Diplomavskrifter endelig publisert på Digitalarkivet. Stor takk til de frivillige.

I 2010 tilbød NSF seg å stille med frivillige til en dugnad på Riksarkivet for å få skannet alle diplomavskriftene som var innlånt til den daværende «Kjeldeskriftsavdelingen» og som de hadde transkribert. 7 år etter er de endelig blitt publisert i Digitalarkivet. Samlingen utgjør ca. 21.000 sider med avskrifter av diplomer innlånt fra institusjoner og private fra hele landet. Samlingen er riktignok katalogisert etter utlåner av original, og ikke etter diplomenes innhold. Det er derfor, i dag, nødvendig å bla gjennom alle diplomene for å finne aktuelle diplomer fra «sitt» område.

Det kommer justeringer av registeret

Arbeidet er ikke ferdig fra Arkivverket sin side. Bildene er lagt ut og er fritt tilgjengelige, men de er ikke offisielt publiserte, da det gjenstår mye ryddearbeid. Bl.a. er bildene publisert i den rekkefølgen de ble skanna, men de skal sorteres tilsvarende ordninga i arkivet. Særnorske tegn skal selvsagt rettes.

Diplomavskrifter

Diplomavskrifter gjør det i alle fall enklere å bla seg gjennom de 21000 sidene enn om det skulle vært originaltekster. Arbeidet med transkriberingen har foregått over mange år, og med stor innsats fra Arkivverkets medarbeidere. Hovedsakelig har dette arbeidet nok foregått på 1950 og -60-tallet.
Det krever tålmodighet å være med på en dugnad hvor det tar 7 år å få se resultatene, så håpet er at slik publisering ikke må ta så lang tid neste gang frivillige ønsker å hjelpe til med skanning og tilrettelegging av materiale.
De innlånte diplomene inneholder mange godbiter, både fra eldre tid og helt opp til 1800-tallet. Det er sjanser for å finne opplysninger som ikke har blitt benyttet tidligere, og som kan kaste lys over slektsforbindelser i din familie eller bidra til oppklaring av teorier om slektsforbindelser som det allerede er skrevet artikler om. Her kan også være svar på spørsmål som har blitt stilt i DAs foraer.
Som skrevet over, er diplomene organisert etter utlåner, og det krever dermed en del innsats å finne ut hva diplomenes innhold er. Det kan godt være at den som har hatt diplomet i sitt eie bor i Østfold, mens innholdet dreier seg om forhold i Trøndelag.
Ifølge Arkivverket skal det finnes en database over materialet, som ikke er tilpasset for tilgjengeliggjøring. Det kan kanskje bety at det trengs enda en dugnad for å få dataene på plass slik at brukeren kan få oversikten over dokumentinnholdet.

Takk for dugnaden

Det er uansett nå på tide med en stor takk til de frivillige som stilte opp på dugnaden i 2010. Det har dessverre vært utenfor NSFs makt å få de på nett tidligere, men endelig kan vi altså se resultatet her:

Samlinger til kildeutgivelse, Diplomavskriftsamlingen

 

Legg igjen et svar