NST bind 19

kr100,00

Digitaliserte hefter (PDF) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift.

For innhold i hvert hefte se i beskrivelsen, velg hvilket hefte du vil kjøpe i menyen under.

 

Description

Bind 19 (1963-1964)

Hefte 1

 • Ansteinsson, Eli. “Fakta omkring Peder Severin Krøyers fødsel.”: s1-16.
 • Kirkhusmo, Leiv. “Biskop Bech, Selskabet for Norges Vel og Universitetet.”: s17-40.
 • Bugge, Kjeld. “Omkring en slekt Grøn. Trondhjemsslekter i 1600-årene.”: s41-49.
 • Engelstad, Sigurd. “Sogneprest Giert Juel Feldtmanns selvbiografi.”: s49-55.
 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. “Manntall for Brevik 1701.”: s56-59.
 • Løberg, Leif. “Austråtts eiere gjennom 1000 år.”: s60-68.
 • Tandberg, Elisa, (1873-1979). “Overhoffretts-prokurator Ludvig Lorentz Hyphoff.”: s68.
 • Pihl, Torbjørn, (1940–). “Slekten Pihl fra Ørskog.”: s69-72.
 • Engelstad, Sigurd. “Litt om aldersoppgaver.”: s72-73.
 • Smith, Olliver. “Svar til spørsmål 451 [Smith].”: s73-74.
 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. Melding av B. O. Stuve: «Hedemarkslekten Hummer,» Hamar, 1962.: s77.

Hefte 2

 • Bergh, Gerh. G. “Hans Gottfried Wangs livserindringer.”: s81-114.
 • Seland, Per, (1924-1991). “Gamle Kvinesdal-slekter. (Gullestad og Ytre Egeland).”: s115-145.
 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. “† Ingeborg Flood [1901-1963].”: s145-146.
 • Ager-Hanssen, A. “Frå vest til aust drog folket på Agder.”: s147-156.

Hefte 3

 • Mehus, I. “Sorenskriver Christian Feyer. Utdrag av et etterlatt manuskript av I. Mehus.”: s161-180.
 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. “En Grubbe-slekt.”: s181-190.
 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. “† Martha Østensvig [død 23. desember 1963].”: s190.
 • Smith, Olliver. “Slekten Solem fra Klæbu.”: s191-208.
 • Hasselberg, Bertil. “Bjerme-ätten i Jämtland. Ett beriktigande.”: s208-212.
 • Kjelstrup, Yngvar. “Anders Nielsen Riber og Mille Oudensdatter.”: s214-223.
 • Engelstad, Sigurd. “Idd-presten hr. Hans Jacobsen Wulfs herkomst.”: s224-225.
 • Engen, Sigleif, (1903-1989). “Fakta omkring Peder Severin Krøyers fødsel.”: s226-229.
 • Pihl, Torbjørn, (1940–). “Slekten Pihl fra København.”: s229-233.

Hefte 4

 • Seland, Per, (1924-1991). “Jørund Kvåle i Bygland.”: s241-258.
 • Kirkhusmo, Leiv. “Biskop Bechs unge år.”: s259-280.
 • Willoch, Erling. “Slekten Warme.”: s280-284.
 • Schutter, H. K. “”Hertugen” på Ringerike, fantasi og fakta.”: s285-293.
 • Pedersen, L. U. “En familiekrets i Brønnøy, Juul, Cathe, Schytte, Bech, Walsøe.”: s294-298.
 • Engelstad, Sigurd. “Omkring Slidre-presten Johan Kjeldsen.”: s299-306.
 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. “Arkivundersøkelser i Schleswig-Holstein.”: s306-307.
 • Ansteinsson, Eli. “Peder Severin Krøyers fødsel.”: s308-310.
 • Engelstad, Sigurd. “”Anne Hellesdatter” og hennes ihjelstukne mann.”: s310-312.

Additional information

Weight 165 g
Nstxix

Komplett bind (PDF), Hefte 1 PDF, Hefte 1 trykt, Hefte 2 PDF, Hefte 2 trykt, Hefte 3 PDF, Hefte 3 trykt, Hefte 4 PDF, Hefte 4 trykt