NST bind 16

kr 100,00

Digitaliserte hefter (PDF) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift.

For innhold i hvert hefte se i beskrivelsen, velg hvilket hefte du vil kjøpe i menyen under.

 

Produktnummer: I/A Kategorier: , Stikkord:

Beskrivelse

Bind 16 (1957-1958)

Hefte 1

· Kleppe, K[nut] S[igurd]. «Nils Christensen paa Gjersviks ætt og etterslekt.» NST 16 (1957): 1-44.

· Scheel, Jørgen. «Omkring de Krag-Brügmanske familieopptegnelser.» NST 16 (1957): 44-51.

· Schmidt, Olaus. «Slekten Willoch (og Isaachsens) opprinnelse.» NST 16 (1957): 52-55.

· Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «To gravplater i Eidanger kirke.» NST 16 (1957): 56-61.

· Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «Litt om Cort Adelers foreldre.» NST 16 (1957): 62-63.

· Bugge, Kjeld. «Slekten Koch fra Sula i Fosna.» NST 16 (1957): 63-93.

· Achelis, Thomas Otto. «En norsk minnesten i Slesvig by.» NST 16 (1957): 93-94.

· «O. Delphin Amundsen [1896-1957].» NST 16 (1957): 94-95.

· Bilgrav, K. A. «Svar paa Spørgsmaal 389 [Fogder på Nesøya, Jens Gregersen].» NST 16 (1957): 95.

Hefte 2

· Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «Herregården Bjerkevoll i Eidanger og en adelig slektskrets.» NST 16 (1957): 97-111.

· Bugge, Kjeld. «Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondheim.» NST 16 (1957): 112-152.

· Garder, Johan, (1888-1971). «Slekten fra Gile i Vang og Paul Torstenssønns «odelsrett» til Sørum i Skedsmo.» NST 16 (1957): 152-173.

· Amundsen, O[tto] Delphin, (1896-1957). «Bergenske Bredalopptegnelser.» NST 16 (1957): 174-176.

· Garder, Johan, (1888-1971). «Kansleren Oluf Kalips’ etterlatte gods.» NST 16 (1957): 177-181.

· Elgvin, Johannes. «Sorenskriver Jørgen Philipsen Smiths nærmeste slekt.» NST 16 (1957): 181-182.

· Garder, Johan, (1888-1971). «Lensmann Haagen Rakkestads far.» NST 16 (1957): 183-184.

· Irgens, Aage H. «Schytte, Cathe, von Westen og Mejer.» NST 16 (1957): 184.

· Bugge, Kjeld. «Slekten Willoch.» NST 16 (1957): 185-186.

Hefte 3

· Dahl, Eyvin, (1895-1962). «Kolbjørns-sønnene fra Odalen.» NST 16 (1958): 193-203.

· Munthe-Kaas, H. «Den norske presteslekt Schelven og den danske gullsmedslekt Winther.» NST 16 (1958): 203-212.

· Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «En profil fra det gamle Christiania.» NST 16 (1958): 213-222.

· Schmidt, Olaus. «Bergamts-assessor Jens Hansen slekten Collins norske stamfar.» NST 16 (1958): 222-235.

· Hedem, A. E. «Roaldstadætten i Tørdal inntil 1550.» NST 16 (1958): 236-257.

· von Hirsch, Per. «Litt om slekten Manzin (Mancin).» NST 16 (1958): 258-273.

· Nilsen, Halkild. «Nogen opplysninger om Johan Andreas Welhaven.» NST 16 (1958): 273-276.

· Rosendahl, Einar T. «Berent Henrichsen, borger i Bergen.» NST 16 (1958): 276-279.

· Irgens, Aage H. «Slekten Brox.» NST 16 (1958): 279-284.

· Bugge, Kjeld. «[Slekten Brox].» NST 16 (1958): 284.

· Holck, Harald. «Om skiftet 1662 efter «Anne Sl. her Biørns».» NST 16 (1958): 284-286.

Hefte 4

· Bugge, Kjeld. «Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller [1678-1696].» NST 16 (1958): 289-328.

· Dahl, Eyvin, (1895-1962). «Slekten Gammel i Stavanger i det 17. århundre kvitter seg med søstrene Anna og Abigael Hansdøtre.» NST 16 (1958): 328-351.

· «Theodor Bull [1870-1958].» NST 16 (1958): 351-352.

· Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «Slekten Paasche i Bamble.» NST 16 (1958): 352-356.

· Bernhoft, Gudrun. ««Lysholms minne».» NST 16 (1958): 356-361.

· Stoltz, G. «Mestmacherne i Bergen.» NST 16 (1958): 362-366.

· Bugge, Kjeld. «Løveapoteket i Trondhjem (til sp. foran side 184).» NST 16 (1958): 366-367.

· Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «Slekten Trane fra Stavanger.» NST 16 (1958): 367.

· Enger, Asmund. «Det gamle tingarkiv.» NST 16 (1958): 367-368.

Tilleggsinformasjon

Vekt 165 g
Nstxvi

Komplett bind (PDF), Hefte 1 PDF, Hefte 1 trykt, Hefte 2 PDF, Hefte 2 trykt, Hefte 3 PDF, Hefte 3 trykt, Hefte 4 PDF, Hefte 4 trykt

NST bind 16

kr 100,00

Digitaliserte hefter (PDF) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift.

For innhold i hvert hefte se i beskrivelsen, velg hvilket hefte du vil kjøpe i menyen under.

 

Produktnummer: I/A Kategorier: , Stikkord:

Beskrivelse

Bind 16 (1957-1958)

Hefte 1

 • Kleppe, K[nut] S[igurd]. «Nils Christensen paa Gjersviks ætt og etterslekt.»: s1-44.
 • Scheel, Jørgen. «Omkring de Krag-Brügmanske familieopptegnelser.»: s44-51.
 • Schmidt, Olaus. «Slekten Willoch (og Isaachsens) opprinnelse.»: s52-55.
 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «To gravplater i Eidanger kirke.»: s56-61.
 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «Litt om Cort Adelers foreldre.»: s62-63.
 • Bugge, Kjeld. «Slekten Koch fra Sula i Fosna.»: s63-93.
 • Achelis, Thomas Otto. «En norsk minnesten i Slesvig by.»: s93-94.
 • «O. Delphin Amundsen [1896-1957].»: s94-95.
 • Bilgrav, K. A. «Svar paa Spørgsmaal 389 [Fogder på Nesøya, Jens Gregersen].»: s95.

Hefte 2

 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «Herregården Bjerkevoll i Eidanger og en adelig slektskrets.»: s97-111.
 • Bugge, Kjeld. «Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondheim.»: s112-152.
 • Garder, Johan, (1888-1971). «Slekten fra Gile i Vang og Paul Torstenssønns «odelsrett» til Sørum i Skedsmo.»: s152-173.
 • Amundsen, O[tto] Delphin, (1896-1957). «Bergenske Bredalopptegnelser.»: s174-176.
 • Garder, Johan, (1888-1971). «Kansleren Oluf Kalips’ etterlatte gods.»: s177-181.
 • Elgvin, Johannes. «Sorenskriver Jørgen Philipsen Smiths nærmeste slekt.»: s181-182.
 • Garder, Johan, (1888-1971). «Lensmann Haagen Rakkestads far.»: s183-184.
 • Irgens, Aage H. «Schytte, Cathe, von Westen og Mejer.»: s184.
 • Bugge, Kjeld. «Slekten Willoch.»: s185-186.

Hefte 3

 • Dahl, Eyvin, (1895-1962). «Kolbjørns-sønnene fra Odalen.»: s193-203.
 • Munthe-Kaas, H. «Den norske presteslekt Schelven og den danske gullsmedslekt Winther.»: s203-212.
 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «En profil fra det gamle Christiania.»: s213-222.
 • Schmidt, Olaus. «Bergamts-assessor Jens Hansen slekten Collins norske stamfar.»: s222-235.
 • Hedem, A. E. «Roaldstadætten i Tørdal inntil 1550.»: s236-257.
 • von Hirsch, Per. «Litt om slekten Manzin (Mancin).»: s258-273.
 • Nilsen, Halkild. «Nogen opplysninger om Johan Andreas Welhaven.»: s273-276.
 • Rosendahl, Einar T. «Berent Henrichsen, borger i Bergen.»: s276-279.
 • Irgens, Aage H. «Slekten Brox.»: s279-284.
 • Bugge, Kjeld. «[Slekten Brox].»: s284.
 • Holck, Harald. «Om skiftet 1662 efter «Anne Sl. her Biørns».»: s284-286.

Hefte 4

 • Bugge, Kjeld. «Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller [1678-1696].»: s289-328.
 • Dahl, Eyvin, (1895-1962). «Slekten Gammel i Stavanger i det 17. århundre kvitter seg med søstrene Anna og Abigael Hansdøtre.»: s328-351.
 • «Theodor Bull [1870-1958].»: s351-352.
 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «Slekten Paasche i Bamble.»: s352-356.
 • Bernhoft, Gudrun. ««Lysholms minne».»: s356-361.
 • Stoltz, G. «Mestmacherne i Bergen.»: s362-366.
 • Bugge, Kjeld. «Løveapoteket i Trondhjem (til sp. foran side 184).»: s366-367.
 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «Slekten Trane fra Stavanger.»: s367.
 • Enger, Asmund. «Det gamle tingarkiv.»: s367-368.

Tilleggsinformasjon

Vekt 165 g
Nstxvi

Komplett bind (PDF), Hefte 1 PDF, Hefte 1 trykt, Hefte 2 PDF, Hefte 2 trykt, Hefte 3 PDF, Hefte 3 trykt, Hefte 4 PDF, Hefte 4 trykt