Fange, Fengselsprotokoller og kriminalsaker

tukthusDisse protokollene kan gi oss verdifulle opplysninger.
Det er kanskje straffen for leiermål som er viktigst. Dette fordi spesielt kvinnene ble hardt straffet, og etter 3.leiermål ble de fengslet noen dager på vann og brød.
Protokollene inneholder oftest mange opplysninger, noen ganger også signalement på kvinnene og hvor mange barn de hadde fått før.
Mer enn 3 barn utenfor ekteskap resulterte ofte i 6 måneder i tukthus, og ved flere barn, lengere straff.

Men det viktigste vi finner er år og dato når de ble fengslet, og da er det forholdsvis enkelt å gå tilbake i rettsprotokollene for å finne ytterligere opplysninger.
I rettsprotokollene står det mer utførlige opplysninger om fødte barn og fedrene til disse.

Vi vil fortløpende legge ut protokoller vi får fotografert, og vi tar gjerne i mot protokoller fra andre fengsler andre steder i Norge.

 

OSLO:

AKERSHUS:

TRONDHEIM:

HEDMARK:

OPPLAND:

AGDER:

Legg igjen et svar