Register Agderbrev Fellesregister Aust-Agder

Register Agderbrev – Fellesregister Aust-Agder

Statsarkivet i Kristiansand har utarbeidet registre for alle enkeltbind i seriene med brev fra Agder. Det er også utabeidet fellesregister for de de seriene Vest-Agder- og Aust-Agderbrev.

Registrene inneholder gårdopplysninger samt henvisning til hvilket bind og side i de enkelte bind gårdene er nevnt. Det gjøres oppmerksom på at sidehenvisning ikke vil stemme i materialet som legges fram her. Dette fordi det er flere sider her, mens SAK kun nummerer dokumentene. Man må derfor bla litt for å finne riktig side. Paginering er løpende stemplet i øvre høyre hjørne. Det er feil i registrene. Likeledes er det kun hovednavn på gårder som er registrert, det vil altså finnes en rekke lagretter, vitner etc. som ikke er i disse registrene. Det ville blitt et alt for stort arbeide å gjennomføre en slik nyregistrering på frivillig basis.

Fellesregistrene er bearbeidet på den måten at de er sammenlignet med O. Ryghs ”Norske Gaardnavne” Skrivemåte fra dette verket er fulgt slavisk fordi det er entydig med hensyn til skrivemåte og en god ”Portal” til Diplomatarium Norvegicum. I tillegg er sognenavn føyd til slik at alle identifiserte gårder er oppført med matrikkelnummer, samt sogn og herred.

Det er ikke lagt noe arbeide i videre identifiering enn det som er gjort fra SAK, med noen ytterst få unntak. For delte matrikkelgårder med flere matrikkelnummer er det vist med bindetegn (-) dersom det er påfølgende nummer, med deletegn (/) dersom andre matrikkelgårder kommer i mellom.

Oslo, desember 2009
Kristian Fjeldsgård

FELLESREGISTER AUST-AGDER

Rekkefølgen på dataene er:

Gårdsnavn Gårdsnummer Sokn Herred Bind Side(r)

VIKTIG (les dette): Lenke leder til aktuelt bind. Oppføringer uten lenke er ikke på nett ennå (enten ikke fotografert, eller i produksjon). For å hurtigbla til en side, skriver du sidetallet i ruten for «pages:» i linjen over boken, og trykker return – men NB: Sidetall viser til side i den opprinnelige boken på Statsarkivet i Kristiansand, ikke til side i e-boken. Sidetall fra opprinnelig bok er i de fleste tilfelle med i bildet, og postene er lagt inn fortløpende. Det skal derfor være enkelt å finne frem. E-boken åpner i eget vindu, slik at du kan bruke registeret nedenfor som referanse når du leter opp aktuelle sider.

Agder (Gaardene) AA 11 74
Alve 19 Tromø Tromø AA 3 174
Angelstad 55 Holt Holt AA 4 26
Angelstad 55 Holt Holt AA 8 202
Apeland 36 Gjerstad Gjerstad AA 16 1 14
Arendal AA 19 43
Arendal (Borgere) AA 14 28
Arendal (Borgere) AA 15 313
Arendal (Borgere) AA 16 10 166 172
Arendal (Borgere) AA 17 160
Arendal (Borgere) AA 18 281
Arendal (Skogbruk) AA 13 286
Arendal (Skogbruk) AA 14 229 230
Arendal (Skogbruk) AA 21 279
Arendal (Trelasthandel) AA 16 63
Asdal 36 Øiestad Øiestad AA 1 1 41 58
Asdal 36 Øiestad Øiestad AA 2 49 201
Asdal 36 Øiestad Øiestad AA 3 22 29 37
Asdal 36 Øiestad Øiestad AA 4 2 43
Asdal 36 Øiestad Øiestad AA 6 218
Asdal 36 Øiestad Øiestad AA 7 33 187 192
Asdal 36 Øiestad Øiestad AA 9 106
Asdal 36 Øiestad Øiestad AA 12 245
Asdal 36 Øiestad Øiestad AA 23 26
Asdal 36 Øiestad Øiestad AA 25 181
Askland AA 1 126
Askland 27 Mykland Mykland AA 4 246
Askland 27 Mykland Mykland AA 5 66 117 174
Askland 27 Mykland Mykland AA 6 81 111
Askland 27 Mykland Mykland AA 9 8
Askland 27 Mykland Mykland AA 11 228
Askland 27 Mykland Mykland AA 12 186 242
Askland 27 Mykland Mykland AA 13 59
Askland 27 Mykland Mykland AA 17 106
Askland 27 Mykland Mykland AA 18 245 287
Askland 27 Mykland Mykland AA 23 149
Askland 20 Gjevedal Aamli AA 1 195
Askland 20 Gjevedal Aamli AA 2 194
Askland 20 Gjevedal Aamli AA 4 227
Askland 20 Gjevedal Aamli AA 7 91 163 202
Askland 20 Gjevedal Aamli AA 9 70
Askland 20 Gjevedal Aamli AA 13 193 208
Askland 20 Gjevedal Aamli AA 16 33
Askland 20 Gjevedal Aamli AA 17 220
Askland 20 Gjevedal Aamli AA 18 34 259 264
Askland 20 Gjevedal Aamli AA 19 3 4 12 154
Askland 20 Gjevedal Aamli AA 21 182 272 278
Askland 20 Gjevedal Aamli AA 22 1 5 7 92 113 134
Askland 20 Gjevedal Aamli AA 22 137 152 213 249
Askland 20 Gjevedal Aamli AA 25 127 131 136 137 139 141
Askland 20 Gjevedal Aamli AA 25 143 148 150 175
Askland (Kirke) Aamli AA 1 195
Askland (Kirke) Aamli AA 13 208
Askland (Kirke) Aamli AA 18 34
Askland (Kirke) Aamli AA 19 4 12
Augland 17-18 Fjære Fjære AA 3 22
Augland 17-18 Fjære Fjære AA 7 187 192
Augland 17-18 Fjære Fjære AA 8 158
Ausel 47 Holt Holt AA 4 34 244
Ausel 47 Holt Holt AA 13 44
Ausland 37 Indre Søndeled Søndeled AA 5 9
Ausland 37 Indre Søndeled Søndeled AA 14 123
Austad 13-14 Austad Bygland AA 1 10 12 14 15
Austad 13-14 Austad Bygland AA 2 45 318 341
Austad 13-14 Austad Bygland AA 4 208
Austad 13-14 Austad Bygland AA 8 81
Austad 13-14 Austad Bygland AA 9 255
Austad 13-14 Austad Bygland AA 10 46 63
Austad 13-14 Austad Bygland AA 11 131
Austad 13-14 Austad Bygland AA 13 6
Austad 13-14 Austad Bygland AA 21 184
Austad 13-14 Austad Bygland AA 22 191
Austad 13-14 Austad Bygland AA 23 20 123
Austad 18 Mykland Mykland AA 22 8 62
Austad Aamli AA 16 139
Austad Aamli AA 21 44
Austad (kirke) Bygland AA 21 251
Austenaa 7 Lille Topdal Aamli AA 4 153
Austenaa 7 Lille Topdal Aamli AA 15 235
Austenaa 7 Lille Topdal Aamli AA 20 1
Austerhus 25 Evje Evje AA 2 186
Bakke 63 Aardal Bygland AA 2 244
Bakke 63 Aardal Bygland AA 10 252
Bakke 3 Holt Holt AA 17 113
Bakke 3 Holt Holt AA 22 13
Bakken 10 Iveland Iveland AA 9 214
Bakken 10 Iveland Iveland AA 10 39
Bakken 10 Iveland Iveland AA 12 102
Bakken 10 Iveland Iveland AA 15 296
Bakken 10 Iveland Iveland AA 16 215
Ballestad 65 Gjerpen (T) Gjerpen (T) AA 2 28
Barbu 5 Barbu Barbu AA 16 58
Barbu (Sag) Barbu Barbu AA 18 243
Beisland 37 Landvig Landvig AA 9 20
Belland 39 Vegusdal Vegusdal AA 1 53
Berdalen 3 Bykle Bykle AA 12 27
Berge 5 Fjære Fjære AA 13 62
Berge 58 Holt Holt AA 9 75 147
Berge 58 Holt Holt AA 17 113
Berge 58 Holt Holt AA 22 13
Berge 51 Valle Valle AA 2 28 58 112 113
Berge 51 Valle Valle AA 4 252
Berge 51 Valle Valle AA 8 229
Berge 51 Valle Valle AA 9 81 115
Berge 51 Valle Valle AA 11 246 318
Berge 51 Valle Valle AA 14 101
Berge 51 Valle Valle AA 15 301
Berge 51 Valle Valle AA 18 275 298
Berge 51 Valle Valle AA 19 178
Berge 9 Vestre Moland Vestre Moland AA 12 261
Bergland AA 24 172
Besteland 71 Hylestad Valle AA 2 102
Besteland 71 Hylestad Valle AA 3 137
Bie 13-14 Fjære Fjære AA 24 42
Bie 33 Øiestad Øiestad AA 1 1
Bie 33 Øiestad Øiestad AA 2 49 201
Bie 33 Øiestad Øiestad AA 3 57
Bie 33 Øiestad Øiestad AA 4 2 43
Bie 33 Øiestad Øiestad AA 6 82 218
Bie 33 Øiestad Øiestad AA 7 33
Bie 33 Øiestad Øiestad AA 13 162
Birkeland 85-88 Birkenes Birkenes AA 12 48
Birkenes 35 Birkenes Birkenes AA 2 92
Birkenes (Sogn) Birkenes VA 2 202
Birketveit 33 Iveland Iveland AA 7 59 102
Bjelland 6 Øiestad Øiestad AA 8 72
Bjelland 6 Øiestad Øiestad AA 17 178
Bjørgum 67 Hylestad Valle AA 10 166 182
Bjørgum 67 Hylestad Valle AA 15 221
Bjørgum 67 Hylestad Valle AA 16 154
Bjørgum 67 Hylestad Valle AA 25 30 31 38
Bjørnebu 6 Barbu Barbu AA 14 177
Bjørneraa 18 Bykle Bykle AA 10 26 58
Bjørneraa 18 Bykle Bykle AA 11 97 124
Bjørnetraa 42 Fjære Fjære AA 8 39 118
Bjørnetraa 43 Fjære Fjære AA 9 250
Bjørnetraa 43 Fjære Fjære AA 11 47 48 186 187 200 286
Bjørnetraa 43 Fjære Fjære AA 11 289 322
Bjørnetraa 43 Fjære Fjære AA 13 250
Bjørnetraa 43 Fjære Fjære AA 17 196
Bjørvatten 29 Vegaarsheien Vegaarsheien AA 16 48
Bjørvatten 29 Vegaarsheien Vegaarsheien AA 23 145
Blakstad 14-15 Froland Froland AA 4 225
Blakstad 14-15 Froland Froland AA 9 94
Borgen AA 2 164
Bratteland AA 24 42
Bratteland 36 Froland Froland AA 22 90
Bratteland 36 Froland Froland AA 25 184 186
Bratteli 7 Bykle Bykle AA 3 133
Bratteli 7 Bykle Bykle AA 9 187
Brattetveit (Brottveit) 52 Valle Valle AA 1 34 42 185
Brattetveit (Brottveit) 52 Valle Valle AA 2 170
Brattetveit (Brottveit) 52 Valle Valle AA 7 197 206
Brattetveit (Brottveit) 52 Valle Valle AA 8 198
Brattetveit (Brottveit) 52 Valle Valle AA 12 193 221 222 251
Brattetveit (Brottveit) 52 Valle Valle AA 16 139
Brattetveit (Brottveit) 52 Valle Valle AA 18 275
Brattetveit (Brottveit) 52 Valle Valle AA 21 1 44 64 96 105
Brattetveit (Brottveit) 52 Valle Valle AA 24 93 122 167 186 234
Breivik 1 Bykle Bykle AA 11 97
Brekken AA 2 122
Brekken 16 Tromø Tromø AA 1 141
Brekken 16 Tromø Tromø AA 13 213
Brekken 1-2 Østre Moland Østre Moland AA 6 205
Bringsvær 40 Fjære Fjære AA 9 221
Bringsvær 40 Fjære Fjære AA 11 286
Bringsvær skiprede (Almue) AA 15 304
Bringsvær skiprede (Almue) AA 22 59 63
Bringsværmoen 40 1 Fjære Fjære AA 24 42
Brokke 62 Hylestad Valle AA 2 28
Brokke 62 Hylestad Valle AA 3 180 285
Brokke 62 Hylestad Valle AA 11 236 318
Brokke 62 Hylestad Valle AA 13 283
Brokke 62 Hylestad Valle AA 15 301
Brokke 62 Hylestad Valle AA 20 146 267
Brokke 62 Hylestad Valle AA 21 105
Brokke 62 Hylestad Valle AA 24 172
Braastad 43 Øiestad Øiestad AA 7 33
Braastad 43 Øiestad Øiestad AA 9 232
Braastad 43 Øiestad Øiestad AA 10 117 281
Braastad 43 Øiestad Øiestad AA 11 117 118 201 285 301
Braastad 43 Øiestad Øiestad AA 12 47 157 200
Buene 30 Vestre Moland Vestre Moland AA 24 42
Buviken 17 Ytre Søndeled Søndeled AA 11 32
Bygland 46 Bygland Bygland AA 1 89
Bygland 46 Bygland Bygland AA 2 321
Bykle ( Bondegutter ) Bykle AA 16 15
Bykle (Almue) Bykle AA 2 196
Bykle (Almue) Bykle AA 8 197
Bykle (Almue) Bykle AA 9 49 50 136 156 160 192
Bykle (Gaarder) Bykle AA 7 126
Bykle (Gaarder) Bykle AA 8 3 12 25 184
Bykle (Gaarder) Bykle AA 25 193
Byklum 14 Bykle Bykle AA 2 28
Byklum 14 Bykle Bykle AA 5 35
Byklum 14 Bykle Bykle AA 10 28
Byklum 14 Bykle Bykle AA 16 139
Byklum 14 Bykle Bykle AA 19 6 9
Byklum 14 Bykle Bykle AA 20 200 267
Byklum 14 Bykle Bykle AA 21 44
Byklum 14 Bykle Bykle AA 22 175
Byklum 14 Bykle Bykle AA 23 5
Byklum 14 Bykle Bykle AA 25 173
Bæraas 72 Aamli Aamli AA 6 111
Bæraas 72 Aamli Aamli AA 23 336
66 Aardal Bygland AA 2 329
Bø 66 Aardal Bygland AA 5 128
Bø 66 Aardal Bygland VA 1 240
55-56 Valle Valle AA 1 124
Bø 55-56 Valle Valle AA 2 71 83 237 239 252 301
Bø 55-56 Valle Valle AA 2 331
Bø 55-56 Valle Valle AA 3 44 48 80 87 94 101
Bø 55-56 Valle Valle AA 3 114 117 120 141 148 150
Bø 55-56 Valle Valle AA 3 158 162 187 196 200 207
Bø 55-56 Valle Valle AA 3 209 219 229 242 252
Bø 55-56 Valle Valle AA 4 21 40 75 77 104 106
Bø 55-56 Valle Valle AA 4 168 173 190
Bø 55-56 Valle Valle AA 5 49 53 126 132 157 176
Bø 55-56 Valle Valle AA 5 195 259 289
Bø 55-56 Valle Valle AA 6 10 45 117 121 171 215
Bø 55-56 Valle Valle AA 7 112 116 133 157 159 269
Bø 55-56 Valle Valle AA 8 1 84 180 215
Bø 55-56 Valle Valle AA 9 1 10 86 154 187 205
Bø 55-56 Valle Valle AA 9 234 237
Bø 55-56 Valle Valle AA 10 227
Bø 55-56 Valle Valle AA 11 51 100 152 157 167 277
Bø 55-56 Valle Valle AA 13 86 161
Bø 55-56 Valle Valle AA 14 97 101 185
Bø 55-56 Valle Valle AA 15 325 327
Bø 55-56 Valle Valle AA 17 208
Bø 55-56 Valle Valle AA 19 54 126
Bø 55-56 Valle Valle AA 20 267 300
Bø 55-56 Valle Valle AA 21 100
Bø 55-56 Valle Valle AA 22 95 140 201 235 237 253
Bø 55-56 Valle Valle AA 23 15 17 23 31
Bø 55-56 Valle Valle AA 24 275
Bø 55-56 Valle Valle AA 25 76 188 195 198 200 203
Bø 55-56 Valle Valle AA 25 207 212 216 223 225 238
Bø 55-56 Valle Valle AA 25 243 278
Bøilestad 64 Froland Froland AA 8 111
Bøilestad 64 Froland Froland AA 9 131
Bøilestad 64 Froland Froland AA 12 142 252 259
Bøilestad 64 Froland Froland AA 15 252
Børtinghus 39 Aamli Aamli AA 24 84
Baaseland 35 Holt Holt AA 2 276
Baaseland 35 Holt Holt AA 4 34 244
Baaseland 35 Holt Holt AA 9 177 195
Baaseland 35 Holt Holt AA 11 126 272
Baaseland 35 Holt Holt AA 13 41
Baaseland 35 Holt Holt AA 14 117
Baaseland 35 Holt Holt AA 15 63 165 230
Baaseland 35 Holt Holt AA 17 115 149
Baaseland Jernverk Holt Holt AA 16 58
Dale AA 13 283
Dale 48 Indre Søndeled Søndeled AA 3 174
Dale 27 Valle Valle AA 7 4 66
Dale 27 Valle Valle AA 8 151
Dale 27 Valle Valle AA 11 236
Dale 27 Valle Valle AA 12 244
Dale 27 Valle Valle AA 13 207
Dale 27 Valle Valle AA 18 1
Dale 27 Valle Valle AA 19 9 54
Dale 27 Valle Valle AA 20 267
Dale med Arneberg 6 Lille Topdal Aamli AA 9 232
Dale med Arneberg 6 Lille Topdal Aamli AA 10 117 281
Dale med Arneberg 6 Lille Topdal Aamli AA 11 84 171 173
Dale med Arneberg 6 Lille Topdal Aamli AA 15 235
Dale med Arneberg 6 Lille Topdal Aamli AA 20 1
Dalene ? 40 Vegaarsheien Vegaarsheien AA 10 292
Dalene ? 40 Vegaarsheien Vegaarsheien AA 17 115 149
Dalene ? 40 Vegaarsheien Vegaarsheien AA 18 77 80
Djubedalen 44 Birkenes Birkenes AA 9 111 169
Dolholt 20 Landvig Landvig AA 5 187
Dømmesmoen 9 Fjære Fjære AA 3 110
Eieland 29 Iveland Iveland AA 9 40
Eieland 29 Iveland Iveland AA 10 37
Eigeland 14 Øvre Siredalen (Lunde) (R) Øvre Siredalen (Lunde) (R) AA 15 297
Eigestø Valle Valle AA 2 102
Eikeland 8 Flosta Flosta AA 1 45
Eikeland 8 Flosta Flosta AA 3 174 176 318
Eikeland 8 Flosta Flosta AA 13 76
Eikeland 60 Iveland Iveland AA 6 139
Eivenstad 60 Froland Froland AA 2 267
Eivenstad 60 Froland Froland AA 5 29
Eivenstad 60 Froland Froland AA 9 131
Eivenstad 60 Froland Froland AA 11 78
Eivenstad 60 Froland Froland AA 12 165 185
Eivenstad 60 Froland Froland AA 13 90
Eivenstad 60 Froland Froland AA 14 107 144
Eivenstad 60 Froland Froland AA 16 91
Eivenstad 60 Froland Froland AA 20 52
Eivenstad 60 Froland Froland AA 22 56
Eivenstad 60 Froland Froland AA 25 167
Eldhuset 28 Sandnes Bygland AA 3 283
Eldhuset 28 Sandnes Bygland AA 9 11 12 202 206 264 274
Eldhuset 28 Sandnes Bygland AA 10 169
Eldhuset 28 Sandnes Bygland AA 11 7
Eldhuset 28 Sandnes Bygland AA 20 59 205
Eldhuset 28 Sandnes Bygland AA 23 183
Engelskjenn 27 Østre Moland Østre Moland AA 15 254
Engenes 42 Aamli Aamli AA 2 226 265 298
Engenes 42 Aamli Aamli AA 8 144 153
Engenes 42 Aamli Aamli AA 16 1 4
Engesland 13/43 Vegusdal Vegusdal AA 3 254
Engesland 13/43 Vegusdal Vegusdal AA 4 15
Epletveit 37 Aamli Aamli AA 1 198
Eppeland 65 Aamli Aamli AA 1 64 80
Eppeland 65 Aamli Aamli AA 2 336
Eppeland 65 Aamli Aamli AA 4 83
Eppeland 65 Aamli Aamli AA 5 220
Eppeland 65 Aamli Aamli AA 8 99
Eppeland 65 Aamli Aamli AA 9 106
Eskedal 25-27 Fjære Fjære AA 2 303
Eskeland 33-34 Gjerstad Gjerstad AA 3 11 14 20 52 54 90
Eskeland 33-34 Gjerstad Gjerstad AA 3 266 274 277
Eskeland 33-34 Gjerstad Gjerstad AA 5 151
Eskeland 33-34 Gjerstad Gjerstad AA 23 33 41
Espeland AA 1 144
Espeland AA 5 55
Espeland 6 Froland Froland AA 1 70
Espeland 6 Froland Froland AA 2 285
Espeland 6 Froland Froland AA 8 111
Espeland 4 Vegaarsheien Vegaarsheien AA 5 22 203
Espeland 4 Vegaarsheien Vegaarsheien AA 7 84
Espeland 4 Vegaarsheien Vegaarsheien AA 8 55 58 238
Espeland 4 Vegaarsheien Vegaarsheien AA 16 140 213
Espeland 4 Vegaarsheien Vegaarsheien AA 18 77 80
Espeland 4 Vegaarsheien Vegaarsheien AA 23 66
Espeli AA 4 104 106
Espelien Østre Moland Østre Moland AA 22 66
Espetveit 32 Valle Valle AA 3 166
Espetveit 32 Valle Valle AA 5 83
Espetveit 32 Valle Valle AA 6 201
Espetveit 32 Valle Valle AA 7 263
Espetveit 32 Valle Valle AA 8 66
Espetveit 32 Valle Valle AA 9 179
Espetveit 32 Valle Valle AA 18 178
Espetveit 32 Valle Valle AA 19 185
Espetveit 32 Valle Valle AA 23 94
Espetveit 32 Valle Valle AA 25 16 37 216
Evje (Almue) Evje AA 12 71
Fidje 45 Vegusdal Vegusdal AA 9 8
Fidje 45 Vegusdal Vegusdal AA 23 149
Fiskvatn 32 Aamli Aamli AA 16 1 4
Flateland AA 1 54
Flateland 25 Valle Valle AA 1 124 192
Flateland 25 Valle Valle AA 2 1 162 167 172 206 331
Flateland 25 Valle Valle AA 3 46 48 80 101 120 219
Flateland 25 Valle Valle AA 3 242
Flateland 25 Valle Valle AA 4 21 69 71 168 252
Flateland 25 Valle Valle AA 7 132 203
Flateland 25 Valle Valle AA 8 190
Flateland 25 Valle Valle AA 9 1
Flateland 25 Valle Valle AA 11 236
Flateland 25 Valle Valle AA 13 233
Flateland 25 Valle Valle AA 14 185
Flateland 25 Valle Valle AA 15 1
Flateland 25 Valle Valle AA 20 146 267
Flateland 25 Valle Valle AA 23 18 23 31
Flateland 25 Valle Valle AA 24 128 194 213
Flaten 56 Aamli Aamli AA 9 172
Flaten 56 Aamli Aamli AA 10 192
Flesi 55 Høvaag Høvaag AA 23 150
Flækemarken 30 Froland Froland AA 12 237
Fløistad 11 Østre Moland Østre Moland AA 3 263 266 269 274 277
Fløistad 11 Østre Moland Østre Moland AA 4 37
Fløistad 11 Østre Moland Østre Moland AA 5 186 254
Fløistad 11 Østre Moland Østre Moland AA 6 16 127
Fløistad 11 Østre Moland Østre Moland AA 7 89 178
Fløistad 11 Østre Moland Østre Moland AA 8 104 248
Fløistad 11 Østre Moland Østre Moland AA 9 35 37
Fløistad 11 Østre Moland Østre Moland AA 11 310
Fløistad 11 Østre Moland Østre Moland AA 16 51 232
Fløistad 11 Østre Moland Østre Moland AA 17 122 125
Fløistad 11 Østre Moland Østre Moland AA 24 28
Flaat 23 Evje Evje AA 2 186
Flaat 23 Evje Evje AA 13 279
Frivold 7-8 Fjære Fjære AA 24 42
Froland Froland AA 1 3
Froland 8-9 Froland Froland AA 1 70 92 118
Froland 8-9 Froland Froland AA 2 151 267 285 323
Froland 8-9 Froland Froland AA 4 157
Froland 8-9 Froland Froland AA 5 17 29
Froland 8-9 Froland Froland AA 7 5 67
Froland 8-9 Froland Froland AA 8 22 111
Froland 8-9 Froland Froland AA 11 56 59 64 78
Froland 8-9 Froland Froland AA 12 237 273
Froland 8-9 Froland Froland AA 13 90
Froland 8-9 Froland Froland AA 14 136
Froland 8-9 Froland Froland AA 18 65 237
Froland 8-9 Froland Froland AA 20 52
Froland 8-9 Froland Froland AA 22 12
Froland 8-9 Froland Froland AA 24 24
Froland 8-9 Froland Froland AA 25 167
Froland (Kirke) Froland AA 1 92 118
Froland (Sogn) Froland Froland AA 19 7
Froland (Sogn) Froland Froland AA 21 247 259
Froland (Sogn) Froland Froland AA 22 94
Frøirak 55 Aardal Bygland AA 2 88
Frøirak 55 Aardal Bygland AA 4 102
Frøisnes 18-19 Sandnes Bygland AA 2 132
Frøisnes 18-19 Sandnes Bygland AA 10 151
Frøisnes 18-19 Sandnes Bygland AA 12 221 222 251
Frøisnes 18-19 Sandnes Bygland AA 21 64
Frøisnes 18-19 Sandnes Bygland AA 23 195
Frøisaa 6 Iveland Iveland AA 2 92 153 278
Frøisaa 6 Iveland Iveland AA 5 284
Frøisaa 6 Iveland Iveland AA 6 203
Frøisaa 6 Iveland Iveland AA 9 193 214 216 220 269 272
Frøisaa 6 Iveland Iveland AA 10 39 296 299
Frøisaa 6 Iveland Iveland AA 11 1 3 13 26 263 265
Frøisaa 6 Iveland Iveland AA 12 48 102 153
Frøisaa 6 Iveland Iveland AA 13 22
Frøisaa 6 Iveland Iveland AA 15 160 296
Frøisaa 6 Iveland Iveland AA 16 215
Furland 52 Aamli Aamli AA 4 200
Furland 52 Aamli Aamli AA 25 125
Færvig 5-6 Tromø Tromø AA 2 4 15
Færvig 5-6 Tromø Tromø AA 6 205
Færvig 5-6 Tromø Tromø AA 13 268 270
Færvig 5-6 Tromø Tromø AA 14 115
Færvig 5-6 Tromø Tromø AA 16 22 44
Færvig 5-6 Tromø Tromø AA 18 161
Færvig 5-6 Tromø Tromø AA 19 182
Færvig 5-6 Tromø Tromø AA 23 323
Færvig 5-6 Tromø Tromø AA 24 6
Gakkestad 21 Sandnes Bygland AA 5 202
Gakkestad 21 Sandnes Bygland AA 6 129
Gangsei 27 Gjevedal Aamli AA 1 25
Gangsei 27 Gjevedal Aamli AA 5 11
Garta 14 Holt Holt AA 3 90 266 274 277
Gauslaa 33 Herefoss Herefoss AA 1 7 9
Gauslaa 33 Herefoss Herefoss AA 12 261
Gauslaa 33 Herefoss Herefoss AA 22 199 219 220
Gauslaa 33 Herefoss Herefoss AA 23 117
Gautestad 28 Evje Evje AA 4 214
Gautestad 36 Iveland Iveland AA 17 163
Ginnestad 22 Øiestad Øiestad AA 3 105
Ginnestad 22 Øiestad Øiestad AA 12 1
Ginnestad 22 Øiestad Øiestad AA 14 160
Gisletveit 7 Vegaarsheien Vegaarsheien AA 13 44
Gitmark 1 Eide Eide AA 24 42
Gjerdene 15 Bykle Bykle AA 5 35
Gjerdene 15 Bykle Bykle AA 6 185
Gjerdene 15 Bykle Bykle AA 11 194
Gjerstad 4 Tromø Tromø AA 13 182
Gjerstad 4 Tromø Tromø AA 14 177
Gjerustad 20 Vegusdal Vegusdal AA 6 203
Gjerustad 20 Vegusdal Vegusdal AA 11 244
Gjervold 15 Tromø Tromø AA 1 171
Gjervold 15 Tromø Tromø AA 13 182 213 266
Gjervoldsøen 1 Hisø Hisø AA 5 266
Gjervoldsøen 1 Hisø Hisø AA 7 77
Gjervoldsøen 1 Hisø Hisø AA 23 120
Gjevden Aamli AA 1 1 37
Gjevden Aamli AA 12 165 240 273
Gjevden Aamli AA 13 90
Gjevden Aamli AA 17 151
Gjeveland 36 Aamli Aamli AA 2 176
Gjeveland 36 Aamli Aamli AA 21 90
Gjeveland 36 Aamli Aamli AA 23 174
Gjoreid 28 Vegusdal Vegusdal AA 12 48
Gjømle 16 Fjære Fjære AA 2 303
Gjømle 16 Fjære Fjære AA 8 158
Gjøvdal (Kirke) Aamli AA 7 91 163
Gjøvdal (Kirke) Aamli AA 12 255
Gliddi 29 Holt Holt AA 17 113
Gliddi 29 Holt Holt AA 22 13
Godderstad 25-26 Holt Holt AA 13 76
Greibrok 58 Aardal Bygland AA 1 47
Greibrok 58 Aardal Bygland AA 3 74
Greibrok 58 Aardal Bygland AA 5 246 281
Greibrok 58 Aardal Bygland AA 6 139
Greibrok 58 Aardal Bygland AA 8 37 284
Greibrok 58 Aardal Bygland AA 9 40 257
Greibrok 58 Aardal Bygland AA 10 37 176 252
Greibrok 58 Aardal Bygland AA 11 227 251
Greibrok 58 Aardal Bygland AA 12 162
Greibrok 58 Aardal Bygland AA 13 279
Greibrok 58 Aardal Bygland AA 15 159
Greibrok 58 Aardal Bygland AA 23 276
Grevstad 37-38 Fjære Fjære AA 4 117
Grevstad 37-38 Fjære Fjære VA 9 23
Grimeland 50 Aamli Aamli AA 10 276
Grundesund 14 Ytre Søndeled Søndeled AA 12 38
Grundesund 14 Ytre Søndeled Søndeled AA 20 229 230
Grundesund 14 Ytre Søndeled Søndeled AA 22 13
Graamandshus 29 Valle Valle AA 8 190
Graamandshus 29 Valle Valle AA 24 93 133
Gunleifjeld 12 Lille Topdal Aamli AA 21 270
Gunnildsbu 38 Østre Moland Østre Moland AA 11 35 88
Gunnildsbu 38 Østre Moland Østre Moland AA 15 236
Gunnildsbu 38 Østre Moland Østre Moland AA 16 189 206
Gunnildsbu 38 Østre Moland Østre Moland AA 17 41 54 114 246
Gunnildsbu 38 Østre Moland Østre Moland AA 18 2 3 6 303 307
Hafstad 7 Barbu Barb AA 13 57
Hafstad 19 Landvig Landvig AA 19 155
Hafsøen 5 Hisø Hisø AA 12 1
Hage AA 1 165
Harstad AA 1 32
Harstad 49 Valle Valle AA 1 51 59 61 62 63 74
Harstad 49 Valle Valle AA 1 77 78 102 106 107 113
Harstad 49 Valle Valle AA 1 115 151 188 201
Harstad 49 Valle Valle AA 2 40 179 214 216
Harstad 49 Valle Valle AA 3 75 97 99 103 111 125
Harstad 49 Valle Valle AA 3 127 145 156 287 288 290
Harstad 49 Valle Valle AA 3 292 315
Harstad 49 Valle Valle AA 4 99 146
Harstad 49 Valle Valle AA 5 32 114 170 181
Harstad 49 Valle Valle AA 7 13 16 20 25 166 200
Harstad 49 Valle Valle AA 7 206
Harstad 49 Valle Valle AA 9 219
Harstad 49 Valle Valle AA 10 1
Harstad 49 Valle Valle AA 11 183
Harstad 49 Valle Valle AA 12 21 50
Harstad 49 Valle Valle AA 13 27 58 190
Harstad 49 Valle Valle AA 15 157
Harstad 49 Valle Valle AA 17 110
Harstad 49 Valle Valle AA 18 275
Harstad 49 Valle Valle AA 19 10 40
Harstad 49 Valle Valle AA 23 47
Harstad 49 Valle Valle AA 24 122 138 162 261 262 263
Harstad 49 Valle Valle AA 24 264 265 266 268 270 273
Harstad 49 Valle Valle AA 24 314
Harstad 49 Valle Valle AA 25 32 99 100 103 104 105
Harstad 49 Valle Valle AA 25 109 111 114 118 119 285
Harstveit 23 Gjevedal Aamli AA 5 11
Harstveit 23 Gjevedal Aamli AA 17 191
Harstveit 23 Gjevedal Aamli AA 18 34
Harstveit 23 Gjevedal Aamli AA 25 125
Haugeland 61 Hylestad Valle AA 17 119 245
Haugeland 27 Vegusdal Vegusdal AA 9 214
Haugen AA 22 151
Haugen AA 24 42
Haugen 30-31 Sandnes Bygland AA 5 227
Haugen 30-31 Sandnes Bygland AA 6 5
Haugen 66 Hylestad Valle AA 4 94 122
Haugen 66 Hylestad Valle AA 5 4 107
Haugen 66 Hylestad Valle AA 10 123 166 182
Haugen 66 Hylestad Valle AA 13 60 274
Haugen 66 Hylestad Valle AA 14 169
Haugen 66 Hylestad Valle AA 19 13
Haugen 66 Hylestad Valle AA 23 191 200
Haugen 66 Hylestad Valle AA 24 40
Haugen 1/21 Gjerstad Gjerstad AA 4 26 205 208
Haugenes 8 Østre Moland Østre Moland AA 3 77 168
Haugenes 8 Østre Moland Østre Moland AA 5 186
Haugenes 8 Østre Moland Østre Moland AA 23 69
Haugereid 46 Stokken Østre Moland AA 23 314 317 321 325 328 332
Haugereid 46 Stokken Østre Moland AA 23 334
Haugetveit AA 10 5
Haugsjaa 63 Froland Froland AA 24 34
Haugum 33 Valle Valle AA 1 35
Haugum 33 Valle Valle AA 5 78 229 250
Haugum 33 Valle Valle AA 7 9
Haugum 33 Valle Valle AA 8 148
Haugum 33 Valle Valle AA 9 179
Haugum 33 Valle Valle AA 10 162 164
Haugum 33 Valle Valle AA 11 313
Haugum 33 Valle Valle AA 17 146
Haugum 33 Valle Valle AA 23 15
Haugum 33 Valle Valle AA 25 60 66 173
Haugaa AA 8 253
Hausland 39 Øiestad Øiestad AA 1 1
Hausland 39 Øiestad Øiestad AA 6 218
Have 66 Fjære Fjære AA 13 260
Heggland AA 6 105
Heggland AA 14 149
Hegland 4-5 Bygland Bygland AA 2 13 156
Hegland 4-5 Bygland Bygland AA 7 134
Hegland 4-5 Bygland Bygland AA 11 235
Hegland 4-5 Bygland Bygland AA 12 221 222 251
Hegland 4-5 Bygland Bygland AA 14 1
Hegland 4-5 Bygland Bygland AA 15 2
Hegland 4-5 Bygland Bygland AA 21 64 163 334
Hegland 4-5 Bygland Bygland AA 22 46
Hegland 4-5 Bygland Bygland AA 24 49 70
Hegland 40 Holt Holt AA 2 174
Hegland 40 Holt Holt AA 5 180
Hegland 40 Holt Holt AA 6 17 158
Hegland 40 Holt Holt AA 11 41
Hegland 40 Holt Holt AA 12 213
Heimdal-Lille 24 Herefoss Herefoss AA 5 174
Heimdal-Lille 24 Herefoss Herefoss AA 12 48
Heistein 10-11 Austad Bygland AA 5 193
Heistein 10-11 Austad Bygland AA 7 123
Heistein 10-11 Austad Bygland AA 10 9 46
Heistein 10-11 Austad Bygland AA 11 131
Heistein 10-11 Austad Bygland AA 18 83
Heistein 10-11 Austad Bygland AA 20 91
Heistein 10-11 Austad Bygland AA 22 49
Helldal AA 8 22
Helle 70 Hylestad Valle AA 2 28 102
Helle 70 Hylestad Valle AA 3 137
Helle 70 Hylestad Valle AA 4 28 36
Helle 70 Hylestad Valle AA 5 146 237
Helle 70 Hylestad Valle AA 6 9 131 134
Helle 70 Hylestad Valle AA 7 183
Helle 70 Hylestad Valle AA 8 286
Helle 70 Hylestad Valle AA 9 11 12 129 202 206
Helle 70 Hylestad Valle AA 10 57 169
Helle 70 Hylestad Valle AA 11 7 27 155 233
Helle 70 Hylestad Valle AA 15 297
Helle 70 Hylestad Valle AA 16 138 171
Helle 70 Hylestad Valle AA 20 59 91 184 205 224 231
Helle 70 Hylestad Valle AA 23 206
Helle 23 Øiestad Øiestad AA 15 11
Hellenes med Lindenes 38 Høvaag Høvaag VA 8 10
Herefoss (Kirke) Herefoss AA 23 3
Hersel 65 Froland Froland AA 2 285
Herveland 16 Østre Moland Østre Moland AA 2 292
Herveland 16 Østre Moland Østre Moland AA 23 187
Hesnesøen 32-33 Fjære Fjære AA 10 127
Hesthag 47 Stokken Østre Moland AA 2 195
Hesthag 47 Stokken Østre Moland AA 3 189 193
Hesthag 47 Stokken Østre Moland AA 5 80
Hesthag 47 Stokken Østre Moland AA 6 1 210
Hesthag 47 Stokken Østre Moland AA 7 173
Hesthag 47 Stokken Østre Moland AA 8 241
Hesthag 47 Stokken Østre Moland AA 9 68
Hesthag 47 Stokken Østre Moland AA 10 35
Hesthag 47 Stokken Østre Moland AA 12 176 198
Hesthag 47 Stokken Østre Moland AA 13 57
Hesthag 47 Stokken Østre Moland AA 14 121 133 141 159 163 218
Hesthag 47 Stokken Østre Moland AA 14 219 221 223
Hesthag 47 Stokken Østre Moland AA 15 167 168 212 241 243 286
Hesthag 47 Stokken Østre Moland AA 18 165 171
Hesthag 47 Stokken Østre Moland AA 23 301 303 305 309 312 314
Hesthag 47 Stokken Østre Moland AA 23 317 321 325 328 332 334
Hesthag 47 Stokken Østre Moland AA 24 3 22 92
Hesthag 47 Stokken Østre Moland AA 25 96 98 184 288
Hesthaven 22 Landvig Landvig AA 12 142
Hillestad 9 Lille Topdal Aamli AA 1 87
Hillestad 9 Lille Topdal Aamli AA 13 283
Hillestad 9 Lille Topdal Aamli AA 19 13
Hillestad (Kirke) Aamli AA 17 109
Hiltveit 32 Iveland Iveland AA 17 163
His 5 Hisø Hisø AA 1 1 6 58
His 5 Hisø Hisø AA 2 49
His 5 Hisø Hisø AA 3 22 29 37
His 5 Hisø Hisø AA 4 2 43 88
His 5 Hisø Hisø AA 5 85 243
His 5 Hisø Hisø AA 6 218
His 5 Hisø Hisø AA 7 33
His 5 Hisø Hisø AA 13 14
His 5 Hisø Hisø AA 18 133
Hoftuft 34-35 Valle Valle AA 1 49 91 199
Hoftuft 34-35 Valle Valle AA 2 28 72 170 249 279
Hoftuft 34-35 Valle Valle AA 3 15
Hoftuft 34-35 Valle Valle AA 5 67 69 78 179 229
Hoftuft 34-35 Valle Valle AA 6 183
Hoftuft 34-35 Valle Valle AA 8 46
Hoftuft 34-35 Valle Valle AA 9 157 179
Hoftuft 34-35 Valle Valle AA 10 73
Hoftuft 34-35 Valle Valle AA 12 34 54 64 108 118
Hoftuft 34-35 Valle Valle AA 13 27
Hoftuft 34-35 Valle Valle AA 15 289
Hoftuft 34-35 Valle Valle AA 18 275 298
Hoftuft 34-35 Valle Valle AA 19 159
Hoftuft 34-35 Valle Valle AA 20 196
Hoftuft 34-35 Valle Valle AA 25 57 59 66 74 76
Holen AA 2 218
Holen AA 24 317
Holen 12 Bykle Bykle AA 2 134
Holen 12 Bykle Bykle AA 12 37
Holen 12 Bykle Bykle AA 19 87
Holen 12 Bykle Bykle AA 22 224
Holen 12 Bykle Bykle AA 24 195 200
Holt (Kirke) Holt AA 1 94
Holte 67-68 Birkenes Birkenes AA 23 110
Holte 43 Gjerstad Gjerstad AA 5 115 233
Holte 43 Gjerstad Gjerstad AA 10 65
Holte 10 Østre Moland Østre Moland AA 3 77 168
Holte 10 Østre Moland Østre Moland AA 5 186
Holte 10 Østre Moland Østre Moland AA 23 69
Holtebæk 29 Østre Moland Østre Moland AA 15 254
Holum 38 Valle Valle AA 1 121
Holum 38 Valle Valle AA 3 180
Holum 38 Valle Valle AA 4 181
Holum 38 Valle Valle AA 5 104
Holum 38 Valle Valle AA 6 163 192
Holum 38 Valle Valle AA 7 75 206
Holum 38 Valle Valle AA 8 64 167 173 190 208
Holum 38 Valle Valle AA 9 179
Holum 38 Valle Valle AA 10 232
Holum 38 Valle Valle AA 11 237 313
Holum 38 Valle Valle AA 16 163
Holum 38 Valle Valle AA 17 38 146 182
Holum 38 Valle Valle AA 19 55
Holum 38 Valle Valle AA 22 161 163 168
Holum 38 Valle Valle AA 23 15
Holum 38 Valle Valle AA 24 151
Holum 38 Valle Valle AA 25 27 33
Homdrum 25 Gjevedal Aamli AA 2 151 226
Homdrum 25 Gjevedal Aamli Aa 13 195 198
Homdrum 25 Gjevedal Aamli AA 18 259 264
Homdrum 25 Gjevedal Aamli AA 25 125
Homme AA 18 48 259 264
Homme 50 Indre Søndeled Søndeled AA 16 48
Homme 50 Indre Søndeled Søndeled AA 24 59
Homme (Hommelunden) 28 Valle Valle AA 1 91 124 136
Homme (Hommelunden) 28 Valle Valle AA 2 1 3 65 81 112 113
Homme (Hommelunden) 28 Valle Valle AA 2 147 165 308
Homme (Hommelunden) 28 Valle Valle AA 3 48 101
Homme (Hommelunden) 28 Valle Valle AA 4 21 106
Homme (Hommelunden) 28 Valle Valle AA 5 26 184
Homme (Hommelunden) 28 Valle Valle AA 6 154
Homme (Hommelunden) 28 Valle Valle AA 8 229
Homme (Hommelunden) 28 Valle Valle AA 9 100
Homme (Hommelunden) 28 Valle Valle AA 11 236
Homme (Hommelunden) 28 Valle Valle AA 12 27
Homme (Hommelunden) 28 Valle Valle AA 13 283
Homme (Hommelunden) 28 Valle Valle AA 14 185
Homme (Hommelunden) 28 Valle Valle AA 15 327
Homme (Hommelunden) 28 Valle Valle AA 16 139
Homme (Hommelunden) 28 Valle Valle AA 18 275 288
Homme (Hommelunden) 28 Valle Valle AA 19 185 258
Homme (Hommelunden) 28 Valle Valle AA 20 267
Homme (Hommelunden) 28 Valle Valle AA 21 44 105
Homme (Hommelunden) 28 Valle Valle AA 23 17
Homme (Hommelunden) 28 Valle Valle AA 25 63 76
Hommehaugen 30 Valle Valle AA 5 58 62
Hommehaugen 30 Valle Valle AA 7 157 159
Hommehaugen 30 Valle Valle AA 8 180 190
Hommehaugen 30 Valle Valle AA 11 239
Hommehaugen 30 Valle Valle AA 12 247
Hommehaugen 30 Valle Valle AA 20 300
Hommelunden 28 Valle Valle AA 1 129
Hommelunden 28 Valle Valle AA 2 282
Hommelunden 28 Valle Valle AA 4 216
Hommelunden 28 Valle Valle AA 6 187
Hommelunden 28 Valle Valle AA 8 190
Hommelunden 28 Valle Valle AA 10 160
Hommelunden 28 Valle Valle AA 11 197 267
Hommelunden 28 Valle Valle AA 17 143
Hommelunden 28 Valle Valle AA 25 156
Hommevatn Froland AA 25 186
Honnebrog 36 Fjære Fjære AA 10 127
Hornes 15 Hornnes Hornnes VA 1 126
Hornes (Almue) AA 12 71 85 122
Horvedal 1 Froland Froland AA 10 184 197
Horvedal 1 Froland Froland AA 11 14
Horvedal 1 Froland Froland AA 21 327
Horverak 67 Aardal Bygland AA 2 13
Horverak 67 Aardal Bygland AA 24 259
Hoslemo 4 Bykle Bykle AA 3 309
Hosaas 22 Ytre Søndeled Søndeled AA 6 17
Houswigstrand Bygland AA 22 136
Hove 10 Tromø Tromø AA 1 19
Hove 10 Tromø Tromø AA 10 177
Hove 10 Tromø Tromø AA 13 180 182 266
Hove 10 Tromø Tromø AA 18 35 86 247
Hovet 65 Hylestad Valle AA 2 90
Hovet 65 Hylestad Valle AA 3 146 231
Hovet 65 Hylestad Valle AA 4 94 122
Hovet 65 Hylestad Valle AA 5 4
Hovet 65 Hylestad Valle AA 6 185
Hovet 65 Hylestad Valle AA 7 1 31
Hovet 65 Hylestad Valle AA 8 49 54 198
Hovet 65 Hylestad Valle AA 9 30 31 92
Hovet 65 Hylestad Valle AA 10 1 4 123 166 182
Hovet 65 Hylestad Valle AA 11 161 162 283
Hovet 65 Hylestad Valle AA 12 201 204 216
Hovet 65 Hylestad Valle AA 13 28 58 60 274
Hovet 65 Hylestad Valle AA 14 137 138 169
Hovet 65 Hylestad Valle AA 15 297
Hovet 65 Hylestad Valle AA 17 36 219
Hovet 65 Hylestad Valle AA 18 68 275
Hovet 65 Hylestad Valle AA 20 233
Hovet 65 Hylestad Valle AA 22 114
Hovet 65 Hylestad Valle AA 23 191 300
Hovet 65 Hylestad Valle AA 24 1 40 93 211
Hovet (Haugen-Øvre?) Gjerstad AA 2 303
Hovland 6 Vegusdal Vegusdal AA 1 53
Hummelskaar 46 Vegaarsheien Vegaarsheien AA 5 235
Hummelskaar 46 Vegaarsheien Vegaarsheien AA 6 17 158
Høvaag 49-50 Høvaag Høvaag VA 1 72
Høvaag 49-50 Høvaag Høvaag VA 2 112 235
Haabbestad 43 Fjære Fjære AA 2 303
Haabbestad 43 Fjære Fjære AA 3 254
Haabbestad 43 Fjære Fjære AA 4 15
Haabbestad 43 Fjære Fjære AA 8 39
Haabbestad 43 Fjære Fjære AA 9 124
Haabesland AA 8 246
Haabesland 76-77 Birkenes Birkenes AA 5 189
Haabesland 76-77 Birkenes Birkenes AA 6 86
Haabesland 76-77 Birkenes Birkenes AA 9 20
Haabesland 76-77 Birkenes Birkenes AA 25 48 52 55
Haakondal 14 Lille Topdal Aamli AA 1 87
Haakondal 14 Lille Topdal Aamli AA 13 242 246
Haakondal 14 Lille Topdal Aamli AA 14 149
Haakondal 14 Lille Topdal Aamli AA 18 217
Haakondal 14 Lille Topdal Aamli AA 24 30
Haaland 5 Herefoss Herefoss AA 10 225
Haaland 5 Herefoss Herefoss AA 14 233
Igland 60 Landvig Landvig AA 9 106 224
Igland 60 Landvig Landvig AA 12 261
Igland 60 Landvig Landvig AA 17 63
Igland 60 Landvig Landvig AA 23 150
Imeland 53 Aamli Aamli AA 9 131
Imeland 53 Aamli Aamli AA 17 42
Ivedal 5 Iveland Iveland AA 7 59
Iveland (Almue Iveland AA 12 71 85 122
Iveland (Kirke) Iveland AA 22 218
Jordet 39 Valle Valle AA 4 136
Jordet 39 Valle Valle AA 5 172
Jordet 39 Valle Valle AA 8 17
Jordet 39 Valle Valle AA 14 231
Jordet 39 Valle Valle AA 16 25
Jordet 39 Valle Valle AA 19 54
Jordet 39 Valle Valle AA 20 267
Josland 54-55 Iveland Iveland AA 12 99
Jørundland 17 Gjevedal Aamli AA 7 163
Jørundland 17 Gjevedal Aamli AA 8 49 54
Jørundland 17 Gjevedal Aamli AA 11 161 162
Jørundland 17 Gjevedal Aamli AA 20 233
Jaakeli 59 Iveland Iveland AA 12 99
Jaammaas 52 Froland Froland AA 8 111
Jaammaas 52 Froland Froland AA 12 159
Jaammaas 52 Froland Froland AA 13 189
Jaammaas 52 Froland Froland AA 14 108
Jaammaas 52 Froland Froland AA 15 199
Jaammaas 52 Froland Froland AA 24 42
Jaavold 28 Landvig Landvig AA 24 42
Karterød 15 Østre Moland Østre Moland AA 11 121
Katteraas AA 23 150
Kiland 51 Landvig Landvig AA 8 99
Kiland 54 Aamli Aamli AA 14 107
Kiland 54 Aamli Aamli AA 20 52
Kile 17 Austad Bygland AA 21 38
Killebu Froland AA 10 50 134 139
Killebu Froland AA 12 51
Killebu Froland AA 131 191 260
Kjelleberg 40 Valle Valle AA 2 210 312
Kjelleberg 40 Valle Valle AA 3 112
Kjelleberg 40 Valle Valle AA 4 221
Kjelleberg 40 Valle Valle AA 7 206
Kjelleberg 40 Valle Valle AA 8 249
Kjelleberg 40 Valle Valle AA 12 54 108
Kjelleberg 40 Valle Valle AA 15 1 215
Kjelleberg 40 Valle Valle AA 17 182
Kjelleberg 40 Valle Valle AA 19 55
Kjelleberg 40 Valle Valle AA 23 102
Kjelleberg 40 Valle Valle AA 24 93
Kjørvestad 43 Valle Valle AA 1 75 135 196
Kjørvestad 43 Valle Valle AA 2 5 74 85 180 192 212
Kjørvestad 43 Valle Valle AA 2 235 241 247 317 324
Kjørvestad 43 Valle Valle AA 3 33 35 50 178 299 302
Kjørvestad 43 Valle Valle AA 4 153
Kjørvestad 43 Valle Valle AA 5 13 121 126 138 147
Kjørvestad 43 Valle Valle AA 7 1 31 93 123
Kjørvestad 43 Valle Valle AA 8 231
Kjørvestad 43 Valle Valle AA 9 77 87 90 261
Kjørvestad 43 Valle Valle AA 11 165
Kjørvestad 43 Valle Valle AA 12 37 211 241
Kjørvestad 43 Valle Valle AA 15 67 172 249
Kjørvestad 43 Valle Valle AA 18 258
Kjørvestad 43 Valle Valle AA 19 26 40 87
Kjørvestad 43 Valle Valle AA 20 264
Kjørvestad 43 Valle Valle AA 21 11 118
Kjørvestad 43 Valle Valle AA 23 50 52
Kjørvestad 43 Valle Valle AA 24 163 192 197 199 200 201
Kjørvestad 43 Valle Valle AA 24 211 215 218 317
Kjørvestad 43 Valle Valle AA 25 3 205
Kjøstveid 13 Høvaag Høvaag VA 5 9
Kleivrud AA 2 158 159
Klep 65 Aardal Bygland AA 9 279
Klep 65 Aardal Bygland AA 11 53
Klep 65 Aardal Bygland AA 14 1
Klep 65 Aardal Bygland AA 24 259
Klep 21 Øiestad Øiestad AA 3 305
Klep 21 Øiestad Øiestad AA 10 204
Klep 21 Øiestad Øiestad AA 13 213
Klep 21 Øiestad Øiestad AA 18 140
Klepsland 27 Evje Evje AA 3 74
Klepsland 27 Evje Evje AA 10 252
Klevene 50 Vegaarsheien Vegaarsheien AA 18 118
Klaadeborg 34 Øiestad Øiestad AA 2 201
Klaadeborg 34 Øiestad Øiestad AA 9 232
Klaadeborg 34 Øiestad Øiestad AA 10 117 281
Knutsvik 9 Holt Holt AA 3 176 318
Kolshus 39 Bygland Bygland AA 2 326
Kolshus 39 Bygland Bygland AA 11 40
Kolshus 39 Bygland Bygland AA 12 144
Koveland 3 Herefoss Herefoss AA 10 225
Krakstad 34 Østre Moland Østre Moland AA 6 205
Krogen 69 Fjære Fjære AA 23 220
Krosstu (Krosstog) 41 Bygland Bygland AA 2 156 296
Krosstu (Krosstog) 41 Bygland Bygland AA 6 85 182
Krosstu (Krosstog) 41 Bygland Bygland AA 7 136
Krosstu (Krosstog) 41 Bygland Bygland AA 8 81 144 153
Krosstu (Krosstog) 41 Bygland Bygland AA 12 144
Krosstu (Krosstog) 41 Bygland Bygland AA 15 235
Krosstu (Krosstog) 41 Bygland Bygland AA 20 1
Krøgenes 11 Barbu Barbu AA 14 177
Krøgenes 11 Barbu Barbu AA 19 254
Kvassaaker 36 Valle Valle AA 2 165
Kvassaaker 36 Valle Valle AA 4 12 73
Kvassaaker 36 Valle Valle AA 8 148 164
Kvassaaker 36 Valle Valle AA 9 157 179
Kvassaaker 36 Valle Valle AA 10 162 164
Kvassaaker 36 Valle Valle AA 11 183 313
Kvassaaker 36 Valle Valle AA 19 167 185
Kvassaaker 36 Valle Valle AA 20 196
Kvassaaker 36 Valle Valle AA 22 159 161 163 165 168 196
Kvassaaker 36 Valle Valle AA 23 15 94 215
Kvassaaker 36 Valle Valle AA 25 16 60
Kvasaa (Skog) Aamli AA 16 235
Kvasaa (Skog) Aamli AA 17 191
Kveim med Røiseland 37 Gjerstad Gjerstad AA 5 252
Kveste 54 Valle Valle AA 1 124 185
Kveste 54 Valle Valle AA 2 237 239
Kveste 54 Valle Valle AA 3 48 80
Kveste 54 Valle Valle AA 4 21 181
Kveste 54 Valle Valle AA 5 104 126
Kveste 54 Valle Valle AA 7 93 157 159 206 231
Kveste 54 Valle Valle AA 8 180
Kveste 54 Valle Valle AA 9 1 115 202 206
Kveste 54 Valle Valle AA 14 185
Kveste 54 Valle Valle AA 15 327
Kveste 54 Valle Valle AA 16 139
Kveste 54 Valle Valle AA 19 13 158
Kveste 54 Valle Valle AA 20 300
Kveste 54 Valle Valle AA 21 44
Kveste 54 Valle Valle AA 23 31
Kveste 54 Valle Valle AA 24 72 128
Kvikshaug 63 Fjære Fjære AA 18 140 183 205
Kvaale 36 Bygland Bygland AA 1 8 52 55 85 97 123
Kvaale 36 Bygland Bygland AA 1 146 148 153 176 197
Kvaale 36 Bygland Bygland AA 2 8 98 149 244
Kvaale 36 Bygland Bygland AA 3 311 312
Kvaale 36 Bygland Bygland AA 4 1 193
Kvaale 36 Bygland Bygland AA 5 90 101 111
Kvaale 36 Bygland Bygland AA 6 211
Kvaale 36 Bygland Bygland AA 7 105
Kvaale 36 Bygland Bygland AA 8 78 81 101 130 139 153
Kvaale 36 Bygland Bygland AA 8 218 233 242 253
Kvaale 36 Bygland Bygland AA 9 126 279
Kvaale 36 Bygland Bygland AA 10 5 46 63 64 201 294
Kvaale 36 Bygland Bygland AA 11 79 131 180 281 324
Kvaale 36 Bygland Bygland AA 12 67
Kvaale 36 Bygland Bygland AA 23 75
Kvaastad 22 Holt Holt AA 5 269
Lande 57 Aardal Bygland AA 5 246
Landsaas 69 Aamli Aamli AA 2 126 209
Landvig (Presteembete) Landvig AA 14 155
Langedal 40 Vestre Moland Vestre Moland AA 1 175
Langeid 2-3 Austad Bygland AA 7 153
Langeid 2-3 Austad Bygland AA 10 169
Langeid 2-3 Austad Bygland AA 18 83
Langeid 2-3 Austad Bygland AA 20 85 91
Langeid 2-3 Austad Bygland AA 21 139
Langeid 61 Froland Froland AA 16 91
Langerak 54 Aardal Bygland AA 1 123
Langerak 54 Aardal Bygland AA 8 253
Langetveit 27 Holt Holt AA 5 269
Langsæ 3 Barbu Barbu AA 23 220
Lauvdal 51-52 Bygland Bygland AA 2 244
Lauvdal 51-52 Bygland Bygland AA 4 92 138 150 153 155 193
Lauvdal 51-52 Bygland Bygland AA 4 205
Lauvdal 51-52 Bygland Bygland AA 7 134
Lauvdal 51-52 Bygland Bygland AA 8 253
Lauvdal 51-52 Bygland Bygland AA 11 131
Lauvdal 51-52 Bygland Bygland AA 22 143
Lauvdal 51-52 Bygland Bygland AA 23 25 123
Lauvdal 51-52 Bygland Bygland AA 24 222
Lauvrak 32 Froland Froland AA 18 167
Lauvaasen 16 Herefoss Herefoss AA 9 224
Lauvaasen 16 Herefoss Herefoss AA 10 19
Leiustad 15 Vegaarsheien Vegaarsheien AA 1 95
Leiustad 15 Vegaarsheien Vegaarsheien AA 3 280
Leiustad 15 Vegaarsheien Vegaarsheien AA 8 61 289
Leiustad 15 Vegaarsheien Vegaarsheien AA 9 27 228
Leiustad 15 Vegaarsheien Vegaarsheien AA 17 248
Leiustad 15 Vegaarsheien Vegaarsheien AA 18 138 262
Lien 44 Fjære Fjære AA 6 89
Lien 44 Fjære Fjære AA 24 302
Lien 44 Fjære Fjære VA 2 59
Lien 44 Fjære Fjære VA 8 61
Lien 17 Tromø Tromø AA 1 170
Lien 17 Tromø Tromø AA 3 251
Lien 17 Tromø Tromø AA 13 213
Lien 17 Tromø Tromø AA 18 86 247
Lien Valle AA 13 27
Lilleholt 30 Holt Holt AA 1 94
Limkjær 26 Ytre Søndeled Søndeled AA 7 86
Lindstøl 11 Ytre Søndeled Søndeled AA 4 210
Lindtveid 3 Eide Eide AA 23 117
Lindtveid Evje AA 7 65
Lindtveid 17 Øiestad Øiestad AA 17 59 60
Lindtveid 17 Øiestad Øiestad AA 18 140 175 180 183 205
Lindtveid 17 Øiestad Øiestad AA 22 117
Lindtveit AA 10 169
Ljøstad 36 Vegaarsheien Vegaarsheien AA 2 174
Ljøstad 36 Vegaarsheien Vegaarsheien AA 4 202
Ljøstad 36 Vegaarsheien Vegaarsheien AA 5 40 272
Ljøstad 36 Vegaarsheien Vegaarsheien AA 6 17 158
Ljøstad 36 Vegaarsheien Vegaarsheien AA 7 140
Ljøstad 36 Vegaarsheien Vegaarsheien AA 10 71
Ljøstad 36 Vegaarsheien Vegaarsheien AA 12 267
Ljøstad 36 Vegaarsheien Vegaarsheien AA 13 202
Ljøstad 36 Vegaarsheien Vegaarsheien AA 18 31
Ljøstad 36 Vegaarsheien Vegaarsheien AA 23 63 99 108 145
Lofstad 3 Tromø Tromø AA 2 327
Lofstad 3 Tromø Tromø AA 6 89
Lofstad 3 Tromø Tromø AA 7 61 69 146 214
Lofstad 3 Tromø Tromø AA 8 85
Lofstad 3 Tromø Tromø AA 10 204
Lofstad 3 Tromø Tromø AA 11 91
Lofstad 3 Tromø Tromø AA 12 164 190
Lofstad 3 Tromø Tromø AA 14 109 165 171 172 228
Lofstad 3 Tromø Tromø AA 15 7 11 32 95 98 106
Lofstad 3 Tromø Tromø AA 16 19
Lofthus Tromø AA 10 144
Lofthus 33 Vestre Moland Vestre Moland AA 24 141
Longum 24-26 Østre Moland Østre Moland AA 9 131
Longum 24-26 Østre Moland Østre Moland AA 11 201
Longum 24-26 Østre Moland Østre Moland AA 15 254
Lunde 67 Fjære Fjære AA 14 233
Lunde 67 Fjære Fjære AA 18 140
Lunde 13 Gjerstad Gjerstad AA 18 48 259 264
Lunde 13 Gjerstad Gjerstad AA 23 1
Lunde Vegaarsheien AA 6 17 158
Lunden 27-28 Gjerstad Gjerstad AA 16 1 4
Lunden 22 Valle Valle AA 2 249
Lunden 22 Valle Valle AA 3 18 283
Lunden 22 Valle Valle AA 10 22
Lunden 22 Valle Valle AA 20 146 315
Lyngrott 67 Froland Froland AA 3 233
Lyngrott 67 Froland Froland AA 5 120
Lyngrott 67 Froland Froland AA 9 123
Lyngrott 67 Froland Froland AA 10 186
Lyngrott 67 Froland Froland AA 11 104
Lyngrott 67 Froland Froland AA 13 33
Lyngrott 67 Froland Froland AA 17 57 70 107
Lyngrott 67 Froland Froland AA 25 41
Lærestveid 25 Øiestad Øiestad AA 2 285
Lærestveid 25 Øiestad Øiestad AA 18 140 183 205
Løddesøl 12-14 Øiestad Øiestad AA 10 220 223
Løddesøl 12-14 Øiestad Øiestad AA 12 42
Løddesøl 12-14 Øiestad Øiestad AA 17 222
Løddesøl 12-14 Øiestad Øiestad AA 18 36
Løddesøl 12-14 Øiestad Øiestad AA 23 110
Løiland 26 Valle Valle AA 2 170
Løiland 26 Valle Valle AA 7 110
Løiland 26 Valle Valle AA 13 8 283
Løiland 26 Valle Valle AA 20 196
Løiland 26 Valle Valle AA 25 238
Løvold 4 Hisø Hisø AA 3 37
Løvold 4 Hisø Hisø AA 4 88
Løvold 4 Hisø Hisø AA 5 85
Løvold 4 Hisø Hisø AA 7 33 187 192
Løvold 4 Hisø Hisø AA 12 269
Løvold 4 Hisø Hisø AA 13 14
Løvold 4 Hisø Hisø AA 14 110
Løvold 4 Hisø Hisø AA 15 217
Løvold 4 Hisø Hisø AA 17 66 200
Løvold 4 Hisø Hisø AA 19 254
Løvold 4 Hisø Hisø AA 23 178 243
Mebø 1 Vestre Moland Vestre Moland AA 23 150
Meeland 24 Iveland Iveland AA 12 99
Melle Bygland AA 4 92 205
Metveid 56 Landvig Landvig AA 5 187
Midstu 32 Landvig Landvig AA 6 142
Midstu 32 Landvig Landvig AA 12 42
Midstøl Valle AA 2 165
Midstøl 32 Østre Moland Østre Moland AA 11 230
Mjaaland AA 8 22
Mjaaland 25-26 Iveland Iveland AA 8 284
Mjaaland 25-26 Iveland Iveland AA 10 37
Mjaaland 25-26 Iveland Iveland AA 23 110
Mjaaland 18 Gjevedal Aamli AA 7 91
Mjaavatn 30 Froland Froland AA 12 237
Mjaavatn 30 Froland Froland AA 13 203
Mjaavatn 30 Froland Froland AA 14 144
Mjaavatn 14 Vegaarsheien Vegaarsheien AA 3 280
Mjaavatn 14 Vegaarsheien Vegaarsheien AA 17 113
Mjaavatn 14 Vegaarsheien Vegaarsheien AA 20 229
Mjaavatn 14 Vegaarsheien Vegaarsheien AA 22 13
Mo 25-26 Vegaarsheien Vegaarsheien AA 1 154
Mo 25-26 Vegaarsheien Vegaarsheien AA 18 293
Mo 25-26 Vegaarsheien Vegaarsheien AA 23 241
Moi 12 Austad Bygland AA 2 245
Moi 12 Austad Bygland AA 10 5 169
Moi 12 Austad Bygland AA 19 30
Moi 12 Austad Bygland AA 20 85 184 205 224
Moi 12 Austad Bygland AA 21 139
Moi 12 Austad Bygland AA 22 153
Moi 24 Hornnes Hornnes AA 1 226
Moland 42 Vegaarsheien Vegaarsheien AA 3 174
Moland 42 Vegaarsheien Vegaarsheien AA 4 202
Moland 42 Vegaarsheien Vegaarsheien AA 5 40 272
Moland 42 Vegaarsheien Vegaarsheien AA 6 17
Moland 42 Vegaarsheien Vegaarsheien AA 7 140
Moland 42 Vegaarsheien Vegaarsheien AA 13 202
Mosberg 49/60 Aamli Aamli AA 4 200
Mosberg 49/60 Aamli Aamli AA 9 232
Mosberg 49/60 Aamli Aamli AA 10 117 276 281
Mosberg 49/60 Aamli Aamli AA 11 86
Mosberg 49/60 Aamli Aamli AA 14 149
Mosberg 49/60 Aamli Aamli AA 17 45
Mosberg 49/60 Aamli Aamli AA 24 8
Mosdøl 13 Bykle Bykle AA 3 299 302
Mosdøl 13 Bykle Bykle AA 7 203
Mosdøl 13 Bykle Bykle AA 23 50
Mykland 13 Iveland Iveland AA 4 157
Mykland (Sogn) Mykland AA 22 2
Myklebostad 3 Vegusdal Vegusdal AA 1 126
Myklebustad 28 Holt Holt AA 15 93
Myrum 37 Valle Valle AA 2 45 61 63 89 115 134
Myrum 37 Valle Valle AA 2 165 218 237 239 341
Myrum 37 Valle Valle AA 3 44 190 229 242
Myrum 37 Valle Valle AA 4 104 106 173 181
Myrum 37 Valle Valle AA 5 104 121 126 153 157
Myrum 37 Valle Valle AA 6 187 192
Myrum 37 Valle Valle AA 7 157 159 206
Myrum 37 Valle Valle AA 8 190
Myrum 37 Valle Valle AA 9 157 179
Myrum 37 Valle Valle AA 11 247 313
Myrum 37 Valle Valle AA 12 247
Myrum 37 Valle Valle AA 17 146
Myrum 37 Valle Valle AA 18 275
Myrum 37 Valle Valle AA 20 196 300
Myrum 37 Valle Valle AA 21 105
Myrum 37 Valle Valle AA 23 36
Myrum 37 Valle Valle AA 24 12 275
Myrum 37 Valle Valle AA 25 63 173
Mæsel AA 24 313
Mæsel 16-17 Froland Froland AA 1 118
Mæsel 16-17 Froland Froland AA 2 268 323
Mæsel 16-17 Froland Froland AA 9 224
Mæsel 16-17 Froland Froland AA 10 76
Mæsel 16-17 Froland Froland AA 13 260
Mæsel 16-17 Froland Froland AA 17 178
Mæsel 16-17 Froland Froland AA 22 206
Mæsel 16-17 Froland Froland AA 23 150
Mæsel 16-17 Froland Froland AA 24 42
Mæsel 19 Gjerstad Gjerstad AA 5 252
Mørfjær 44-45 Stokken Østre Moland AA 14 177
Mørfjær 44-45 Stokken Østre Moland AA 15 198 212 286
Mørfjær 44-45 Stokken Østre Moland AA 23 317
Mørland 21-22 Østre Moland Østre Moland AA 2 125 255 258
Mørland 21-22 Østre Moland Østre Moland AA 3 189 193
Mørland 21-22 Østre Moland Østre Moland AA 5 80 171 249
Mørland 21-22 Østre Moland Østre Moland AA 6 16 110 127 205
Mørland 21-22 Østre Moland Østre Moland AA 7 173 265
Mørland 21-22 Østre Moland Østre Moland AA 10 185
Mørland 21-22 Østre Moland Østre Moland AA 12 228
Mørland 21-22 Østre Moland Østre Moland AA 14 110 159 177
Mørland 21-22 Østre Moland Østre Moland AA 15 212 254 286
Mørland 21-22 Østre Moland Østre Moland AA 17 1 73
Mørland 21-22 Østre Moland Østre Moland AA 23 314 317 321 325 328 332
Mørland 21-22 Østre Moland Østre Moland AA 23 334
Natvig 29 Øiestad Øiestad AA 2 141
Natvig 29 Øiestad Øiestad AA 4 131
Natvig 29 Øiestad Øiestad AA 5 266
Natvig 29 Øiestad Øiestad AA 7 77
Natvig 29 Øiestad Øiestad AA 23 120
Nautenes 40 Indre Søndeled Søndeled AA 5 96
Nedenes (Almue) AA 9 150
Nedenes (Almue) AA 16 29 31 220
Nerhus 43 Bygland Bygland AA 1 52
Nerhus 43 Bygland Bygland AA 5 94
Nerhus 43 Bygland Bygland AA 8 253
Nersten 23 Øiestad Øiestad AA 1 157
Nersten 23 Øiestad Øiestad AA 2 327
Nersten 23 Øiestad Øiestad AA 4 164
Nersten 23 Øiestad Øiestad AA 5 149 256
Nersten 23 Øiestad Øiestad AA 6 107
Nersten 23 Øiestad Øiestad AA 7 61 69 130 146 214
Nersten 23 Øiestad Øiestad AA 8 85
Nersten 23 Øiestad Øiestad AA 10 127 144 204
Nersten 23 Øiestad Øiestad AA 12 194
Nersten 23 Øiestad Øiestad AA 13 3
Nersten 23 Øiestad Øiestad AA 15 7 11
Nersten 23 Øiestad Øiestad AA 16 19
Nersten 23 Øiestad Øiestad AA 18 175 183
Nerstuen (Nedstoga) 27 Sandnes Bygland AA 6 129
Nes 31 Herefoss Herefoss AA 22 232 233
Nes 44-45/72 Holt Holt AA 23 241
Nes 16/18 Vegaarsheien Vegaarsheien AA 9 228
Nes 16/18 Vegaarsheien Vegaarsheien AA 12 38
Nes 52 Stokken Østre Moland AA 18 133
Nese 35 Bygland Bygland AA 9 98
Nese 35 Bygland Bygland AA 17 170
Nesland 10 Bykle Bykle AA 2 134
Nesland 10 Bykle Bykle AA 3 133
Nesland 10 Bykle Bykle AA 13 253 257
Nesland 10 Bykle Bykle AA 22 224
Nesland 10 Bykle Bykle AA 25 173
Nesland 38 Froland Froland AA 5 117
Nesland 38 Froland Froland AA 18 167
Noddeland 9 Østre Moland Østre Moland AA 1 167
Noddeland 9 Østre Moland Østre Moland AA 2 15 130 144 292
Noddeland 9 Østre Moland Østre Moland AA 3 1 77 89 90 168 173
Noddeland 9 Østre Moland Østre Moland AA 4 37 97
Noddeland 9 Østre Moland Østre Moland AA 5 186
Noddeland 9 Østre Moland Østre Moland AA 7 178
Noddeland 9 Østre Moland Østre Moland AA 23 69 88
Nomeland 47/64 Valle AA 2 5 60 167
Nomeland 47/64 Valle AA 4 79
Nomeland 47/64 Valle AA 5 46 223
Nomeland 47/64 Valle AA 6 185
Nomeland 47/64 Valle AA 7 181
Nomeland 47/64 Valle AA 8 286
Nomeland 47/64 Valle AA 9 185 202 206 264 274
Nomeland 47/64 Valle AA 10 126
Nomeland 47/64 Valle AA 11 7
Nomeland 47/64 Valle AA 14 137 138 215
Nomeland 47/64 Valle AA 15 1 251
Nomeland 47/64 Valle AA 19 28 176
Nomeland 47/64 Valle AA 20 233
Nomeland 47/64 Valle AA 22 208
Nomeland 47/64 Valle AA 23 15
Nomeland 47/64 Valle AA 24 213
Nordenaa 20 Sandnes Bygland AA 1 68
Nordgaarden 29 Sandnes Bygland AA 1 117
Nordgaarden 29 Sandnes Bygland AA 2 19
Nordgaarden 29 Sandnes Bygland AA 4 36
Nordgaarden 29 Sandnes Bygland AA 5 237
Nordgaarden 29 Sandnes Bygland AA 8 116
Nordgaarden 29 Sandnes Bygland AA 20 59
Nærebø 36 Landvig Landvig VA 3 270
Nærestad 32 Vegaarsheien Vegaarsheien AA 1 182
Nævesdal 1/5 Øiestad Øiestad AA 2 284
Nævesdal 1/5 Øiestad Øiestad AA 3 254
Nævesdal 1/5 Øiestad Øiestad AA 4 15
Nævesdal 1/5 Øiestad Øiestad AA 5 117
Nævesdal 1/5 Øiestad Øiestad AA 6 196
Nævesdal 1/5 Øiestad Øiestad AA 7 255
Nævesdal 1/5 Øiestad Øiestad AA 9 124 221
Nævesdal 1/5 Øiestad Øiestad AA 11 69
Nævesdal 1/5 Øiestad Øiestad AA 18 175 183 205
Nævesdal 1/5 Øiestad Øiestad AA 24 42
Nævestad 63 Holt Holt AA 2 26 42 256
Nørstebø 38 Bygland Bygland AA 3 42
Nørstebø 38 Bygland Bygland AA 22 143
Odde 19 Evje Evje AA 3 74 309
Odde 19 Evje Evje AA 4 83
Odde 19 Evje Evje AA 5 131
Odde 19 Evje Evje AA 9 257
Odde 19 Evje Evje AA 10 252
Odde 19 Evje Evje AA 11 227
Odde 19 Evje Evje AA 23 276
Oddersland 48-50 Stokken Østre Moland AA 3 294
Oddersland 48-50 Stokken Østre Moland AA 9 252
Oddersland 48-50 Stokken Østre Moland AA 22 58
Oland 24 Gjevedal Aamli AA 2 151
Oland 24 Gjevedal Aamli AA 5 11
Oland 24 Gjevedal Aamli AA 6 183 211
Oland 24 Gjevedal Aamli AA 7 95 104 165 202
Oland 24 Gjevedal Aamli AA 8 78
Oland 24 Gjevedal Aamli AA 12 255
Oland 24 Gjevedal Aamli AA 13 1 46
Oland 24 Gjevedal Aamli AA 16 1
Oland 24 Gjevedal Aamli AA 17 191
Oland 24 Gjevedal Aamli AA 18 48 217 259 264
Oland 24 Gjevedal Aamli AA 19 4 12
Oland 24 Gjevedal Aamli AA 20 266
Oland 24 Gjevedal Aamli AA 21 182 245
Oland 24 Gjevedal Aamli AA 22 45
Oland 24 Gjevedal Aamli AA 25 144
Olemstad 38 Vegaarsheien Vegaarsheien AA 23 145
Olstad 28 Gjevedal Aamli AA 1 195
Olstad 28 Gjevedal Aamli AA 2 118 151
Opsal Valle AA 1 4 135
Opsal Valle AA 2 180 208 212 235 247
Opstad 60 Hylestad Valle AA 2 75 79
Opstad 60 Hylestad Valle AA 5 83 132 176 195 289
Opstad 60 Hylestad Valle AA 6 171
Opstad 60 Hylestad Valle AA 9 202 206
Opstad 60 Hylestad Valle AA 14 183
Opstad 60 Hylestad Valle AA 16 17
Opstad 60 Hylestad Valle AA 18 220 298
Opstad 60 Hylestad Valle AA 19 28 55
Opstad 60 Hylestad Valle AA 21 30
Opstad 60 Hylestad Valle AA 22 186
Opstad 60 Hylestad Valle AA 25 37 108 200 207 216
Ormshammer 3 Vegaarsheien Vegaarsheien AA 8 55 58
Ormshammer 3 Vegaarsheien Vegaarsheien AA 9 177 195
Ormshammer 3 Vegaarsheien Vegaarsheien AA 11 272
Ormshammer 3 Vegaarsheien Vegaarsheien AA 17 115 149
Ormshammer 3 Vegaarsheien Vegaarsheien AA 18 77 80
Ormshammer 3 Vegaarsheien Vegaarsheien AA 19 41
Ormshammer 3 Vegaarsheien Vegaarsheien AA 22 43
Ose 15 Austad Bygland AA 1 151
Ose 15 Austad Bygland AA 2 132 245
Ose 15 Austad Bygland AA 5 146
Ose 15 Austad Bygland AA 6 131
Ose 15 Austad Bygland AA 8 125
Ose 15 Austad Bygland AA 9 11 12 183 202 206 264
Ose 15 Austad Bygland AA 9 234/334?
Ose 15 Austad Bygland AA 10 5 32 55 73 151 158
Ose 15 Austad Bygland AA 10 169 176 273
Ose 15 Austad Bygland AA 11 7 27 235 251 275
Ose 15 Austad Bygland AA 16 171
Ose 15 Austad Bygland AA 19 33
Ose 15 Austad Bygland AA 20 59 205 224
Ose 15 Austad Bygland AA 23 203 206 209 213 239 276
Pedersen Niels Grimstad AA 23 245
Præstegaarden 18 Øiestad Øiestad AA 7 115
Præstegaarden 18 Øiestad Øiestad AA 8 105
Præstegaarden 18 Øiestad Øiestad AA 12 164 275
Præstegaarden 18 Øiestad Øiestad AA 13 209 241
Præstegaarden 18 Øiestad Øiestad AA 14 165 171 172 173 228
Præstegaarden 18 Øiestad Øiestad AA 15 32 98 106 152
Præstegaarden 18 Øiestad Øiestad AA 17 59 60
Præstegaarden 18 Øiestad Øiestad AA 21 211
Præstegaarden 18 Øiestad Øiestad AA 22 117
Pusnes 5 Tromø Tromø AA 13 268
Pusnes 5 Tromø Tromø AA 14 115
Pusnes 5 Tromø Tromø AA 15 95
Ramlet 60 Holt Holt AA 20 229 230
Ramlet 60 Holt Holt AA 21 10
Ramlet 60 Holt Holt AA 22 13
Ramse 11/13 Lille Topdal Aamli AA 1 120 150 174
Ramse 11/13 Lille Topdal Aamli AA 2 117
Ramse 11/13 Lille Topdal Aamli AA 7 179
Ramse 11/13 Lille Topdal Aamli AA 9 70 95
Ramse 11/13 Lille Topdal Aamli AA 11 242
Randvik 15 Ytre Søndeled Søndeled AA 11 32
Ranneklev 37 Øiestad Øiestad AA 2 199
Rausandlien 13 Vegaarsheien Vegaarsheien AA 18 77 80
Refstad 45 Birkenes Birkenes AA 5 189
Refstad 45 Birkenes Birkenes AA 6 86
Refstad 45 Birkenes Birkenes AA 8 206
Refstad 45 Birkenes Birkenes AA 9 20 95 111 169 175
Refstad 45 Birkenes Birkenes AA 11 177
Refstad 45 Birkenes Birkenes AA 25 48 52 55
Reiersel 24 Froland Froland AA 2 285
Reinsfjeld 24 Dybvaag Dybvaag AA 11 191
Rekvik Tromø AA 9 173
Rike 45 Valle Valle AA 1 78 83
Rike 45 Valle Valle AA 2 170 306 310
Rike 45 Valle Valle AA 3 9 180
Rike 45 Valle Valle AA 4 143 181
Rike 45 Valle Valle AA 5 104 170
Rike 45 Valle Valle AA 6 3 113 161 166
Rike 45 Valle Valle AA 7 100 110 134 166 206 210
Rike 45 Valle Valle AA 7 212
Rike 45 Valle Valle AA 8 15
Rike 45 Valle Valle AA 9 77 84 87 237 261
Rike 45 Valle Valle AA 12 34 118 193 221 222 251
Rike 45 Valle Valle AA 13 7 8 85
Rike 45 Valle Valle AA 14 166
Rike 45 Valle Valle AA 15 1 322
Rike 45 Valle Valle AA 16 17
Rike 45 Valle Valle AA 17 142
Rike 45 Valle Valle AA 18 220 275
Rike 45 Valle Valle AA 19 87 126
Rike 45 Valle Valle AA 20 264
Rike 45 Valle Valle AA 21 30 44 64 105 118
Rike 45 Valle Valle AA 22 147
Rike 45 Valle Valle AA 23 20
Rike 45 Valle Valle AA 24 108 155 201 219 222 224
Rike 45 Valle Valle AA 24 228 230 255
Rike 45 Valle Valle AA 25 216 294
Rise og Nes med Kjennaasen 10 Øiestad Øiestad AA 2 24 268
Rise og Nes med Kjennaasen 10 Øiestad Øiestad AA 5 252
Rise og Nes med Kjennaasen 10 Øiestad Øiestad AA 14 123
Risholt 11 Øiestad Øiestad AA 17 222
Risland 41 Aamli Aamli AA 2 226
Risland 41 Aamli Aamli AA 10 64
Risland 41 Aamli Aamli AA 18 48 259 264
Risstøl 18 Østre Moland Østre Moland AA 15 254
Risstøl 18 Østre Moland Østre Moland AA 17 1 73
Risør (Borgere) AA 14 28
Risør (Borgere) AA 15 313
Risør (Borgere) AA 16 10 166 172
Risør (Borgere) AA 17 160
Risør (Borgere) AA 18 281
Ritland Aamli AA 2 38
Rodalen Herefoss AA 24 14
Rokkedalen 15 Gjevedal Aamli AA 1 1 37
Rokkedalen 15 Gjevedal Aamli AA 12 165 240 273
Rokkedalen 15 Gjevedal Aamli AA 13 90
Rokkedalen 15 Gjevedal Aamli AA 17 151
Rosevall 24 Sandnes Bygland AA 1 68
Rosevall 24 Sandnes Bygland AA 5 18
Rosseland 46 Holt Holt AA 5 169
Rosseland 46 Holt Holt AA 17 113
Rosseland 46 Holt Holt AA 22 13
Rossestøl 38 Holt Holt AA 23 305
Rossaas 4 Iveland Iveland AA 12 209
Rostveit 68 Aamli Aamli AA 18 217
Rosaasen 15 Herefoss Herefoss AA 3 254
Rosaasen 15 Herefoss Herefoss AA 4 15
Rosaasen 15 Herefoss Herefoss AA 9 224
Rosaasen 15 Herefoss Herefoss AA 11 230
Rygenes Laksefiskeri 19 Øiestad Øiestad AA 6 148
Rygenes Laksefiskeri 19 Øiestad Øiestad AA 10 12 13 211 215
Rygenes Laksefiskeri 19 Øiestad Øiestad AA 15 28 59
Rygenes Laksefiskeri 19 Øiestad Øiestad AA 16 82
Rygenes Laksefiskeri 19 Øiestad Øiestad AA 17 128
Rygenes Laksefiskeri 19 Øiestad Øiestad AA 18 140 172 175 180 183 205
Rygenes Laksefiskeri 19 Øiestad Øiestad AA 23 220
Rygnestad 23-24 Valle Valle AA 2 1 68 170 249
Rygnestad 23-24 Valle Valle AA 3 18
Rygnestad 23-24 Valle Valle AA 6 154 187
Rygnestad 23-24 Valle Valle AA 7 197
Rygnestad 23-24 Valle Valle AA 8 229
Rygnestad 23-24 Valle Valle AA 10 73
Rygnestad 23-24 Valle Valle AA 16 139
Rygnestad 23-24 Valle Valle AA 20 146
Rygnestad 23-24 Valle Valle AA 21 44
Rygnestad 23-24 Valle Valle AA 24 209
Ryssestad 68 Hylestad Valle AA 2 28 102
Ryssestad 68 Hylestad Valle AA 4 134 252
Ryssestad 68 Hylestad Valle AA 11 283
Ryssestad 68 Hylestad Valle AA 19 35
Ryssestad 68 Hylestad Valle AA 25 216
Rægevig (Forsvunnet) Tromø Tromø AA 18 161
Rød 54-55 Indre Søndeled Søndeled AA 2 303
Rød 30 Øiestad Øiestad AA 12 269
Røiseland AA 24 302
Røiseland AA 25 225
Røiseland 21 Valle Valle AA 5 184
Røiseland 21 Valle Valle AA 8 208
Røiseland 21 Valle Valle AA 11 29
Røiseland 21 Valle Valle AA 12 64
Røiseland 21 Valle Valle AA 16 139
Røiseland 21 Valle Valle AA 19 158
Røiseland 21 Valle Valle AA 21 44
Raabyggelag (Almue) AA 24 177
Raakenes 1 Holt Holt AA 17 117
Sagen 7 Birkenes Birkenes AA 12 42
Sagneskar 41 Valle Valle AA 2 210 214 216 315
Sagneskar 41 Valle Valle AA 5 179
Sagneskar 41 Valle Valle AA 6 201
Sagneskar 41 Valle Valle AA 8 208
Sagneskar 41 Valle Valle AA 9 202 206
Sagneskar 41 Valle Valle AA 12 54 106 108
Sagneskar 41 Valle Valle AA 18 270
Sagneskar 41 Valle Valle AA 19 10 185
Sagneskar 41 Valle Valle AA 21 11 91 105 134
Sagneskar 41 Valle Valle AA 23 102
Sagneskar 41 Valle Valle AA 25 72
Salvehus 40 Bygland Bygland AA 6 129
Salvehus 40 Bygland Bygland AA 19 185
Salvehus 40 Bygland Bygland AA 24 222
Sandnes AA 13 283
Sandnes 32-33 Sandnes Bygland AA 1 110 176 179 181
Sandnes 32-33 Sandnes Bygland AA 2 23 128 149 294 318
Sandnes 32-33 Sandnes Bygland AA 3 86
Sandnes 32-33 Sandnes Bygland AA 4 1 24 82 193
Sandnes 32-33 Sandnes Bygland AA 5 202 218
Sandnes 32-33 Sandnes Bygland AA 7 169
Sandnes 32-33 Sandnes Bygland AA 8 78 101 122 123 130 139
Sandnes 32-33 Sandnes Bygland AA 8 144 153 218 230 233 236
Sandnes 32-33 Sandnes Bygland AA 8 253
Sandnes 32-33 Sandnes Bygland AA 9 126 174
Sandnes 32-33 Sandnes Bygland AA 10 5 201
Sandnes 32-33 Sandnes Bygland AA 11 53 79
Sandnes 32-33 Sandnes Bygland AA 23 54
Sandnes 2 Tromø Tromø AA 1 167
Sandnes 2 Tromø Tromø AA 2 4 6 15
Sandnes 2 Tromø Tromø AA 3 77 168
Sandnes 2 Tromø Tromø AA 14 177
Sandnes 2 Tromø Tromø AA 23 69
Sandnes 57 Valle Valle AA 2 113
Sandnes 57 Valle Valle AA 4 216
Sandnes 57 Valle Valle AA 5 13
Sandnes 57 Valle Valle AA 8 164 249
Sandnes 57 Valle Valle AA 15 215
Sandnes 57 Valle Valle AA 20 315
Sandnes 57 Valle Valle AA 24 93 122
Sandnes 57 Valle Valle AA 25 103
Sandnes skiprede (Almue) AA 22 59 63
Sandum-Nedre 11 Tromø Tromø AA 1 16 170
Sandum-Nedre 11 Tromø Tromø AA 13 213
Sandaaker AA 24 172
Sandaaker 12 Gjerstad Gjerstad AA 5 96 151
Sandaaker 12 Gjerstad Gjerstad AA 7 86 137
Sandaaker 12 Gjerstad Gjerstad AA 16 227
Seldal 35 Øiestad Øiestad AA 1 6
Seldal 35 Øiestad Øiestad AA 7 33
Seljestøl 66 Froland Froland AA 8 111
Seljestøl 66 Froland Froland AA 13 189
Seljestøl 66 Froland Froland AA 14 108
Seljestøl 66 Froland Froland AA 15 199
Seljestøl 66 Froland Froland AA 17 70
Selaas 2 Vegaarsheien Vegaarsheien AA 4 202 237
Selaas 2 Vegaarsheien Vegaarsheien AA 5 1 22 40 203
Selaas 2 Vegaarsheien Vegaarsheien AA 6 17 158
Selaas 2 Vegaarsheien Vegaarsheien AA 13 149 171 173
Selaas 2 Vegaarsheien Vegaarsheien AA 17 45
Selaas 2 Vegaarsheien Vegaarsheien AA 23 66 275
Selaas 2 Vegaarsheien Vegaarsheien AA 24 8
Senningtveit 19 Herefoss Herefoss AA 24 14
Sigridnes 61 Aamli Aamli AA 2 244
Sigridnes 61 Aamli Aamli AA 18 217
Sillekjær 15 Øiestad Øiestad AA 12 42
Sillekjær 15 Øiestad Øiestad AA 17 222
Simonstad 44 Aamli Aamli AA 9 3 269
Simonstø 15 Tromø Tromø AA 13 213
Skaiaa 12 Iveland Iveland AA 2 153
Skaregrøm 4 Fjære Fjære AA 1 6
Skaregrøm 4 Fjære Fjære AA 5 96
Skaregrøm 4 Fjære Fjære AA 6 218
Skaregrøm 4 Fjære Fjære AA 13 62
Skaregrøm 4 Fjære Fjære AA 24 42
Skarpenes 31 Øiestad Øiestad AA 6 146 205
Skarpenes 31 Øiestad Øiestad AA 7 119
Skarpenes 31 Øiestad Øiestad AA 10 127 204
Skarpenes 31 Øiestad Øiestad AA 11 91
Skarpenes 31 Øiestad Øiestad AA 12 190 194
Skarpenes 31 Øiestad Øiestad AA 14 104
Skarpenes 31 Øiestad Øiestad AA 15 169
Skarpenes 31 Øiestad Øiestad AA 17 66
Skarpenes 31 Øiestad Øiestad AA 18 133
Skarpenes 31 Øiestad Øiestad AA 23 120
Skarstad AA 24 302
Skatbunes 31 Dybvaag Dybvaag AA 3 174
Skemo 6 Vegaarsheien Vegaarsheien AA 3 280
Skjeggedal 1/4 Lille Topdal Aamli AA 21 340
Skjelsøen 5 Tromø Tromø AA 19 182
Skjervrak 49 Bygland Bygland AA 4 92 205
Skjervrak 49 Bygland Bygland AA 7 9
Skjervrak 49 Bygland Bygland AA 10 46
Skjervrak 49 Bygland Bygland AA 11 131
Skjervrak 49 Bygland Bygland AA 23 123
Skjevestad 30 Østre Moland Østre Moland AA 3 233
Skjulestad 29 Østre Moland Østre Moland AA 1 292
Skjulestad 29 Østre Moland Østre Moland AA 2 233
Skjulestad 29 Østre Moland Østre Moland AA 15 254
Skjørmo (Forsvunnet under Gjervold) 15 ? Tromø Tromø AA 13 213
Skogerøen 36 Vestre Moland Vestre Moland AA 24 42
Skorstøl 4 Gjerstad Gjerstad AA 1 182
Skotta 61 Fjære Fjære AA 18 140 175 183 205
Skottevik 10 Holt Holt AA 3 176 318
Skreeros 33 Vegusdal Vegusdal AA 6 86
Skreeros 33 Vegusdal Vegusdal AA 9 216
Skreland 37 Bygland Bygland AA 3 94
Skreland 37 Bygland Bygland AA 9 98
Skreland 37 Bygland Bygland AA 17 170
Skreland 37 Bygland Bygland AA 23 25
Skreland 37 Bygland Bygland AA 25 216
Skuggevik 5 Holt Holt AA 13 76
Skaamedal 34 Bygland Bygland AA 1 201
Skaamedal 34 Bygland Bygland AA 2 1 40 93
Skaamedal 34 Bygland Bygland AA 3 135 311 312
Skaamedal 34 Bygland Bygland AA 5 131
Skaamedal 34 Bygland Bygland AA 6 13
Skaamedal 34 Bygland Bygland AA 8 242 253
Skaamedal 34 Bygland Bygland AA 10 169 176
Skaamedal 34 Bygland Bygland AA 11 227 251
Skaamedal 34 Bygland Bygland AA 23 276
Skaare 16 Austad Bygland AA 1 10 12 14 15
Sletten 43 Holt Holt AA 4 85
Sletten 43 Holt Holt AA 5 76 169
Sletten 43 Holt Holt AA 6 190
Sletten 43 Holt Holt AA 8 76
Sletten 43 Holt Holt AA 11 15 20
Sletten 43 Holt Holt AA 15 63 74 165 225 230
Smedland 15 Gjevedal Aamli AA 1 1 37
Smedland 15 Gjevedal Aamli AA 4 23 98 119
Smedland 15 Gjevedal Aamli AA 5 180 238
Smedland 15 Gjevedal Aamli AA 9 164
Smedland 15 Gjevedal Aamli AA 10 229
Smedland 15 Gjevedal Aamli AA 11 78 176
Smedland 15 Gjevedal Aamli AA 12 165 178 185 187 229 240
Smedland 15 Gjevedal Aamli AA 12 274
Smedland 15 Gjevedal Aamli AA 13 75 90 187 242 246 282
Smedland 15 Gjevedal Aamli AA 14 149
Smedland 15 Gjevedal Aamli AA 16 225
Smedland 15 Gjevedal Aamli AA 17 151 220 234
Smedland 15 Gjevedal Aamli AA 22 66
Smedland 15 Gjevedal Aamli AA 24 30
Smedland 15 Gjevedal Aamli AA 25 167
Sneløs 8 Herefoss Herefoss AA 10 225
Solberg 44 Øiestad Øiestad AA 6 82
Solem 7 Froland Froland AA 1 111
Solem 7 Froland Froland AA 8 111 251
Solem 7 Froland Froland AA 13 189
Solem 7 Froland Froland AA 14 108
Solem 7 Froland Froland AA 15 199
Songe 8 Barbu Barbu AA 2 24
Songe 8 Barbu Barbu AA 14 177
Songe 8 Barbu Barbu AA 17 113
Songe 8 Barbu Barbu AA 22 13
Songedalen 52 Vegaarsheien Vegaarsheien AA 5 269
Songedalen 52 Vegaarsheien Vegaarsheien AA 20 229
Songedalen 52 Vegaarsheien Vegaarsheien AA 22 13
Sordal 7-8 Austad Bygland AA 2 93
Sordal 7-8 Austad Bygland AA 6 182
Sordal 7-8 Austad Bygland AA 12 144
Stalleland 47 Landvig Landvig VA 3 270
Stallemo 16 Øvrebø (VA) Øvrebø (VA) AA 2 154
Staubø 10 Flosta Flosta AA 7 81
Stavenes 16 Bykle Bykle AA 2 28
Stavenes 16 Bykle Bykle AA 7 151
Stavenes 16 Bykle Bykle AA 22 175
Steine 16 Øiestad Øiestad AA 23 110
Steinsland 22 Birkenes Birkenes AA 2 92
Steinsland 48 Valle Valle AA 2 60 179 214 216
Steinsland 48 Valle Valle AA 4 12
Steinsland 48 Valle Valle AA 7 100
Steinsland 48 Valle Valle AA 21 105
Steinsland 48 Valle Valle AA 22 114 172 173 180 181 196
Steinsland 48 Valle Valle AA 22 208
Steinsland 48 Valle Valle AA 24 90 139 144 164
Steinsland 48 Valle Valle AA 25 216
Stoplestu 26 Sandnes Valle AA 1 68
Stoplestu 26 Sandnes Valle AA 2 260
Stoplestu 26 Sandnes Valle AA 4 191 250
Stoplestu 26 Sandnes Valle AA 9 140 189
Straume 69 Hylestad Valle AA 2 28 221
Straume 69 Hylestad Valle AA 3 107
Straume 69 Hylestad Valle AA 4 28 94 122
Straume 69 Hylestad Valle AA 5 4 238
Straume 69 Hylestad Valle AA 6 136 153
Straume 69 Hylestad Valle AA 8 210
Straume 69 Hylestad Valle AA 9 42 51 202 206 234 237
Straume 69 Hylestad Valle AA 10 169
Straume 69 Hylestad Valle AA 11 7 27 100 155 157 247
Straume 69 Hylestad Valle AA 12 201 204
Straume 69 Hylestad Valle AA 20 91 300
Straume 69 Hylestad Valle AA 23 206
Straume 69 Hylestad Valle AA 24 219
Straume 69 Hylestad Valle AA 25 32 212 216 218 221 225
Straume 69 Hylestad Valle AA 25 240
Strengereid 17 Holt Holt AA 21 10
Strengereid 17 Holt Holt AA 22 13
Strengereid skiprede AA 15 308
Strengereid skiprede AA 22 59 63
Strømsbu-Vestre 32 Øiestad Øiestad AA 3 57
Strømsbu-Vestre 32 Øiestad Øiestad AA 17 66
Stuttestu (Stuttestog) 42 Bygland Bygland AA 1 104
Stuttestu (Stuttestog) 42 Bygland Bygland AA 2 37 38 86 107 108 296
Stuttestu (Stuttestog) 42 Bygland Bygland AA 2 298
Stuttestu (Stuttestog) 42 Bygland Bygland AA 4 10
Stuttestu (Stuttestog) 42 Bygland Bygland AA 8 78 144 153 218
Stuttestu (Stuttestog) 42 Bygland Bygland AA 11 40
Stuttestu (Stuttestog) 42 Bygland Bygland AA 12 144
Stuttestu (Stuttestog) 42 Bygland Bygland AA 20 1
Støle 67 Holt Holt AA 12 41
Støle 67 Holt Holt AA 15 158
Stølemarken 33 Froland Froland AA 12 237
Svalestuen (Svalestoga) 31 Valle Valle AA 1 124
Svalestuen (Svalestoga) 31 Valle Valle AA 2 21
Svalestuen (Svalestoga) 31 Valle Valle AA 6 121 154
Svalestuen (Svalestoga) 31 Valle Valle AA 8 190
Svalestuen (Svalestoga) 31 Valle Valle AA 14 185
Svalestuen (Svalestoga) 31 Valle Valle AA 15 249
Svalestuen (Svalestoga) 31 Valle Valle AA 24 141
Svaaen 17 (?) Øiestad Øiestad AA 18 275
Sæveli 21-22 Fjære Fjære AA 13 234
Sæveli 21-22 Fjære Fjære AA 16 266
Søisdal 41 Froland Froland AA 23 136
Søndeled 51-52 Indre Søndeled Søndeled AA 24 59
Tangen 3 Hisø Hisø AA 23 220
Tangerholt 28 Landvig Landvig AA 24 42
Taule 41 Fjære Fjære AA 23 150
Tengstveid 26 Øiestad Øiestad AA 11 182 321
Tengstveid 26 Øiestad Øiestad AA 12 161 257 258
Tengstveid 26 Øiestad Øiestad AA 15 240 326
Tengstveid 26 Øiestad Øiestad AA 16 62 142 143
Tengstveid 26 Øiestad Øiestad AA 18 170 175 183 205
Tengstveid 26 Øiestad Øiestad AA 19 86
Tengstveid 26 Øiestad Øiestad AA 20 97
Tjore 1/23 Landvig Landvig AA 3 254
Tjore 1/23 Landvig Landvig AA 4 15
Tjore 1/23 Landvig Landvig AA 8 72
Tjore 1/23 Landvig Landvig AA 12 42
Tjore 1/23 Landvig Landvig AA 13 203
Tollbodholmen Arendal AA 9 247
Tollbodholmen Arendal AA 11 185
Tollbodholmen Arendal AA 13 89
Tollbodholmen Arendal AA 14 236
Tollbodholmen Arendal AA 15 173 222
Topland 13 Herefoss Herefoss AA 7 265
Topland 13 Herefoss Herefoss AA 20 198 293
Torp 20 Holt Holt AA 7 89
Torp 33 Landvig Landvig AA 6 142
Torsbudalen 4 Barbu Barbu AA 23 220
Trommestad 8 Hisø Hisø AA 1 1
Trommestad 8 Hisø Hisø AA 7 33
Trommestad 8 Hisø Hisø AA 19 155
Tromø (Sager) Tromø Tromø AA 15 30
Trydal 17 Bykle Bykle AA 2 333
Trydal 17 Bykle Bykle AA 11 197
Trydal 17 Bykle Bykle AA 16 53
Trydal 29 Gjerstad Gjerstad AA 2 303
Træ 20 Froland Froland AA 3 273
Træ 20 Froland Froland AA 5 117
Træ 20 Froland Froland AA 17 178
Træ 20 Froland Froland AA 18 303 307
Træ 20 Froland Froland AA 20 248
Træ 20 Froland Froland AA 22 90
Træsnes 22 Froland Froland AA 3 2
Træsnes 22 Froland Froland AA 4 225
Træsnes 22 Froland Froland AA 10 225
Træsnes 22 Froland Froland AA 11 323
Tveide Østre og T. Vestre med Tveiderød 19-20 Østre Moland Østre Moland AA 6 205
Tveide Østre og T. Vestre med Tveiderød 19-20 Østre Moland Østre Moland AA 11 39
Tveide Østre og T. Vestre med Tveiderød 19-20 Østre Moland Østre Moland AA 14 177
Tveide Østre og T. Vestre med Tveiderød 19-20 Østre Moland Østre Moland AA 15 254
Tveide Østre og T. Vestre med Tveiderød 19-20 Østre Moland Østre Moland AA 17 1 73
Tveit AA 6 17
Tveit AA 7 16 20 25
Tveit AA 16 140 213
Tveit AA 24 314
Tveit 18-19 Hornnes Hornnes VA 1 226
Tveit 7 Iveland Iveland AA 1 175
Tveit 7 Iveland Iveland AA 2 153
Tveit med Valle 43 Aamli Aamli AA 13 29
Tveit med Valle 43 Aamli Aamli AA 19 154
Tveite 59 Holt Holt AA 9 144
Tveite 59 Holt Holt AA 11 41
Tveite 59 Holt Holt AA 12 213
Tveite 59 Holt Holt AA 13 150
Tveite 59 Holt Holt AA 17 113
Tveite 59 Holt Holt AA 22 13
Tveiten AA 5 147
Tveiten AA 24 42 317
Tveiten 11 Bykle Bykle AA 2 134
Tveiten 11 Bykle Bykle AA 3 178 297 299 302
Tveiten 11 Bykle Bykle AA 4 212 221
Tveiten 11 Bykle Bykle AA 5 81 121
Tveiten 11 Bykle Bykle AA 10 1
Tveiten 11 Bykle Bykle AA 23 50 52
Tveiten 11 Bykle Bykle AA 24 141 189 190 204 209
Tveiten 53 Valle Valle AA 1 113 115 188 191
Tveiten 53 Valle Valle AA 3 75 97 99 103 125 127
Tveiten 53 Valle Valle AA 3 145 156 287 288 290 292
Tveiten 53 Valle Valle AA 3 315
Tveiten 53 Valle Valle AA 4 100 234
Tveiten 53 Valle Valle AA 5 114
Tveiten 53 Valle Valle AA 7 231
Tveiten 53 Valle Valle AA 21 105
Tveiten 53 Valle Valle AA 23 47
Tveiten 53 Valle Valle AA 24 72 120 261 262 263 264
Tveiten 53 Valle Valle AA 24 265 266 268 273
Tveiten 53 Valle Valle AA 25 99 118 119
Tveiten med Kilebu 19 Froland Froland AA 3 294
Tveiten med Kilebu 19 Froland Froland AA 5 199
Tveiten med Kilebu 19 Froland Froland AA 7 108 185
Tveiten med Kilebu 19 Froland Froland AA 8 108
Tveiten med Kilebu 19 Froland Froland AA 10 50 132 134 139
Tveiten med Kilebu 19 Froland Froland AA 11 44
Tveiten med Kilebu 19 Froland Froland AA 13 260
Tveiten med Kilebu 19 Froland Froland AA 14 233
Tverstøl 63 Aamli Aamli AA 1 111
Tverstøl 63 Aamli Aamli AA 5 220
Tverstøl 63 Aamli Aamli AA 6 99
Tverstøl 63 Aamli Aamli AA 14 149
Tverstøl 63 Aamli Aamli AA 17 247
Tverstøl 63 Aamli Aamli AA 20 296
Tviland 64 Aamli Aamli AA 1 64 111
Tviland 64 Aamli Aamli AA 12 242
Tviland 64 Aamli Aamli AA 14 104 149
Tviland 64 Aamli Aamli AA 19 13
Tønesland 26 Hornnes Hornnes AA 1 48
Tønnevold 2 Fjære Fjære AA 24 42
Tøra 65 Fjære Fjære AA 18 140 175 183
Tørvolt 70 Fjære Fjære AA 2 303
Tørvolt 70 Fjære Fjære AA 3 254
Tørvolt 70 Fjære Fjære AA 4 15
Tørvolt 70 Fjære Fjære AA 10 19
Uberg 48 Vegaarsheien Vegaarsheien AA 2 120 288
Uberg 48 Vegaarsheien Vegaarsheien AA 5 269
Uberg 48 Vegaarsheien Vegaarsheien AA 6 101
Uberg 48 Vegaarsheien Vegaarsheien AA 9 198
Uberg 48 Vegaarsheien Vegaarsheien AA 10 71
Uberg 48 Vegaarsheien Vegaarsheien AA 18 31
Uberg 48 Vegaarsheien Vegaarsheien AA 23 197
Uldal 3 Mykland Mykland AA 8 99 111
Ultveit 10 Gjerstad Gjerstad AA 4 210
Ulvøen 32 Høvaag Høvaag AA 16 168
Ulvøsund Axel Jørgensen (Levnetsløp) AA 22 254
Usvatn 10 Vegaarsheien Vegaarsheien AA 4 157
Usvatn 10 Vegaarsheien Vegaarsheien AA 9 102
Usvatn 10 Vegaarsheien Vegaarsheien AA 16 140 213
Usvatn 10 Vegaarsheien Vegaarsheien AA 18 121 123 131
Valle 62 Froland Froland AA 4 157
Valle 61 Holt Holt AA 13 44 149 173
Valle 61 Holt Holt AA 17 113
Valle 61 Holt Holt AA 18 118
Valle 61 Holt Holt AA 20 229 230
Valle 61 Holt Holt AA 22 13
Valle 61 Holt Holt AA 23 275
Valle (Almue) Valle AA 2 196
Valle (Almue) Valle AA 7 170 176
Valle (Almue) Valle AA 8 113 198 280
Valle (Almue) Valle AA 9 6 22 73 99 137 152
Valle (Almue) Valle AA 9 162 167
Valle (Almue) Valle AA 25 22 112 280
Valle (Bondegutter) Valle AA 16 15
Valle (Gaarder) Valle AA 7 126 259
Valle (Gaarder) Valle AA 8 3 12 25 184 194
Valle (Gaarder) Valle AA 13 54
Valle (Gaarder) Valle AA 25 232 249
Valle (Kirke) Valle AA 4 136
Valle (Kirke) Valle AA 7 93
Valle (Kirke) Valle AA 12 64
Valle (Kirke) Valle AA 14 101
Valle (Slekter) Valle AA 6 178
Valle (Soldater) Valle AA 9 170
Vallesvær 4/8 Høvaag Høvaag AA 23 150
Varøen 31 Ytre Søndeled Søndeled AA 8 19 67 95
Vassenden 69 Aardal Bygland AA 1 47
Vassenden 69 Aardal Bygland AA 2 97 100
Vatne 45 Vestre Moland Vestre Moland AA 23 150
Vatnebu 53 Birkenes Birkenes AA 8 127
Vatne-Store 17 Vegusdal Vegusdal AA 1 56
Vatnestrand 21 Landvig Landvig AA 19 155
Vatnestrand 21 Landvig Landvig AA 24 42
Vegusdal (Almue) Vegusdal AA 12 122
Vehus 70 Aamli Aamli AA 12 48
Vessøen 59 (1 4) Fjære Fjære VA 8 10
Vesterhus 25 Høvaag Høvaag AA 16 168
Vestøl 20 Gjerstad Gjerstad AA 5 115 233
Vestøl 20 Gjerstad Gjerstad AA 10 65
Vig 24 Fjære Fjære AA 10 19 127
Vig 24 Fjære Fjære AA 23 220
Vik AA 4 106
Viken AA 5 157
Viken 44 Valle Valle AA 1 38 66 133 138 142
Viken 44 Valle Valle AA 2 65 160 180 222 312
Viken 44 Valle Valle AA 4 181 234 252
Viken 44 Valle Valle AA 5 49
Viken 44 Valle Valle AA 7 181 206
Viken 44 Valle Valle AA 8 208 286
Viken 44 Valle Valle AA 9 81 202 206 264 274
Viken 44 Valle Valle AA 11 7 237 239 318
Viken 44 Valle Valle AA 12 221 222 247 251
Viken 44 Valle Valle AA 17 34
Viken 44 Valle Valle AA 19 1
Viken 44 Valle Valle AA 20 264
Viken 44 Valle Valle AA 21 11 34
Viken 44 Valle Valle AA 23 10
Viken 44 Valle Valle AA 24 162 197
Vikstøl 31 Evje Evje AA 9 214
Vikstøl 31 Evje Evje AA 10 296
Vimme 51/57 Aamli Aamli AA 4 200
Vimme 51/57 Aamli Aamli AA 12 51
Vimme 51/57 Aamli Aamli AA 17 42 55
Vimme 51/57 Aamli Aamli AA 18 118 124
Vimme 51/57 Aamli Aamli AA 24 42
Vormeli 53 Indre Søndeled Søndeled AA 1 131
Vormeli 53 Indre Søndeled Søndeled AA 2 190
Vormvik 51 Vegaarsheien Vegaarsheien AA 2 288
Vormvik 51 Vegaarsheien Vegaarsheien AA 3 240
Vormvik 51 Vegaarsheien Vegaarsheien AA 4 237
Vormvik 51 Vegaarsheien Vegaarsheien AA 6 101
Vormvik 51 Vegaarsheien Vegaarsheien AA 12 224
Vormvik 51 Vegaarsheien Vegaarsheien AA 13 149
Vormvik 51 Vegaarsheien Vegaarsheien AA 17 45
Vormvik 51 Vegaarsheien Vegaarsheien AA 24 8
Vraalstad 8 Lille Topdal Aamli AA 6 99
Væding 24 Øiestad Øiestad AA 9 35
Væding 24 Øiestad Øiestad AA 18 183
Værland 34 Vegaarsheien Vegaarsheien AA 12 38
Væting 22 Herefoss Herefoss AA 16 144
Vaage 49 Vegaarsheien Vegaarsheien AA 2 288
Vaage 49 Vegaarsheien Vegaarsheien AA 4 85
Vaage 49 Vegaarsheien Vegaarsheien AA 5 17 158
Vaage 49 Vegaarsheien Vegaarsheien AA 11 86
Vaage 49 Vegaarsheien Vegaarsheien AA 18 118
Vaaje 4/7 Østre Moland Østre Moland AA 1 100
Vaaje 4/7 Østre Moland Østre Moland AA 9 131
Øde-Augland 12 Fjære Fjære AA 7 97
Øde-Augland 12 Fjære Fjære AA 13 234
Øde-Augland 12 Fjære Fjære AA 16 266
Øen (Øyna) 9 Iveland Iveland AA 2 154
Øen (Øyna) 9 Iveland Iveland AA 15 160 246
Øen (Øyna) 42 Valle Valle AA 2 214 216
Øen (Øyna) 42 Valle Valle AA 6 185
Øen (Øyna) 42 Valle Valle AA 7 100
Øen (Øyna) 42 Valle Valle AA 24 144
Øi 29 Aamli Aamli AA 12 206
Øie 52 Landvig Landvig VA 3 270
Øiestad (Sag) Øiestad Øiestad AA 7 114
Øiestad (Sag) Øiestad Øiestad AA 12 65 66 163
Øiestad (Sag) Øiestad Øiestad AA 15 321 324
Øiestad (Sag) Øiestad Øiestad AA 16 47
Øiestad (Sag) Øiestad Øiestad AA 19 58 107
Øiestad (Sag) Øiestad Øiestad AA 20 299
Øiestad (Sag) Øiestad Øiestad AA 21 138 211
Øiestad (Sogn) Øiestad Øiestad AA 22 10 82 88
Øievand 50 Birkenes Birkenes AA 10 296 299
Øiraas 49 Froland Froland AA 18 154
Øisang 25 Ytre Søndeled Søndeled AA 4 26
Øksenaas 67 ? Froland Froland AA 5 120
Øksenaas 67 ? Froland Froland AA 9 123
Øksenaas 67 ? Froland Froland AA 11 104
Østensbu 45 Øiestad Øiestad AA 6 82
Østerholt 42 Gjerstad Gjerstad AA 4 159
Østerhus AA 8 246
Østerhus AA 12 265
Østerhus Vegusdal Vegusdal AA 6 86
Østre Moland (Gaarder) AA 5 109
Østre Moland (Kirke) AA 2 125 258
Østre Moland (Kirke) AA 6 16 127
Østre Moland(Sager) AA 15 30
Aabaall 4 Birkenes Birkenes AA 12 48
Aakhus 45 Bygland Bygland AA 1 123
Aakhus 45 Bygland Bygland AA 2 244
Aakhus 45 Bygland Bygland AA 8 253
Aakre 46 Valle Valle AA 2 306 315
Aakre 46 Valle Valle AA 3 181 204 205 244 247
Aakre 46 Valle Valle AA 4 32 136 143
Aakre 46 Valle Valle AA 5 51 53 55 124 282
Aakre 46 Valle Valle AA 6 132
Aakre 46 Valle Valle AA 7 257
Aakre 46 Valle Valle AA 8 70
Aakre 46 Valle Valle AA 9 100 115
Aakre 46 Valle Valle AA 11 5 239
Aakre 46 Valle Valle AA 12 27 221 222 251
Aakre 46 Valle Valle AA 13 32
Aakre 46 Valle Valle AA 14 103
Aakre 46 Valle Valle AA 17 201 208
Aakre 46 Valle Valle AA 18 157 275
Aakre 46 Valle Valle AA 19 13 54 126 158
Aakre 46 Valle Valle AA 20 267
Aakre 46 Valle Valle AA 21 1 64 118
Aakre 46 Valle Valle AA 24 108
Aakvaag 3 Ytre Søndeled Søndeled AA 7 58 107
Aamdal 50 Froland Froland AA 2 285
Aamdal 50 Froland Froland AA 8 111
Aamholt 40-41 Øiestad Øiestad AA 1 1
Aamholt 40-41 Øiestad Øiestad AA 2 49
Aamholt 40-41 Øiestad Øiestad AA 4 43
Aamholt 40-41 Øiestad Øiestad AA 6 218
Aamholt 40-41 Øiestad Øiestad AA 7 33 187 192
Aamland 22 Gjevedal Aamli AA 1 82 193
Aamland 22 Gjevedal Aamli AA 3 123
Aamland 22 Gjevedal Aamli AA 12 255
Aamland 22 Gjevedal Aamli AA 13 208
Aamland 22 Gjevedal Aamli AA 16 155
Aamland 22 Gjevedal Aamli AA 17 191
Aamland 22 Gjevedal Aamli AA 18 217
Aamland 22 Gjevedal Aamli AA 20 266
Aamland 22 Gjevedal Aamli AA 21 90 245 272 276 278
Aamland 22 Gjevedal Aamli AA 22 251
Aamland AA 8 253
Aamli 17 Herefoss Herefoss AA 24 14
Aamli 50 Valle Valle AA 2 17 21 58 66 81 110
Aamli 50 Valle Valle AA 2 112 113 123 308
Aamli 50 Valle Valle AA 3 283
Aamli 50 Valle Valle AA 4 216
Aamli 50 Valle Valle AA 5 138 259 289
Aamli 50 Valle Valle AA 6 10 45 117 215
Aamli 50 Valle Valle AA 8 64
Aamli 50 Valle Valle AA 9 202 206
Aamli 50 Valle Valle AA 10 4
Aamli 50 Valle Valle AA 12 244
Aamli 50 Valle Valle AA 13 207
Aamli 50 Valle Valle AA 16 14
Aamli 50 Valle Valle AA 18 1 4 240 275
Aamli 50 Valle Valle AA 20 267
Aamli 50 Valle Valle AA 24 90 93 133
Aamli 50 Valle Valle AA 25 173 216
Aamli AA 13 283
Aamli AA 22 149
Aamli (=Aamli PræstegAard?) AA 4 80 81
Aamli PræstegAard 38 Aamli Aamli AA 22 229
Aanebjør (Aadnebjør) 6 Austad Bygland AA 7 134
Aanebjør (Aadnebjør) 6 Austad Bygland AA 9 79
Aanebjør (Aadnebjør) 6 Austad Bygland AA 14 1
Aaraksbø AA 5 18
Aas 40 Vegusdal Vegusdal AA 3 254
Aas 40 Vegusdal Vegusdal AA 4 15
Aasbie 33 Øiestad Øiestad AA 2 49 201
Aaseland AA 24 172
Aaveland 18 Froland Froland AA 2 303
Aaveland 18 Froland Froland AA 3 273
Aaveland 18 Froland Froland AA 9 94
Aaveland 18 Froland Froland AA 12 223
Aaveland 18 Froland Froland AA 13 250
Aaveland 18 Froland Froland AA 14 136 144
Aaveland 18 Froland Froland AA 20 248

Legg igjen et svar