NST bind 10

kr100,00

Digitaliserte hefter (PDF) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift.

For innhold i hvert hefte se i beskrivelsen, velg hvilket hefte du vil kjøpe i menyen under.

 

Description

Bind 10 (1945-1946)

Hefte 1

· Steen, Sverre, (1898-1983). “De første slektledd i en norsk by.” NST 10 (1945): 1-20.

· Bull, Theodor, (1870-1958). “To gamle brev.” NST 10 (1945): 21-28.

· Bugge, Kjeld. “Annalistiske optegnelser vedrørende slektene von Koppelow og Rosing.” NST 10 (1945): 29-37.

· Brodahl, Joh[an] E[rnst Olaus]. “Inskriptioner fra ornamenter i kirkene i Trøndelag og på Møre [Del 9].” NST10 (1945): 38-50.

· Skrede, Sverre Mo. “Gravskrifter fra Oslo og Såner i Gerhard Schønings gjengivelse.” NST 10 (1945): 51-54.

· Eliassen, Finn. “Om familien Sand av Hurum og sorenskriver Jens Hansen.” NST 10 (1945): 55-60.

· von Hirsch, Per. “Slektene Buch og von Hirsch.” NST 10 (1945): 61-62.

· von Hirsch, Per. “Vore fælles ahner.” NST 10 (1945): 62-63.

· Bugge, Kjeld. “Slekten Banch (Bang) fra Risør.” NST 10 (1945): 63-65.

Hefte 2

· Jansen, Einar. “Tidsregningen i Norge efter reformasjonen. Kronologiske notiser.” NST 10 (1945): 85-114.

· Aurenes, Ola [Hansson], (1873-1957). “Annalistiske optegnelser vedkommende slektene Frantzen, Ploug, Sundt, Smith og Diurhuus.” NST 10 (1945): 115-135.

· Irgens, Aage. “Henning Arnisæus.” NST 10 (1945): 136-144.

· Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). “Litt om de første ledd av slekten Grüner.” NST 10 (1945): 145-148.

· Krag, Hans, (1904-1984). “Dikteren M. C. Volqvartz’ mor.” NST 10 (1945): 148-152.

· Sollied, Ragna. “Ad familien Nitter.” NST 10 (1945): 152-154.

· Klitgaard, C., (1868-1957). “Familien Brøndlund.” NST 10 (1945): 154-155.

· Munthe, Wilhelm. “Theodor Bull [75 år].” NST 10 (1945): 156-157.

Hefte 3

· Kolsrud, Oluf, (1885-1945). “Pater Laurentius Nicolai Norvegus og hans slekt.” NST 10 (1946): 167-196.

· Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). “Cand. juris Henning Sollied [1907-1945].” NST 10 (1946): 197-198.

· Grønli, Oddvar, (1906-1989). “Til prestesoga for Jemtland og Herdalen.” NST 10 (1946): 199-211.

· Vogt, Adler. “Vilhelm Andreas Mejdell (1820-1911), sorenskriver i Søndre Gudbrandsdalen 1869-1902.” NST10 (1946): 212-223.

· Skrede, Sverre Mo. “Noen annalistiske optegnelser om familiene Schjelderup og Bredal.” NST 10 (1946): 224-229.

· Bugge, Kjeld. “Slektene Bugge, særlig Larvik-slekten. En oversikt.” NST 10 (1946): 230-247.

· Sollied, Henning, (1907-1945) og P[eter Andreas] R[avn] Sollied, (1869-1955). “En norsk gren av “de Vinranke-Munk’er”.” NST 10 (1946): 248-254.

· Brandt, Erik. “Nils Nilsen Brant.” NST 10 (1946): 255-256.

· Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. “En kognatisk gren av slekten Monrad?” NST 10 (1946): 256-258.

· Steenstrup, Carl J. G. “Annalistiske optegnelser vedrørende familien Frisak.” NST 10 (1946): 258-260.

Hefte 4

· Fabritius, Albert, (1905-1976). “Norsk-danske Slægtskabsforbindelser før og nu.” NST 10 (1946): 279-294.

· Munthe, Wilhelm. “Fedrene på Eidsvoll.” NST 10 (1946): 295-300.

· Schmidt, Olaus. “Slekten Finvedgaard-Schanche og et par Trondheims-slekter Schanche i efterreformatorisk tid.” NST 10 (1946): 301-312.

· Rogne, M. “Oberstløitnant Ole Holck’s herkomst.” NST 10 (1946): 313-319.

· Lundh, Carl. “Notater om familien Storm.” NST 10 (1946): 320-322.

· Holck, Harald. “Om nogle Indskrifter og Vaabenmærker i Veø Kirke, jfr. N. S. T. 1944 p. 233-34.” NST 10 (1946): 323-325.

· Holck, Harald. “Ad Artiklen om “Slekten Carlheim” i N. S. T. 1944 p. 227 ff.” NST 10 (1946): 325-326.

· Bloch, Kr. “Hvem var Sophia Bredal? Nogen bemerkninger i anledning Sverre Mo Skredes artikkel om familiene Schjelderup og Bredal.” NST 10 (1946): 326-328.

· Sollied, P[eter Andreas] R[avn], (1869-1955). “Hr. Hans Reinholtssøn Ogman.” NST 10 (1946): 328-331.

· Tønnessen, Joh[an] N[icolay], (1901-1988). “Kaperkaptein Knud Ellingsen Brækkestø.” NST 10 (1946): 331-336.

· Nordström, J[ohn] A[nders]. “Inger Ottesdotters (Römer) mormöderne och släkten Bolt.” NST 10 (1946): 336-338.

· Nitter, Hermod. “Ad slekten Nitter.” NST 10 (1946): 338-339.

· Krag, Hans, (1904-1984). “Kritiske bemerkninger til Albert Fabritius: Danmarks Riges Adel. Dens Tilgang og Afgang 1536-1935. En Studie i dansk Adelshistorie. Kbh. 1946.” NST 10 (1946): 344-357.

Additional information

Weight 165 g
Nstx

Komplett bind (PDF), Hefte 1 PDF, Hefte 1 trykt, Hefte 2 PDF, Hefte 2 trykt, Hefte 3 PDF, Hefte 3 trykt, Hefte 4 PDF, Hefte 4 trykt