NST bind 16

kr 100,00

Digitaliserte hefter (PDF) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift.

For innhold i hvert hefte se i beskrivelsen, velg hvilket hefte du vil kjøpe i menyen under.

 

Beskrivelse

Bind 16 (1957-1958)

Hefte 1

· Kleppe, K[nut] S[igurd]. «Nils Christensen paa Gjersviks ætt og etterslekt.» NST 16 (1957): 1-44.

· Scheel, Jørgen. «Omkring de Krag-Brügmanske familieopptegnelser.» NST 16 (1957): 44-51.

· Schmidt, Olaus. «Slekten Willoch (og Isaachsens) opprinnelse.» NST 16 (1957): 52-55.

· Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «To gravplater i Eidanger kirke.» NST 16 (1957): 56-61.

· Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «Litt om Cort Adelers foreldre.» NST 16 (1957): 62-63.

· Bugge, Kjeld. «Slekten Koch fra Sula i Fosna.» NST 16 (1957): 63-93.

· Achelis, Thomas Otto. «En norsk minnesten i Slesvig by.» NST 16 (1957): 93-94.

· «O. Delphin Amundsen [1896-1957].» NST 16 (1957): 94-95.

· Bilgrav, K. A. «Svar paa Spørgsmaal 389 [Fogder på Nesøya, Jens Gregersen].» NST 16 (1957): 95.

Hefte 2

· Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «Herregården Bjerkevoll i Eidanger og en adelig slektskrets.» NST 16 (1957): 97-111.

· Bugge, Kjeld. «Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondheim.» NST 16 (1957): 112-152.

· Garder, Johan, (1888-1971). «Slekten fra Gile i Vang og Paul Torstenssønns «odelsrett» til Sørum i Skedsmo.» NST 16 (1957): 152-173.

· Amundsen, O[tto] Delphin, (1896-1957). «Bergenske Bredalopptegnelser.» NST 16 (1957): 174-176.

· Garder, Johan, (1888-1971). «Kansleren Oluf Kalips’ etterlatte gods.» NST 16 (1957): 177-181.

· Elgvin, Johannes. «Sorenskriver Jørgen Philipsen Smiths nærmeste slekt.» NST 16 (1957): 181-182.

· Garder, Johan, (1888-1971). «Lensmann Haagen Rakkestads far.» NST 16 (1957): 183-184.

· Irgens, Aage H. «Schytte, Cathe, von Westen og Mejer.» NST 16 (1957): 184.

· Bugge, Kjeld. «Slekten Willoch.» NST 16 (1957): 185-186.

Hefte 3

· Dahl, Eyvin, (1895-1962). «Kolbjørns-sønnene fra Odalen.» NST 16 (1958): 193-203.

· Munthe-Kaas, H. «Den norske presteslekt Schelven og den danske gullsmedslekt Winther.» NST 16 (1958): 203-212.

· Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «En profil fra det gamle Christiania.» NST 16 (1958): 213-222.

· Schmidt, Olaus. «Bergamts-assessor Jens Hansen slekten Collins norske stamfar.» NST 16 (1958): 222-235.

· Hedem, A. E. «Roaldstadætten i Tørdal inntil 1550.» NST 16 (1958): 236-257.

· von Hirsch, Per. «Litt om slekten Manzin (Mancin).» NST 16 (1958): 258-273.

· Nilsen, Halkild. «Nogen opplysninger om Johan Andreas Welhaven.» NST 16 (1958): 273-276.

· Rosendahl, Einar T. «Berent Henrichsen, borger i Bergen.» NST 16 (1958): 276-279.

· Irgens, Aage H. «Slekten Brox.» NST 16 (1958): 279-284.

· Bugge, Kjeld. «[Slekten Brox].» NST 16 (1958): 284.

· Holck, Harald. «Om skiftet 1662 efter «Anne Sl. her Biørns».» NST 16 (1958): 284-286.

Hefte 4

· Bugge, Kjeld. «Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller [1678-1696].» NST 16 (1958): 289-328.

· Dahl, Eyvin, (1895-1962). «Slekten Gammel i Stavanger i det 17. århundre kvitter seg med søstrene Anna og Abigael Hansdøtre.» NST 16 (1958): 328-351.

· «Theodor Bull [1870-1958].» NST 16 (1958): 351-352.

· Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «Slekten Paasche i Bamble.» NST 16 (1958): 352-356.

· Bernhoft, Gudrun. ««Lysholms minne».» NST 16 (1958): 356-361.

· Stoltz, G. «Mestmacherne i Bergen.» NST 16 (1958): 362-366.

· Bugge, Kjeld. «Løveapoteket i Trondhjem (til sp. foran side 184).» NST 16 (1958): 366-367.

· Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «Slekten Trane fra Stavanger.» NST 16 (1958): 367.

· Enger, Asmund. «Det gamle tingarkiv.» NST 16 (1958): 367-368.

Tilleggsinformasjon

Vekt 165 g
Nstxvi

Komplett bind (PDF), Hefte 1 PDF, Hefte 1 trykt, Hefte 2 PDF, Hefte 2 trykt, Hefte 3 PDF, Hefte 3 trykt, Hefte 4 PDF, Hefte 4 trykt