NST bind 28

kr100,00

Digitaliserte hefter (PDF) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift.

For innhold i hvert hefte se i beskrivelsen, velg hvilket hefte du vil kjøpe i menyen under.

 

Description

Bind 28 (1981-1982)

Hefte 1

· Wasberg, Gunnar Christie. “Med Storgaten som akse. Buggeslekten i Larvik, et megler-, reder og skippermiljø i århundrer.” NST28 (1981): 1-19.

· Svarstad, Christianne Undset. “Familien de Laborde de Monpezat og dens alliancer. Prins Henrik av Danmarks grevetittel er ekte nok.” NST 28 (1981): 20-24.

· Skirbekk, Håvard. “Arneberg og Grundset. Kalips-gods og ættegransking.” NST 28 (1981): 25-33.

· Kinnapel, Ole M. “Hr. Ole Jonsen, residerende kapellan til Medfjord sogn i Senjen fra 1645 til 1669 og hans etterslekt.” NST 28 (1981): 34-64.

· Nedrebø, Yngve. “Nye svar på spørsmålene om hvem Etnepresten Hans Nielssen Bugge var gift med.” NST28 (1981): 65-69.

· Derry, Thomas Kingston. “Mot-Reformasjon i Norden.” Melding av Oskar Garstein: Rome and the Counter-Reformation in Scandinavia. Volume II. (Universitetsforlaget, Oslo 1980). NST 28 (1981): 91-94.

· Jensson, Liv. “Svar på spørsmål 550 (opprinnelig 537) [Rødder].” NST 28 (1981): 108-109.

· de Besche, Georg. “Svar på spørsmål 541: Arnet.” NST 28 (1981): 109-110.

Hefte 2

· Juhasz, Lajos, (1912–). “Klokkerens kommunikantbok.” NST 28 (1981): 113-122.

· Wasberg, Gunnar Christie. “Pressen som historisk kilde. Avisene og deres bakgrunn.” NST 28 (1981): 123-132.

· Johnsen, Arne Odd, (1909-1985). “Om Audun Hugleiksson.” NST 28 (1981): 133-153.

· Seland, Per, (1924-1991). “De eldste slektene på gårdene Heggen og Fougner i Gausdal.” NST 28 (1981): 154-185.

· Archer, J. H. “Colin Archer i hjembyen Larvik.” NST 28 (1981): 186-194.

Hefte 3

· Ødegaard, Svein-Erik. “Herlog Hudfat. Person, gods og nærmeste etterslekt.” NST 28 (1982): 237-290.

· Wasberg, Gunnar Christie. “Fresje – slottet som forsvant. Slekter og miljø.” NST 28 (1982): 291-315.

· Gulbransen, Ruth. “Slektsforbindelsen mellom Øyer i Gudbrandsdalen og slektene Olsborg – Sollie i Målselv.” NST 28 (1982): 316-319.

· Moestue, Sven og Per Seland, (1924-1991). “Ad: Heggen – Fougner.” NST 28 (1982): 320.

· de Besche, Georg. “Ad. Slekten Arnet i tidsskriftets bind XXVIII s.109-10. Rettelse.” NST 28 (1982): 321.

· Finne, Henrik Carstensen. “Ad artikkel: Finne i vest. Bind XXVII, hefte 4.” NST 28 (1982): 321.

· Johnsen, Arne Odd, (1909-1985). “Ad Audun Hugleiksson.” NST 28 (1982): 321.

· Dahlen, Jakob Arne og Per Seland, (1924-1991). “Spørsmål: 567. Svar til spørsmål 567 [Lem og Jernskjegg].” NST 28 (1982): 322-323.

· Wasberg, Gunnar Christie. “Ad spørsmål 541; med svar av Georg de Besche. En kommentar.” NST 28 (1982): 323-325.

Hefte 4

· Holm, Else Marie, (1908–) og Lisen Wikant. “Tanker om et segl.” NST 28 (1982): 333-337.

· Nakken, Alfhild. “Prestearkivene.” NST 28 (1982): 338-346.

· Juhasz, Lajos, (1912–). “De eldre prestearkiver.” NST 28 (1982): 347-354.

· Kronen, Torleiv. “Sigurd Mathiesen (1871–1958).” NST 28 (1982): 355-367.

· Bryn, Tom. “På spor efter «Gunder kyrkjebyggjar».” NST 28 (1982): 368-372.

· Forseth, O[lav] T[orsteinson]. “Om eldre ætte-tilhøve i Fogne-gardom og på Heggen i Gausdal.” NST 28 (1982): 373-383.

· Løberg, Lars, (1960–). “Fordelingen av Kalips-godset.” NST 28 (1982): 384-394.

· Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. “† Advokat Otto Sverdrup Engelschiøn.” NST 28 (1982): 395.

· Garde, H. F. “Ridefoged Christen Knudsen og hans efterkommere i Norge indtil 5. led.” NST 28 (1982): 396-413.

· Ødegaard, Svein-Erik. “Ad: Herlog Hudfat, bd. XXVIII, s.237-290.” NST 28 (1982): 428-429.

Additional information

Weight 165 g
Nstxxviii

Komplett bind (PDF), Hefte 1 PDF, Hefte 1 trykt, Hefte 2 PDF, Hefte 2 trykt, Hefte 3 PDF, Hefte 3 trykt, Hefte 4 PDF, Hefte 4 trykt