NST bind 22

kr 100,00

Digitaliserte hefter (PDF) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift.

For innhold i hvert hefte se i beskrivelsen, velg hvilket hefte du vil kjøpe i menyen under.

 

Beskrivelse

Bind 22 (1969-1970)

Hefte 1

· Rogne, Margit. «Slekten Nørbech fra Halden.» NST 22 (1969): 1-32.

· Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «Behandling av våre gravminner.» NST 22 (1969): 33-40.

· Bang, Sv. «Lidt om en Frølich-slægt fra Kongsberg.» NST 22 (1969): 41-45.

· Ellingsen, Charles. «Omkring skiftet etter konsistorialassessor, titulær biskop Nicolai Christian Friis og hustru Sophia a Møinichen Kolderup.» NST 22 (1969): 47-59.

· Støver, Arvid. «Parelius-kognater.» NST 22 (1969): 60-61.

· Tveiten, Hallvard. «Svar på Otto Engelschiøns «Betraktninger» omkring «Vegårshei i eldre tid».» NST 22 (1969): 62-66.

· Seland, Per, (1924-1991). ««The Genealogical Society of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints».» NST 22 (1969): 67-68.

Hefte 2

· Svarstad, Christianne Undset. «Et kapitel av Angell-familiens historie i Norge.» NST 22 (1969): 81-95.

· Engelstad, Sigurd. «Geistlig nyttepoesi fra 1700-tallet.» NST 22 (1969): 96-108.

· Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «Adel i Norge.» NST 22 (1969): 109-121.

· Seland, Per, (1924-1991). «Norsk genealogisk forskningsmetodikk før 1750.» NST 22 (1969): 122-137.

· Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «† Avdelingssjef Olaus Schmidt.» NST 22 (1969): 138.

· Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «† Advokat Ingolf Kittilsen.» NST 22 (1969): 139.

· Engelschiøn, Otto Sverdrup. «Gjete kongens harer. Kommentar til Hallvard Tveitens «Svar».» NST 22 (1969): 140-144.

· Trägårdh, Kurt G. «Norrmän som utvandrat til Kapprovinsen.» NST 22 (1969): 145-148.

· Figenschou, Hulda. «Hvorfra stammer slekten Figenschou?» NST 22 (1969): 149-150.

· Naeseth, Gerhard B. «Norske innvandrere til U.S.A.» NST 22 (1969): 151-152.

Hefte 3

· Finne, Henrik Carstensen. «Gresset som ikke lar seg meie.» NST 22 (1970): 161-170.

· Gram, Jens. «Noe om de eldste ledd av familien Gram.» NST 22 (1970): 171-193.

· Garder, Johan, (1888-1971). «Norrmän som utvandrat til Kapprovinsen.» NST 22 (1970): 194.

· Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «Norske rettslige kilder som genealogisk forskningsmateriale.» NST 22 (1970): 195-209.

· Rosenberger, Bjørn J. «Nils Svenssøn Tordenstierne.» NST 22 (1970): 210-221.

· Kvarstein, Gunnvald. «Har Bjørnstjerne Bjørnson ætterøtter som går til Telemark og Vest-Agder?» NST 22 (1970): 222-226.

· Wikander, Johan A. «Admiral Jens Muncks (1579–1628) fedrenevåpen.» NST 22 (1970): 227-231.

· Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «Marte Simensdatter på Lina i Bamble.» NST 22 (1970): 232-233.

Hefte 4

· Olstad, Jan H. «Om militære arkiver som genealogisk kilde.» NST 22 (1970): 241-256.

· Juel, Niels. «Om Oslo Katedralskoles kommunitetsgods och dess förvaltning.» NST 22 (1970): 257-269.

· Koefoed, Henning. «Noen opplysninger om en norsk gren av Bornholms-slekten Koefoed.» NST 22 (1970): 270-272.

· Rogne, Margit. «En Lie-slekt fra Vestfold.» NST 22 (1970): 273-299.

· Strøm, Evald Jon. «Norske rettslige kilder som genealogisk forskningsmateriale.» NST 22 (1970): 300-303.

· Moen, J. P. Collett. «Et gammelt slektsvåpen i Brandval kirke.» NST 22 (1970): 304-306.

Tilleggsinformasjon

Vekt 165 g
Nstxxii

Komplett bind (PDF), Hefte 1 PDF, Hefte 1 trykt, Hefte 2 PDF, Hefte 2 trykt, Hefte 3 PDF, Hefte 3 trykt, Hefte 4 PDF, Hefte 4 trykt