NST bind 32

kr150,00

Tilgjengelige hefter av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift i papir og digitalisert (PDF).

For innhold i hvert hefte se i beskrivelsen, velg hvilket hefte du vil kjøpe i menyen under.

 

Description

Bind 32 (1989-1990)

Hefte 1

 • Wasberg, Gunnar Christie. “Norden – et innvandrersamfunn. Innledning til den nordiske slektsforskerkonferanse 27. mai 1988, på Soria Moria, Lægeforeningens Kurs- og Utdanningssenter, Voksenkollen, Oslo.” NST32 (1989): 1-4.
 • Sørensen, Svend Erik. “Svensk innvandring til Danmark.” NST32 (1989): 5-19.
 • Luther, Georg. “Flyttningsströmmar från övriga Norden til Finland.” NST32 (1989): 20-28.
 • Næss, Hans Eyvind. “Innflyttingen til Stavanger.” NST32 (1989): 29-36.
 • Worsøe, Hans H. “Dansk-norske forbindelser.” NST32 (1989): 37-46.
 • Luther, Georg. “Källskrifter från Finland på mikrokort och mikrofilm.” NST32 (1989): 47-50.
 • Bergman, Per-Olov. “Släktsforskning med moderna hjälpmedel – utvecklingen i Sverige.” NST32 (1989): 51-52.
 • Mardal, Magnus. “Aspaslekten – en nordmørsk stormannsslekt fra 1200-tallet.” NST32 (1989): 53-63.
 • Middelborg, Jørn. “Litt om menneskets utviklingshistorie.” NST32 (1989): 64-65.
 • Seland, Per, (1924-1991). “Det kongelige danske Landhusholdningsselskab.” NST32 (1989): 66-69.
 • Stølen, Anders. “Kven var gift med Torbjørn Olavsson Sandven, Kvam i Hardanger (ca. 1530–1605)?” NST32 (1989): 70-74.
 • Leistad, Lita Brodtkorb. “En Kaasbøl-gren.” NST32 (1989): 75-76.

Hefte 2

 • Løberg, Lars, (1960–) og Tor [Ragnar] Weidling, (1957–). “Ikke ett, men to Kalips-gods.” NST32 (1989): 89-121.
 • Rasch, Lars. “Prosten Lars Rasch’s levnetsbeskrivelse.” NST32 (1989): 122-131.
 • Schjoldager, Ove Gram. “Vedrørende biskop Olav av Bergen og hans slægt.” NST32 (1989): 132-138.
 • Fagerli, Torkel. “Slekten Krog fra Kvinnherad.” NST32 (1989): 139-156.
 • Schjoldager, Andreas. “Skorsteens-Fejer-Inspecteur I Trudhiem Poul Christian Schioldager 1720–1785 og hans seks døtre.” NST32 (1989): 157-169.
 • Solberg, Jan. “Bruk av datamaskin i slektsgransking.” NST32 (1989): 170-175.

Hefte 3

 • Seland, Per, (1924-1991), Niels Christian Hjorth, Gerd-Anne Spilhaug, Tore Stenberg Falch og Mads Ramstad. “Om Norsk Slektshistorisk Forening.” NST32 (1990): 205-206.
 • Engelstad, Sigurd. “En dikterisk hyldest i Nes på Romerike 1611.” NST32 (1990): 207-214.
 • Engelstad, Sigurd. “Hvem var Paul Tranes hustru Eline Svendsdatter?” NST32 (1990): 215-219.
 • Halse, Helen. “Slekten Monrad. Gamle myter – nye teorier.” NST32 (1990): 220-222.
 • Selle, Arvid. “Stammet Johanne Andersdatter til Asdal fra kong Olav den Hellige og fra andre europeiske fyrstehus?” NST32 (1990): 223-224.
 • Seland, Per, (1924-1991). “Vestlands-slekten Rasch.” NST32 (1990): 225-251.
 • Rasch-Engh, Rolf. “Ukjente befestningsanlegg i Norge.” NST32 (1990): 252-262.
 • Johansen, Thomas. “Gregus Jakobsen på Hemmestad i Kvæfjord.” NST32 (1990): 263-270.
 • Seland, Per, (1924-1991). “Studenterbøkene.” NST32 (1990): 299-301.
 • Christophersen, Alf og Wilhelm Færden. “Norsk avdeling av DIS – Föreningen för Datorhjälp i Släktsforskningen.” NST32 (1990): 308-310.
 • Hunnes, Lars Kåre. “Svar på spørsmål nr. 653.” NST32 (1990): 315-316.

Hefte 4

 • Hjorth, Niels Christian. “En utvidet bygdebokanmeldelse.” Melding av Ulf Grøndahl, Tune Gårdshistorie,1-2 (utg. av Tune kommune 1980-1988). NST 32 (1990): 317-406.
 • Kvitrud, Arne, (1955–). “Ætta til Oluf Gunderson Slinde.” NST32 (1990): 407-417.
 • Finne, Henrik Carstensen. “Slekten Unger/Finne fra Skotselv og bergmannsslekten Finne fra Kongsberg.” NST32 (1990): 418-427.
 • Deen, Tilla Regina Dahl. “Dahl Family History.” NST32 (1990): 428-435.
 • Prange, Knud. “Svar på spørgsmål nr. 667 [Lützow].” NST32 (1990): 444.

Additional information

Weight 165 g
Nstxxxii

Komplett bind (PDF), Hefte 1 PDF, Hefte 1 papir, Hefte 2 PDF, Hefte 2 papir, Hefte 3 PDF, Hefte 3 papir, Hefte 4 PDF, Hefte 4 papir