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 228), fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 299)

Phelten Tysk. Phelttenn Tysk, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 178), Pheltthenn Tydsk, fikk engelsk klede i lønn (NLR I s. 251)

Pål Lauritssøn. Pouell Lauritzenn, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 230), fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 300)

Pål skriver. Poell skriffuer, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 176), Pouell skriffuer, fikk engelsk klede til hofkledning og hoser 1557-58, var en av de ti som alltid fulgte lensmannen Christiern Munck på reiser (ridesvenn) (NLR I s. 249), fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 228), fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 300)

Rasmus duksvein. Rasmus dugsuendt, fikk penger til borgklede (NLR II s. 235)

Rasmus Friis. Rasmus Friiß, fikk engelsk klede i lønn 1560-61 (NLR II s. 300)

Rasmus Jyde, slottsfogd. Rasmus Jude, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 177), Rasmus Jude slotzfoget, fikk engelsk klede i lønn (NLR I s. 251)

Rasmus Jyde i Båhuslen. Rasmus Jude i Bahus len, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 178), Rasmus Jude aff Bahus prouistij, fikk engelsk klede i lønn (NLR I s. 251)

Rasmus kjellersvein. Rasmus kiellersuendt, fikk penger til borgklede (NLR II s. 235)

Rasmus lakei. Rasmus lackey, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 231), fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 298)

Rasmus maltgjører. Rasmus malttgiører, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 231), fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 300)

Rasmus remmesnider. Rasmus remmesnider, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 230), fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 300)

Rasmus Segholt. Rasmus Segholtt, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 231), fikk penger til borgklede (NLR II s. 235)

Rukus bøsseskytter. Ruchus bøßeskiøtt, fikk 8 daler 16 mark (dobbel sats) i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 177), Rucus bøßeskiøtt, fikk engelsk klede i lønn (NLR I s. 251), Rucus bøßeskiøtt, fikk 8 daler 16 mark (dobbelt sats) i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 228), fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 300)

Sckaland Bagge. Schaland Bagge, fikk engelsk klede i lønn (NLR I s. 250), Sckalanndtt Bagge, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 178)

Simen Jyde. Simenn Jude, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 176), fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 228), fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 299)

Simen Tøgerssøn. Simenn Thøgersenn, fikk 2 daler 4 mark (halv sats) i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 230), fikk penger til borgklede (NLR II s. 235). Nevnt i Aust-Agder fra 1571, fogd i Tønsberg len i begynnelsen av 1580-tallet, ennå nevnt i Aust-Agder 1599. Jf. Per Reidar Christiansen 2001.

Skytt stallsvein. Skytt staldsuenndtt, fikk penger til borgklede (NLR II s. 235)

(Slottsskriveren). Slotzskriffueren till en dreng, fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 300)

Staffen Christenssøn, også kalt Staffen Jyde. Staffenn Christensenn, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 229), trolig lik Staffenn Jude, fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 300)

Staffen Olssøn. Staffenn Olsenn, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 177), fikk engelsk klede i lønn (NLR I s. 250), herremann, fikk nersk til borgklede (NLR I s. 253), herremann, fikk sarduk til borgklede (NLR I s. 255)

Svein Smålender. Swennd Smaalender, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 230), Suennd Smaalender, fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 298)

Søren baker. Søffrenn bager, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 230), fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 298)

Søren Høg. Søffrenn Høg, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 230), fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 300)

Søren Jakopssøn. Søffrenn Jacopsenn, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 177), fikk engelsk klede i lønn (NLR I s. 251)

Søren Jenssøn, også kalt Søren Jyde. Søffrenn Jennssenn, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 177), trolig lik Søffrenn Jude, fikk engelsk klede i lønn (NLR I s. 251), Søffrenn Jude, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 229), fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 299)

Søren Perssøn. Søffrenn Pedersenn, fikk 2 daler 4 mark (halv sats) i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 230), Søffrenn Persenn, fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 298)

Søren skredder. Søffrenn skreder, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 177), fikk engelsk klede i lønn (NLR I s. 251), Søffrenn skredder, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 228), fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 300)

Tommes kokk. Tommis kock, fikk 2 daler 4 mark (halv sats) i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 179)

Tønnes bøsseskytter. Tønnis bøßskiøtther, fikk 6 daler 16 mark (omlag sats 1,5) i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 230), fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 298)

Tønnes småsvein. Tønnis smaasuendt, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 230)

Villats skredder. Willatz skreder, fikk 4 daler 8 mark i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 178), fikk engelsk klede i lønn (NLR I s. 250)

Vogen Godskessøn. Wogenn Godskesenn, fikk 2 daler 4 mark (halv sats) i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 229), fikk engelsk klede i lønn (NLR II s. 298)

Vogn Pederssøn, også kalt Vogn Jyde. Wognn Jude, fikk 2 daler 4 mark (halv sats) i sveinelønn på Akershus slott 1557-58 (NLR I s. 178), trolig lik Wogenn Pedersenn, fikk engelsk klede til hofkledning og hoser 1557-58, var en av de ti som alltid fulgte lensmannen Christiern Munck på reiser (ridesvenn) (NLR I s. 249)

Zakarias skriver. Sacharias skriffuer, fikk 2 daler 4 mark (halv sats) i sveinelønn på Akershus slott 1560-61 (NLR II s. 231)

x