NST bind 17

kr 100,00

Digitaliserte hefter (PDF) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift.

For innhold i hvert hefte se i beskrivelsen, velg hvilket hefte du vil kjøpe i menyen under.

 

Produktnummer: I/A Kategorier: , Stikkord: ,

Beskrivelse

Bind 17 (1959-1960)

Hefte 1

 • Parelius, Nils. «En slektskrets omkring gjestgiver- og handelsstedet Magerøy i Hemne. Parelius – Hals – Strøm.»: s1-34.
 • Stang, Ulrich. «Hvem var Christine Schmidt (Smit)? En undersøkelse.»: s35-59.
 • Sørenssen, Fredrik L’Orange. «Slekten Sørenssen fra Finsland.»: s60-79.
 • Holck, Harald. «Kaptajn Hans Henrich Hornemann Holck og hans hustru Martha Margaretha Midelfart Tostrup.»: s80-106.
 • Aasum, John. «Mere om Schelven-slekten på Inderøy.»: s107-108.
 • Dahl, Eyvin, (1895-1962). «Slektene Hjelm og Gammel. En tilføyelse og korrigering.»: s109-110.

Hefte 2

 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «De eldre generasjoner av slekten Jersin.»: s113-128.
 • Kleppe, K[nut] S[igurd]. «Hørte Sigurd Matssøns hustru Sissilias arvinger til Galtung-slekten?»: s129-170.
 • Garder, Johan, (1888-1971). «Tosten Colbjørnssønn Arnebergs eller hans hustrus forbindelse med Gileslekten. Var Helge Gile II lagmannen Paul Helgessønns sønn?»: s171-186.
 • Schmidt, Olaus. «Om Eidsvoldsmannen Peter Schmidts angivelige krigsfangenskap i 1809.»: s186-188.
 • Garder, Johan, (1888-1971). «Torsten Povelssønn Østanes.»: s189-191.
 • Gram, Harald. «Slekten Falsens oprinnelse og Store Østrupgaard.»: s191-192.
 • Engelstad, Sigurd. «Hvem var Christine Schmidt (Smit)? Et supplement til Ulrich Stangs artikkel i forrige hefte, s. 35–59.»: s193-197.
 • Riiber, P. N. Thaulow. «Hvem var Anders Nilsen Riber og hans tre hustruer?»: s198-200.
 • Schmidt, Robert. «Nordmenn i Holland.»: s201-202.

Hefte 3

 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «Bjørnsonslekten og gården Ske i Land.»: s209-219.
 • «Christian Uchermann Nitter.»: s220-221.
 • Hansson, Christian. «Postmester m. m. på Fredrikshald Johan Christian Conradi (1755–1821).»: s222-244.
 • Midttun, Ruth. «Om hr. Jens Christenssøn Rhies Slagelse, sogneprest til Sauherad og Nes i Telemark.»: s245-257.
 • Valand, Petrus. «Peder Clausson Friis 1545–1614.»: s258-268.
 • Busch, Anthon [Carl], (1900-1984). «Slekten Knudtzons avstamning.»: s269-274.
 • Nitter, Claus W[inther] Koren. ««Forvalter Jens Hansen Smith på Halsnøy». En korrigering.»: s275-276.
 • Rosenberger, Bjørn J. «Skjerven – Skjervum.»: s277-278.

Hefte 4

 • Engelschiøn, Otto Sverdrup. «Fra orden til kaos [NSFs uttalelse til «Utkast til lov om personnavn»].»: s289-298.
 • Garder, Johan, (1888-1971). «Fru Gyda til Haavardstad og Askheim.»: s299-313.
 • Christensen, Olav. «Lidt om slægten Garman fra Haderslev.»: s313-314.
 • Nilsen, Halkild. «En barmhjertig levitt på 1600-tallet – sokneprest til Sund Søren Breder.»: s315-318.
 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «Skiftedokument fra 1546 vedrørende Kjørholt i Eidanger.»: s318.
 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «Gården Øystad i Land og slekten Bratt.»: s319-330.
 • Rosendahl, Einar T. «Sergeant Peter Petersen Rosendahl (1696–ca. 1760).»: s331-345.
 • Dürbeck, Sverre. «Skiftet på Dingstad 1581.»: s346-350.
 • Engelstad, Sigurd. «Presten Svend Tostrup.»: s350-352.
 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «Testamentet fra Calcutta.»: s352-353.
 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «Svar [på spørsmål 430 fra Jens Larsen om Preben von Ahnen].»: s354-355.

Tilleggsinformasjon

Vekt 165 g
Nstxvii

Komplett bind (PDF), Hefte 1 PDF, Hefte 1 trykt, Hefte 2 PDF, Hefte 2 trykt, Hefte 3 PDF, Hefte 3 trykt, Hefte 4 PDF, Hefte 4 trykt

NST bind 17

kr 100,00

Digitaliserte hefter (PDF) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift.

For innhold i hvert hefte se i beskrivelsen, velg hvilket hefte du vil kjøpe i menyen under.

 

Produktnummer: I/A Kategorier: , Stikkord: ,

Beskrivelse

Bind 17 (1959-1960)

Hefte 1

 • Parelius, Nils. «En slektskrets omkring gjestgiver- og handelsstedet Magerøy i Hemne. Parelius – Hals – Strøm.» NST 17 (1959): 1-34.
 • Stang, Ulrich. «Hvem var Christine Schmidt (Smit)? En undersøkelse.» NST 17 (1959): 35-59.
 • Sørenssen, Fredrik L’Orange. «Slekten Sørenssen fra Finsland.» NST 17 (1959): 60-79.
 • Holck, Harald. «Kaptajn Hans Henrich Hornemann Holck og hans hustru Martha Margaretha Midelfart Tostrup.» NST 17 (1959): 80-106.
 • Aasum, John. «Mere om Schelven-slekten på Inderøy.» NST 17 (1959): 107-108.
 • Dahl, Eyvin, (1895-1962). «Slektene Hjelm og Gammel. En tilføyelse og korrigering.» NST 17 (1959): 109-110.

Hefte 2

 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «De eldre generasjoner av slekten Jersin.» NST 17 (1959): 113-128.
 • Kleppe, K[nut] S[igurd]. «Hørte Sigurd Matssøns hustru Sissilias arvinger til Galtung-slekten?» NST 17 (1959): 129-170.
 • Garder, Johan, (1888-1971). «Tosten Colbjørnssønn Arnebergs eller hans hustrus forbindelse med Gileslekten. Var Helge Gile II lagmannen Paul Helgessønns sønn?» NST 17 (1959): 171-186.
 • Schmidt, Olaus. «Om Eidsvoldsmannen Peter Schmidts angivelige krigsfangenskap i 1809.» NST 17 (1959): 186-188.
 • Garder, Johan, (1888-1971). «Torsten Povelssønn Østanes.» NST 17 (1959): 189-191.
 • Gram, Harald. «Slekten Falsens oprinnelse og Store Østrupgaard.» NST 17 (1959): 191-192.
 • Engelstad, Sigurd. «Hvem var Christine Schmidt (Smit)? Et supplement til Ulrich Stangs artikkel i forrige hefte, s. 35–59.» NST 17 (1959): 193-197.
 • Riiber, P. N. Thaulow. «Hvem var Anders Nilsen Riber og hans tre hustruer?» NST 17 (1959): 198-200.
 • Schmidt, Robert. «Nordmenn i Holland.» NST 17 (1959): 201-202.

Hefte 3

 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «Bjørnsonslekten og gården Ske i Land.» NST 17 (1960): 209-219.
 • «Christian Uchermann Nitter.» NST 17 (1960): 220-221.
 • Hansson, Christian. «Postmester m. m. på Fredrikshald Johan Christian Conradi (1755–1821).» NST 17 (1960): 222-244.
 • Midttun, Ruth. «Om hr. Jens Christenssøn Rhies Slagelse, sogneprest til Sauherad og Nes i Telemark.» NST17 (1960): 245-257.
 • Valand, Petrus. «Peder Clausson Friis 1545–1614.» NST 17 (1960): 258-268.
 • Busch, Anthon [Carl], (1900-1984). «Slekten Knudtzons avstamning.» NST 17 (1960): 269-274.
 • Nitter, Claus W[inther] Koren. ««Forvalter Jens Hansen Smith på Halsnøy». En korrigering.» NST 17 (1960): 275-276.
 • Rosenberger, Bjørn J. «Skjerven – Skjervum.» NST 17 (1960): 277-278.

Hefte 4

 • Engelschiøn, Otto Sverdrup. «Fra orden til kaos [NSFs uttalelse til «Utkast til lov om personnavn»].» NST 17 (1960): 289-298.
 • Garder, Johan, (1888-1971). «Fru Gyda til Haavardstad og Askheim.» NST 17 (1960): 299-313.
 • Christensen, Olav. «Lidt om slægten Garman fra Haderslev.» NST 17 (1960): 313-314.
 • Nilsen, Halkild. «En barmhjertig levitt på 1600-tallet – sokneprest til Sund Søren Breder.» NST 17 (1960): 315-318.
 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «Skiftedokument fra 1546 vedrørende Kjørholt i Eidanger.» NST 17 (1960): 318.
 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «Gården Øystad i Land og slekten Bratt.» NST 17 (1960): 319-330.
 • Rosendahl, Einar T. «Sergeant Peter Petersen Rosendahl (1696–ca. 1760).» NST 17 (1960): 331-345.
 • Dürbeck, Sverre. «Skiftet på Dingstad 1581.» NST 17 (1960): 346-350.
 • Engelstad, Sigurd. «Presten Svend Tostrup.» NST 17 (1960): 350-352.
 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «Testamentet fra Calcutta.» NST 17 (1960): 352-353.
 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «Svar [på spørsmål 430 fra Jens Larsen om Preben von Ahnen].» NST 17 (1960): 354-355.

Tilleggsinformasjon

Vekt 165 g
Nstxvii

Komplett bind (PDF), Hefte 1 PDF, Hefte 1 trykt, Hefte 2 PDF, Hefte 2 trykt, Hefte 3 PDF, Hefte 3 trykt, Hefte 4 PDF, Hefte 4 trykt