NST bind 12

kr100,00

Digitaliserte hefter (PDF) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift.

For innhold i hvert hefte se i beskrivelsen, velg hvilket hefte du vil kjøpe i menyen under.

 

Description

Bind 12 (1949-1950)

Hefte 1

 • Åström, Sven-Erik. “Släkthistorisk forskning i Finland.”: s1-10.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953).. “Slekten Winge.”: s11-23.
 • Nitter, Claus W[inther] Koren. “Beskrivelse over Stor-Negaarden.”: s24-26.
 • Didriksen, Bj. “Mit Livets Løb. Av prost Johan Støren.”: s27-31.
 • Nomeland, Tarald. “Likprædiken over Margrethe Michelsdtr. sal. hr. Anders Jonsens enke i Skaanevik.”: s32-41.
 • Bruun, Helga M. “Streif gjennem gamle nord-norske slekter.”: s42-47.
 • Tandberg, Elisa, (1873-1979). “En Suur-skisse.”: s48-54.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953).. “Litt om familieforholdet mellem Olve Bager i Odense og slekten Ebbells stamfar.”: s55-57.
 • Nordström, J[ohn] A[nders]. “Aslak Turessons och Ficke Henrikssons släkter i Bohuslän.”: s58-62.
 • Berg, W. Holmboe. “Foged Jens Holmboe og hans mødrene slegt Ziegler.”: s63-69.
 • Odland, Jacob. “Sigurd Matssøn til Talgø og hustru Cecilia.”: s70-71.
 • Haarstad, Einar. “Gamle ætter i Sogn.”: s71-72.

Hefte 2

 • Hamre, Lars, (1912-1999). “Til soga om ættene på Sandvin og Torsnes på 13–1400-talet.”: s97-120.
 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. “En Winter-slekt.”: s121-131.
 • Schwabe-Hansen, G. “Noget om Rike-folket i Valle, Setesdal, i gammel tid.”: s132-142.
 • Rogne, M. “Kjente slekter på Møre.”: s142-154.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). “Breve fra Conradine Dunker til Dorothea Nergaard.”: s155-179.
 • Liljenberg, Carl-Gustaf. “Härstammar den norska släkten Daae från adelsätten Do – Daa?”: s179-185.
 • Schmidt, Olaus.. “Om slekten Daae’s oprinnelse. Hvem var “mester Effuert” hos Claus Daa i Trondhjem?”: s185-187.
 • Kittilsen, Ingolf. “Kjøbmann og trelasthandler Nils Iversen Tyrholm 1664–1738.”: s187-192.
 • Busch, Anthon [Carl], (1900-1984). “Slekten Jarmanns eldste kjente generasjoner.”: s193-200.
 • Spangen, Christian [Dag]. “”De Hanemænder”. Var Jørgen Claussen Valravn en Ulfeld?”: s200-204.
 • Odland, Jacob. “Sigurd Matssøn til Talgø.”: s204-205.
 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. “Bjørnstjerne Bjørnsons farsslekt.”: s205-207.
 • Braastad, Per. “Mustad-slekten.”: s207-208.
 • Enger, Åsmund. “Halvor Hoels mulige slektsforbindelse med Hamarbispen Carl Jenssøn av Jämtlands-Skanckerne.”: s208-210.
 • Qvale, Anton. “Spørsmål 318 [Peter Jacobsen Falch og Anna Jonsdatter].”: s212.

Hefte 3

 • Sollied, Henning, (1907-1945). “Slekten Darre og Morlanda herregård.”: s217-225.
 • Hougen, Engebret. “Nogen nye opplysninger om bondearistokratiet i Gudbrandsdalen (Harildstad-Sandbu-ætten).”: s225-245.
 • Schmidt, Olaus. “Mag. Anders Dass’ autobiografiske optegnelser.”: s245-249.
 • Bugge, Kjeld. “Slektene Bugge fra Brønnøy.”: s249-264.
 • Spangen, Christian [Dag].. “Sigurd Matsson og hustru Cecilia.”: s264-266.
 • Sars, Michael. “Tørris Christensen og hans samtid.”: s266-272.
 • Paus, Chr. B. “Gravtale over sorenskriver Hans Paus’ hustru Andreas Jespara Nissen av sogneprest i Kviteseid Johannes Brochmann 1772.”: s273-276.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953).. “Hvorfra stammer den yngre slekt Rosenberg i Christiania?”: s276-279.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953).. “”Regisse Winge”.”: s279.
 • Bull, Theodor, (1870-1958). “Konsulent Cato Krag-Rønne [1889-1949].”: s280-282.
 • Dahl, Eyvin, (1895-1962) og Eilif Dahl. “Meitz, Mohrsen, Mogensen, Matheson.”: s285-312 (forts.).

Hefte 4

 • (fortsatt fra forrige hefte) Dahl, Eyvin, (1895-1962) og Eilif Dahl. “Meitz, Mohrsen, Mogensen, Matheson.”: s313-334.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953).. “Holter-slekten fra Hvam.”: s334-341.
 • Spangen, Christian [Dag].. “Genealogi og arverettsregler.”: s341-351.
 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. “Kanselliråd Carl Deichman.”: s351-357.
 • Schmidt, Olaus.. “Slekten Lysholms oprinnelse og eldre forgreninger.”: s358-360.
 • Duin, J[ohs.] J. “Norske studenter på jesuittenes skoler inntil dommen på Gjerpen prestegård i 1613.”: s360-390.
 • Gillingstam, Hans. “Drotsen Orm Eysteinsson och marsken Erik Kettilsson Puke.”: s391-396.
 • Riise, Per. “De eldste kjente ledd i den søndhordlandske Dahl-slekt.”: s397-402.
 • Spangen, Christian [Dag].. “Omkring eierne av Busvol i Romedal.”: s402-408.
 • Hougen, Engebret. “Nogen nye oplysninger om bondearistokratiet i Gudbrandsdalen. Tillegg og rettelser.”: s409-414.
 • Bugge, Kjeld. “Slekten Bugge.”: s414-415.
 • Bugge, Kjeld. “Slekten Brochmann.”: s415-416.
 • Bugge, Kjeld. “Slektene Hass – Byemand.”: s416.

Additional information

Weight 165 g
Nstxii

Komplett bind (PDF), Hefte 1 PDF, Hefte 1 trykt, Hefte 2 PDF, Hefte 2 trykt, Hefte 3 PDF, Hefte 3 trykt, Hefte 4 PDF, Hefte 4 trykt