Jordebok over Kastellegods 1596

Kastelle augustinerkorherrekloster og senere Kastelle godslens bønder ca 1300-1660 © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust)Oslo 1991-2003. Utgave 3, 14.11 2003. Tidligere trykt i Tore H Vigerust: Kastelle kloster i Konghelles jordegods ca 1160-1600 (Hovedoppgave i historie ved Universitetet i Oslo våren 1991), side 244-247. Gjengitt etter kopi i Rigsarkivet i København, Regnskaber og jordebøger for Båhus len og Vigen, Båhus len og Vigens jordebok 1.5 1596 – 1.5 1597, nesten bakerst i protokollen. Bruk av tegn i kildene, som komma og punktum, er utelatt siden den er tilfeldig. Bruk av store og små bokstaver er normaliserte. Skillings  er erstattet med s. Oppløsninger av forkortelser er markert med understrekningerY og u med overprikking er gjengitt med vanlig y og u. j med tverrstrek og uthevelse betyr ½.


Chastelle Gotz som tilforn laa thill Castelle Kloster wdi Konngh Elffue

Indlannt

 

Karreby Sogenn

Anders i Bollestaa

ij pund smør

ij hester

 

Yderby sogen

Claus Jensen i Ormou

ij pund smør

j tønne malt

j tønne haffre

iiij hester

 

Olle i Vllesund

ij pund smør

j tønne malt

j tønne haffre

iiij hester

 

Joen i Thredall

iij pund smør

ij hester

 

Lauritz i Kurød

ij pund smør

j tønne malt

j tønne haffre

iiij hester

 

Hanns paa Quernbacke

j tønne mel

j pund smør

 

Summa Lattris

Meel j tønne

Maltt iij tønner

Haffre iij tønner

Smør xij pund

Foringhs hester xvj

 

Olle i Huenne

ij pund smør

j tønne maltt

iiij hester

j tønne haffre

 

Hans ibidem

ij pund smør

j tønne maltt

j tønne haffre

iiij hester

 

Anders ibidem

ij pund smør

j tønne maltt

j tønne haffre

iiij hester

 

Peder i Guddeby

ij pund smør

j tønne maltt

iiij hester

 

Karll Ibidem

ij pund smør

j tønne maltt

iiij hester

 

Peder i Høllen

ij pund smør

ij hester

 

Olle i Thunge

ij pund smør

j tønne maltt

j tønne haffre

iiij hester

 

Lauritz ibidem

ij pund smør

j tønne maltt

j tønne haffre

iiij hester

 

Chresten Schriffuer

aff Gudehielm

ij pund smør

j tønne maltt

j tønne haffre

iiij hester

 

Summa Lattris

Maltt viij tønner

Haffre vj tønner

Smør j tønne ij pund

Forings Hester xxxiiij

 

Lauritz i Hellettorp

ij pund smør

j tønne maltt

j tønne haffre

iiij hester

 

Halduor i Ellestrop

j tønne maltt

 

Michel i Sønderøtt

ij pund smør

j tønne maltt

j tønne haffre

iiij hester

 

Rommelantz sogen

Engilbritt i Rommeland

j pund smør

ij hester

 

Olle i Hellerøtt

ij pund smør

ij hester

 

Peder i Østeryer

ij pund smør

j tønne maltt

j tønne haffre

iiij hester

 

Carll i Vesterryer

iij pund smør

j tønne maltt

j tønne haffre

iiij hester

 

Olle i Døsebacke

ij pund smør

ij hester

 

Heresta sogen

 

Joen i Kierckeby

ij pund smør

ij tønner maltt

j tønne haffre

iiij hester

 

Suendt Ibidem

ij pund smør

ij tønner maltt

j tønne haffre

iiij hester

 

Summa Lattris

Maltt ix tønner

Haffre vj tønner

Smør j tønne ij pund

Forings hester xxx

 

Solberg sogen

Matz i Knaffuerstaa

iij pund smør

j tønne maltt

j tønne haffre

iiij hester

 

Thortt i Lunde

iiij hester

 

Spegerøtz sogen

Olle i Thorp

iij pund smør

iiij hester

 

Jonn i Haaras

iij pund smør

iiij hester

 

Norum sogen

Jørgen i Strandkier

ij tønner maltt

iiij hester

 

Hiartom sogen

Gunde j Stennerøtt

aff Hellerøtt

j pund Jern

 

Westerlantz sogen

Olle i Thorschouff

v pund smør

iiij hester

 

Brønnild ibidem

iij pund smør

iiij hester

 

Summa Lattris

Maltt iij tønner

Haffre j tønne

Smør j tønne j pund

Jern j pund

Forings hester xxviij

 

Hisinnge

 

Soffue Sogenn

Chresten i Brunstrop

v pund smør

ij tønner maltt

j tønne haffre

iiij hester

 

Hanns ibidem

iij pund smør

j tønne maltt

j tønne haffre

iij hester

 

Erich ibidem

iij pund smør

j tønne maltt

j tønne haffre

iiij hester

 

Olle i Gundisbye

iiij pund smør

j tønne maltt

iiij hester

 

Peder i Thofften

iij pund smør

j tønne maltt

j tønne haffre

iiij hester

 

Peder i Kierckeby

iij pund smør

j tønne maltt

j tønne haffre

iiij hester

 

Suend ibidem

iij pund smør

j tønne maltt

j tønne haffre

iiij hester

 

Anders ibidem

ij pund smør

j tønne maltt

j tønne haffre

iiij hester

 

Summa Lattris

Maltt ix tønner

Haffre vij tønner

Smør i [1,5] tønne ij pund

Forings hester xxxij

 

Chresten Berckholtt i Marstrannd som thilforn gaff aff Anders gatt i Kierckeby

j pund smør

 

Jenns i Kierckebye

iij pund smør

j tønne maltt

j tønne haffre

iiij hester

 

Jnger i Suennsbye

iij pund smør

j tønne maltt

j tønne haffre

iiij hester

 

Rasmus ibidem

iij pund smør

j tønne maltt

j tønne haffre

iiij hester

 

Benntt ibidem

iij pund smør

j tønne maltt

j tønne haffre

iiij hester

 

Anfast i Espitt

iij pund smør

j tønne maltt

j tønne haffre

iiij hester

 

Rasmus i Dybedall

iij pund smør

iiij hester

 

Anders i Bergh aff prier

j pund smør

 

Peder i Solbergh

ij pund smør

j tønne maltt

j tønne haffre

iiij hester

 

Arffuitt ibidem

ij pund smør

j tønne maltt

j tønne haffre

iiij hester

 

Niels i Thrid

ij pund smør

j tønne maltt

j tønne haffre

iiij hester

 

Summa Lattris

Mallt viij tønner

Haffre viij tønner

Smør i [1,5] tønne ij pund

Forings Hester xxxvj

 

Kongelff Sogen

Anders i Kagerøtt

ij pund smør

ij hester

 

Peder i Grimbaas

iij pund smør

j tønne maltt

j tønne haffre

iiij hester

 

Thiørnn

 

Stennkiercke sogen

Jenns i Hulle

j pund smør

iiij hester

 

Peder i Beckeuigh

iij pund smør

j tønne haffre

iiij hester

 

Lauritz i Mølneboe

ij pund smør

i [1,5] tønne maltt

j tønne haffre

iiij hester

 

Jens ibidem

i [1,5] tønne maltt

ij pund smør

j tønne haffre

iiij hester

 

Olle i Kuballe

iij pund smør

j tønne maltt

j tønne haffre

iiij hester

 

Jenns ibidem

iij pund smør

j tønne maltt

j tønne haffre

iiij hester

 

Summa Lattris

Maltt vj tønner

Haffre vj tønner

Smør j tønne iij pund

Forings hester xxx

 

Rasmus i Aaseby

iij pund smør

j tønne maltt

j tønne haffre

iiij hester

 

Peder ibidem

iij pund smør

j tønne maltt

j tønne haffre

iiij hester

 

Jenns Ibidem

iij pund smør

j tønne malt

j tønne haffre

iiij hester

 

Mogens i Brecke

j pund smør

ij tønner maltt

j tønne haffre

iiij hester

 

Lauritz Gaarde

j pund smør

i [1,5] tønne maltt

j tønne haffre

iiij hester

 

Raguil i Ruseluig

[0,5] pund smør

j tønne maltt

j tønne haffre

iiij hester

 

Chrestoffer j Thorleby

iij pund smør

j tønne maltt

j tønne haffre

iiij hester

 

Niels ibidem

iij pund smør

j tønne maltt

j tønne haffre

iiij hester

 

Aff en Øde Jordtt

j pund smør

 

Anders Ibidem

iij pund smør

j tønne maltt

j tønne haffre

iiij hester

 

Summa Lattris

Maltt x [10,5] tønner

Haffre ix tønner

Smør j tønne v [5,5] pund

Forings hester xxxvj

 

Gundbiørn ibidem

iij pund smør

j tønne maltt

j tønne haffre

iiij hester

 

Chrestoffer i Bøe

iiij hester

 

Jenns i Seby

iij pund smør

j tønne maltt

j tønne haffre

iiij hester

 

Tholle ibidem

iij pund smør

j tønne maltt

j tønne haffre

iiij hester

 

Børge i Gloshe

ij pund smør

j tønne maltt

j tønne haffre

iiij hester

 

Asmund i Hellen

ij pund smør

ij tønner maltt

j tønne haffre

iiij hester

 

Joen i Beck

j pund smør

ij tønner maltt

j tønne haffre

iiij hester

 

Jngeborig i Lilledall

iij pund smør

j tønne maltt

j tønne haffre

iiij hester

 

Suend i Gundisby

iij pund smør

j tønne maltt

j tønne haffre

iiij hester

 

Peder ibidem

iij pund smør

j tønne maltt

j tønne haffre

iiij hester

 

Summa Lattris

Maltt xj tønner

Haffre ix tønner

Smør j tønne vij pund

Foringshester xl

 

Chresten Schriffuer y Kongelff af Koruigen

j pund smør

 

Olle i Aarøtt

aff Beck

j pund smør

 

Olle i Hoffuen

j pund smør

j tønne maltt

j tønne haffre

iiij hester

 

Kierckebye er Øde

j tønne maltt

 

Valle Sogen

Torsten i Habbersby

iij pund smør

j tønne maltt

j tønne haffre

iiij hester

 

Aff Øgetorp

[0,5] pund smør

 

Tolle ibidem

iij pund smør

j tønne maltt

j tønne haffre

iiij hester

 

Lauritz i Suanuig

iij pund smør

j tønne maltt

j tønne haffre

iiij hester

 

Jnge ibidem

iij pund smør

j tønne maltt

j tønne haffre

iiij hester

 

Rer i Sper

iij pund smør

j tønne maltt

j tønne haffre

iiij hester

 

Hagen i Balckerøtt

iij pund smør

j tønne maltt

j tønne haffre

iiij hester

 

Summa Lattris

Maltt viij tønner

Haffre vij tønner

Smør j tønne v [5,5] pund

Forings hester xxviij

 

Tortt i Røruig

xvj skepper maltt

j tønne haffre

1 pund smør

iiij hester

 

Thorbiørn i Lindt

viij skepper maltt

j tønne haffre

j pund smør

iiij hester

 

Olle i Røtt

j pund smør

ij hester

 

Helle i Hegeuald

iij pund smør

j tønne maltt

j tønne haffre

iiij hester

 

Jenns ibidem

iij pund smør

j tønne maltt

j tønne haffre

iiij hester

 

Jacob ibidem

iij pund smør

j tønne maltt

j tønne haffre

iiij hester

 

Erich i Lillehammer

j pund smør

j tønne maltt

j tønne haffre

iiij hester

 

Summa Lattris

Maltt viij tønner

Haffre vj tønner

Smør xiij pund

Forings Hester xxvj

 

Summarum paa

Forschreffuenne Castelle Gotz:

Er : Inn

Meel j tønne

Maltt ij lester iii []3,5] tønner

Haffre lxviij tønner

Smør j lest j tønne vij pund

Jern j pund

Forings hester iij c xxxvj

x

Legg igjen et svar