Pastor Andreas Mørchs segltegninger

Adel Utgitt av © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 2002 (teksten bearbeidet i 1983 og 1998). Utgave 16.06 2002. Etter et innbundet hefte i format 15,5 x 19,5 cm i Nasjonalbiblioteket, avd. Oslo (tidligere Universitetsbiblioteket i Oslo), Håndskriftsamlingen, ms. 4o nr. 598. Innkjøpt til UBO på auksjon 1. juni 1863 i København over Kall Rasmussens bogsamling.


Copie af de fra Herr Pastor Mörch i Norge nedsendte Beskrivelser og Tegninger af gamle norske Sigiller, ved W. Benzon 1815.

Tabula I.

1. Borger Hermundsen, Laugmand i Tönsberg 1380-81, hans Vaaben. Skjoldmærket er i Enden skraahugget Bjelke, hvorunder en Nögle uden Skiöre (?).

Bredde 28 mm

2. Dette Vaaben förte en Adelsmand navnlig Agmund Gaar 1332 i Aas Præstegjæld ved Christiania. J Skjoldet en Lilie, hvoraf 2 Roser udspringe. Torsten Gaar var 1401 Sognepræst i Aas.

Bredde 23 mm

3. Thorkild Wigleiksens Vaaben, som er en halv Lilie i förste og en 6 oddet Stjerne i andet Qwarteer, levede 1417.

Bredde 25 mm

4. Ormer Harvardsen Raadmand i Tönsberg 1389. Hans Vaaben ligedeelt. J förste Feldt en 6 oddet Stjerne i andet en halv Lilie. Paa Hjörnet af Hjelmen en Stormhue.

Bredde 20 mm

5. Thord Thorgildsens Vaaben, som er en Sparre ledsaget af 3 Lilier, 1347 i Osloe.

Bredde 28 mm

6. Dette Vaaben förte Wigleikr Arnesen Sognepræst i Onsöe ved Moss 1414, nemlig 3 Klöwerblade paa og under en Bjelke i et Skraaliggende Skjold, hvorover staaer en Stormhue, og derpaa et Kors af 3 Klöwerblade.

Bredde 27 mm

7. Tronder Halvarsen Sognepræst i Onsöe ved Moss, hans Vaaben er en Lilie, omfattende en 6 oddet Stjerne med de överste Blade, han lewede 1396.

Bredde 24 mm

8. Ridder Otto Ottosen Römer, som 1407 beboede Herregaarden Sem, nu Jarlsberg kaldet, hans Vaaben, som er en halv Lilie i förste Feldt og en halv Maane i andet.

Bredde 26 mm

9. Peder Jensen Erkepræst i Osloe og Provst i Borgesyssel 1406, hans Vaaben er en Lilie.

Bredde 24 mm

10. Amund eller Ogmund Halvorsen, Ridder Endrid Erlandsens Slotsfoged paa Tönsberg Slot 1422, förer en halv Lilie i et Skjold.

Bredde 21 mm

11. Amund Thorgeirsens Vaaben er en 8 oddet Stjerne og en halv Lilie i andet Feldt.

Bredde 26 mm

12. Ulver eller Ulf Laurentsen, Raadmand i Osloe 1402 hans Vaaben, som er 3 Ruder i et Skjold (?) / uden Tvivl norske Biller. NB / .

Bredde 25 mm

Tabula II.

13. Dette Vaaben, som er en Lilie paa en Skraabielke förte Paul Andresen, Præst ved Kos Tagel i Wældre Annex i Ringsager Præstegjeld 1345.

Bredde 24 mm

14. Dette er Ketil Oudensen Sognepræst i Hedrum ved Laurvigen 1465 Vaaben, en Jbskel.

Bredde 28 mm

15. Dette Vaaben förte Goute Ericsen, Byefogd i Tönsberg 1416. Skjoldmærket en Stub, og maaskee af den svenske Familie Egestubbe.

Bredde 27 mm

16. Evin Halvorsen Laugmand i Osloe 1333 förte en Skraabielke med 3 Muslingskeller. Anders Nilsen hvis Frue var Cecilie Tokesdatter af Esbern Snares Æt förte dette Vaaben. Uden Bjelke er Vaabnet de Giöe’ers.

Bredde 28 mm

17. Harnfind Ericsens Vaaben 8 sexoddede Stjerner i 3 Rader. J Osloe 1362.

Bredde 24 mm

18. Sorenskriver Nils Muus paa Hedemarken 1626, hans Waaben, som ogsaa förtes af hans Sön Dideric Muus, der först var personel Capellan i Ringsager, siden Sognepræst i Christiansands Stift. Vaabenet er en Muus. Paa Hjelmen 5 Standarter. De vare af Biskop Anders Muus i Osloe hans Ahner.

Bredde 13 mm

19. Laurents Olavsen, Væbner, 1461 i Thyolling Sogn. Vaabenet en skraa vinget Piil.

Bredde 28 mm

20. Fru Merette Pedersdatter Næpa, hendes Vaaben, som er 12 Næper eller Roer, 5, 4, 3. Hendes Mand var Halvar Næpa, for hvis Sjæl hun gav 3 Lispund i Gaarden Revang til Krouger Annex Kirke 1402 i Aas Sogn.

Bredde 23 mm

21. Dette er Sigurd Thorkildsen i Osloe hans Vaaben, som er en Sparre over 7 Kugler i Kreds. Var 1348 Laugmand i Osloe i Magni Smeks 28 Regjeringsaar.

Bredde 26 mm

Sigurd Torgilsson. Jf NS nr. 408.

22. Alver Povelsen 1333 Raadmand i Osloe förer i rödt Feldt en hvid Skraabielke med 2 Stjerner.

Bredde 28 mm

Alv Pålsson. Jf NS nr. 326.

23. Hagen Amundsen havde 3 Klöverblade paa en Skraabielke 1380.

Bredde 24 mm

24. Arne Halvardsen, Sognepræst i Hobbel i Aggershuus Stift 1342. Hans Vaaben er en Örn med udslagne Vinger, holdende et Fiirbeen mellem Födderne. / neppe Adel NB / .

Bredde 25 mm

 

Tabula III.

25. Gunnar Siwardsen 1422 Sysselmand i Hedemarken förte et Hanehoved ledsaget af 2 sexoddede Stjerner.

Bredde 25 mm

26. Andreas Matsen, den 3die lutterske Biskop i Osloe. Hans Vaaben en Lilie.

Bredde 26 mm

27. Hans Peder Friis Laugmand i Tönsberg 1573, förte en 6 oddet Stjerne under et Hjerte.

Bredde 13 mm

28. En Björnefod. Jver Biörn Tingskriver i Sandsver ved Kongsberg.

Bredde 13 mm

29. Torbiörn Steenersen i Tönsberg 4 sexoddede Stjerner mellem et Andreaskors 1347.

Bredde 24 mm

30. Canceler og Provst til Maria Kirke i Osloe 1464, Jver Wikunsen i Segl er en siddende Björn i Skjoldet, ligesaa paa Hjelmen.

Bredde 34 mm

31. Niels Stub Laugmand i Osloe 1575 förte en Havnymfe i et tverdeelt Skjold.

Bredde 13 mm

32. Mats Jensen Biörn Sorenskriver over Raaeboygdelauget 1648, hans Vaaben er 2 Björnehoveder om fæstet ofver opreist Kaarde, paa hver Sjide et Hjerte.

Jacob Biörn var norsk RigsRaad 1388 og skal have været Ovenmældtes Stamfader. Jon Biörn boede 1390 i nordre Wigen i Stangenæs Herrid, Broe Kirkesogn, Bahuslehn og gav 12 Mark Sölv til Kirken.

Bredde 13 mm

33. Biskop Herman Truelsen i Hamer hans Vaaben, en oval Knude i överste og en Muslingskal i nederste Feldt. Saa hans Liigsteen i Wang Kirke paa Hedemarken.

Bredde 8 mm

34. J sort Feldt 2 klövede Lilier hvilende paa en halv Lilie. Dette Vaaben förte 1322 RigsRaad Endrid Svalesen af de danske / . Hans Stammefader formodes at have været Anbiörn Svale, som levede 1240 under Kong Haagen Haagensens Regjering.

Bredde 27 mm

35. Haralder Kolbiörnsen, af de adelige Skanker, 1406 Laugmand i Osloe förer et Been med sporet Fod.

Bredde 28 mm

36. Laurentz Jonsen Kannik i Osloe 1467, hans Vaaben er en Sparre hvorunder en Piil staaende paa et Hjerte, og et Hjerte i Skjoldets höire Hjörne.

Bredde 23 mm

 

Tabula IV.

37. Herlaug Mathiæsen Laugmand i Osloe 1473, förer en klövet Lilie og ved Siden 3 af Lilien udspringende Söeblade.

Bredde 27 mm

38. Gunner Wigleiksens Vaaben 1367 af de Bolters Slægt med en klövet Lilie og 2 Sparrer.

Bredde 22 mm

39. Truls Nilsen Sognepræst i Christiania 1630 har i sit Seigl en horizontal Stub hvoraf opstaaer et Blad.

Bredde 23 mm

40. Ingemand Jonsen, Guletings Laugmand, Skjoldet 4 deelt. J hvert Feldt et Kors.

Bredde 27 mm

41. Aslak Vovensen en Arm med en Morgenstierne. Paa Skjoldets Hjörne en Stormhue med 3 Standarter.

Bredde 25 mm

42. Augusten Krabbe Sognepræst til Hurum og Strömmen 1322 med en Krabbe i Skjoldet.

Bredde 29 mm

43. Anunder Andreesen 1433 i Onsöe Sogn ved Moss förer 3 Sneglesnit.

Bredde 25 mm

44. Gurder Haagensen Galt, hans Vaaben et Svinehoved over en Rose 1347. Ridderen af samme Navn 1447 Lehnsherre i Smaalehnene var uden Tvivl hans Sönnesön.

Bredde 24 mm

45. Halvor Petersens Vaaben var 1420 en Fuglekloe.

Bredde 22 mm

46. Jon Nicolaisen, Væbner, 1461 i Tönsberg Lehn förte en halv Oxe.

Bredde 28 mm

47. Gunder Börresen Sognepræst 1440 i Hobbel Præstegjeld. Hans Segl 3 Sneglesnit.

Bredde 24 mm

48. Dette Vaaben förte 1410 Erkepresbyter i Osloe Halvar Gudleifsen. En liggende Stub med 6 afhugne Grene ledsaget af 3 Stjerner.

Bredde 24 mm

 

Tabula V.

49. Alver Gunnersen Raadmand i Osloe 1329. Vaabenet en flekt Örn. Halvor Brems gav 1400 2 Lispund i Bollerud ved Tönsberg til Borre Kirke for resterende Tiende.

Bredde 23 mm

50. En Stub med 3 Lilier förte Peter Thorgeirsen af Slægten Lilie, Sognepræst i Aas og Kannik i Oslo. Dette Vaaben förte ogsaa Egil af Wenerskala.

Bredde 24 mm

51. Halvar Findsen / Kidlingsmule / 1369 Ridder i Norge förte dette Vaaben og var Broder til Ogmund Findsen Kidlingsmule der boede paa Meloe og var Norges Prost.

Bredde 28 mm

52. Iver Tande, Lehnsmand paa Hedemarken förte 4. 5 oddede Stjerner, / 2, 1, 1 / .

Bredde 26 mm

53. Et Tyrehoved förte 1331-3 Aslak paa Böen, Kannik i Osloe.

Bredde 23 mm

54. Peder Christensen 1581, Laugmand i Hammerbye Vaabnet en Stjerne.

Bredde 20 [10] mm

55. Thorder Svenningsen, Sognepræst i Westbye 1390. Vaabenet en Lilie.

Bredde 22 mm

56. Hans Ericsen Örn 1635, Sorenskriver over Skieberg og Enningdal. J Skjoldet en Örn med udslagne Vinger flyvende. Paa Hjelmen en staaende Örn. Afkommen blomstrer end i Norge og regner sig blant en Ellef Örns Ahner 1240 omtalt i Snorre.

Bredde 14 mm

57. Asulf Ericsen i Biocoperrud 1322. En Sparre med 3 Stjerner. Samme Vaaben förer Familien Galle.

Bredde 22 mm

Åsulv i Buskerud. Jf NS

58. Hauken Erlandsen 1376 Laugmand i Osloe en flygende Örn under en Bjelke. NB. J Adelslexikon er der set over Bjelken.

Bredde 31 mm

59. Andreas Joarsen Foged 1352 paa Hedemarken, var af den adelige Slægt Bagge med Rosen.

Bredde 24 mm

60. Agmund Bertordsen Bolte, norsk RigsRaad 1407. Over Hjelmen en staflös Hammer derover en Ambolt hvoraf opstaaer en Lilie.

Bredde 26 mm

Tillæg.

1 Bredde 23 mm

3 Bredde 23 mm

9 Bredde 28 mm

10 Bredde 11 mm

14 [Tjöstel Bårdssön til Bleken]

Bredde 13 mm

17 Bredde 20 mm, höyde 44 mm

No 1 Bredde 21 mm [defekt]

No 2 Bredde ca 20 mm

No 3 Bredde 25 mm

.

Legg igjen et svar