NST bind 04

kr 100,00

Digitaliserte hefter (PDF) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift.

For innhold i hvert hefte se i beskrivelsen, velg hvilket hefte du vil kjøpe i menyen under.

 

Produktnummer: I/A Kategorier: , Stikkord: ,

Beskrivelse

Bind 4 (1933-1934)

Hefte 1

 • Ostermann, H[other]. «Egede-slegten paa Grønland.» NST4 (1933): 1-13.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Fra Humanist-kredsen i Oslo. Biskop Frantz Berg og provst Rasmus Hjort.» NST4 (1933): 14-22.
 • Thomle, E[rik] A[ndreas], (1849-1936). «Lidt om de ældre beboere av gaarden Fliflet i Faaberg.» NST4 (1933): 23-31.
 • Jæger, Olaf. «Oberstløitnant Ahasverus de Crequi dit la Roche’s vaaben og herkomst.» NST4 (1933): 32-35.
 • Holmboe, Jens. «Nogen brev fra foged Jens Holmboe til kjøbmand Jørgen Grip.» NST4 (1933): 36-51.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Kiste-indskrifter fra Christiansands Domkirke.» NST4 (1933): 52-71.
 • Jansen, Einar. «Tilbakevisning av en legende om general Bielefeldt.» NST4 (1933): 72-74.
 • Thomle, E[rik] A[ndreas], (1849-1936). «Lidt om familien Benkestok.» NST4 (1933): 75-78.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Maleren Johannes Flintoe. Nogen oplysninger om familien Flinthoug.» NST4 (1933): 79-84.

Hefte 2

 • Ostermann, H[other]. «Slegten Fleischer paa Grønland og presten Peter Abildgaards selvbiografi.» NST4 (1933): 97-118.
 • Mathiesen, Jørgen. «Slegten Mathiesen (Linderud). Om dens oprindelse.» NST4 (1933): 119-124.
 • Thomle, E[rik] A[ndreas], (1849-1936). «Lidt om den yngre slegt paa gaarden Bjølstad i Hedalen.» NST4 (1933): 125-137.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Begravelsesdata fra Stavanger Domkirkes regnskap.» NST4 (1933): 138-144.
 • Larsen, Chr. A. «Genealogen, byraachef Wilhelm Lassen.Biografiske smaatræk fra hans brev.» NST 4 (1933): 145-157.
 • Stene, N[icolai]. «Norsk-islandske slegtsforbindelser i Middelalderen.» NST4 (1933): 158-171.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Solør-slegten Juell. Oplysninger om fogderne Christian og Jens Juells barn.» NST4 (1933-1934): 172-178.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). ««Familien von Erpecom».» NST4 (1933): 190.

Hefte 3

 

 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Annalistiske og andre optegnelser (fortsat fra III s. 43). Bibeloptegnelser fra 1628 til 1671 om presterne Thune i Tune og Hollen. – En gammel prestevise fra Nedenes etc.» NST4 (1934): 193-203.
 • Ostermann, H[other]. «Nordmænd, ordinert i Kjøbenhavn 1728-1814. Utdrag av vita-protokollene [Del 1 og 2].» NST4 (1934): 204-228.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Slegten Herlofsen av Arendal. Om dens oprindelse og de første generationer.» NST4 (1934): 229-244.
 • Aurenes, Ola [Hansson], (1873-1957). «En de Crequi dit la Roche paa Jæren.» NST4 (1934): 245.
 • Stang, Per. «Lidt om familien Schøyen fra Odalen.» NST4 (1934): 245-246.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Solør-slegten Juell. Oplysninger om fogderne Christian og Jens Juells barn.» NST4 (1933-1934): 261.
 • Sollied, P[eter Andreas] R[avn], (1869-1955). «Hornes-ætten fra Skjeberg. [Med vaaben].» NST4 (1934): 262-276.
 • Wiesener, A[nton] M[ohr]. «Slegten Hiermand’s ældre led.» NST4 (1934): 277-288 (forts.).

Hefte 4 – begynner på s. 289 midt inni artikkelen til Wiesener

 • (fortsatt fra forrige hefte) Wiesener, A[nton] M[ohr]. «Slegten Hiermand’s ældre led.» NST4 (1934): 289-294.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Hr. Niels i Hollen og hr. Stale i Jungshoved.» NST4 (1934): 295.
 • Ostermann, H[other]. «Nordmænd, ordinert i Kjøbenhavn 1728-1814. Utdrag av vita-protokollene [Del 1 og 2].» NST4 (1934): 296-322.
 • Sollied, Olaf. «Oplysninger om familien Dedichen.» NST4 (1934): 323-330.
 • Schmidt, Olaus. «Britisk indflytning til Møre og Romsdalen paa 1700’tallet. Familien Moses.» NST4 (1934): 331-337.
 • Nordström, J[ohn] A[nders]. «Ottilia Ottesdotters (Kane) mödernesläkt och Åby gods i Bohuslän.» NST4 (1934): 338-341.
 • Achelis, Thomas Otto. «Slektshistorisk forskning i Slesvig-Holsten efter 1914.» NST4 (1934): 342-346.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Norske familier av holstensk herkomst. Lidt om Müller av Kongsberg, Bergmann, Møllmann og Bremer.» NST4 (1934): 347-350.
 • Sollied, P[eter Andreas] R[avn], (1869-1955). «Hornes-ætten fra Skjeberg. Et tillæg med brevskap.» NST4 (1934): 351-367.

Tilleggsinformasjon

Vekt 165 g
Nstiv

Komplett bind (PDF), Hefte 1 PDF, Hefte 1 trykt, Hefte 2 PDF, Hefte 2 trykt, Hefte 3 PDF, Hefte 3 trykt, Hefte 4 PDF, Hefte 4 trykt

NST bind 04

kr 100,00

Digitaliserte hefter (PDF) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift.

For innhold i hvert hefte se i beskrivelsen, velg hvilket hefte du vil kjøpe i menyen under.

 

Produktnummer: I/A Kategorier: , Stikkord: ,

Beskrivelse

Bind 4 (1933-1934)

Hefte 1

 • Ostermann, H[other]. «Egede-slegten paa Grønland.»: s1-13.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Fra Humanist-kredsen i Oslo. Biskop Frantz Berg og provst Rasmus Hjort.»: s14-22.
 • Thomle, E[rik] A[ndreas], (1849-1936). «Lidt om de ældre beboere av gaarden Fliflet i Faaberg.»: s23-31.
 • Jæger, Olaf. «Oberstløitnant Ahasverus de Crequi dit la Roche’s vaaben og herkomst.»: s32-35.
 • Holmboe, Jens. «Nogen brev fra foged Jens Holmboe til kjøbmand Jørgen Grip.»: s36-51.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Kiste-indskrifter fra Christiansands Domkirke.»: s52-71.
 • Jansen, Einar. «Tilbakevisning av en legende om general Bielefeldt.»: s72-74.
 • Thomle, E[rik] A[ndreas], (1849-1936). «Lidt om familien Benkestok.»: s75-78.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Maleren Johannes Flintoe. Nogen oplysninger om familien Flinthoug.»: s79-84.

Hefte 2

 • Ostermann, H[other]. «Slegten Fleischer paa Grønland og presten Peter Abildgaards selvbiografi.»: s97-118.
 • Mathiesen, Jørgen. «Slegten Mathiesen (Linderud). Om dens oprindelse.»: s119-124.
 • Thomle, E[rik] A[ndreas], (1849-1936). «Lidt om den yngre slegt paa gaarden Bjølstad i Hedalen.»: s125-137.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Begravelsesdata fra Stavanger Domkirkes regnskap.»: s138-144.
 • Larsen, Chr. A. «Genealogen, byraachef Wilhelm Lassen.Biografiske smaatræk fra hans brev.»: s145-157.
 • Stene, N[icolai]. «Norsk-islandske slegtsforbindelser i Middelalderen.»: s158-171.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Solør-slegten Juell. Oplysninger om fogderne Christian og Jens Juells barn.»: s172-178.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). ««Familien von Erpecom».»: s190.

Hefte 3

 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Annalistiske og andre optegnelser (fortsat fra III s. 43). Bibeloptegnelser fra 1628 til 1671 om presterne Thune i Tune og Hollen. – En gammel prestevise fra Nedenes etc.»: s193-203.
 • Ostermann, H[other]. «Nordmænd, ordinert i Kjøbenhavn 1728-1814. Utdrag av vita-protokollene [Del 1 og 2].»: s204-228.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Slegten Herlofsen av Arendal. Om dens oprindelse og de første generationer.»: s229-244.
 • Aurenes, Ola [Hansson], (1873-1957). «En de Crequi dit la Roche paa Jæren.»: s245.
 • Stang, Per. «Lidt om familien Schøyen fra Odalen.»: s245-246.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Solør-slegten Juell. Oplysninger om fogderne Christian og Jens Juells barn.»: s261.
 • Sollied, P[eter Andreas] R[avn], (1869-1955). «Hornes-ætten fra Skjeberg. [Med vaaben].»: s262-276.
 • Wiesener, A[nton] M[ohr]. «Slegten Hiermand’s ældre led.»: s277-288 (forts.).

Hefte 4 – begynner på s. 289 midt inni artikkelen til Wiesener

 • (fortsatt fra forrige hefte) Wiesener, A[nton] M[ohr]. «Slegten Hiermand’s ældre led.»: s289-294.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Hr. Niels i Hollen og hr. Stale i Jungshoved.»: s295.
 • Ostermann, H[other]. «Nordmænd, ordinert i Kjøbenhavn 1728-1814. Utdrag av vita-protokollene [Del 1 og 2].»: s296-322.
 • Sollied, Olaf. «Oplysninger om familien Dedichen.»: s323-330.
 • Schmidt, Olaus. «Britisk indflytning til Møre og Romsdalen paa 1700’tallet. Familien Moses.»: s331-337.
 • Nordström, J[ohn] A[nders]. «Ottilia Ottesdotters (Kane) mödernesläkt och Åby gods i Bohuslän.»: s338-341.
 • Achelis, Thomas Otto. «Slektshistorisk forskning i Slesvig-Holsten efter 1914.»: s342-346.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Norske familier av holstensk herkomst. Lidt om Müller av Kongsberg, Bergmann, Møllmann og Bremer.»: s347-350.
 • Sollied, P[eter Andreas] R[avn], (1869-1955). «Hornes-ætten fra Skjeberg. Et tillæg med brevskap.»: s351-367.

Tilleggsinformasjon

Vekt 165 g
Nstiv

Komplett bind (PDF), Hefte 1 PDF, Hefte 1 trykt, Hefte 2 PDF, Hefte 2 trykt, Hefte 3 PDF, Hefte 3 trykt, Hefte 4 PDF, Hefte 4 trykt