NST bind 38

kr150,00

Tilgjengelige hefter av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift i papir og digitalisert (PDF).

For innhold i hvert hefte se i beskrivelsen, velg hvilket hefte du vil kjøpe i menyen under.

 

Beskrivelse

Bind 38 (2001-2002)

Hefte 1 (2001)

 • Ottesen, Odd, (1957–) og Jan Fredrik Anker Solem. Slekten Flor fra Firenze.: s3-48.
 • Jan Fredrik Anker Solem Lauritz Frantssønns etterslekt (Del A): s5
 • Odd Ottesen. Augustinius Frantssønns etterslekt (Del B): s16
 • Odd Ottesen. Jæran Guttormsdatters etterslekt (Del C): s36
 • «Rettelse angående forskjellige Holck-våpen.: s49.
 • Gudbrandson, Terje, (1946–), Per Reidar Bjørnerud Christiansen, (1968–) og Tor [Ragnar] Weidling, (1957–). Veiledning til forfatterne.: s50-52.
 • Navneregister bind XXXVII: s293

Hefte 2 (2001)

 • Mundal, Else, (1944–). Genealogiane i norrøne kjelder – ideologi og funksjon.: s57-64.
 • Bagge, Sverre, (1942–). Ætt, stat og politikk fra vikingtiden til 1200-tallet.: s65-80.
 • Weidling, Tor R., (1957–). Ætt og klient. Slektskapets betydning for karriere i tidlig nytid.: s81-98.
 • Weidling, Tor R., (1957–). Ny fogd i Valdres 1796″: s99-120.
 • Dahl, Ottar, (1924–). Genealogi og historieforskning i Norge etter annen verdenskrig»: s121-128.
 • Løberg, Lars, (1960–). Norsk genealogi i det 21. århundre»: s129-135.
 • Ugulen, Jo Rune [Kristiansen], (1968–). Potensielle linjer i utgjevingsverksemda i det 21. århundre»: s137-138.
 • «Felles navneregister til 36 bind av NST.: s139-140.

Hefte 3 (2002)

 • Lie, Erik, (1972–). Falch’er i flere farvann. En undersøkelse av Falch-slektas hjemstavn, dens første generasjoner og deres næringsveier.: s143-197.
 • Teige, Ola, (1975–). Den mislykkede klienten; Garnisonsauditør Gottfried Coppy og slekten Coppy i Norge.: s198-212.
 • Langekiehl, Atle Steinar, (1939–). Slektsforskning og kildebruk.: s213-239.
 • Christiansen, Per Reidar Bjørnerud, (1968–). Erik Kils to ulike våpensegl».: s240-251.
 • «Familien Holcks våpensigneter.: s252.

Hefte 4 (2002)

 • Christiansen, Per Reidar Bjørnerud, (1968–). De gamle ættene fra Månstad i Nes i Jemtland».: s255-325.


Tilleggsinformasjon

Vekt 165 g
Nstxxxviii

Komplett bind (PDF), Hefte 1 PDF, Hefte 1 papir, Hefte 2 PDF, Hefte 2 papir, Hefte 3 PDF, Hefte 3 papir, Hefte 4 PDF, Hefte 4 papir