NST bind 17

kr100,00

Digitaliserte hefter (PDF) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift.

For innhold i hvert hefte se i beskrivelsen, velg hvilket hefte du vil kjøpe i menyen under.

 

Description

Bind 17 (1959-1960)

Hefte 1

 • Parelius, Nils. “En slektskrets omkring gjestgiver- og handelsstedet Magerøy i Hemne. Parelius – Hals – Strøm.” NST 17 (1959): 1-34.
 • Stang, Ulrich. “Hvem var Christine Schmidt (Smit)? En undersøkelse.” NST 17 (1959): 35-59.
 • Sørenssen, Fredrik L’Orange. “Slekten Sørenssen fra Finsland.” NST 17 (1959): 60-79.
 • Holck, Harald. “Kaptajn Hans Henrich Hornemann Holck og hans hustru Martha Margaretha Midelfart Tostrup.” NST 17 (1959): 80-106.
 • Aasum, John. “Mere om Schelven-slekten på Inderøy.” NST 17 (1959): 107-108.
 • Dahl, Eyvin, (1895-1962). “Slektene Hjelm og Gammel. En tilføyelse og korrigering.” NST 17 (1959): 109-110.

Hefte 2

 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. “De eldre generasjoner av slekten Jersin.” NST 17 (1959): 113-128.
 • Kleppe, K[nut] S[igurd]. “Hørte Sigurd Matssøns hustru Sissilias arvinger til Galtung-slekten?” NST 17 (1959): 129-170.
 • Garder, Johan, (1888-1971). “Tosten Colbjørnssønn Arnebergs eller hans hustrus forbindelse med Gileslekten. Var Helge Gile II lagmannen Paul Helgessønns sønn?” NST 17 (1959): 171-186.
 • Schmidt, Olaus. “Om Eidsvoldsmannen Peter Schmidts angivelige krigsfangenskap i 1809.” NST 17 (1959): 186-188.
 • Garder, Johan, (1888-1971). “Torsten Povelssønn Østanes.” NST 17 (1959): 189-191.
 • Gram, Harald. “Slekten Falsens oprinnelse og Store Østrupgaard.” NST 17 (1959): 191-192.
 • Engelstad, Sigurd. “Hvem var Christine Schmidt (Smit)? Et supplement til Ulrich Stangs artikkel i forrige hefte, s. 35–59.” NST 17 (1959): 193-197.
 • Riiber, P. N. Thaulow. “Hvem var Anders Nilsen Riber og hans tre hustruer?” NST 17 (1959): 198-200.
 • Schmidt, Robert. “Nordmenn i Holland.” NST 17 (1959): 201-202.

Hefte 3

 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. “Bjørnsonslekten og gården Ske i Land.” NST 17 (1960): 209-219.
 • “Christian Uchermann Nitter.” NST 17 (1960): 220-221.
 • Hansson, Christian. “Postmester m. m. på Fredrikshald Johan Christian Conradi (1755–1821).” NST 17 (1960): 222-244.
 • Midttun, Ruth. “Om hr. Jens Christenssøn Rhies Slagelse, sogneprest til Sauherad og Nes i Telemark.” NST17 (1960): 245-257.
 • Valand, Petrus. “Peder Clausson Friis 1545–1614.” NST 17 (1960): 258-268.
 • Busch, Anthon [Carl], (1900-1984). “Slekten Knudtzons avstamning.” NST 17 (1960): 269-274.
 • Nitter, Claus W[inther] Koren. “«Forvalter Jens Hansen Smith på Halsnøy». En korrigering.” NST 17 (1960): 275-276.
 • Rosenberger, Bjørn J. “Skjerven – Skjervum.” NST 17 (1960): 277-278.

Hefte 4

 • Engelschiøn, Otto Sverdrup. “Fra orden til kaos [NSFs uttalelse til «Utkast til lov om personnavn»].” NST 17 (1960): 289-298.
 • Garder, Johan, (1888-1971). “Fru Gyda til Haavardstad og Askheim.” NST 17 (1960): 299-313.
 • Christensen, Olav. “Lidt om slægten Garman fra Haderslev.” NST 17 (1960): 313-314.
 • Nilsen, Halkild. “En barmhjertig levitt på 1600-tallet – sokneprest til Sund Søren Breder.” NST 17 (1960): 315-318.
 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. “Skiftedokument fra 1546 vedrørende Kjørholt i Eidanger.” NST 17 (1960): 318.
 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. “Gården Øystad i Land og slekten Bratt.” NST 17 (1960): 319-330.
 • Rosendahl, Einar T. “Sergeant Peter Petersen Rosendahl (1696–ca. 1760).” NST 17 (1960): 331-345.
 • Dürbeck, Sverre. “Skiftet på Dingstad 1581.” NST 17 (1960): 346-350.
 • Engelstad, Sigurd. “Presten Svend Tostrup.” NST 17 (1960): 350-352.
 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. “Testamentet fra Calcutta.” NST 17 (1960): 352-353.
 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. “Svar [på spørsmål 430 fra Jens Larsen om Preben von Ahnen].” NST 17 (1960): 354-355.

Additional information

Weight 165 g
Nstxvii

Komplett bind (PDF), Hefte 1 PDF, Hefte 1 trykt, Hefte 2 PDF, Hefte 2 trykt, Hefte 3 PDF, Hefte 3 trykt, Hefte 4 PDF, Hefte 4 trykt