Agderdokumenter i avskrift

Agderdokumenter i avskrift.

Innhold:

Dokumentasjon er vesentlig innenfor slektsforskning. På 1600-tallet finnes en del tilgjengelige opplysninger, men mange av disse må fylles ut ved hjelp av annen dokumentasjon. Før 1600 er man så godt som totalt avhengige av dette. Disse finnes i form av forskjellige skriftlige aktstykker – diplomer – i forskjellige offentlige arkiver landet rundt.

Norsk Historisk Kjeldeskriftinstitutt i Oslo (Nå Riksarkivet, seksjon for kildeutgivelser) har skrevet av en rekke slike diplomer som bl.a. finnes på Kildeskrift i RA. For Agderfylkenes vedkommende finnes det en samling av kopier på Statsarkivet i Kristiansand, på lesesalen. Av praktiske årsaker har Kristian Fjeldsgård avfotografert en stor del av disse avskriftene.

Fremdeles er det en rekke dokumenter som ikke er skrevet av.

Dokumentene er for det aller meste i leselig tilstand, men enkelte kopier har vært i så dårlig tilstand at de ikke har vært mulig å gjengi fullt leselig. De er tatt med fordi de kan gi referanse til å søke opp dokumentet. I tillegg er en del dokumenters siste side tatt med i utsnitt, fordi de inneholder bumerke- eller segltegninger.

For brevene gjelder at de er paginert i øvre høyre hjørne slik at man kan få referanse til bind og sidenummer. Avskriver og provinens er også angitt. Vær oppmerksom på at annenhver side er forskjøvet i forhold til foregående side slik at toppen av neste brev med paginering blir vist.

Registre
For begge hovedseriene finnes det registre i hvert enkelt bind og et fellesregister. Fellesregistrene er skrevet av slik at de er søkbare. Det er enkelte navnemessige justeringer slik at stavemåte korrensponderer med O. Ryghs ”Norske Gaardnavne”. Matrikkelnummer samt sogn- og herredsinndeling følger samme lest.

Registeret for ”Agderbrev utenfor Agder” er skilt ut som eget register og avskrevet. I dette registeret er også føyd til henvisninger for brev i Vest-Agder serien som gjelder Aust-Agder gårder, og vise versa.

Utover det er det gjort minimaalt med registrene. En del uidentifiserte navn må man sjekke sammenhengen for å om mulig identisere dem. Disse gårdene kan også ligge utenfor Agder. Det samme gjelder i og for seg datering av ”Udaterte brev” hvor man kan finne ut mye ut fra sammenhengen.

Registrene viser til hovedgårder i de enkelte brev. Det kan finnes en rekke andre vesentlige opplysninger som kan være av betydning for den enkelte bruker. Det må man finne ut ved studier av de enkelte brev i et område.

Det som er avfotografert er foreløpig følgende materiale fra Statsarkivet i Kristiansand [poster med lenke er publisert, resten kommer fortløpende etterhvert som de blir klare for internett]:

Vest-Agder brev:

Agderbrev utenfor Agder – enkelte udaterte sist i boken:

Aust-Agder brev:

(Aust-Agder 6 -29 foreløpig ikke avfotografert)

I tillegg er avfotografert:

  • IV Thomas Ellefsens Excerpter som er en diversesamling (Se forord)
  • TEE – Forord
  • TEE – Innhold

Asdal-dokumenter 1640 og 1641/42

På første side i Aust-Agderbrev 1 møter man henvisninger til to store saker om Asdal og Asdal gods.

De er ennå ikke avfotgrafert i bindet hvor de hører til av Aust-Agderbrevene.
Imidlertid har Kristian Fjeldsgård avfotografert disse dokumentene på Riksarkivet/Kildeskrift hvor de også finnes i avskrifter.

Dokumentene har etter hvert fått mange sidenummer, det er bildenummereringen, det er avskriftsnummerering og så er det i avskriften nummerering som vel henviser til hvert kvart-ark av originalen.
Av 1640-saken mangler det i originalen to sider, mens det under avfotograferingen er hoppet over side 10 b. Denne dekkes imidlertid av DN XVIII, nr. 39, slik at saken er komplett.

I 1641-saken henvises det på side 5 i avskriften til AAA (Aust-Agder Arkivet) nr. 339 som er dommen fra 1640. På en av sidene (11 a) mangler også siste linje. Denne dekkes av DN XVIII nr. 102.

Følgende dokumenter (alle samlet i felles e-bok):

Legg igjen et svar