Katalog over norske jordebøker for tiden inntil ca 1660

Utgitt av Tore H Vigerust, Oslo 2002-2003. Utgave 14.11 2003.


Jordebøker som dekker over alt av gods

Jordebok for Båhuslen og Vigen 1596-1597: Jordebok over Kastellegods 1596.
Jordebok for Båhuslen og Vigen 1601-1602: Jordebok over Kastellegods 1601.

Lister lens jordebok ca. 1617. Arkivsignatur: Riksarkivet (RA), Danske kanselli, skapsaker, skap 9, pk. 133, lit. E, tillegg. Utg.: Odelsmanntallet 1624 for Nedenes, Råbyggelag og Mandal len og Lister lens jordebok ca. 1617 (Kilder til Agders historie I, utgitt av Agder Historielag, Kristiansand 1979, ved Kjeld Helland-Hansen, Kristian A. Bentsen, Oddleif Hodne), s. 154-234.
Inneholder opplysninger alle eiere. Kopi i kopisamlingen. Ikke kortregister.

Jordebok for Ryfylke 1617. Arkivsign.: RA, Danske kanselli, skapsaker, skap. 9, pk. 133, lit. E, tillegg. Utg.: Odelsjordebok 1617 (stensilutgave av de 7 første skipredene, 1980 ved Nils Dybdal Holte, 24 sider).
Inneholder opplysninger om alle eiere. Ikke kopi. Ikke kortregister.

Jordebok for Jæren og Dalane 1617. Arkivsign.: RA, Danske kanselli, skapsaker, skap 9, pk. 133 I, lit. E. Utg.: (ukjent).
Inneholder opplysninger om alle eiere. Ikke kopi. Ikke kortregister.

Bratsberg lens jordebok ca. 1615. Arkivsign.: RA, Danske kanselli, skapsaker, skap 14, pk. 14. Utg.: Alexander Rabe von Pappenheims Jordebok over Telemark (Bratsberg len) ca 1615 (utg. Odd Arne Helleberg, Kongsberg 1991-92). 255 s.
Inneholder opplysninger om alle eiere. Ikke kopi. Ikke kortregister.


Lensregnskaper

Akershus len, se en egen liste Lensregnskaper og jordebøker 1528-1625 [25.02 2003].

Jordebok for Idd og Marker len ca. 1609-1620-tallet. Arkivsign.: RA, Danske kanselli, skapsaker, skap 9, pk. 133, lit.
Ikke kopi. Ikke kortregister. [Jfr. RA, Rentekammeret, Lensrekneskapar. Idd og Marker len: den eldste jordeboka er fra 27.8 1642; Jordebok, Idd og Marker len og gods på Hedmark og i Båhus len.]

Mariakirken prostis jordebok 1542. Arkivsign.: RA, (Danske kansellin, skapsaker, skap 9, pk. 351 B); – lagt til Diplomsamlingen. Utg.: NRJ IV, s. 563 ff.

Jordebok for Mariakirkens prostigods og Rakkestad len 1650. (Datert 9.12 1653.) Arkivsign.: RA, Rentekammeret, Lensrekneskapar. Maria kirke prosti gods og Rakkestad len, nr. 5.8.
Delvis kopi.

Jordebok for Nonnekloster (d.e. Nonneseter kloster i Oslo) 1617 (?). Arkivsign.: RA, Rentekammeret, Realistisk ordnet avdeling, Statens gods, pk. 6.

Jordebok for Nonneseter kloster len og Kannikegodset 1631-1632. Arkivsign.: RA, Rentekammeret, Lensrekneskapar. Onsøy len, nr. 1.2.
Kopi i kopisamlingen. Ikke kortregister.

Jordebok for Nonneseter kloster len 1635-1636. Arkivsign.: RA, Rentekammeret, Lensrekneskapar. Onsøy len, nr. 1.4.
Ikke kopi. Ikke kortregister.

Jordebok for Onsøy len 1635-1636. Arkivsign.: RA, Rentekammeret, Lensrekneskapar. Onsøy len, nr. 1.4.
Ikke kopi.

Jordebok for Biskopgodset 1650, 1651 og 1652. Arkivsign.: RA, Rentekammeret, Lensrekneskapar. Biskopgodset, nr. 1.2.
Ikke kopi. [Egen jordebok for Biskopsgodset i Stattholderarkivet.]

Jordebok for Verne kloster len 1599-1600. Arkivsign.: RA, Rentekammeret, Lensrekneskapar. Verne kloster len. nr. 1.1.
Kopi i kopisamlingen. Kortregister.

Jordebok for Verne kloster len (ca. 1610-1617). Arkivsign.: RA, Rentekammeret, Lensrekneskapar. Verne kloster len. nr. 1.7.
Kopi i kopisamlingen.

Jordebok for Verne kloster hovedgård 1650. Inntatt i Hannibal Sehesteds jordebok 1651. Arkivsign.: RA, Rentekammeret, Statens gods, pk. 1.

Jordebok for Brunla len 1627. Arkivsign.: RA, Rentekammeret, Lensrekneskapar. Brunla len. nr. 2.4.
Ikke kopi.

Jordebok for Eiker len 1622-1638. Arkivsign.: RA, Rentekammeret, Lensrekneskapar. Eiker len. nr. 4.2.
Ikke kopi.

Jordebok for Tønsberg len og St. Olavskloster 1616-1617. Arkivsign.: RA, Rentekammeret, Lensrekneskapar. Tønsberg len. nr. 4.2.
Ikke kopi. Kortregister.

Lensregnskap for Bratsberg len 1585-1586. Arkivsign.: RA, Rentekammeret, Lensrekneskapar. Bratsberg len. nr. 1.1.
Innhold: Kronens landskyld, landskyld av Biskopgodset. Ikke kopi.

Lensregnskap for Bratsberg len 1586-1587. Arkivsign.: RA, Rentekammeret, Lensrekneskapar. Bratsberg len. nr. 1.3.
Ikke kopi. Kortregister.

Jordebok for Bratsberg len 1610-1611. Arkivsign.: RA, Rentekammeret, Lensrekneskapar. Bratsberg len. nr. 4.1 (slutten mangler).
Innhold: Bl.a. ledingen av Gimsøy kloster (unntatt i Vigen). Ikke kopi.

Jordebok for Bratsberg len 1620-1621. Arkivsign.: RA, Rentekammeret, Lensrekneskapar. Bratsberg len. nr. 6.4.

Jordebok for Bratsberg len 1621-1622. Arkivsign.: RA, Rentekammeret, Lensrekneskapar. Bratsberg len. nr. 7.2.

Jordebok for Bratsberg len 1622-1623. Arkivsign.: RA, Rentekammeret, Lensrekneskapar. Bratsberg len. nr. 7.7.]

Jordebok for Gimsøy kloster 1620-1621. Inntatt i jordebok for Bratsberg len 1620-1621. Arkivsign.: RA, Rentekammeret, Lensrekneskapar. Bratsberg len. nr. 6.4, s.

Jordebok for Gimsøy kloster 1621-1622. Arkivsign.: RA, Rentekammeret, Lensrekneskapar. Bratsberg len. nr. 7.2, s.

Jordebok for Bratsberg len og Gimsøy kloster 1632 (med tillegg 1647). Arkivsign.: RA, Rentekammeret, Lensrekneskapar. Bratsberg len. nr. 33.6.
Delvis kopi (Gimsøy kloster).

Jordebok for Nedenes len og Råbyggelag 1601-1602. Arkivsign.: RA, Rentekammeret, Lensrekneskapar. Nedenes len, Mandals len, Råbyggelag, nr. 1.3. 34 fol.
Kopi i kopisamlingen. Kortregister. Innhold: Nedenes len: Kronens landskyld, Stigtens landskyld, Landskyld av Erik Munks gods (også gods i Bratsberg len og Borgesyssel). Råbyggelag: Kronens landskyld, Stigtens landskyld, Landskyld av Erik Munks gods. (Uregistrert innhold: Kronens utskyld, Stigtens utskyld, Kronens leding.)

Jordebok for Nedenes len og Råbyggelag 1613-1614. Arkivsign.: RA, Rentekammeret, Lensrekneskapar. Nedenes len, Mandals len, Råbyggelag, nr. 6.2. 33 fol.
Kopi i kopisamlingen. Ikke kort. Innhold: Kronens landskyld, Stigtens landskyld, Landskyld av Erik Munks gods.

Jordebok for Mandals len 1601-1602. Arkivsign.: RA, Rentekammeret, Lensrekneskapar. Nedenes len, Mandals len, Råbyggelag, nr. 1.3. 18 fol.
Kopi i kopisamlingen. Kortregister. Innhold: Kronens landskyld, Stigtens landskyld, Øyslebø manntall (Kaddeland skiprede), Laudal manntall ( – » – ), Finsland manntall (Kleppland skiprede), Øvrebø manntall ( – » – ), Greipstad manntall ( – » ), Stausland manntall ( – » ), Lunde manntall , Wogs manntall (Ve skiprede), Møgelstue manntall ( – » ), Strøme manntall ( – » ), Ve manntall ( – » ), Holum manntall (Kaddeland skiprede), Skogsfjord manntall ( – » ), Immens manntall ( – » ).

Jordebok for Mandals len 1613-1614. Arkivsign.: RA, Rentekammeret, Lensrekneskapar. Nedenes len, Mandals len, Råbyggelag, nr. 6.2. 19 fol.
Kopi i kopisamlingen. Ikke kort. Innhold: Kronens landskyld, Stigtens landskyld.

Jordebok for Lister len 1604-1605. Arkivsign.: RA, Rentekammeret, Lensrekneskapar. Lista len, nr. 1.3. 35 fol.
Kopi i kopisamlingen. Kortregister. Innhold: Kronens landskyld Bergs tingstad (= skiprede), Helvig tingstad (- » -), Feda tingstad (- » -), Vass tingstad (- » -), Foss tingstad (- » -), Stigtens landskyld.

Jordebok for Lister len 1605-1606. Arkivsign.: RA, Rentekammeret, Lensrekneskapar. Lista len, nr. 1.4, Lensrekneskap og jordebok 1.5 1605 – 1.5 1606 (sammenbundet).
Kopi i kopisamlingen av 1. del: hele jordeboka, 34 fol. Ikke kort.

Jordebok for Jæren og Dalane len 1615-1616. Arkivsign.: RA, Rentekammeret, Lensrekneskapar. Stavanger len, nr. 5.4.
Kopi i kopisamlingen..

Jordebok for Jæren og Dalane len 1618-1619. Arkivsign.: RA, Rentekammeret, Lensrekneskapar. Stavanger len, nr. 7.2.
Kopi i kopisamlingen. Innhold: Kronens landskyld, Stigtens landskyld.

Jordebok for Ryfylke len 1602-1603. Arkivsign.: RA, Rentekammeret, Lensrekneskapar. Stavanger len, nr. 1.4.
Kopi i kopisamlingen (i utdrag).

Jordebok for Ryfylke len 1607-1608. Arkivsign.: RA, Rentekammeret, Lensrekneskapar. Stavanger len, nr. 2.4.
Kopi i kopisamlingen (i utdrag).

Jordebok for Ryfylke len 1615-1616. Arkivsign.: RA, Rentekammeret, Lensrekneskapar. Stavanger len, nr. 5.4.
Kopi i kopisamlingen. Innhold: Kronens landskyld, Stigtens landskyld, Bortforlent gods, Grunnleie i Stavanger.

Jordebok for Hardanger len 1614-1615. Arkivsign.: RA, Rentekammeret, Lensrekneskapar. Hardanger og Halsnøy kloster len, nr. 1.5.
Kopi i kopisamlingen.

Jordebok for Hardanger len 1615-1616. Arkivsign.: RA, Rentekammeret, Lensrekneskapar. Hardanger og Halsnøy kloster len, nr. 1.6.
Kopi i kopisamlingen. Innhold: Kronens og Stigtens landskyld (blandet, uten proveniens).

Jordebok for Halsnøy kloster 1614-1615. Arkivsign.: RA, Rentekammeret, Lensrekneskapar. Hardanger og Halsnøy kloster len, nr. 1.5.
Kopi i kopisamlingen. Kortregister.

Jordebok for Halsnøy kloster 1615-1616. Arkivsign.: RA, Rentekammeret, Lensrekneskapar. Hardanger og Halsnøy kloster len, nr. 1.6.
Ikke kopi.

Jordebok for Halsnøy kloster 1619-1620. Arkivsign.: RA, Rentekammeret, Lensrekneskapar. Hardanger og Halsnøy kloster len, nr. 2.4.
Kopi i kopisamlingen.

Bruddstykker av Halsnøy kloster og Lyse klosters jordebøker 1659-1720. Arkivsign.: RA, Rentekammeret, Realistisk ordnet avdeling, Landbovesen, pk. 1, nr. 1.

Jordebok for Halsnøy kloster 1627. Arkivsign.: RA; Rentekammeret, lensregnskaper.
Kortregister.

Halsnøy klosters jordebok 1646 – 1654.
Kortregister.

Regnskap av Utstein klosters gods i Nordlandene 1567.

Jordebok for Utstein kloster 1640-1650 (u.å.). Arkivsign.: RA, Rentekammeret, Lensrekneskapar. Utstein kloster og Allehelgen kirke gods len, nr. 1.1.
Ikke kopi. Kortregister.

Jordebok for Utstein kloster 1640-1650 (u.å.). Arkivsign.: RA, Rentekammeret, Lensrekneskapar. Utstein kloster og Allehelgen kirke gods len, nr. 1.1.
Ikke kopi.

Jordebok for Alle Helgen kirke gods 1640-50 (u.å.). Arkivsign.: RA, Rentekammeret, Lensrekneskapar. Utstein kloster og Allehelgen kirke gods len, nr. 1.1.
Ikke kopi.

Jordebok for Lyse kloster 1624. Arkivsign.: Stattholderarkivet (tidl. RA, Rentekammeret, Realistisk ordnet avdeling, Statens gods, pk. 6.)

Jordebok for Lyse klosters gods 1626. Arkivsign.: RA, Stattholderarkivet (tidl. Rentekammeret, Realistisk ordnet avdeling, Statens gods, pk. 6.)
Kortregister.

Jordebok for Lyse kloster len 1657. Arkivsign.: RA, Rentekammeret, Lensrekneskapar. Lyse kloster len, nr. 1.2.
Ikke kopi.

Bruddstykker av Halsnøy kloster og Lyse klosters jordebøker 1659-1720. Arkivsign.: RA, Rentekammeret, Realistisk ordnet avdeling, Landbovesen, pk. 1, nr. 1.

Jordebok for Munkeliv kloster og St. Hans kirke gods 1591. Arkivsign.: RA, Rentekammeret, Lensrekneskapar. Munkeliv kloster og St. Hans kirke gods, nr. 1.3.

Jordebok for Munkeliv kloster og St. Hans kirke gods 1647. Arkivsign.: RA, Rentekammeret, Lensrekneskapar. Munkeliv kloster og St. Hans kirke gods, nr. 1.3.

Jordebok for Munkeliv kloster og St. Hans kirke 1645. Arkivsign.: RA, Stattholderarkivet (tidl. Rentekammeret, Realistisk ordnet avdeling, Statens gods, pk. 6.)

Jordebok for Munkeliv kloster og St. Hans kirke 1646. Arkivsign.: RA, Stattholderarkivet (tidl. Rentekammeret, Realistisk ordnet avdeling, Statens gods, pk. 6.)

Jordebok for Apostelgodset 1640-1652 (u.å.). Arkivsign.: RA, Rentekammeret, Lensrekneskapar. Apostelgodset, nr. 1.4.

Jordebok for Apostels gods 1626 (og 1657?). Arkivsign.: RA, Stattholderarkivet? (tidl. Rentekammeret, Realistisk ordnet avdeling, Statens gods, pk. 6.)

Jordebok for Giske len 1642-1643. Arkivsign.: RA, Rentekammeret, Lensrekneskapar. Giske len, nr. 1.5.

Jordebok for Giskegodset på Sunnmøre 1651. Arkivsign.: RA, Rentekammeret, Lensrekneskapar. Giske len, nr. 1.6.

Jordebok for Giske len 1651-1652 (u.å.). Arkivsign.: RA, Rentekammeret, Lensrekneskapar. Giske len, nr. 1.6.

Regnskap for Kronens landskyld av Bergenhus len 1567. I Bergenhus lens regnskap 1566-1567. Arkivsign.: RA, Rekneskapar og jordebøker eldre enn 1570, nr. 13.1. Inntektsrekneskap for Bergenhus len 1566-1567. Utg.: Norske Lensrekneskapsbøker 1548-1567, IV. Rekneskap for Bergenhus len 1566-1567. A. Inntekt (utgjeve av Riksarkivet ved Jonas Jansen, Oslo 1941), s. 148-154, 170-171.
Ikke kopi. Kortregister. Innhold: Sogn, Sunnfjord, Nordhordland, Ryfylke, Jæren og Dalane, Nordfjord, Restanse.

Regnskap for Stigtens landskyld av Bergenhus len 1567. I Bergenhus lens regnskap 1566-1567. Arkivsign.: RA, Rekneskapar og jordebøker eldre enn 1570, nr. 13.1. Inntektsrekneskap for Bergenhus len 1566-1567. Utg.: Norske Lensrekneskapsbøker 1548-1567, IV, s. 154-173.
Ikke kopi. Kortregister. Inneholder både jordegodset fra Bergen stigt og Stavanger stigt: Sogn, Sunnfjord, Nordhordland, Voss, Sunnhordland, Hardanger, Ryfylke, Jæren og Dalane, Restanse.

Jordebok for Sunnhordland 1590-1591. Arkivsign.: RA, Rentekammeret, Lensrekneskapar. Bergenhus len, nr. 1.2.
Innhold: Kronens landskyld.

Jordebok for Sunnhordland 1597-1598. Arkivsign.: RA, Rentekammeret, Lensrekneskapar. Bergenhus len, nr. 2.4.
Ikke kopi.

Jordebok for Sunnhordland 1605-1606. Arkivsign.: RA, Rentekammeret, Lensrekneskapar. Bergenhus len, nr. 5.1.

Jordebok for Sunnhordland 1610-1611. Arkivsign.: RA, Rentekammeret, Lensrekneskapar. Bergenhus len, nr. 7.2.

Jordebok for Sunnhordland 1611-1612. Arkivsign.: RA, Rentekammeret, Lensrekneskapar. Bergenhus len, nr. 9.1.

Jordebok for Nordhordland og Voss 1590-1591. Arkivsign.: RA, Rentekammeret, Lensrekneskapar. Bergenhus len, nr. 1.2.
Innhold: Kronens landskyld.

Jordebok for Nordhordland og Voss 1610-1611. Arkivsign.: RA, Rentekammeret, Lensrekneskapar. Bergenhus len, nr. 7.3.

Jordebok for Sunnfjord 1590-1591. Arkivsign.: RA, Rentekammeret, Lensrekneskapar. Bergenhus len, nr. 1.2.
Innhold: Kronens landskyld.

Jordebok for Sunnfjord 1598-1599. Arkivsign.: RA, Rentekammeret, Lensrekneskapar. Bergenhus len, nr. 2.6.

Jordebok for Sunnfjord 1608-1609. Arkivsign.: RA, Rentekammeret, Lensrekneskapar. Bergenhus len, nr. 6.1.

Jordebok for Sunnfjord 1610-1611. Arkivsign.: RA, Rentekammeret, Lensrekneskapar. Bergenhus len, nr. 7.4.

Jordebok for Sunnfjord 1611-1612. Arkivsign.: RA, Rentekammeret, Lensrekneskapar. Bergenhus len, nr. 9.3.

Jordebok for Sogn len 1600-1601. Arkivsign.: RA, Rentekammeret, Lensrekneskapar. Bergenhus len, nr. 3.3.
Kopi i kopisamlingen.

Jordebok for Sogn 1611-1612. Arkivsign.: RA, Rentekammeret, Lensrekneskapar. Bergenhus len, nr. 9.2.
Kopi i kopisamlingen. Innhold: Kronens landskyld, Stigtens landskyld.

Jordebok for Nordfjord 1603-1604. Arkivsign.: RA, Rentekammeret, Lensrekneskapar. Bergenhus len, nr. 3.5.
Kopi i kopisamlingen.

Jordebok for Nordfjord 1608-1609. Arkivsign.: RA, Rentekammeret, Lensrekneskapar. Bergenhus len, nr. 6.2.
Kopi i kopisamlingen. Innhold: Landskyld (av krongods, – og stigtsgods?).

Jordebok for Nordfjord 1610-1611. Arkivsign.: RA, Rentekammeret, Lensrekneskapar. Bergenhus len, nr. 7.6.
Kopi i kopisamlingen.

Jordebok for Sunnmøre 1620-1621. Arkivsign.: RA, Rentekammeret, Lensrekneskapar. Bergenhus len, nr.
Innhold: Kronens landskyld.

Jordebok for Romsdal len 1627-1628. Arkivsign.: RA, Rentekammeret, Lensrekneskapar. Romsdal len, nr. 1.1.
Innhold: Kronens landskyld.

Jordebok for Trondheim len 1590-1591. Arkivsign.: RA, Rentekammeret, Lensrekneskapar. Trondheim len, nr.

Jordebok for Trondheim len 1592-1593. Arkivsign.: RA, Rentekammeret, Lensrekneskapar. Trondheim len, nr. 1.5.
Kopi i kopisamlingen. Innhold: Landskyld av Kronens gods, Stigtens gods, Holms gods, Ellseters gods.

Jordebok for Jemtland og Herjedalen 1599. Arkivsign.: RA, Rentekammeret, Lensrekneskapar. Trondheim len, nr.

Tautra kloster lens jordebok 1550.

Bakke kloster lens jordebok 1550.

Landskyld av Holms kloster s gods 1548-49. I Steinviksholm lensregnskap 1548-1549. Trykt i NLR VI.
Kortregister.

Takasjon og landskyld av Elgeseter klosters gods 1548-49. I Steinviksholm lensregnskap 1548-1549. Trykt i NLR VI.
Kortregister.

Jordebok for Reins kloster len 1644-1645. Arkivsign.: RA, Rentekammeret, Lensrekneskapar. Reins kloster len, nr. 1.1.

Jordebok for Reins kloster len 1550.
Kortregister.

Jordebok for Reins kloster 1624. Arkivsign.: RA, Rentekammeret, Realistisk ordnet avdeling, Statens gods, pk. 6.

Jordebok for Reins kloster 1658. Arkivsign.: RA, Rentekammeret, Realistisk ordnet avdeling, Statens gods, pk. 6.

Jordebok for Reins kloster, Tautra kloster, Vik 1645.
Kortregister.

Jordebok for Bakke kloster 1658. Arkivsign.: RA, Rentekammeret, Realistisk ordnet avdeling, Statens gods, pk. 6.

Regnskap for Nordlandenes len 1615-1616. Arkivsign.: RA, Rentekammeret, Lensrekneskapar. Reins kloster len, nr.


Benefisert gods

Hammer domkapittels jordebok 1546 (avskrift 1595). Arkivsign.: Statsarkivet i Oslo, Christiania Stiftsdireksjon, Benefisert gods, Jordebøker III, 1. (Sjekk Jb II, 1 og 2, III, 1.)
Kopi i kopisamlingen.

Hammer domkapittels jordebok 1618. A Arkivsign.: Statsarkivet i Oslo, Christiania Stiftsdireksjon, Benefisert gods, Jordebøker, III 2. 1618, s. 185-215: Enn klar och Rigtig Antegnelse och Jordebog paa Huess Præbender oc Vicarier, som aff Arildtz thiid liggett haffuer, thill Hammers Capittell eller Domkirke.
Ikke kopi.
B Arkivsign.: Rentekammeret, Realistisk ordnete avdeling, benefisert gods, pakke 1. Oslo Kapitels og Tønsberg prostis jordebok 1618, s. 189-221.

Oslo domkapittels jordebok 1618. A Arkivsign.: Statsarkivet i Oslo, Christiania Stiftsdireksjon, Benefisert gods, Jordebøker, III 2. 1618, s. 1-179: Jordebog offuer alt dett Guodtz som nu ligger till Capitteledt wdi Osloe, klarligenn forfattid oc Summeridt, (…). Anno 1618.
B Arkivsign.: Rentekammeret, Realistisk ordnete avdeling, benefisert gods, pakke 1. Oslo Kapitels og Tønsberg prostis jordebok 1618, s. 1-181.

Gjerpen prostigods 1618. A Arkivsign.: Statsarkivet i Oslo, Christiania Stiftsdireksjon, Benefisert gods, Jordebøker, III 2. 1618, s. 180-183: Gerpen Prostigodz wdi Bradzbergenn (…) [bl.a. 1 gård i Wigen].
B Arkivsign.: Rentekammeret, Realistisk ordnete avdeling, benefisert gods, pakke 1. Oslo Kapitels og Tønsberg prostis jordebok 1618, s. 182-185.

Tønsberg prostigods jordebok 1618. A Arkivsign.: Statsarkivet i Oslo, Christiania Stiftsdireksjon, Benefisert gods, Jordebøker, III 2. 1618, s. 217-242: Thunsberrig Prousties Jordebog, som aff Arildtz tid Naadigstt ehr Beuilgett, sombtt thill S: Laurentij Kircke wdj Thunsberrigs hendis Bøgnings; sombt Thill Ministerij, Skoletienistens, och de fattiges wdj Hospitallett deres Ophold, epfftersom wdj denne Jordebogs wiidere specificeris.
B Arkivsign.: Rentekammeret, Realistisk ordnete avdeling, benefisert gods, pakke 1. Oslo Kapitels og Tønsberg prostis jordebok 1618, s. 223-250.

St. Laurenskirken i Tønsbergs jordebok 1580. Arkivsign.: Statsarkivet i Oslo, proste-arkivene, Jarlsberg, benefisert gods, protokoller, 1, Jordebok 1580. (34 s., s. 22-24, 34 er blanke.) Renthe tiill S. Laurentij Kircke wdi Tonsberg, som er tiill Kircke tienistis, tiill Kircke bygnings, tiill (…) Och siuge stuens opholdt, oppshreffuen och besigtede Anno domini 1580 in Martio & Aprilj.
Ikke kopi.

St. Laurenskirken i Tønsbergs jordebok 1591. Arkivsign.: DRA København. Ref. hos O. Kolsrud i NKJ I, forordet.

St. Laurenskirken i Tønsbergs jordebok 1624. Arkivsign.: Statsarkivet i Oslo, Christiania Stiftsdireksjon, Benefisert gods, Jordebøker, I 2A, 1624, s. 438- : S: Laurentij kircke udi Tunsberg … 1624.

Sønder- og Nordervigens prostis jordebok 1624. Arkivsign.: Statsarkivet i Oslo, Christiania Stiftsdireksjon, Benefisert gods, Jordebøker, I 2A, 1624, s. 324b-334: Bahuss Lehenn, Jordbogh och Opteignelsse: paa Presternis med Samptt kirk… wdi Sønder och Norwigens Prousteri … 1624.

Elvsyssel prostis jordebok 1624. Arkivsign.: Statsarkivet i Oslo, Christiania Stiftsdireksjon, Benefisert gods, Jordebøker, I 2A, 1624, s. 334-349: Bahuus Lehnns Jordbog och Opteignelsse Paa Presternis, Samptt och Kirkernes wsse Aarlige Indkomst aff Landsckyld … offuer Elffuersyssell Prousteri, Aar 1624.

Telemark prostis jordebok (1624). Arkivsign.: A. Inntatt som supplement til Grågås ca. 1620 (ikke med i utgaven). B. Inntatt i Stavanger stifts jordebok 1620 og Stavanger stifts jordebok 1624, i RA, Rentekammeret, R.o.a., Benefisert gods, pk. 2.

Oslo Hospitals og Tønsberg spitals regnskap 1556 og landskyldrestanse 1552-1555. Arkivsign.: UB Oslo, Håndskriftsamlingen, mskr. 364 folio. Utg.: Ikke utgitt.
Kopi i kopisamlingen. Ikke kortregister.

Oslo Hospitals restanseregnskap 1567-1575. Arkivsign.: Riksarkivet Oslo: RA-diplom-papir [1575]. Utg.: ikke utgitt.
Ikke kopi. Ikke kortregister.

Oslo Hospitals jordebok 1643-1644 (red. utgave av jordebok 1603). Arkivsign.: Statsarkivet i Oslo, Christiania Stiftsdireksjon. Stiftelser, Pakkesaker, 2, Oslo Hospital, Regnskap, Jordebøker.
Kopi i kopisamlingen. Ikke kortregister.

Stavanger domkapittels jordebok 1571. Arkivsign.: RA, Rentekammeret, Realistisk ordnet avdeling, Benefisert gods, pk. 2.
Kopi i kopisamlingen. Ikke kortregister.

Stavanger domkapittel og stifts jordebok (ca. 1587-1598). Arkivsign.: RA, Danske kanselli, skapsaker, skap 9, pk. 133, lit. F.
Kopi i kopisamlingen. Kortregister.

Stavanger domkapittels jordebok 1618. A Arkivsign.: RA, Rentekammeret, Realistisk ordnet avdeling, Benefisert gods, pk. 2 (ufullstendig avskrift 1658).
Kopi i kopisamlingen. Ikke kortregister.
B Arkivsign.: RA, Danske kanselli, skapsaker, skap 14, pk. 108. Kopi i kopisamlingen. Kortregister.

Stavanger domkapittels jordebok ca. 1620. Arkivsign.: SAK, Kristiansand bispearkiv, A IV, Benefisert gods, I. Utg.: Grågås. Stavanger stifts og domkapitels jordebok ca. 1620 (red. av Kåre Oddleif Hodne, utgitt av Agder Historielag i samarbeid med Statsarkivet i Kristiansand, Kristiansand 1986), s. 29-81.
Innhold: Bispen, sognepresten, skolemesteren, kapellanen (medtjeneren), kommenen, prebender.

Stavanger stifts jordebok ca. 1620. Arkivsign.: som foregående. Utg.: Grågås. Stavanger stifts og domkapitels jordebok ca. 1620 (red. av Kåre Oddleif Hodne, utgitt av Agder Historielag i samarbeid med Statsarkivet i Kristiansand, Kristiansand 1986), s. 83-295.
Innhold: Prestebol og kirker.

Bergen domkapittel og stifts jordebok 1585. Arkivsign.: Statsarkivet i Bergen, Biskoppen i Bergen, Avd. IV, Lnr. 46, Jordebok for geistlig gods, Nr. 1 a. Utg.: under utgivelse av RA (utgitt 2000).

Trondheim domkapittels jordebok 1644. Arkivsign.: RA, Rentekammeret, Geistlighetens Contributionsregnskap, Trundhiems Stift. Regnsk. A.S. 59, nr. 4.


Middelalderens klostre

Kastelle klosters jorderegister 1354 (i vidimasjon 19. mai 1495).
Kastelle klosters Registrum 1498 (med jordebok 1485).
Gimsøy klosters jordebok ca 1300 i avskrift ca 1390.

Nonneseter klosters jordebok ca 1390.

Verne klosters brev. Akershusregisteret 1622.
Kortregister.

Hovedøy klosters brev. Akershusregisteret 1622.

Olavsklosteret i Tønsbergs brev. Akershusregisteret 1622.

Nonneseter klosters brev. Akershusregisteret 1622.

Munkeliv klosters jordebok ca 1490 med avskrift av jordebok ca 1180. DN XII.

Munkeliv klosters jordebok 1463.

Munkeliv klosters brevbok 1427.

Munkeliv gods jordebok 1591.


Kirkelige jordebøker fra middelalderen

Aslak Bolts jordebok. Utgitt ved Jon Gunnar Jørgensen (Riksarkivet, Oslo 1997).


Lagstolene

Fredrikstad lagstols jordebok 1601. Arkivsign.: RA, Danske kanselli, skapsaker, skap 14, pk. 90, lit.
Kortregister.

Skien lagstols jordebok 1601. Arkivsign.: RA, Danske kanselli, skapsaker, skap 14, pk. 90, lit.
Kortregister.

Opplandene lagstols jordebok 1601. Arkivsign.: RA, Danske kanselli, skapsaker, skap 14, pk. 90, lit.
Kortregister.

Oslo lagstols jordebok 1601.
Kortregister.


Odelsgods

Gudbrandsdalens odelsjordebok 1615 og 1624 [11.02 2003].


Private jordebøker, jorderegistre og jordebrev

Vincents Lunges og fru Margrete Nilsdotters (Gyldenløve) jordebok 1535. Orig. i Landsarkivet i Lund. Utgitt i NRJ.


Diplomer

Kortregister til Dipl. Norv. bind I- XI. (Utvalg.)

Legg igjen et svar