NST bind 02

kr 100,00

Digitaliserte hefter (PDF) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift.

For innhold i hvert hefte se i beskrivelsen, velg hvilket hefte du vil kjøpe i menyen under.

 

Beskrivelse

Bind 2 (1929-1930)

Hefte 1

· Jansen, Einar. «Kronprinsparrets aner.» NST 2 (1929): 1-5.

· Thomle, E[rik] A[ndreas], (1849-1936). «Nogen illegitime (nu paa mandssiden utdøde) grener av den adelige slegt Werenskiold.» NST 2 (1929): 6-21.

· Jansen, Einar. ««Tose-mordet,» aktmæssig belyst.» NST 2 (1929): 22-70.

· Tengnagel-Jørgensen, B. «Fortegnelse over Nordmænd der har taget Borgerskab i København 1683–1800. Uddrag af Københavns Borgerskabsprotokoller [Del 2].» NST 2 (1929): 71-90.

· Thomle, E[rik] A[ndreas], (1849-1936). «Hvem var Anne Iversdatter Tofte, Svend Jonsen Vaalens hustru?» NST 2 (1929): 91-92.

· Meidell, Sigurd S[egelcke]. «Fylkesmerker – og ættevaaben. En reservation.» NST 2 (1929): 93-94.

Hefte 2

· Thomle, E[rik] A[ndreas], (1849-1936). «Den saakaldte familie Bratt i Gudbrandsdalen.» NST 2 (1929): 97-122.

· Nordström, J[ohn] A[nders]. «Härstammade Norges rikes drots Orm Eysteinsson från Berg i Bohuslän?» NST2 (1929): 123-124.

· Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «En gammel Vestfoldslegt. Falck’erne av Tønsberg og slegten Thue.» NST 2 (1929): 125-127.

· Thomle, E[rik] A[ndreas], (1849-1936). «Svend Jonsen Isum og Anne Iversdatter Tofte.» NST 2 (1929): 128-131.

· Sollied, Henning, (1907-1945). «Ænes’ætten og Galtung’erne.» NST 2 (1930): 153-166.

· Sollied, Henning, (1907-1945). «Gamle ætter i Sogn. Et supplement.» NST 2 (1930): 167-168.

Hefte 3

· Koht, Halvdan, (1873-1965). «Slesvig-holstensk innvandring til Norge.» NST 2 (1930): 169-173.

· Ambjørnsen, Mathilde. «Hvem var krigsraad Wilhelm Falcks forældre?» NST 2 (1930): 174.

· Thaulow, Th. «Grüner og Hausmann.» NST 2 (1930): 175-176.

· Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Bugge og Møllerup.» NST 2 (1930): 177-179.

· Grønli, Oddvar, (1906-1989). «Hr. Lars Holgersen – Hr. Sthen Wirthmann.» NST 2 (1930): 180-195.

· Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «De første led av slegten Calmeyer.» NST 2 (1930): 196-199.

· Bull, Theodor, (1870-1958). «Var kjøbmand i Bergen Jan Svane en sønnesøns sønnesøn av biskop Hans Svane?» NST 2 (1930): 200-205.

· Møller, Chr. «En kognatisk gren av familien Brandt fra Valdres.» NST 2 (1930): 206-207.

· Middelthon, Joh. «Navneret og slegtsfølelse. Foredrag i Foreningen.» NST 2 (1930): 222-229.

· Busch, Anthon [Carl], (1900-1984). «Gaarden Skøyen i Nittedal. Et 250-aars jubileum.» NST 2 (1930): 230.

· Arentz, P. N. «Et litet snap-shot fra stortingslivet i 1830–40’aarene.» NST 2 (1930): 231-235.

· Marstrander, Finn. «Anders Marstrand. Et livs- og tidsbillede fra Den store nordiske krig.» NST 2 (1930): 236-248 (forts.).

Hefte 4

· (fortsatt fra forrige hefte) Marstrander, Finn. «Anders Marstrand. Et livs- og tidsbillede fra Den store nordiske krig.» NST 2 (1930): 249-259

· Thomle, E[rik] A[ndreas], (1849-1936). «Den saakaldte familie Bratt i Gudbrandsdalen. 1. En berigtigelse og et tillæg.» NST 2 (1930): 260-264.

· Sevaldson, Anders. «Den saakaldte familie Bratt i Gudbrandsdalen. 2. Nogen oplysninger etc.» NST 2 (1930): 265-266.

· Castberg, A. St. «Slegten Calmeyer.» NST 2 (1930): 276.

· Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Haaland’presten Christen Houge’s slegt. En bondeslegt fra Fjelberg.» NST 2 (1930): 277-283.

· Føyn, A. Ch. «Trondhjems-slekten Due og navnet Due i Trøndelagen.» NST 2 (1930): 284-287.

· Hjersing, Einar. «Leverandørerne paa bergstaden Kongsberg.» NST 2 (1930): 288-299.

· Tjersland, Leif. «Om familien Rummelhoff.» NST 2 (1930): 300-305.

· Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Om hr. Peder Povelsen Paus’ døtre av Kviteseid.» NST 2 (1930): 306-312.

· Busch, Anthon [Carl], (1900-1984). «Weydahl – et retsbeskyttet familienavn.» NST 2 (1930): 313.

· Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Overgrep mot finnerne paa Ringerike. En mordsak i Norderhov 1662.» NST 2 (1930): 314-323

Tilleggsinformasjon

Vekt 165 g
Nstii

Komplett bind (PDF), Hefte 1 PDF, Hefte 1 trykt, Hefte 2 PDF, Hefte 2 trykt, Hefte 3 PDF, Hefte 3 trykt, Hefte 4 PDF, Hefte 4 trykt