Fortegnelse over den norske handelsflåten

(i nesten samtlige tolldistrikter i Akershus stiftamt, samt ØsterRisør tolldistrikt i Christiansand stiftamt og Trondhjem tolldistrikt i Trondhjems stiftamt), [våren] 1693
Bybefolkningen – citizens – Stadtbevölkerung – 1680-1730 © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 2001-2002.
Utgave 23.05 2002 (kontrollert). Etter original i Oslo byarkiv, S.H. Finne-Grönns samlinger, svart eske nr. 10, Historiske saker (opprinnelig fra Riksarkivet, Danske kanselli, Rentekammeret eller Stattholderarkivet).


Extract af dj Designationer som Tolderne hafuer Jndgifuet paa Skibbernis Naufne, Alder og Dregtighed, saa og huor dj seigler, Ao 1693

Dramens Tolderie

Det schib Maria kaldet, er 15 Aar gammel, Dregtig 195 Lester, Seigler paa Holland.

Ste. Anna, 5 Aar gammel, Dregtig 176 Lester, Seigler paa Engeland og Holland.

Den Norsche Bergman, 6 Aar gammel, Dregtig 172½ Lester, Seigler paa Engeland og Holland.

Europa, 28 Aar gammel, Dregtig 145 Lester, Seigler paa Engeland.

De Elisabeth, 14 Aar gammel, Dregtig 127 Lester, Seigler paa Engeland og Holland.

Wildmanden, 20 Aar gammel, Dregtig 137½ Lester, beseiglet Holland, Er blefuen forUlöchet 4 Miille fra Bergen.

Den Unge Tobias, 18 Aar gammel, Dregtig 121½ Lester, Beßeigler Holland.

De Daniel, 13 Aar gammel, Dregtig 108 Lester, Seigler paa Engeland.

Ste. Jacob en Galioth, 13 Aar gammel, Dregtig 103 Lester, Seigler paa Holland.

Den Norsche Höeg, 2 Aar gammel, Dregtig 83½ Lester, Seigler paa Engeland og Holland.

Ste. Anna en Krejert, 10 Aar gammel, Dregtig 29 Lester, Seigler paa Franckrig.

En Jagt, Dregtig 3 Lester, tilhörer Ole Claußen, Seigler Jmellem Rigerne.

En Jagt, Dregtig 2½ Lester, tilhörer Willum Petterßen, farer Jmellum Provincierne.

En Jagt, Dregtig 2 Lester, tilhorer Jenß Olßen, Seigler Jmellum Rigerne.

Frederichshalds Tolderie

Skibet Frederichshalds Waaben kaldet, 10 Aar gammel, Dregtig 174 Lester, Seigler paa Holland, Engeland og Duncharchen.

Printz Carel, 9 Aar gammel, Dregtig 153 Lester, Seigler paa Holland.

Ste. Andreas, 20 Aar gammel, Dregtig 129 Lester, Seigler paa Holland og Engeland.

Fortuna, 15 Aar gammel, Dregtig 91 Lester, Seigler paa Holland og Engeland.

De Tuende Söstere kaldet, 3 Aar gamel, Dregtig 77 Lester, Seigler paa Holland og Franckrig.

Maria, 18 Aar gamel, Dregtig 75 Lester, Seigler paa Engeland og Holland.

Fortuna, 8 Aar gamel, Dregtig 60 Lester, Seigler paa Holland, Engeland og Franckrige.

Ste. Johannes, 5 Aar gamel, Dregtig 30 Lester, Seigler paa Engeland, Holland og Franckrige.

Haabit Jt schib, 21 Aar gamel, Er U-maalt, Seigler paa Westerlandene.

Haabit En Kreyert, 2 Aar gamel, Dregtig 53½ Lester, Seigler paa Engeland og Westerlandene.

Ste. Petter En Krejert, 24 Aar gamel, Dregtig 50 Lester, Seigler paa Holland, Engeland og Duncharchen.

Fortuna En Kreyert, 23 Aar gamel, Dregtig 38 Lester, Seigler paa Engeland og andre Steder.

Maria, En Krejert, 22 Aar gamel, Dregtig 35 Lester, Seigler paa Engeland og Holland.

Dend Blaa Due, En Kreyert, 22 Aar gammel, Dregtig 32 Lester, Seigler paa Engeland og Holland.

Sancte Mathias En Kreyert, 18 Aar gammel, Dregtig 30 Lester, Seigler paa Engeland og Holland.

Rosen En Kreyert, 20 Aar gamel, Dregtig 24 Lester, Seigler paa Holland, Engeland og Duncharchen.

Lellien en Kreyert, 12 Aar gamel, Dregtig 24 Lester, Seigler paa Engeland.

Ste. Petter En Byesen, 14 Aar gamel, Dregtig 24 Lester, Seigler paa Westerlandene.

Ste. Johannes, En schude, 17 Aar gamel, Dregtig 30 Lester, Seigler paa Holland og Engeland.

Dend Blaa Due En schude, 20 Aar gamel, Dregtig 28 Lester, Seigler paa Engeland og Holland.

Lellien En Skude, 32 Aar gamel, Dregtig 20 Lester, Seigler paa Westerlandene.

Duen En schude, 14 Aar gamel, Dregtig 22 Lester, Seigler paa Westerlandene.

Ste. Johannes en skude, 26 Aar gamel, Dregtig 23 Lester, Seigler paa Danmarck.

Suanen en Skude, 16 Aar gamel, Dregtig 18 Lester, Seigler paa Danmarck.

Fortuna en Galioth, 6 Aar gamel, Dregtig 4 Lester, Seigler paa Danmarck og Bahuußlehn.

En Jagt, Mattias Plejem tilhörende, Dregtig

Christianiæ Tolderie

Det Skib Gedion kaldet, 28 Aar gammel, Dregtig 169 Lester, Seigler paa Holland.

Engel Gabriel, 5 Aar gamel, Dregtig 255 Lester, Seigler paa Spanien.

Falchen af Paradis, 12 Aar gamel, Dregtig 223½ Lester, Seigler paa Holland.

Patientia, 8 Aar gamel, Dregtig 69 Lester, Seigler paa Franckrige.

Rosen, 5 Aar gamel, Dregtig 196 Lester, Seigler paa Holland.

Samson, 10 Aar gamel, Dregtig 175 Lester, Seigler paa Engeland.

Slotted Aggershuus, 19 Aar gamel, Dregtig 145 Lester, Seigler paa Holland.

Hellig Christiania, 28 Aar gamel, Dregtig 108 Lester, Seigler paa Holland.

Samson, 18 Aar gamel, Dregtig 186½ Lester, Seigler paa Holland.

Norsche Löwe, 14 Aar gamel, Dregtig 95 Lester, Seigler paa Ostende.

En Kreyert, 22 Aar gamel, Dregtig 45 Lester, Seigler paa Holland.

Justitia en Kreyert, 1 Aar gamel, Dregtig 40 Lester, Seigler paa Engeland.

Dorethea en Skude, Dregtig 40 Lester, Seigler paa Engeland.

Fortuna en Kreyert, 13 Aar gamel, Dregtig 26 Lester, Seigler paa Engeland.

Maria en Kreyert, 13 Aar gammel, Dregtig 25 Lester, Seigler paa Engeland.

Det Huide Lam en Skude, 13 Aar gammel, Dregtig 22 Lester, Seigler paa Engeland.

Ste. Jürgen en Skude, 14 Aar gamel, Dregtig 21 Lester, Seigler paa Engeland.

Ste. Peder en Galioth, 3 Aar gamel, Dregtig 21 Lester, Seigler paa Engeland.

Dorethea en Kreyert, 2 Aar gamel, Dregtig 20 Lester, Seigler paa Engeland.

Ste. Petter en Skude, 20 Aar gamel, Dregtig 16½ Lester, Seigler paa Engeland.

En Skude, Dregtig 5 Lester, Seigler imellum Provincierne.

En Jagt, Dregtig 5 Lester, Seigler imellum Provincierne.

En Dito, Dregtig 4 Lester, Seigler paa Danmarck.

En Dito, Dregtig 3 Lester, Seigler Jmellum Provincierne.

En Dito, Dregtig 3½ Lester, Seigler Jmellum Provincierne.

En Jagt, Dregtig 2 Lester, Seigler imellum Provincierne.

En Dito, Dregtig 1½ Lester, Farer paa Stifftet.

En Dito, Dregtig 1 Lest, Farer paa Stifftet.

Noch en Dito, Dregtig 1½ Lester, farer J Stifftet.

Mosses Tolderie

De Trende Brödre, 1½ Aar gamel, Dregtig 33 Lester, Seigler paa Franckrige.

Ste. Johannes, ¾ Aar gamel, Dregtig 32 Lester, Seigler paa Engeland eller Holland.

Moss Emanuel, Nye biugt, Dregtig 32 Lester, Seigler paa Engeland og Holland.

Oraniebom, 23 Aar gamel, Dregtig 47 Lester, Seigler paa Holland og Engeland.

Haabit, 30½ Aar gamel, Dregtig 16 Lester, Seigler paa Holland og Engeland.

En Jagt, 10 Aar gamel, Dregtig 3½ Lester, Seigler Jmellem Kiöbstederne med Kalck.

Frederichstads Tolderie

Jt skib Sancte Andreas kaldet, 22 Aar gamel, Dregtig 129 Lester, Seigler paa Holland og Engeland.

Maria kaldet, 17 Aar gamel, Dregtig 75 Lester, Seigler paa Engeland og Holland.

Ste. Johannes en Kreyert, 1½ Aar gammel, Dregtig 64 Lester, Seigler paa Holland og Engeland.

Ste. Ole en schude, 18 Aar gamel, Dregtig 22 Lester, Seigler paa Engeland og Holland.

Dend Röde Drage en Skude, 16 Aar gammel, Dregtig 5 Lester, Hafuer Seiglet paa Hamborg og Christiansand.

En Liden Jagt, 6 Aar gamel, Dregtig 2 Lester, Seigler jmellum Stederne udj Provincien.

En Aaben Baad, Dregtig 1 Lest, Bruges til at före weed med.

Tonsbergs Tolderie

Jt Skib Haabit kaldet, 2 Aar gamel, Dregtig 53 Lester, Seigler paa Engeland.

Anna Elisabeth, 8 Aar gamel, Dregtig 48½ Lester, Seigler paa Engeland.

Hofnong vnt Fortröstning, 36 Aar gamel, Dregtig 57 Lester, Seigler paa Engeland.

Sancte Andreas, 12 Aar gamel, Dregtig 131 Lester, Seigler paa Engeland.

Johanne Cathrina, 24 Aar gamel, Dregtig 102½ Lester, Seigler paa Engeland.

Sancte Andreas, ½ Aar gamel, Dregtig 115 Lester, Beßeigler Holland.

Sancte Ole kaldet, Som endnu udj biugning er.

Sancte Mathias, Som og udj Biugning er.

Jt Skib Sancte Ole kaldet, 24 Aar gamel, Dregtig 123½ Lester, Seigler paa Engeland.

Sancte Anna en Kreyert, 8 Aar gamel, Dregtig 36 Lester, Seigler paa Holland og Engeland.

Patientia, 30 Aar gamel, Dregtig 34 Lester, Seigler paa Holland.

Sancte Jörgen, 32 Aar gamel, Dregtig 35½ Lester, Beßeigler Engeland.

Dend Graa Falch, 16 Aar gamel, Dregtig 22 Lester, Seigler paa Engeland.

Sancte Ole, 4 Aar gamel, Dregtig 33 Lester, Farer paa Engeland.

Gud med os kaldet, 14 Aar gammel, Dregtig 39 Lester, Seigler paa Engeland og Holland.

Sancte Johannes en Skude, 36 Aar gammel, Dregtig 14 Lester, Beßeigler Engeland.

Fortuna, 20 Aar gammel, Dregtig 20 Lester, Beßeigler Engeland.

Sancte Peder, 12 Aar gammel, Dregtig 24 Lester, Seigler paa Engeland.

Holmestrands Tolderie

Jt Skib Haabit kaldet, 12 Aar gamel, Dregtig 70 Lester, Beßeigler Londen.

Jt Skib Willemeinert kaldet, 13 Aar gamel, Dregtig 60 Lester, Beßeigler Londen.

Sancte Anne, 31 Aar gamel, Dregtig 58½ Lester, Seigler paa Engeland.

Langen, 8 Aar gamel, Dregtig 78 Lester, Beßeigler Engeland og Holland.

Lammit En Kreyert, 17 Aar gamel, Dregtig 30 Lester, beßeigler Engeland.

Sancte Andreas en Skude, 18 Aar gamel, Dregtig 21 Lester, Beßeigler Engeland.

Laurvigs Tolderie

Jt schib SiöRidderen kaldet, Nylig biugt og jngen Rejße giort, Dregtig 291½ Lester.

Güldenlew kaldet, 2 Aar gammel, Dregtig 203½ Lester, Seigler paa Franckrig.

Skibet Kiöbenhafn kaldet, farer paa Franchrig og Holland.

Ste. Ole, biugt Anno 78, Dregtig 135 Lester, Seigler paa Engeland.

Ste. Johannes, biugt Anno 66. Dregtig 91¾ Lester, farer paa Londen.

Ste. Anne, biugt Anno 69, farer paa Engeland.

Dend forgylte Falch, Biugt Anno 91. Dregtig 176½ Lester, farer paa Engeland.

Ste. Lorentz, Dregtig 89 Lester, farer paa Engeland.

Ste. Thomas, 20 Aar gamel, Dregtig 60 Lester, farer paa Engeland.

Maria, 17 Aar gamel, Dregtig 79 Lester, Seigler paa Engeland.

Haabit en Krejert, Er biugt Anno 86. Dregtig 40 Lester, farer paa Engeland.

Maria en schude, Dregtig 20 Lester, farer paa Westerlandene.

Haabit en schude, Dregtig 35 Lester.

Fortuna en schude, Dregtig 7½ Lester, farer Jmellem Danmarck og Norge.

Sandefiords Tolderie

En schude Dregtig 20 Lester.

En Skude, Dregtig 18 Lester.

En schude, Dregtig 12 Lester.

En schude, Dregtig 17 Lester.

En schude, Dregtig 10 Lester.

En schude, Dregtig 5 Lester.

En schude, Dregtig 8 Lester.

En schude, Dregtig 8 Lester.

En schude, Dregtig 6 Lester.

En schude, Dregtig 6 Lester.

En schude, Dregtig 3 Lester.

Österrisöers Tolderie

Jt Skib kaldet Catrina Elisabet, Dregtig 126½ Lester, Seigler paa Holland.

Maria kaldet, Dregtig 170½ Lester, Seigler paa Engeland.

Jt schib den Huide Falch kaldet, Dregtig 195 Lester.

Fortuna, Dregtig 192 Lester.

En schude, 9 Aar gamel, 4 lester dregtig, Seigler til Jytlandsand.

En Sandschude, Dregtig 5 lester, 9 Aar gammel. Seigler Jligemaade.

En Sand schude, dregtig 4 lester, 10 Aar gamel. Seigler til Jytlandsand.

En Sand schude, dregtig 5 lester, 4 Aar gammel, Seigler paa Jydlandsand.

En schude, dregtig 5 lester, 8 Aar gammel, Seigler paa Jydlandsand.

En schude, dregtig 4 lester, 18 Aar gammel, Seigler paa Jydlandsand.

En schude, dregtig 4 lester, 13 Aar gammel, Seigler paa Jydlandsand.

En Sandschude, dregtig 4 lester, 7 Aar gammel, Seigler paa Jydlandsand.

En dito, dregtig 4 lester, 16 Aar gammel, Seigler som forrige.

En Dito, dregtig 4 lester, 13 Aar gammel, seigler Jligemaade.

En Dito, dregtig 4 lester, 14 Aar gammel, Seigler Jligemaade.

En dito, dregtig 5 lester, 5 Aar gammel, Seigler som forrige.

En dito, Dregtig 4 lester, Biugt Anno 92. Seigler paa Jydland.

En dito, Dregtig 5 lester, 17 Aar gammel, Seigler paa Jydlandsand.

En Dito, Dregtig 4 lester, 13 Aar gammel, Seigler paa Jydlandsand.

Noch en dito, Dregtig 5 lester, Biugt Anno 1692. eigler paa Jydlandsand.

Langesunds Tolderie

Jt schib Ste. Catrina kaldet, 1 Aar gamel, Dregtig 259 lester, Seigler paa Engeland.

Langesund, Jt Aar gammel, Dregtig 248 lester, Seigler paa Engeland.

Anna Catrina, J Aar biugt, Dregtig 244½ lester, Seigler paa Engeland.

Haabit, 1 Aar gamel, Dregtig 228½ Lester, Seigler paa Engeland.

Huide Falch, 12 Aar gamel, Dregtig 195 lester, Seigler paa Engeland.

Jonas, Nye biugt, Dregtig 192½ Lester, Seigler eller agtende paa Engeland.

Johannes Evangelist, 8 Aar gamel, Dregtig 185 lester, Seigler paa Spanien og Francherig.

Ste. Johannes, 11 Aar gamel, Dregtig 146 lester, eigler paa Engeland.

Fortuna, 16 Aar gamel, Dregtig 192 lester, Seigler paa Engeland.

Elisabeth, 30 Aar gammel, Dregtig 131½ lester, Seigler paa Holland.

Fortuna, 16 Aar gamel, Dretig 136½ lester, Seigler paa Holland.

Ste. Peter, 19 Aar gamel, Dregtig 121¼ lester, Seigler paa Holland.

Fortuna, 12 Aar gamel, Dregtig 115 Lester, Seigler paa Engeland.

Ste. Peder, 16 Aar gamel, Dregtig 97½ Lester, Seigler paa Engeland.

Engel Raphael Jt schib, 20 Aar gamel, regtig 86 lester, Seigler paa Engeland.

Haabit en Krejert, 16 Aar gamel, Dregtig 26½ lester, Seigler paa Holland.

En dito, 10 Aar gamel, Dregtig 15 Lester, Seigler paa Danmarch og Norge.

Ste. Anna En Galioth, 12 Aar gamel, dregtig 12 lester, Seigler paa Danmarch og Norge.

Haabit en schude, 10 Aar gamel, Dregtig 71 lester, Seigler paa Engeland.

Haabit en dito, 6 Aar gamel, Dregtig 29 Lester, Seigler paa Engeland og Danmarch.

Haabit dito, 17 Aar gamel, Dregtig 26½ lester, Seigler paa Engeland.

Maria dito, 11 Aar gamel, Dregtig 22¼ lester, Seigler paa Engeland.

En liden dito, 10 Aar gamel, Dregtig 4 lester, Seigler paa Danmarch og Norge.

En liden Jagt, 3 Aar gamel, Dregtig 7 lester, Seigler paa Danmarck.

Krageröers Tolderie

Jt schib, Den Cronet Printz Fridrich kaldet, Biugt Anno 1691. Dregtig 241 lester, Seigler paa Engeland.

Ste. Anna, Bygt Anno 74. Dregtig 211½ lester, Seigler paa Engeland og Holland.

Maria, Biugt Anno 69. Dregtig 170½ lester.

Ste. Anna, 18 Aar gamel, Dregtig 103 lester.

Ste. Jacob, Biugt Anno 43*. Dregtig 147½ lester.

Ste. Peter, Biugt Anno 91. Dregtig 51½ lester.

Fortuna en Krejert, Bygt Anno 79. Dregtig 47½ Lester, farer paa Engeland.

Haabit en schude, Dregtig 13 Lester.

En schude, dregtig 12 Lester, Seigler paa Aalborg.

En schude, dregtig 7½ lester, Er biugt Anno 87. Seigler paa Aalborg.

En schude, dregtig 7 lester, biugt Anno 65, seigler paa Aalborg.

En schude, dregtig 6 lester, biugt Anno 78. Seigler paa Aalborg.

En schude, Nye biugt, dregtig 6 lester, farer paa Aalborg.

En schude, dregtig 5 lester, biugt Anno 80, farer paa Aalborg.

En schude, dregtig 5 lester, 14 Aar gamel, farer paa Aalborg.

En schude, dregtig 4 lester, biugt Anno 82, farer paa Aalborg.

En schude, dregtig 4 lester, biugt Anno 88, farer paa Hiörringßanden og Aalborgfiord.

En schude, Dregtig 4 lester, biugt Anno 88, farer Jmellem Stederne Jnden Riget.

Ste. Anna en schude, dregtig 9 lester.

Trundhiems Tolderie [utgitt 2000]

Pillicanen en Krejert, 1 Aar gammel, Dregtig 35 lester, Seigler paa Engeland.

Stadt Drondhem jt schib, 2½ Aar gammel, Dregtig 40 lester, Seigler paa Amsterdam.

Catrina en Huchert, 16 Aar gamel, Dregtig 27 lester, Seigler paa Spanien.

Haabit en Byse, 30 Aar gamel, Dregtig 27 lester, Seigler paa Holland.

Fortuna en Bysße, 16 Aar gamel, dregtig 24 lester, Seigler paa Holland.

Trundhiems Waaben Jt schib, 20 Aar gamel, Dregtig 125 lester, Seiglet paa Amsterdam, paa Reisen beschadiget.

Anna Cathrina Jt schib, 7 Aar gamel, Dregtig 39½ lester, paa Reisen til Francherig forUlöchet.

Forgylte Treschou en Hukert, 20 Aar gamel, Dregtig 15 lester, farer paa Holland.

Huide Löfve en Galioth, 14 Aar gamel, Dregtig 12 lester, Seigler paa Francherige, wnderveigs opbragt til Engeland.

Jomfru Elisabet Jt schib, 7 Aar gamel, Dregtig 79½ lester, Seigler paa Hamborg og Francherige.

Haabit en Bysße, 30 Aar gamel, Dregtig 29½ lester, Nu wnderveigs paa Schotland.

Thrundhiems Domkierche, Jt schib, 7 Aar gammel, Dregtig 60 lester, Nu wnderveigs paa Amsterdam.

Jomfru Sara, en Byße, 5 Aar gamel, Dregtig 38 lester, Seigler paa Amsterdam.

Haabit et schib, 8 Aar gamel, Dregtig 60 Lester, Seigler paa Amsterdam.

Haabit en Krejert, 7 Aar gamel, Dregtig 13 lester, wnderweigs til Holland.

Trundhiem Jt schib, 7 Aar gamel, Dregtig 149 lester, Nu beliggende j Holland.

Fortuna Jt schib, 7 Aar gamel, Dregtig 59½ Lester, Nu J Hamborg beliggende.

Haabit Jt schib, 5 Aar gamel, Dregtig 75½ lester, Seigler paa Amsterdam.

Güldenlew en Galioth, 20 Aar gamel, Dregtig 24 lester, Seigler til Hamborg.

Eilant Lillefoesen en Byße, 19 Aar gammel, Dregtig 32½ lester, Seigler paa Spanien.

Den forgylte Stochfisch en Galioth, 8 Aar gamel, Dregtig 18 lester, Seigler paa Holland.

Concordia en Byße, 6 Aar gamel, Dregtig 30 lester, Seigler paa Holland.

Forgylte Soel, en Byße, 1 Aar gamel, Dregtigheden wides iche, Seigler paa Österßöen.

Elisabet en Galioth, 19 Aar gamel, Dregtig 62 lester, Seigler paa Engeland.

Trundhiems Rosse en Byße, 10 Aar gamel, Dregtig 38 lester, Seigler paa Amsterdam.

Ste. Pouel Jt schib, 1 Aar gamel, Dregtig 75½ lester, Seigler paa Amsterdam.

Fortuna en Huchert, 18 Aar gamel, Dregtig 18 lester, Seigler paa Holland.

Rosse Jt schib, 4 Aar gamel, Dregtig 85 lester, Seigler paa Francherig.

Ste. Lorens en schude, 8 Aar gamel, Dregtig 17 lester, Seigler paa Danmark og Hamborg.

Den Norsche Bunde Jt schib, 22 Aar gamel, Dregtig 90½ lester, Seigler paa Engeland.

Ste. Andreas Jt schib, 50 Aar gamel, Dregtig 20 lester, Seigler paa Francherige.

Cavalier af Foeßen lehn en schude, 20 Aar gamel, Dregtig 13 Lster, Seigler paa Bergen.