Den norske adels stamtavleverk: Kriterium for adelsskap (ufullstendig)

Adel Utgitt av Adelsprosjektet, redigert av © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 1988-2002.


Slekter medtatt etter kriterium: rådmann innen 1550

Falkener

Slekter medtatt etter kriterium: lagmann innen 1620

Amund Sigurdsson

Gile-ætten

Uvisst om slekten var adelig

von Ansbach

Egge-ætten

Palte

Ringnes-ætten

Slekter som er undersøkt om definert som sikkert uadelige. Vil bli publerert utenom stamtavleverket (enten som rene tidsskriftartikler eller i en supplementsserie)

Gulsvik-ætten

Wincke

Legg igjen et svar