NST bind 39

kr150,00

Tilgjengelige hefter av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift i papir og digitalisert (PDF).

For innhold i hvert hefte se i beskrivelsen, velg hvilket hefte du vil kjøpe i menyen under.

 

Beskrivelse

Bind 39 (2003-2004)

Hefte 1

 • Løberg, Lars, (1960–). Torstein Skjeldulvsson og hans nærmeste slekt.: s3-21.
 • Høgenhoff, Carsten Berg, (1960–). Ahasverus de Créqui dit la Roche – Slektshistorie fra Nederlandene og Norge».: s22-92.
 • Lihaug, Elin Galtung, (1947–). Grabow, Galtung – og Pusjkin; Søkelys på en europeisk slektssammenheng.: s93-133.
 • Christiansen, Per Reidar Bjørnerud, (1968–). Slektskapet mellom Torstein Skjeldulvsson og Morten i Månstad.: s134-141.
 • Lie, Erik, (1972–). Falch’er i flere farvann; Tillegg og rettelser.: s142-143.

Hefte 2

 • Høyendahl, Sten, (1947–). Østen Østenbøl i Enebakk og hans jordegods».: s147-184.
 • Langekiehl, Atle Steinar, (1939–). Var væpneren Erik Kil fra Holstein?»: s185-232.

Hefte 3

 • Ugulen, Jo Rune [Kristiansen], (1968–). Kring ætta på Ornes og Mel i mellomalderen, samt noko om Rane Jonssons etterkomarar og slekta Hjerne (Hjärne).: s235-316.
 • Løberg, Lars, (1960–). Om Åsa Ulvsdotter og Elinættas mødrene opphav.: s317-325.
 • Gustavsen, Are S[kjervik], (1967–). Var lensmannsenken Beritte på Sørby i Våle en etterkommer av Dyre Sevaldsson?»: s326-328.

Hefte 4

 • Bråthen, Torkel Rønold, (1969–). Jon Gislessons ætt.: s331-379.
 • Teige, Ola (1975–). Privatansatte tollbetjenter i Norge i dansketiden.: s380-413
 • Christiansen, Per Reidar Bjørnerud, (1968–). Var væpneren Erik Kil fra Østfold?»: s414-451.
 • Høgenhoff, Carsten Berg, (1960–). Ahasverus de Créqui dit la Roche – Addenda et corrigenda»: s452-454.

Tilleggsinformasjon

Vekt 165 g
Nstxxxix

Komplett bind (PDF), Hefte 1 PDF, Hefte 1 papir, Hefte 2 PDF, Hefte 2 papir, Hefte 3 PDF, Hefte 3 papir, Hefte 4 PDF, Hefte 4 papir