NST bind 14

kr100,00

Digitaliserte hefter (PDF) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift.

For innhold i hvert hefte se i beskrivelsen, velg hvilket hefte du vil kjøpe i menyen under.

 

Description

Bind 14 (1953-1954)

Hefte 1

 • Hougen, Engebret. “Gudbrandsdalens skifteprotokoller. Alle skifter utenfor bondestand 1659-1858.”: s1-20.
 • Achelis, Thomas Otto. “Norske officerer i Rendsborg.”: s21-27.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). “Tøger og Peder Eriksønner Grøn. Et dansk indslag i Christiania forretningsliv paa 1700-tallet.”: s27-33.
 • Spangen, Christian [Dag]. “En pilgrimsferd.”: s33-36.
 • Fleischer, Otto. “Johan Diderich Fleischer’s ansøgning om erstatning for uforskyldt tab av generalauditørchargen i Norge.”: s37-47.
 • Irgens, Aage H. “Hans Olsen Aasen, Røros. En oversikt og en vurdering.”: s48-63.
 • Holck, Harald. “Kaptein Iacob Elias Holck.”: s63-76.
 • Olafsen, O[laf], (1843-1932). “Hr. Klaus Miltzow til Voss. Efterladt arbeide av sogneprest Olafsen i Ullensvang.”: s76-87.
 • Treschow, F. M. “Et navn.”: s88-89.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). “Forbindelsen Darre–Meldal.”: s89-91.
 • Petersen, Kaare. “Hillebrandt Mejer Albrecht.”: s91-93.
 • Grøgaard, J. B. “Eidsvoldsmanden Grøgaards slekt.”: s93-94.
 • Ullmann, Axel V. “Sorenskriver Morten Dessen i Søndre Jarlsberg.”: s94-95.

Hefte 2

 • Sollied, Henning, (1907-1945). “Frang-slekten og Dallene i Hordaland. Av Henning Sollieds etterlatte papirer.”: s97-101.
 • Sollied, Henning, (1907-1945). “Det norske «kongehorn» i det danske Nationalmuseum. Av Henning Sollieds etterlatte papirer.”: s101-105.
 • Hedem, A. E. “Biskop-ætten og Manvik-godset.”: s106-122.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). “Chirurg i Arendal Mathias Jensen Aalholm.”: s122-134.
 • Schmidt, Olaus. “Opptegnelser om slektene Lerche, von Wettberg, Frølich, Schøller m. fl.”: s135-140.
 • Garder, Johan, (1888-1971). “Sira Andres Ogmundsons etterslekt og en slektskrets fra Vardal.”: s141-161.
 • Bugge, Kjeld. “Slektene Bugge fra Randers. Oslo-slekten Bugges opprinnelse og dens sammenheng med astronomen Thomas Bugges slekt.”: s162-173.
 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. “Et gravsted og en slektskrets.”: s174-183.
 • Amundsen, O[tto] Delphin, (1896-1957). “Christiania-billedhuggeren Tosten Ottersen Hoffs slekt.”: s183-188.
 • Amundsen, O[tto] Delphin, (1896-1957). “En geistlig bokeierrekke.”: s188-189.
 • Johnson, Gudrun. “Margrethe Michelsdatter.”: s189.
 • Moestue, Sven. “Anne Margrethe Hoffmann.”: s189.

Hefte 3

 • Munthe, Wilhelm. “Stian Herlofsen Finne-Grønn. 31. august 1869–1. november 1953.”: s193-197.
 • Schwabe-Hansen, G. “Dallas – Glad – Lie – Bull.”: s198-214.
 • Hougen, Engebret. “Biskop Olav av Bergen.”: s215-237.
 • Johnson, Gudrun. “Slekten Warberg.”: s237-248.
 • Moestue, Sven. “Slekten Unger (Finne) på Eiker.”: s248-253.
 • Amundsen, O[tto] Delphin, (1896-1957). “Annalistiske opptegnelser. Jonas Broderii Jamt, og Ichinck’er i Christiania og Oslo.”: s254-257.
 • Elgvin, Johannes. “Hvem var rådmann Johan Frimans far?”: s257-261.
 • Holck, Harald. “Myklebust i Nordfjord.”: s261-265.
 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. “Hvistendahl-slekten og gården Rafnes i Bamble.”: s265-269.
 • Steenstrup, Carl J. G. “Opptegnelser om slekten Stub.”: s269-273.
 • Aalholm, O. A. “Øresund – Werenskiold.”: s273-277.
 • Jonasen, Johan [Theofile Schanche]. “Schonck.”: s277-278.
 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. “Amtmand Hans Nobel den eldre.”: s278-280.
 • Hougen, Engebret. Melding av Helmer Bratt: Några anteckningar om släkten Bratt från Brattfors och med den sannolikt befryndade släkter med namnet Bratt. Linköping: Östgöta Correspondentens boktryckeri, 1951. : s286-288.

Hefte 4

 • Parelius, Nils. “Borgundslekten Parelius.”: s289-323.
 • Hougen, Engebret. “Slekten Gyldenløve til Austråt.”: s323-344.
 • “Olai Ovenstad [1870-1954].”: s344.
 • Grønli, Oddvar, (1906-1989). “Ei ættetavla frå reformasjonstida. Tillegg.”: s345-354.
 • Fussing, H. “Nogle forbindelser mellem danske købstæder og Norge 1611–1660.”: s355-362.
 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. “En interessant portrettsamling. Embetsklassen fra første halvdel av forrige århundre passerer revy.”: s362-369.
 • Erichsen, Chr. “Fra familien Burulls slektstavle.”: s369-371.
 • Krag, Hans, (1904-1984). “Et bidrag til Ole Rynnings biografi.”: s371-374.
 • Holck, Harald. “Holck. Til M. Rognes Artikel «Oberstløjtnant Ole Holcks Herkomst» i Bind X, p. 313 ff.”: s374-376.
 • Bøthun, Per H., (1898–1962). “Dals-ætten i Sogn.”: s376-378.
 • Holck, Harald. “Kaptein Iacob Elias Holck.”: s378-385.

Additional information

Weight 165 g
Nstxiv

Komplett bind (PDF), Hefte 1 PDF, Hefte 1 trykt, Hefte 2 PDF, Hefte 2 trykt, Hefte 3 PDF, Hefte 3 trykt, Hefte 4 PDF, Hefte 4 trykt