NST bind 30

kr 100,00

Tilgjengelige hefter av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift i papir og digitalisert (PDF).

For innhold i hvert hefte se i beskrivelsen, velg hvilket hefte du vil kjøpe i menyen under.

 

Produktnummer: I/A Kategorier: , Stikkord: ,

Beskrivelse

Bind 30 (1985-1986)

Hefte 1

· Hjorth, Niels Christian. «Hr. Boye Jensens yngste sønn Niels Boyesen.» NST 30 (1985): 2-20.

· Cappelen, Hans A[rne] K[ristian] T[orolf], (1945–). «Nye offentlige våpen og gamle slektsvåpen.» NST 30 (1985): 21-30.

· Halse, Helen. «Borgermesterfamilien på Dyrendal.» NST 30 (1985): 31-37.

· Seland, Per, (1924-1991). «Den norske utvandring til Holland.» NST 30 (1985): 38-46.

· Seland, Per, (1924-1991). «Arvesaker Holland/Agdesiden.» NST 30 (1985): 47-58.

· Kellmer, Inger. «Slekten Bugge i Ytre Sogn.» NST 30 (1985): 59-60.

· Bugge, Kjeld. «Skiløperkaptein Paul Gaarder (1692–1745).» NST 30 (1985): 61-62.

· Seland, Per, (1924-1991). «Genealogiske hjelpebøker.» NST 30 (1985): 63-68.

· Seland, Per, (1924-1991). «Slekten Ramm. Et supplement.» NST 30 (1985): 75.

· Bugge, Kjeld. «Utdrag av Trondhjems skifteprotokoller. Protokoll 9.» NST 30 (1985): 76-96.

· Weyergang-Nielsen, Arthur. «Fra Mandal til Skottland. Noen detaljer fra den norske emigrasjonshistorie.» NST 30 (1985): 97-105.

Hefte 2

· Seland, Per, (1924-1991). «† Cornelius S. Schilbred [død 12. april 1985].» NST 30 (1985): 113-114.

· Mardal, Magnus. «Hr. Christen Stenssøns jemtlandske bakgrunn.» NST 30 (1985): 115-123.

· Leistad, Geirr I[varson], (1942–). «Om ættene Rømer og Smør samt en seiglivet gjenganger i norsk middelaldergenealogi.» NST 30 (1985): 124-130.

· Seland, Per, (1924-1991). «Juristen Thomas Clitau og hans utredning om slektskap og svogerskap i gamle dager.» NST 30 (1985): 131-146.

· Anker, Thor. «Ettermæle. Messehagelen i Fluberg kirke.» NST 30 (1985): 162-163.

· Holm, Else Marie, (1908–). «Anker – Anchar.» NST 30 (1985): 164.

· Seland, Per, (1924-1991). «Bygdeboken som er anderledes.» Melding av Lars E. Øyane: Gards- og ættesoge for Luster kommune,band 1, Fortun sokn. Luster 1984. ISBN 82-991182-0-4. NST 30 (1985): 166-167.

· Leistad, Geirr I[varson], (1942–). «Svar til spørsmål 587 [Gulsvik].» NST 30 (1985): 176.

· Vigerust, Tore H[ermundsson], (1955–). «Svar til spørsmål 592 [Aspa o.a.].» NST 30 (1985): 176-177.

Hefte 3

· Wasberg, Gunnar Christie. «På fallrepet.» NST 30 (1986): 189.

· Leistad, Lita Brodtkorb. «Tre småstykker om Røros-slekter.» NST 30 (1986): 190-197.

· Jensson, Liv. «Trekk av norsk teaterhistorie og litt om slekten Wedén (Vedène) i Norge.» NST 30 (1986): 198-203.

· Forseth, O[lav] T[orsteinson]. «Gudbrandsdalsstudier I. Omkring Glømmen-ætta.» NST 30 (1986): 204-215.

· Rasch-Engh, Rolf. «Ole Camstrup – prestesønnen fra Etne som skrev Norges første dikt på bygdemål.» NST30 (1986): 216-225.

· Bjercke, Alf R. «Ambassadører på 12-hundre tallet. Var Lodin Lepp far til Bjarne Lodinson?» NST 30 (1986): 226-228.

· Leistad, Lita Brodtkorb. «Den norske Mecklenborg-slekts opprinnelse – og litt om dens norden- og vestenfjellske grener.» NST 30 (1986): 229-250.

· Seland, Per, (1924-1991). Melding av Sigleif Engen: Lagmannsætta. Gard Toreson ætta frå Sør-Talgje i Rogaland. Utgjeve av Forsand kommune. Stavanger 1985. NST 30 (1986): 252.

· Julien, Kirsten. «Litt om arkivmateriale i hansabyene Bremen og Lübeck.» NST 30 (1986): 261-264.

· Seland, Per, (1924-1991). «Hvordan oppspore slektninger i Amerika?» NST 30 (1986): 265-270.

Hefte 4

· Cappelen, Hans A[rne] K[ristian] T[orolf], (1945–). «Heraldikkens særegne terminologi.» NST 30 (1986): 277-284.

· Langekiehl, Atle Steinar, (1939–). «Sokneprest Albrecht Jochumsen Früchtnicht 1671 – 25.4.1734.» NST 30 (1986): 285-299.

· Mardal, Magnus. «Brønnøy-slekten Bugges danske bakgrunn.» NST 30 (1986): 300-307.

· Kvitrud, Arne, (1955–). «Røg i Sogn.» NST 30 (1986): 308-310.

· Bugge, Kjeld. «Slektene Leth og slekten Dons i Trondheim.» NST 30 (1986): 311-322.

· Wasberg, Gunnar Christie. «Staureim-problemet. En replikk.» NST 30 (1986): 323-324.

· Nesfeldt, Arne. «Stadsmusikanten i Christiania, Paul Røder (død 1672), – kom fra Gøteborg i 1655.» NST 30 (1986): 325-330.

· Bugge, Kjeld. «Slekten Bugge i Ytre Sogn.» NST 30 (1986): 331.

· Krog, Torstein N. «Epitafium over Gerlof Nettelhorst med familie.» NST 30 (1986): 332.

· Løberg, Lars, (1960–). «Svar til spørsmål nr. 600. Ætten fra Holter i Nes.» NST 30 (1986): 337.

 

Tilleggsinformasjon

Vekt 165 g
Nstxxx

Hefte 1 PDF, Hefte 1 papir, Hefte 2 PDF, Hefte 2 papir, Hefte 3 PDF, Hefte 3 papir, Hefte 4 PDF, Hefte 4 papir

NST bind 30

kr 100,00

Tilgjengelige hefter av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift i papir og digitalisert (PDF).

For innhold i hvert hefte se i beskrivelsen, velg hvilket hefte du vil kjøpe i menyen under.

 

Produktnummer: I/A Kategorier: , Stikkord: ,

Beskrivelse

Bind 30 (1985-1986)

Hefte 1

 • Hjorth, Niels Christian. «Hr. Boye Jensens yngste sønn Niels Boyesen.»: s2-20.
 • Cappelen, Hans A[rne] K[ristian] T[orolf], (1945–). «Nye offentlige våpen og gamle slektsvåpen.»: s21-30.
 • Halse, Helen. «Borgermesterfamilien på Dyrendal.»: s31-37.
 • Seland, Per, (1924-1991). «Den norske utvandring til Holland.»: s38-46.
 • Seland, Per, (1924-1991). «Arvesaker Holland/Agdesiden.»: s47-58.
 • Kellmer, Inger. «Slekten Bugge i Ytre Sogn.»: s59-60.
 • Bugge, Kjeld. «Skiløperkaptein Paul Gaarder (1692–1745).»: s61-62.
 • Seland, Per, (1924-1991). «Genealogiske hjelpebøker.»: s63-68.
 • Seland, Per, (1924-1991). «Slekten Ramm. Et supplement.»: s75.
 • Bugge, Kjeld. «Utdrag av Trondhjems skifteprotokoller. Protokoll 9.»: s76-96.
 • Weyergang-Nielsen, Arthur. «Fra Mandal til Skottland. Noen detaljer fra den norske emigrasjonshistorie.»: s97-105.

Hefte 2

 • Seland, Per, (1924-1991). «† Cornelius S. Schilbred [død 12. april 1985].»: s113-114.
 • Mardal, Magnus. «Hr. Christen Stenssøns jemtlandske bakgrunn.»: s115-123.
 • Leistad, Geirr I[varson], (1942–). «Om ættene Rømer og Smør samt en seiglivet gjenganger i norsk middelaldergenealogi.»: s124-130.
 • Seland, Per, (1924-1991). «Juristen Thomas Clitau og hans utredning om slektskap og svogerskap i gamle dager.»: s131-146.
 • Anker, Thor. «Ettermæle. Messehagelen i Fluberg kirke.»: s162-163.
 • Holm, Else Marie, (1908–). «Anker – Anchar.»: s164.
 • Seland, Per, (1924-1991). «Bygdeboken som er anderledes.» Melding av Lars E. Øyane: Gards- og ættesoge for Luster kommune,band 1, Fortun sokn.» Luster 1984. ISBN 82-991182-0-4. : s166-167.
 • Leistad, Geirr I[varson], (1942–). «Svar til spørsmål 587 [Gulsvik].»: s176.
 • Vigerust, Tore H[ermundsson], (1955–). «Svar til spørsmål 592 [Aspa o.a.].»: s176-177.

Hefte 3

 • Wasberg, Gunnar Christie. «På fallrepet.»: s189.
 • Leistad, Lita Brodtkorb. «Tre småstykker om Røros-slekter.»: s190-197.
 • Jensson, Liv. «Trekk av norsk teaterhistorie og litt om slekten Wedén (Vedène) i Norge.»: s198-203.
 • Forseth, O[lav] T[orsteinson]. «Gudbrandsdalsstudier I. Omkring Glømmen-ætta.»: s204-215.
 • Rasch-Engh, Rolf. «Ole Camstrup – prestesønnen fra Etne som skrev Norges første dikt på bygdemål.»: s216-225.
 • Bjercke, Alf R. «Ambassadører på 12-hundre tallet. Var Lodin Lepp far til Bjarne Lodinson?»: s226-228.
 • Leistad, Lita Brodtkorb. «Den norske Mecklenborg-slekts opprinnelse – og litt om dens norden- og vestenfjellske grener.»: s229-250.
 • Seland, Per, (1924-1991). «Melding av Sigleif Engen: Lagmannsætta. Gard Toreson ætta frå Sør-Talgje i Rogaland.» Utgjeve av Forsand kommune. Stavanger 1985. : s252.
 • Julien, Kirsten. «Litt om arkivmateriale i hansabyene Bremen og Lübeck.»: s261-264.
 • Seland, Per, (1924-1991). «Hvordan oppspore slektninger i Amerika?»: s265-270.

Hefte 4

 • Cappelen, Hans A[rne] K[ristian] T[orolf], (1945–). «Heraldikkens særegne terminologi.»: s277-284.
 • Langekiehl, Atle Steinar, (1939–). «Sokneprest Albrecht Jochumsen Früchtnicht 1671 – 25.4.1734.»: s285-299.
 • Mardal, Magnus. «Brønnøy-slekten Bugges danske bakgrunn.»: s300-307.
 • Kvitrud, Arne, (1955–). «Røg i Sogn.»: s308-310.
 • Bugge, Kjeld. «Slektene Leth og slekten Dons i Trondheim.»: s311-322.
 • Wasberg, Gunnar Christie. «Staureim-problemet. En replikk.»: s323-324.
 • Nesfeldt, Arne. «Stadsmusikanten i Christiania, Paul Røder (død 1672), – kom fra Gøteborg i 1655.»: s325-330.
 • Bugge, Kjeld. «Slekten Bugge i Ytre Sogn.»: s331.
 • Krog, Torstein N. «Epitafium over Gerlof Nettelhorst med familie.»: s332.
 • Løberg, Lars, (1960–). «Svar til spørsmål nr. 600. Ætten fra Holter i Nes.»: s337.

Tilleggsinformasjon

Vekt 165 g
Nstxxx

Hefte 1 PDF, Hefte 1 papir, Hefte 2 PDF, Hefte 2 papir, Hefte 3 PDF, Hefte 3 papir, Hefte 4 PDF, Hefte 4 papir