Adelens gårder (eksempelsamling)

Utgitt av Adelsprosjektet, redigert av © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 1988-2002.


INNHOLD:

  1. Riddere og fruer og deres gårder
  2. Hustruer og jomfruer og deres gårder
  3. Væpnere og deres gårder

1.Riddere og fruer og deres gårder

Gårder bosatt av riddere og herrer. Listen omfatter menn titulert med ‘herre’, ‘ridder’, ‘strenge ridder herr’. Geistlige personer med herretittel er ikke medregnet.

Arald Kane. (Det er ikke kjent at Arald Kane ble ridder.) fru Innger her Arild Karlsenns, ment Ingerd Erlendsdotter (Losna-ætten), enke etter Arald Kane, død 1496, nevnt 3.11 1556 (DN XI nr. 696).

Herr Bo Flemming, trolig bosatt på Nesøya, Asker prestegjeld, død 1501.

(…) erlig og velbyrdig mann og strenge ridder herr Claus Bille, høvedsmann på Båhus, 1546 (DN XII nr. 609).

Herr Erik Bjørnsson, bosatt på Røe på Stangenes i Vigen, død ca 1480.

Herr Eske Bille, 1552 (DN V nr. 1126). Han hadde hovedgårder Båhus len (Stenunge, Staby), Vestfold (Brunla) og i Sogn (Ornes). Eske Bille til Svanholm, bl.a. 1530.

Herr Gaute Galle (Sveinsson) ridder til Nygård i Tune i Borgesyssel, nevnt . Jeg Gude Galle ridder til Nijgard, 1536 (DN XVI nr. 587). Gaute Galle til Nygård, 1548 (DN I nr. 1111). Gude Galle, ridder, 1524 (DN I nr. 1067).

Herr Gaute Ivarsson (bosatt på Gard i Talgje i Ryfylke på 1300-t, belagt 1597.

Herr Henrik Krummedike ridder til Brunla på Neset, Vestfold, nevnt 1480-tallet til 1502. Han bodde fra 1503 på Vallen. Hinrick Krwmedicke riddere till Brwnlag (1500, DN V nr. 988, 989).

Jachim Griis ridder, Norges Rikes Råd, 1524 (DN VI nr. 696). Jachim Griis, ridder 1524 (DN I nr. 1067).

Jørgen Lykke til Overgård, ridder, 1568 (DN IX nr. 797). Hadde opphold i Norge, men uvisst om han disponerte setegårder i landet.

Herr Knut Knutsson [båt] ridder til Molande på Ordost, død 1519.

Herr Lage Brade, Oslo 1547 (DN III nr. 1164). (…) erlig og velbyrdig mann streng ridder herr Lage Brade til Giske på Sunnmøre, Giske 1548 (DN XII nr. 621).

Herr Laris Snakenborg, nevnt som død i 1494 (DN IV nr. 1019, enken bodde på Molande, Ordost, Båhus len).

Herr Nils Henriksson [halv løve] ridder, bosatt på Østrått i Ørlandet prestegjeld, død 1523. herr Nils Henriksson ridder, 1547 (DN I nr. 1108, død).

Her Niels Lycke, 1533, (ca. 1540-50?) (DN XII nr. 630).

Herr Olav Galle (Sveinsson) ridder til Tom i Råde i Borgesyssel, død 1530. Jeg Anne Persdother till Tvm her Oluf Galdes eftherleverske, 1541 (DN V nr. 1104). herr Olav Galle, 1519 (DN I nr. 1054) og 1524 (DN I). Olav Galle, ridder 1524 (DN I nr. 1068).

Herr Otte Brade, 1548 (DN X nr. 733).

Otte Matsson ridder høvedsmann på kongsgården i bergen, 1494 (DN XXI nr. 665).

Herr Trud Ulfstand (Gregersson) ridder til Giske på Sunnmøre, nevnt 1539.

Herr Vincents Lunge ridder til Lungegård i Bergen, nevnt 1530-1536. Vincencius Lunge, ridder, 1524 (DN I nr. 1067).

SUM: 11 riddere og 10 gårder.

Fruer med fruetittel erhvervet i tiden inntil ca 1530

Fru Anne til Tom i Råde i Borgesyssel, 1538-1546. fru Anne til Tom, 1538 (DN VIII nr. 737). fru Anne Persdotter, Svein Galles hustrus mor, 28.6 1546 (DN V nr. 1115).

Fru Ingerd Erlendsdotter, død 1528. Hun bodde i Bergen. Eide Losna i Sogn. fru Ingerd (Erlendsdotter) her Arild Kanes, 1556 (DN XI nr. 696).

Fru Ingerd Ottesdotter til Østrått i Ørlandet prestegjeld, 1531. erlig och velbyrdig qwinne frue Ingerdh Ottesdotter po Østrooth, 1531 (DN VIII nr. 657).

Fru Margrete Nilsdotter (Gyllenløve) til Lungegård i Bergen, herr Vincents Lunges, 1539 (DN IV nr. 1114).

SUM 4

Fruer med fruetittel erhvervet i tiden ca 1530-1600

Fru Anne, Jørgen Stenssons etterleverske, nevnt på Kastellet ladegård, Konghelle, Båhus len 1567-69 (NRR I).

Fru Anne Christofer Trondsonsdotter, 1568. Absolon, s. 142.

Fru Anne Nilsdotter (Gyllenløve) på Aulen i Vestfold, 1547. fru Anne Nilsdotter, Østråt 5.7 1547 (DN I nr. 1108).

Fru Anne (Nilsdotter [halv bjørn]), Daniel Grotts på Kjølberg i Onsøy i Borgesyssel, 1553. fru Anne Daniel Grotts, 1553 (dipl. hos Vedel Simonsen).

Fru Gørvel Fadersdotter [sparre] til Giske på Sunnmøre, Giske 1547 (DN XII nr. 610). død 1605.

 

Fru Hillevig Lykkesdotter, 1562 (DN V nr. 1134).

Fru Kirstin til Lysekloster, 1569 (Absolon, s. 146).

Fru Margrete Hardenberg av stattelige adel, på Store-Lundestad i Borgesyssel, 1590-t (Jens Nilssønn, s. 242 f).

Fru Margrete (Maritta) Nilsdotter (Krumme) til Holme på Stangenes i Vigen, 1535-1558, 1552-1553 (DN XVI nr. 635, 638). Enke etter væpner Engelbret Friis (Henriksson) av våpen til Holme og Otte Brockenhuus.

Fru Sophie Lykkesdotter, i brev fra Huseby på Lista 1561 (DN XII nr. 676). Hadde gods i Norge, men bodde visstnok ikke i landet.

SUM = 10


2. Hustruer og jomfruer og deres gårder
Hustruer og husfruer kjent i kildene inntil omkring 1540 må alle regnes til adelen. Fra Reformasjonen ble prestenes koner også titulert hustru. Disse kan imidlertid ikke regnes som adelige. Hustruer kjent i tiden ca 1540- til et stykke utpå 1600-tallet kan også ha tilh˘rt adelen, bl.a. under forutsetning at det ikke foreligger grunn for å regne dem som prestekoner. Koner til den alminnelige solide adel ble imidlertid fra omkring 1536 titulert fruer, mens lavadelens koner fortsatt kunne kalles hustruer.

hustru Anne aff Hattebiergh och hinders kierre daather jomfru Magdalena, NHD 1599 s. 85.

hustru Anne (Pedersdotter) på Hatteberg i Kvinnherred.

hustru Anne, enke etter NRR Amund Jonsson av våpen, død 1501. Oslo 1548 november 27, DN I nr. 1111. Bodde trolig på Amunds gård Evje i Borgesyssel.

hustru (eg. husfru) Anne Nilsdotter (halv bjørn), gift med Daniel Grott til Kjølberg av våpen, 1529. Kalles i 1553 fru Anne Daniel Grotts.

hustru Barbra Simonsdotter, i Oslo, 1499 (DN V nr. 984) og udatert (ca. 1500) (trykt i Tore H. Vigerust, Utvalg av folk i Oslo omkring år 1500, NST XXXIV, 1993).

hustru Berette på Blakar i Mo sogn i Lom prestegjeld, Gudbrandsdalen, 1519 6/2, DN III nr. 1078. Enke etter Lass Munk Olavsson og mor til Henning Munk Lasson.

hustru Beritte Redersdotter, 1546 10/2, DN V nr. 1114.

husfrue Birgitte Henriksdotter / Henningsdotter, n. 1499, DN.

hustru Birgitte Gautesdotter, n. 1516.

hustru Birgitte Olavsdotter, søster til Mag. Torbjørn Olavsson og frenke til biskop Mogens Lauritsson, n. 1535.

hustru Botilda Pedersdotter, 1548, DN XI nr. 674. (På Myklebust?)

hustru Brynell Benkestokk (Trondsdotter), gift med Erik Hansson, 1570, DN VI nr. 805.

husfru Dorethe (Dorette) Eggerts stifdotter (Grupendal), gift med velbyrdig mann Laurits Nilsson i Dynge av våpen, n 1498, 1502 f. (DN) Eggert Grupendals stifdotter, gift med NRR Laurits Nilsson av våpen i Dynge. Dynge i Skredsvik sogn, Lane skiprede, Vigen.

hustru ædel og velbyrdig Dorethe Pedersdotter, Bergen 1573 26/8, NMag I s. 510. Nevnt i 1596 til Flateråker, død.

hustru Elin, enke etter Tore Arneson Lang (d.før 1489), n. 1489, 1508 (DN V). Bodde på Elstad i Ringebu prestegjeld, søndre Gudbrandsdalen.

hustru Gored på Opdal, 1578 (NHD 1578 s. 116).

hustru Grete Heynesdotter, i Oslo, gift med væpner Magnus (Mons) Pedersson (Petersson) (n. 1475-1494). Hun er nevnt i 1494 (DN II nr. 978) og udatert (ca. 1500) (trykt i Tore H. Vigerust, Utvalg av folk i Oslo omkring år 1500, NST XXXIV, 1993).

hustru Gudrun Olavsdotter, datter til Olav Eriksson på Tronstad og hustru Tore, gift med Anders, n. d.f. 1544, DN.

hustru Gudrun på Bø i Idd (nå Herrebø) i Idd skiprede, Borgesyssel, arves av Peder Griis på vegne av sin kone, 1509. NgL 1499.

hustru herborgh torbiørns dotthr af vadhløy, 1504, DN XXI nr. 692.

hustru Herborg Torbjørnsdotter 1504. Valen (Valo) i Hordaland.

hustru Ingeborg Gunnarsdotter, datter til Gunnar Jonsson (vernebrev 1507), gift med Nils Benktsson Skredder.

hustru Ingeborg Jonsdotter på Nøttestad i Stange prestegjeld, Hedemarken, 1508 (DN V), 1516. Enke etter Arne Toreson Lang.

hustru Ingerid Ormsdotter, Bergen 1543 20/6, NMag I s. 579. Hun kan muligens være lik Ingerid Ormsdotter på Lydvo (på Voss), nevnt i DN XXI, 1538, selv om det er usikkert, se Steinnes i NST XVIII, Kleppe i NST XVII og Hamre i NST XII.

hustru Ingrid Asgautsdotter til Vi i Stange prestegjeld, Hedemarken, enke etter Mons Trulsson av våpen, 1544, DN I nr. 1102.

hustru Ingrid på Hove (= stor-Hove) i Fåberg prestegjeld, Gudbrandsdalen, bodde der en gang tidlig eller på mitten av 1500-tallet, i brev 16xx, trykt i Bygd og Bonde. Slektskap med Sevald Dyreson, m.fl. på Hove.

hustru Inger på Fitij (= Fitje), 1578 (NHD 1578, s. 116).

hustru Johanne Mattisdotter, gift med Bjørn Gunnarsson borgermester i Oslo (n 1513), datter til Mattis Pedersson væpner og fru Margrete Johansdotter.

hustru Karin, Mattis Nilssons etterleverske sogn og prestegjeld, Skienssyssel. På Tufte i Gjerpen. Jon Jonsson (Pakke) lagmann i Tønsberg og Olav Olavsson (på Skjærum [Skjerven] i Lardal i Vestfold) lagrettemann i Lardal kunngjør at effther begis vor vermodher hustrv Karin Mattes Nielssons efftherleuerske hues siel gud haffue. Tønsberg 1533 28/6, DN XI nr. 593. (Kan dateringen være gal?) Jfr. DN IV nr. 1120 samt NST IX, s. 111-131.

hustru Karin Engelbrektsdotter [månestjerne] på Holme, 1507 april 20, DN III nr. 1039; 1511 oktober 26, II nr. 1040; 1494 februar 19, V nr. 965; d.før 1514 mars 12, XIII nr. 174. Enke etter Henrik Friis av våpen. Holme på Stangenes i Vigen

hustru Karin Nilsdotter, gift med Peder Bagge på Fossen, 1553, DN III nr. 1172. (Kusse?)

hustru Karine Pålsdotter på Alme i Fron prestegjeld, søndre Gudbrandsdalen, 1515 (utrykt brev i Harildstad-arkivet, nr., avskr. RA, Kjeldeskriftavdelingen).

hustru Kirstin Benkestokk (Trondsdotter), gift med Axel Gyntersberg, 1570, DN VI nr. 805.

hustru Kristin, Nils Jenssons dotter, på Botner i Løken sogn i Høland prestegjeld, nedre Romerike, Akershus len 1518.

hustru Kristin Nilsdotter på Botner i Høland: En sogneprest og 3 svorne lagrettemenn kunngjør at vij vore paa Bottner then tiid ther hustrv Cristin Nils Jenssons dotther gud hennis seell node, laa y syn yttherste tid. Botner 1518 15/8, DN II nr. 1058.

hustru Lucie Nilsdotter (gyllen løve), gift med Jens Tiellefsson [2 bjelker] til Austrått, 1547, DN I nr. 1108. På Østrått i Ørlandet prestegjeld, Fosen len.

hustru Magnild Dyresdotter, datter til Dyre Sevaldsson lagmann på Opplandene.

hustru Maritte Pedersdotter, gift med Hans Persson til Tjøtta (av våpen), 1565, DN XI nr. 718.

hustru Marita Pedersdotter 1548. Løvøy i Åfjord, Fosen len.

hustrw Maritte aff god Adel vdi Norrige, Absolon, s. 84 (med angivelse av hennes 2 ekteskap).

ædel og velbyrdig hustru Margrete, Hans Pederssønns etterleverske, Bergen 1573 26/8, NMag I s. 510.

hustru Margrete Tordsdotter i Hjertum sogn, n. 1528, frende til hr Ture Jønsson [3 roser]. (DN)

hustru Maritte Gautesdotter, n. 1516.

Marita Pedersdotter på Løvøy (i Åfjord), hederlig kvinne, 1548, DN XI nr. 674. Søster til hustru Botilda Pedersdotter og Hr. Sigurd Pedersson.

hustru Rannog Monsdotter, gift med erlig velbyrdig mann Mester Torbern Olsson, 1553, DN III nr. 1172.

hustru Sigrid Torbjørnsdotter på Asdal Øyestad sogn, Agder, 1513-1534 (DN XXI nr. 713, 800).

hustru Synnøve Torgilsdotter, enke etter Anders Anfinnsson Soop, n. 1510, 1511 (DN VI nr. 653, 654). På Undredal i Aurland i Sogn.

hustru Tale, trolig datter av hustru Karin (på Tufte).

SUM antall hustruer 49, derav kjente bosteder, —

Utvalgskriterium: Jomfrugårder

Hatteberg: Magdalene Olavsdotter (Bagge).

Grefsen: Karine Alvsdotter [3 roser].


3. Væpnere og deres gårder

  • a. Matrikkel over væpnere i Norge inntil 1565 (1592)
  • b. Personer som sannsynligvis var væpnere selv om kildebeleggene mangler

Innledning

Kommentarer: her er det samlet som en gruppe både de med titulaturen av våpen og væpner. Vedrørende beleggene henvises det til det førnevnte Adelig predikat- og titulaturregister.

En person som i ett tilfelle kalles væpner vil for alltid, med unntak av hvis vedkommende ble ridder, kunne regnes blant væpnere.

Ordet væpnergård er ikke funnet i kildene og er dermed et konstruert ord. Med gård menes i dette tilfelle enhver type bosetning, etter datidens ordbruk (hus, kloster, gård, bol, bøle, by, bø).

Uten en væpner er det ingen væpnergård. med væpner menes det her alle de menn og kvinner som f.o.m. 1500 t.o.m. 1599 bruker tittelen av våpen og væpner i Norge, etter sine ulike språklige former og varianter. En væpners bosted/gård definenes som en væpnergård for den tidsperioden en væpner har bodd der, – uansett eiendomsforholdene til bostedet.

Armiger

Register over de verdslige av Norges rikes råd og tjenestemenn 1440 (Oslo den 4.4 1440 og 22.8 1440, trykt NgL 2 R I nr. 97, s. 187-189, ; NgL 2 R I nr. 97, Tillæg 1, s.).

Sigurd Jonsson (Jon Marteinssons ætt) [stjerne], drottsete

Olav Håkonsson (Olav Håkonssons ætt) (i Nesøya), armiger

Johan Ummereise

Erland Endridsson (Losna-ætten), armiger

Kolbjørn Gerst (Arnaldsson) (på Åby?)

Narve Jacopsson (Jeppsson) (Jacop (Jeppe) Fastulvssons ætt) (på Sigerstad?)

Mattis Jacopsson (Jeppsson) (Jacop (Jeppe) Fastulvssons ætt)

Torgaut Benktsson (Benkt Nikulassons ætt) [væpnet arm] (på Horne?), armiger

Benkt Harniktsson (Harnikt Henrikssons ætt), armiger

Simon Bjørnsson, armiger. 1437 lagmann i Oslo (DN VIII nr. 302).

Guttorm Evindsson (på Hananger?), armiger

Henrik Skakt, armiger

Erik Sæmundsson (Sæmund Torgilssons ætt) [væpnet bein] (på Jored?), armiger

Ture Karlsson [båt], armiger

Trond Benkestokk, armiger

Engelbret Staffensson [månestjerne] (på Holleby), armiger

Havtor Nilsson, armiger

Jon Eilivsson (Evje-ætten) på Evje, armiger

Benkt Sigvidsson, armiger

Truls Olavsson, armiger

Erik Olavsson (Elin-ætten) [jakthorn] på Elin?, armiger

Hermann Moltike

Nils Mus (på Nore)

Guttorm Pålsson (Halvard Alvssons ætt) på Skoden

Samson Filippusson (Filippus Fartegnssons ætt)

Erik Bjørnsson (på Røe)

Jæretslef Karteke (muligens nordafjells)

Nils Asleson, lagmann på Opplandene, armiger

Jones Benktsson. 1457-58 lagmann i Bergen (DN XXI nr. 487, 494).

Håkon Hoskolsson

Klement Gudbrandsson (Gudbrand Klementssons ætt)

Lage Petersson, armiger

Nils i Tveten, også kalt Håkon i Tveten, armiger (Tveten på Eiker? Kanskje lik Nils Jonsson kalt Skakk?)

Slekter som ikke var representert ved møtene sommeren 1440:

Fåle-ætten, Bolt (agnatisk, bare representert kognatisk), Galle, Darre, Flue, Stumpe, [rose], Hjerne, [3 roser], Finne-ætten

Van wapen

«Andrees Hanssen van wapenn», Bergen 27.3 1543 (DN XI nr. 661).

Av våpen

Litt. om á vàpn: Fritzner, tillegg i Suppl.

Anders Olsson a vapn Thore Gunersson aa vapnn Haluard Biorsson aa vapnn oc Olff Eskilsson suoren lagrettesmand paa Tiørn, Kirkefjell 18.5 1529 (DN III nr. 1118).

hiillsze wij efftherschreffne Farthen Mattszønn boendes paa Æness Siuordt Mattsszønn paa Tallge oc Oluff Mattsszønn paa Tysszenn, szamfødde brødre aff wabenn, 1532 (DN III nr. 1128).

Wii efftherschriffne Laures Nielssen Morthen Torckelssen aff wabn Jens Rask aff wabn burgermesther i Mastrann, Båholm 1502 (DN V nr. 992).

Christoffer Eriksson til Hananger, Erik Kiil til Elin, Axel Gyntersberg, Befalingsmann på Steinviksholm, Erik Ormsson til Vatne, Hans Persson til Tjøtta, av Våpen. Utferdiger en Recess i Bergen 11.8 1561 (trykt – ikke bokstavrett – i Norske Magazin, I, s. 462-463).

Evert Bild til Ravnholt, høvedsmann på kongsgården i Trondheim, Peder Pedersson til Vik, Christoffer Eriksson, befalingsmann på Steinviksholm, Axel Gyntersberg, befalingsmann i Reins kloster, av våpen, samt (…); Bergen 4.8 1558 (NMag I s. 592).

Jag Knwd Knwdzson aff wapn, (…) heherlige oc welburdige men som ær Mattis r…le [størle] oc Erick Rawitson aff wapn, Lødese 10.5 1500 (DN V nr. 988).

Wj effther.ne Lauris Clausson lagman i Vighen och Bahus len Axel Olsson Vlff i Tiwikiill aff vapen, samt 4 rådmenn i Kongelle og 18 lagrettemenn kunngjør …, Båholm 4.7 1493 (DN V nr. 960).

Olav Bagge, Erik Eriksson og Johan Kruckow av våpen, Norges rikes råd, Bergen 23.8 1524 (DN I nr. 1067).

Væpner

Danske og svenske eksempler: Erik Knutson pa Hoff wepnere, 1520, Handlingar til Nordens Historia 1515-1523, III, nr. 1179. = Erik Knutsson [3 roser]. (svensk). Nils Lykke væpner, København 1518 (DN XVIII, nr. 229). Peder Størlog til Gåsevad væpner, 1546, DN XII nr. 609.

Sene belegg i Danmark på uttrykket av våpen: Jep Tordsson i 2 brev fra 1548 (Enten i Rosenvinge IV-V eller i Aarsberetn. Geheimark. II, V). Ennå i 1579 betegnes en adelsmann som væpner (Thiset, Sigiller, s. XIII, med henvisning til «Skjøder 51»). Om titulatur, se videre Thiset, s. XXVII, enkelte opplysninger. Om Norge, samme sted s. XXVII. Selve sigillutgaven til Thiset har belegg for væpner fra 1568 med flere. I Danmark kan det vises at væpnere som persongruppe går inn i gruppen adel. For Norges vedkommende har vi ikke tilstrekkelig stort kildemateriale til å fastslå den samme utvikling. At det også var en slik tendens i Norge antydes i Claus Billes brev fra 1541, der Trond Benkestokk (Torleivsson) kalles adelsmann, mens han tidligere, – i 1535 – og senere – i 1547 – ble kalt væpner og av våpen. Konklusjon: Den gruppen som kalles væpnere og av våpen i tiden 1520-1550 inngikk pr. definisjon både enkeltvis og kollektivt i den gruppen som fra 1520-30-tallet ble kalt adel. Ved å registrere alle de personer som faktisk og helt beviselig ble kalt væpner og av våpen, får vi samtidig en oversikt over adelen. (Også tilsvarende uttrykk «adel» hos Absolon Persson vedr. væpner Hans Persson til Tjøtta?)

Væpner-tittelen også kjent i Skottland. Se brev fra Bergen 1538 i DN II, nr. 1126.

I Norge er av våpen anvendt av to riddere (Vincents Lunge) i 1525 og Nils Henriksson i 1523), samt av en kvinne (jomfru Magdalene Olavsdotter til Hatteberg). Om norske væpnere: se videre navneliste i DN II nr. 1124 (1538). Det kan se ut til at når lagmenn nevnes sammen med riddere/prelater/riksråder, nevnes lagmennene alltid tilslutt, – når lagmennene nevnes sammen med andre som står utenfor de førnevnte kretser, rangerer lagmennene før øvrige, dvs også før væpnere utenfor riksrådet. Sjekk videre navnelister i DN XI 674 (1548) XII 571, 576 (1537) og XII 585 (1538).

Norske eksempler: wij effther skriffne (…) Andhers Olsson oc Tore Gwnnerson wæpnere, Kirkefjell 1501 (DN III nr. 1020).

Vii effther.ne Laures Nielsson Morthen Thorckelsson Oluff Krabbæ Benth Magensson vebnere och Jep Hansson byffogeth i Oddewallæ, Båhus 28.6 1497 (DN V nr. 9789. Olav Krabbe bodde trolig på Ølmenes, Benkt Magnusson vet jeg ikke.

Thess bekennes wii effterschreffne Ffind Hannssen Tronnd Benckestock Hans Bagge lagman paa Steig Jørenn Perssen Bentt Karllssen Ener Thield Jon Kruko webnere (samt 13 navngitte rådmenn i Trondheim, hvorav ihvertfall ca 5 er væpnere i annet kildemateriale), Trondheim 1535 (DN XI nr. 624). Trond Benkestokk bodde fra 1547 på Meløy, men hans setegård på denne tiden kjenner jeg ikke, var muligens Joranger i Sogn. Jørgen Persson bodde 1547 på Bakke kloster, siden på 0Nervik, men på denne tiden? Finn Hanssons, Hans Bagges, Benkt Karlssons, Einar Tjelds og Jon Kruckows væpneres setegårder kjenner jeg heller ikke.

Wy efftherskreffne her Lawe Brade tiill Krogholm Jffwer Jennssenn tiill Fresse Christiernn Mwnck høwitzmandt paa Hammer Niels Lystrwp Erick Kiill Ollwff Calips, Sørenn Mwnnck webnere, Oslo 30.6 1552 (DN II nr. 1157).

Kvinner

«ieg Magdelena Oluffsdotter af wabenn, 1532 (DN I nr. 1181). Tilsvarende uttrykk i et utrykt brev, NRA, 1530-tallet.

Norske væpnere som sender ut brev uten angivelse av sine setegårder: Jegh Gwnner Ffinckelsson aff wapn gøre alle witerligt, Oslo 1506 (DN IX, nr. 463). Han bodde på Folberg på Romerike. Wii efftherschriffne Laures Nielssen Morthen Torckelssen aff wabn Jens Rask aff wabn burgermesther i Mastrann, Båholm 1502 (DN V, nr. 992). Laurens bodde i Dynge, Morten vel på Strøm. wij effther skriffne (…) Andhers Olsson oc Tore Gwnnerson wæpnere , Kirkefjell 1501 (DN III, nr. 1020). Anders bodde i Revland, Tore i Kjerrslett. Anders Olsson a vapn Thore Gunersson aa vapnn Haluard Biorsson aa vapnn oc Olff Eskilsson suoren lagrettesmand paa Tiørn, Kirkefjell 18.5 1529 (DN III, nr. 1118).

Av de to siste brevene ser vi dessuten at «væpner» = «av våpen».

Thess bekennes wii effterschreffne Ffind Hannssen Tronnd Benckestock Hans Bagge lagman paa Steig Jørenn Perssen Bentt Karllssen Ener Thield Jon Kruko webnere (samt 13 navngitte rådmenn i Trondheim, hvorav ihvertfall 5 er væpnere i annet kildemateriale), Trondheim 1535 (DN XI, nr. 624).


a. Matrikkel over væpnere i Norge inntil 1565 (1592)

Det er tatt med personer som fører titulaturen å (av) våpen, væpner og riddermandtsmann, i perioden ca 1490-1565. Teksten er uredigert.

Amund Jonsson (Evje-ætten) på Evje, Borgesyssel. Fogd i Rygge skiprede 1491, bef. m. i Skien 1499. Norges rikes råd. Av våpen 1491 (DN XXI:647), Skien 1499 (NgL 2R III), død 1501. a vapn 9.3 1499 (DN I nr. 997).

Amund Sigurdsson lagmann i Skienssyssel, 1500 (XXI:684), nevnt før Dirik Olavsson av våpen. Lagmann 1490 (V:948). I 1498 nevnt som nr. 4 av lagmennene (?) (X: ).

Anders Amundsson (Holter-ætten) [stjernesparre]. Nevnt fra 1481. Av våpen 1490 (DN XXI nr. 634), 9.9 1497 på Hammer (DN I nr. 991), 1514 (DN XXI nr. 717), væpner 1507 (NgL). Bosted ukjent (bodde ikke på farsgården Holter). Tilknytning til Norges rikes råd, 1507.

Anders Hansson. Borgermester i Bergen 1536-39. Av våpen, Bergen 1536 (DN I-II), 1547. I 1539 nevnt sist av 9 (XXI:847). Andrees Hanssen van wapenn Bergen 27.3 1543 (DN XI nr. 661). Anders Hansson av våpen, Bergen 30.7 1547 (DN XII nr. 615).

Anders Olsson (Darre) på Revlande, Steinkirke sogn, Tjørn, Båhus len. Nevnt 1496 (DN XXI) – 1535 (NRJ IV), d. ca. 1540. Væpner 1501 (DN III:1020), av våpen 1523 (DN III.1093), 1528 (XVI:509), 1529 (DN III:1118).

Anders Sebjørnsson av våpen lagmann i Oslo, 1524 (VI:699). Kanskje tilknytning til Hornes-ætten i Borgesyssel. Lagmann i Borgesyssel før 1524, fra senest 1515 (DN I-II).

Arald Kane. Av våpen, Bergen 1490 (VI nr. 610, også i DN I-II). Norges rikes råd. Død ca. 1496. Kalles på 1500-tallet «herr», hans etterleverske «fru», som tyder på at han fikk ridderslaget før han døde. Bosted ukjent (trolig et sted i Vigen, men neppe Åby).

Axel Gyntersberg, 1578 til Mel i Kvinnherred, Sunnhordland; 1580-1583 til Snellsund (uidentifisert). Befalingsmann i Reins kloster 1558. Befalingsmann på Steinviksholm 1561. Av våpen, Bergen 1558, 1561. Bodde også en tid på Torga, Helgeland. Axel Gyntersberg av våpen, 1561. Bodde senere på Mel, Snellsund, Torga, m.v.

Axel Olsson [væpnet ben] (til Gunderslev 1488, DN II). Væpner 1492 (DN I-II), av våpen, Båholm 1493 (DN V:960). Nevnt Bergen 1491 (DN VI:611). Død etter 1500. Nevnt i Båhus len allerede 1476 av våpen (DN II nr. 901). Axel Olsson av våpen, 1493. Levde til ut på 1500-t. Vel han som er sønn til den norske ridder her Olav Nilsson [væpnet ben], død 1455.

Bent Karlsson. Væpner, Trondheim 1535. Nevnt 1533 ff. som jomfru Magdalene Olavsdotters (Bagge av Hatteberg) frende / tjener. (DN, 2 brev.) I brev trondheim 1535 nevnt som nr. 8 av 9, uten tittel (DN XVI nr. 557).

Bent (Benkt) Mogensson (Mosson, Magnusson). Væpner Båhus 1497 (V:978). Av våpen 1500 (DN I-II), 1504 (III:1032). 1492 tjener til biskop Herlog i Oslo (V:959). Har i 1502 en gods-forlening av kongen i Båhus len (VIII:459). Nevnt Båhus 1476 (DN II nr. 901, etter Tord Bagge).

Bertil Jensson væpner, n 1477, væpner død før 1488 (DN I-II). Sønnen ikke belagt med væpnertittel, men var trolig væpner allikevel, nevnt til 1530-tallet. På Borr (Stor-Borr, Mykle-Borr, uttales Børr) i Skogn, Trøndelag.

Bjørn Halvardsson [sjakktavlet skråbjelke]. Lagmann på Opplandene 1475-1509. I brev fra Eidsvoll 1491 (V:953) nevnt foran 2 væpnere, som dermed har en lavere rang enn han selv. Også titulert av våpen på 1480-90-tallet (DN I-II).

Christiern Munk. Høvedsmann på Hammer 1552. Væpner, Oslo 1552.

Christiern Torbjørnsson. Rådmann i Bergen. Av våpen 1531, 1538 (DN I-II). DN XXI:780, 781. Ukjent setegård, bodde vel i Bergen.

Christoffer Eriksson [bjørnehode] til Hananger, Lista. Befalingsmann på Steinviksholm. Av våpen, Bergen 1558, 1561. Til Hananger 1561.

Christoffer Galle (Gautesson). Høvedsmann på Steinviksholm 1548. Væpner, Oslo 1548 (DN III:1105 (el. 1165)). Riddermandtsmann 1552. Christoffer Galle høvedsmann på Steinviksholm væpner, Oslo 1548, DN III nr. 1165. Bodde siden på Vrem i Kville prestegjeld, Kville skiprede i Vigen og på Åby i på Sotenes i Vigen.

Christoffer Huitfeldt (Ottesson). Høvedsmann på Steinviksholm 1539, Høvedsmann på Bergenhus 1547. Riddermandtsmann, Bergen 1539 (DN IV:1114), Bergen 1547.

Christoffer Trondsson (Tronds) til Ebelholt. Nevnt fra 1533 (VII:703). Væpner Trondheim 1535 (DN XVI nr. 557; Schønning, Hedemarken). Tituleres 1536 av Claus Bille som «ærlig og velbyrdig» (VII:725). Får Ebelholt kloster på Sjælland i forlening 1540-tallet. Bosted i Norge før flukten med Olav Engelbretsson p.t. ukjent. (Litt. opplysn. om bostedet Seim i Kvinnherred ikke stadfestet ved kildegjennomgåelse, men han eide Seim, jfr. OEJ.)

Daniel Grott til Kjølberg, Onsøy, Borgesyssel. Av våpen 1529, væpner 1524 (DN VII:584), 1537. Nevnt 1504-1557, på Kjølberg fra 1513, d. ca. 1560. Jak Daniell Grodtt till Kølbergh vebner, 1537 (DN X nr. 701). Daniel Grott til Kjølberg av våpen, utferdiger brev i Bogense 1529: Vedel Simonsson, Bidrag til den Fyenske Kongeborg Rugaards (…), I:2, 1843, s. 68-69, 112-116. Fikk Kjølberg 1513, d. ca. 1560.

Diderik Pining av våpen, Bergen 1490 (V:952). Også i DN I-II.

Dirik Olavsson. Av våpen, Skien 1500 (DN XXI:684), Skien 1505 (DN I nr. 1013). Ukjent bosted.

Dyre Olavsson på Horne, Eiker. Væpner 1479 (litt usikkert belegg, finnes et sted i DN XI-XVI). På Horne 1476-82. Dyre Olavsson på Horne 1476-1482, væpner 1479. Muligens væpnergård fremdeles tidlig på 1500-tallet. På Horne på Eiker (lik Stens-Horne?).

Einer Tjeld. Væpner, Trondheim 1535.

Engelbret Friis (Henriksson) til Holme på Stangenes, Vigen. Av våpen 1514 (DN XIII:174). Nevnt fra 1514-, d. 1543.

Erik Eriksson (Elin-ætten) [jakthorn] (d.y.) på Elin, Borgesyssel. Lagmann i Oslo 1495-1523. Norges rikes råd 1524-1533. Av våpen 1513 (DN II), Bergen 1524 (DN I, VI:696, 699), Oslo 1527 (DN V:1051), 1531 (DN I-II); væpner 1524 (DN I, VII:584).

Erik Jehansson [ulv] av våpen, Bergen 1525 (III:1095). Har ikke bodd i Norge (med forbehold om at han i tiden 1523-1532 kan ha bodd i Vigen, der han eide et gods).

Erik Kiil til Elin i Ons�y 1552-1561, til Skog (Skauge) i Tune 1575, til Ågård i Tune (ca. 1574-1580), alle i Borgesyssel. Av våpen, Oslo 1552, 1561, væpner 1552 (DN II). Erik Kiil til Elin av våpen, 1561. Også 1552.

Erik Ormsson [2 ormer] (d.e.) til Vatne, Sunnhordland. Av våpen, Bergen 1561. Erik Ormsson [2 ormer] til Vatne av våpen, 1561.

Erik Ravaldsson (Ragnvald Niklessons ætt). Av våpen, Lødøse 1500 (DN V:988). Død ca. 1510. Bodde til 1506 trolig på Jored i Kville, Vigen. Erik Ravaldsson av våpen, 1500. Bror til den norske opprører Nils Ravaldsson av våpen, d. 1506.

Erik Rosenkrantz Ottesson til Nesøya, Asker skiprede, Akershus len. Riddermatsmann, Bergen 1547, væpner, Oslo 1548-1550. Til Nesøya 1548 (DN III:1165)-1550. Erik Rosenkrantz Otteson til Nesøya væpner, Oslo 1548, DN III nr. 1165.

Erik Ugerup til Allinge (Danmark) 1547, 1550-t.-1561 til Aulen, Vestfold. Norges rikes råd 1524. Av våpen, Bergen 1524 (DN I, VI:697), væpner 1524 (DN I).

Esbjørn Andersson (Lilje av Åby) i Åby, Båhus len. Å våpen 1486 (XVI:290), n 1488, rikets tjenestemann 1492.

Evert Bild til Ravnholt, Danmark. Høvedsmann på Kongsgården i Trondheim. Av våpen, Bergen 1558.

Fartegn Matsson (Matssønnene) [ormeruter] på Ænes, Sunnhordland. Av våpen 1532. Fartegn Matsson [rutemønster] på Ænes av våpen, 1532. På Ænes, Bergenhus len, og på Randa i Hjelmeland skiprede, Ryfylke.

Finn Hansson. Væpner, Trondheim 1535.

Gaute Galle (Sveinsson) til Nygård 1536-1548. Av våpen, Holleby 1514 (DN I nr. 1038). Ridder, høvedsmann på Båhus 1516 (DN III:1068). Riksråd 1515-37.

Gisle Stensson. Lagrettemann i Skien 1490 (DN V:948). Nevnt i Skien 1498 (DN IV:1030), gift med Ingerd, Gisles søster hustru Live var gift med Pål Tolvsson, rådmann i Oslo. Av våpen, Skien 1505 (DN I nr. 1013). Ukjent bosted.

Gudbrand Klemetsson (Gudbrand Klementssons ætt). Av våpen, Eidsvoll 1491 (V:953), nevnt før Olav Amundsson (Holter-ætten) av våpen. I 1493 tituleres han «herr» (DN I:976).

Gunner Finkellsson (Folberg-ætten) [3 hoder, skråstilt] på Folberg, Romerike. Av våpen, Oslo 1506, væpner 1507. Død 1508. Jegh Gwnner Ffinckelsson aff wapn gøre alle witerligt, Oslo 1506 (DN IX nr. 463). Han bodde på Folberg på Romerike.

Gunner Jepsson (til Skåre?), Båhus len. Av våpen, Båhus 1500 (DN V:989).

Guttorm Nilsson (Gottskalk Kønekasons ætt) [3 liljer]. Gulatingslagmann og lagmann i Bergen, 1512 (DN III:1055) – c. 1540. Nevnt 1497 (DN XXI). Av våpen 1538, 1539 (DN IV:1114), av våpen (og muligens riddermandtsmann), 1539. D.ca. 1540.

Hallvard Bjørnsson. Av våpen 1529 (DN III:1118). Bodde trolig på Tjereberg i Stale sogn på Ordost, Båhus len.

Hans Bagge. Lagmann på Steig 1526-1539. Væpner, Trondheim 1535, av våpen (og muligens riddermandtsmann), 1539 (DN IV:1114). Nevnt før 2 væpnere i 1535 (DN XVI nr. 557).

Hans Eriksson. Fogd i Vigen 1518-19 (NRJ I, HH 41). Høvedsmann på Båhus 1523-1527. Av våpen 1523 (DN II). (Skorre?)

Hans Kruckow (d.e.). Av våpen 1514 (DN II). Nevnt på Island 1505, 1508 (DI). Nevnt i Norge 1512 (DN IV:1060), 1516. Bodde trolig i Sogn.

Hans Kruckow (d.y.) til Tjerne, Ringsaker, Hedemarken. Av våpen, Oslo 1538 (XII:585). Av våpen 1558. Til Tjerne 1553. Hans Kruckow av våpen, 1558, DN VI nr. 792.

Hans Persson (Peder Amundsson på Andenes’ slekt) til Tjøtta. Av våpen, Bergen 1561. Hans Persson til Tjøtta av våpen, 1561.

Henrik Friis (Erlendsson) på Holme, Stangenes, Vigen. Væpner 1492 (DN I-II), av våpen, Oslo 1494 (DN V:965). På Holme 1489-, død før skiftet 1514, sannelig senest 1507. Jegh Henrich Ffriiss aff wapn, Oslo 1494 19/2, DN V nr. 965. Bodde på Holme i Vigen, død senest 1507, 3 døtre 1 sønn.

Herlog Hallvardsson. Av våpen, 1497, Kongelv 1498 (DN III:1008). Borger i Oslo 1494 (DN V:969). Lagrettemann 1499 (DN IV:1035, hvis det er samme person?).

Hermann Matsson (Skriver). Av våpen Oslo 1538 (DN XII:585, 586). Høvedsmann på Varberg. Befalingsmann på Dragsmark kloster 1519 (DN VI:671), 1523. Høvedsmann på Båhus 1522. Forleninger i Vigen 1523-32. Må dels ha bodd på Dragsmark kloster på Bokenes, Lane skiprede, Båhuslen; Fra 1553 til sin død før 1560 på Munkeby, Vigen; Tidligere på Heggvall i Vigen?

Håkon Torsteinsson av våpen på Egge i Trøndelag. Nevnt 1514-ca. 1540. Har også len.

Ivar Jensson [muslingskall] til Hovin på Hedemarken 1536-1540, til Fresje i Vestfold 1548-1552. Av våpen 1540, 1551, væpner 1548 (DNIII:1165), 1552. I J av Hovin av våpen 1538 (DN XII nr. 586). Ivar Jensson [ibsskall] av våpen til Hovin, 1540, DN II nr. 1133. Iver Jensson av våpen til Fresje, Oslo 1551, DN IX nr. 770.

Jens Splid. På Halsnøy, Sunnhordland, 1542, til Brøden 1547-1555, til Lundestad 1561, begge i Borgesyssel. Væpner, Bergen 1544 (DN II). Av våpen 1537 (DN ).

Jens Tjellofsson [2 bjelker] til Østrått 1542-1552. Væpner, Bergen 1544 (DN II).

Jens Rask. Borgermester i Marstrand. Av våpen, Båholm 1502 (DN V:992). Nevnt ennå 1517, da han selger setegården Odsnes. I 1508 nevnt sist av 19 (DN III:1043).

Johan Kruckow til Sørum, Sogn. Norges rikes råd 1524, 1533 (DN IV:1101), 1534 (IV:1104). Av våpen, Bergen 1524 (DN I, VI:696), 1533 (IV:1101); væpner 1524 (DN I). Til Sørum 1532.

Jon Ellingsson. Rådmann i Bergen 1520-tallet. Av våpen 1538 (DN II).

Jon Kruckow. Væpner, Trondheim 1535.

Jon Skakk av våpen, Brunla 5.7 1472 (DN III nr. 897).

Jon Teiste til Kroken, Sogn. Nevnt 1526 som fornumstig svenn og kongens ombudsmann i Bergen (VII:631). Erkebiskopens kjøgemester 1531 (VII:685). Av våpen 1536 (DN I-II). Riddermandtsmann, Bergen 1547. Trolig den samme som ærl. velb. Jon Teiste til Kroken, Sogn, død før 1562.

Josef Falster. Av våpen, Hammer 1537 (DN I). Har neppe hatt bosted i Norge.

Jusse Person a vapin, Skien 1477 (DN III nr. 919).

Jøren Andersson (Teiste?) til Fet, Sogn. Av våpen 1565. Jøren Andersson til Fet av våpen dannemann, 1565, DN XII nr. 681.

Jørgen Persson (Staur) til Bakke 1542-47, til Nervik 1558-59. Væpner, Trondheim 1535. Forstander til Bakke (kloster) 1542-1547. Av våpen 1537 (XII:576).

Jørgen Stensson til Kastellet, Båhus len. Væpner 1546. Hoffsinde 1529/1530 (DN VII). Jørgen Stensson til Kastellet væpner, 1546, DN XII nr. 609.

Karl Knutsson [3 roser] til Giske. Væpner, Trondheim 1516 (DN I nr. 1049). Karl Knutsson [3 roser] til Giske væpnere, velbyrdig svenn 1516. Skrev seg til Giske på Sunnmøre, som dermed var hans setegård, – men han bodde ikke der.

Kjell Tordsson på Tjerne, Ringsaker, Hedemarken. Væpner 1524 (VII:584). Død 1532, kalles da av Christiern II for «en knape av Hedemarken». Kjell Tordsson av våpen (1523).

Knut Knutsson [båt] til Molande, Ordost, Båhus len. 1499-1519, Båhus len. Hoffsinde 1502 (VIII:460). Norges rikes råd 1508 (NgL), 1513. Av våpen 1500 (V:988), 1502 (V:990); ridder fra , d. 1519. På Akershus 1502. Høvedsmann på Hammerhus 1508-1509/10. Høvedsmann på Båhus 1519. På Molande først fra 1499. Født på Røe i Vigen (som han selger 1500) eller Brøden i Borgesyssel. Knut Knutsson [båt] av våpen, 1500, senere ridder.

Laurits Klausson. Lagmann i Vigen og Båhus len 1492-93. Væpner 1492 (DN I-II), av våpen, Båholm 1493 (V:960), foran 2 væpnere. Laurits Klausson av våpen, 1493.

Lasse Mus av våpen, Hovsvangen 7.6 1473 (DN III nr. 901), Hammer 5.7 1480 og 1493 (DN IV nr. 989, I nr. 976 = NgL 2 R III nr. 297).

Laurits Nilsson i Dynge i Skredsvik sogn, Vigen. Væpner Båhus 1497 (V:978), av våpen Båholm 1502 (V:992). I Dynge 1489 til d. ca. 1510. Nevnt av våpen, Båhus 1476 (DN II nr. 906). Laurits Nilsson av våpen, 1502. Bodde i Dynge i Vigen, n. fra 1489 til ca. 1510.

Laurens Persson lagmann i Stavanger, 1512 (IV:1058), nevnt foran Orm Eriksson av våpen (som igjen tituleres av våpen allerede 1508).

Lasse Sængkær = Lafris Sankeller, borgermester i Oddevalle 1504-1508. I 1504 nevnt før Bent Mogensson av våpen (III:1032). I 1508 nevnt som nr. 18 av 19 (III:1043), kun foran Jens Rask. Jens Rask borgermester i Marstrand tituleres derimot i 1502 av våpen, hvilket innebærer at Lasse Sænkeller med sikkerhet også har væpner-tittel.

Laurits Torsteinsson på Skridshol, Hedemarken. beskedelig mann, var på Finne på Voss i eiendomssak vedr. fru Magnild Oddsdotter 1499 (DN IV nr. 1032). Væpner 1524 (VII:584). Lagmann i Borgesyssel, av våpen 1534 (XXI:804). Væpner og Borgartings lagmann 1540 (V:1101). På Skridshol, Hedemarken, 1523 (NRR I). Laurens Torstensson væpnere og Borgertings lagmann, Borge 1540, DN V nr. 1101. Bodde i 1523 på Skridshol på Hedemarken, NRR I.

Lydeke Mule i Oslo. Av våpen, Oslo 1518 (DN II:1057), Oslo 1525 (DN II, bror til Hans Mule). Sitter i Slottsloven på Akershus 1525 (VII:600).

Magdalene Olavsdotter (Bagge) til Hatteberg i Kvinnherad skiprede, Sunnhordland. Av våpen 1532. Jomfru, 1540-t. Jomfru Magdalene Olavsdotter (Bagge) av våpen 1532.

Mattis Størle av våpen, 1500. Var vel en hallending (på Gåsevad?).

Mattis (Mats) Olsson. Høvedsmann på Tunsberghus 1499-1503, d. 1503. Væpner 1492 (DN I-II), av våpen 1499 (DN I-II), 1502 (V:990).

Mons Trulsson på Vi, Hedemarken. Av våpen, Frang 1520 (DN I-II), Gautestad 1521 (DN I nr. 1057) Oslo 1538 (DN III:1150), 1538 (XII:585), 1544. Bodde trolig en tid (1507-1521 ff.) på Gautestad, Hedemarken, på Vi i 1540- årene. Mons Trulsson av våpen, 1521, DN I nr. 1057; 1544, DN I nr. 1102. Nevnt i brev fra Gautestad 1521, jfr. om hans kone, se under Gautestad ved Hustrugårder. Han kan ha bodd på Gautestad på Hedemarken før han skrev seg til Vi.

Morten Torkelsson på Strøm i Hjertum sogn, Båhus len. Væpner Båhus 1497 (V:978), av våpen Båholm 1502 (V:992). Ber kongen om forlening 1502 (VIII:459). Bostedet Strøm belagt i NHD. Morten Torkelsson av våpen, 1502. Bodde på Strøm i Hjertum, se NHD.

Nils Berelsson. Væpner, Bergen 1544 (DN II).

Nils Henriksson. Av våpen, Bergen 1523 (V:1039). Tituleres en rekke ganger tidligere, helt fra slutten av 1400-tallet, som ridder. Død 1523. Bosted visstnok på Østrått, selv om jeg er usikker på kildebelegg. Norges rikes råd og Norges rikes Hovmester.

Nils Jonsson [3 hummerklør] til Ulefoss, Skienssyssel. Av våpen 1552 (DN XXI nr. 972). Nevnt 1540 (VII:740). Nils Jonsson av våpen til Ulefoss, 1552, DN XXI nr. 972. Han bodde 1528 på Jomfruland (NRJ IV).

Nils Lystrup [stjerne]. Lagmann i Oslo. Av våpen 1551, væpner 1552. Bodde trolig på Hov på Hurum, Akershus len, der ihvertfall hans enke bodde etter hans død (NRR I). Nils Lystrup av våpen lagmann i Oslo, 1551, DN IX nr. 770. Bodde trolig på Hov på Hurum. (?)

Nils Mus væpner, bodde på Nore i Rygge sogn og prestegjeld 1435: jak Niels Mws væbnere boendes j Norghe j Rigge sogn j æn gard hedher Noræ (DN XVI nr. 100); Ego Nicolaus mwss armiger jn Norwegia habitans jn parrochia Riggæ jn curia que dictur Noræ .. , 6.9 1435 (DN XVI nr. 101). (også senere belegg) Om slekta senere på 1400-t se DN II-IV.

Nils Ravaldsson (Ragnvald Niklessons ætt). Å våpen 1487 (FMU). Nevnt 1487-1505, død 1506. Bodde muligens på Jored i Vigen.

Nils Svensson [stjerne] til Solum, Skoger, Vestfold. Av våpen 1515 (DN II:1050), Sandviken i Sande 1535 (VI:724), 1541 (VI:749), 1541 (VII:743), 1544. Nevnt fra 1505 (våpenbrev). Brevet 1541 (VI:749) skrevet på hans setegård Hanevoll i Vestfold, der han også kan ha bodd på den tiden. Bostedet Solum belagt 1544 og 1586 (død). Erlige mann Nils Svensson [tverrdelt stjerne] av våpen, 1544, DN XVI nr. 615. På Solum i Skoger.

Nils Tormodsson [3 hummerklør] på Foss (?). Væpner 1514, iflg. litt. (DAA, også i DN). Nevnt 1482-1514.

Olav Amundsson (Holter-ætten) [stjernesparre] på Holter, Romerike. Av våpen, Eidsvoll 1491 (V:953). På Holter 1499, født på Holter, d. før 1514. Olav Amundsson av våpen, Eidsvoll 1491 17/6, DN V nr. 953. Bodde på Holter på Romerike, sønn til Amund Jonsson [stjerne] av våpen på Holter. Var i live ennå i 1499 24/2, DN XIII nr. 162.

Olav Bagge (Gunnarsson). Norges rikes råd 1489-1524. Av våpen, Bergen 1524 (DN I, VI:696), væpner 1524 (DN I). Lagmann på Steig til sin død årsskiftet 1524/25. Bodde trolig på Hatteberg i Kvinnherred, Sunnhordland, men kjenner ikke belegg.

Olav Galle (Sveinsson). Av våpen 1501, Holleby 1514 (DN I nr. 1038). Ridder fra senest 1515 (II:1049). Norges rikes råd fra ca. 1514. Bodde vel i 1501-14 på Holleby, Borgesyssel? Siden på Hovin på Hedemarken, til Tom i Borgesyssel fra ca. 1520/25. Død 1530. Høvedsmann på Akershus 1523-27. Olav Galle av våpen, 1501. DN (III?). Bodde vel på denne tiden på Holleby?

Olaf Kalips (Pedersson) til Kalsøya 1552, til Kjølberg 1560, til Torshov 1578-1587. Norges rikes kansler. Væpner, Oslo 1552, 1560, av våpen 1560. Olav Kalips til Kalsøen vebner, Oslo 1552, DN XII nr. 639. Olav Kalips til Kjølberg væpner, 1560 (DN X nr. 756).

Olav Krabbe. Væpner, Båhus 1497 (V:978). Nevnt flere ganger rundt år 1500.

Olav Matsson [ormeruter] på Tysse (nå Stord prestegård) på Stord, Bergenhus len, Sunnhordland. Av våpen 1532. Olav Matsson på Tysse av våpen, 1532 (DN III:1128).

Olav Mogensson. Av våpen, Trondheim 1533 (V:1075). Lagmann i Trondheim 1542 f. Nevnt fra . Nevnt i Trondheim 1535 etter 2 lagmenn 2 væpnere og Aslak Engebrektsson (Olav Engebrektssons ætt) (DN XVI nr. 557).

Olav Otteson (Jacop Fastulvssons ætt). Død ca. 1513? Av våpen . Bodde en tid på Hesby, Ryfylke (DN I:1092, 1539).

Olav Svart. Politisk aktiv med riksrådstilknytning 1523. Får len. Av våpen 1538-1540 (Thiset, Sigiller).

Olav Vifastsson lagmann i Trondheim. I 1533 nevnt før Olav Mogensson av våpen (V:1075), hans etterfølger som lagmann. I 1535 nevnt før Christoffer Trondsson væpner og Trond Benkestokk væpner (Schønning, Hedemarken; DN XVI nr. 557).

Orm Eriksson. Av våpen u. sted u dato 1509 (DN I nr. 1027), 1512 (IV:1058), 1512 (DN I nr. 1035), rangert sist.

Otte Holgersson [rosen-krants] av våpen, Oslo 1508 (III:1043). Høvedsmann på Akershus 1514 (III:1059).

Peder Griis. Av våpen, Holleby 1514 (DN I nr. 1038). Nevnt fra tidlig i 1490-årene. Høvedsmann på Akershus 1499. Senere ridder?, Norges rikes råd. Bosted er kjent: Berger i Idd.

Per Hansson [2 værhorn]. Høvedsmann på Akershus 1536-1553. Av våpen 1541 (IV:1117), 1546, 1547 (III:1164). Nevnt 1534 som Gaute Galles svein (XXI:800). Per Hansson av våpen høvedsmann på Akershus, Oslo 1546, DN I nr. 1106. Bodde kun på Akershus.

Peder Pedersson til Vik (= Viggja) i Børsa, Trøndelag. Av våpen 1558. Har også en tid bodd på Egge i Trøndelag, kanskje også på Huseby. Peder Pedersson til Vik av våpen, 1558.

Per Størle til Gåsevad (1546). Væpner 1546. I 1526 (V:1050) nevnt før Hans Eriksson høvedsmann på Båhus (som i 1523 tituleres av våpen).

Sjurd Matsson (Matssønnene) [ormeruter] på Talgje, Ryfylke. Av våpen 1532. Lagrettemann 1534 (XXI:801). Sjurd Matsson på Talgje av våpen, 1532 (DN III:1128). På Talgje = Sør-Talgje i Talgje sogn, Sæbø skiprede (= Gard på Talgje), Ryfylke.

Svein Galle (Olavsson) til Tom i Råde, Borgesyssel. Av våpen 1546. Svein Galle av våpen til Tom, 1546, DN V nr. 1115.

Stig Bagge (Gasseson) på Skafsten, Agder, = Stig Skafsten. Høvedsmann over Lister len 1538. Av våpen 1538. Stygh Skausten aff vabben høfftzmand offuer Listte len, 1538, DN VII nr. 731. Stig Skafsten av våpen 1538, DN VII:731. Han kalles tidligere Stig Bagge og var sønn av Gasse Torkellsson på Rafoss). På Skafsten, Agder?

Søren Munk. Væpner, Oslo 1552, 1553. Søren Munk væpner, erlig og velbyrdig mann, Oslo 1553, DN IV nr. 1132.

Torbjørn Olavsson (Bratt?). Å våpen, Trondheim 1538 (XII:584).

Tord Borgersson. (…) dandhemend som ær Tordh Borgesson a woben (…), innsegler brev sammen med en rekke øvrige navngitte bønder av Borgesyssel 1535 (DN XVI nr. 588)?

Tord Rodt. Høvedsmann på Hammer 1537. Høvedsmann på Bergenhus 1538-39. Av våpen, Hammer 1537 (DN I-II, IV), Bergen 1538 (DN I-II), Riddermandtsmann og av våpen 1539 (DN I-II, IV:1114).

Tore Gunnarsson. Væpner 1501 (III:1020), av våpen 1529 (III:1118). Bodde trolig på Innland, Båhus len. Kalt Tord Gunnarsson å våpen, 1528 (XVI:509). Tore Gunnarsson av våpen, 1529, væpner 1501, bodde trolig i Kjerrslett på Tjørn.

(Jfr. Tord Gunnarsson, Lunde i Telemark 24.6 1513 (DN XIII nr. 181) og Lunde 20.6 1520 (DN X nr. 307): denne Lunde-gården var i eie til Jon Nilsson [3 hummerklør] på Jomfruland.)

Torstein Kusse væpner til Samsal, Hedemarken 1536 (DN I nr. 1086).

Trond Benkestokk (Torleivsson). Av våpen 1534 (IV:1104). Væpner, Trondheim 1535 (DN XVI nr. 557), Bergen 1543, 1544 (DN I-II), Oslo 1547 (III:1164). Adelsmann 1541. Riddermandtsmann, Bergen 1547. Til Meløy, Helgeland, 1547, fra senest 1540. Bodde før 1535 trolig på Joranger i Sogn, kjenner ikke belegg. Trond Benkestokk, vebner. Bergen 1543 20/6, NMag I s. 579. Trond Benkestokk til Meløy på Helgeland, væpner, Oslo 1547, DN III nr. 1164.

Trond Ivarsson på Utstein. Av våpen, Stavanger 1554 (VI:782). Trond Ivarsson av våpen, Stavanger 1554, DN VI nr. 782.

Ulv i Tjuvkil, Båhus len. Av våpen, Båholm 1493 (V:960). På Tjuvkil i Lykke sogn på Innland, Båhus len.

Vincencius Lunge av våpen, Ribe 1524 (V:1045). Tituleres ridder en rekke ganger i Norge fra 1523 og 1524, samt 1526 (DN VII nr. 121). Jeg Vincentz Lunge aff vaben høvedsmann på Bergenhus og Vardøhus 1525 (DN VII nr. 610).

Wolfgang Kerthe. Av våpen, Stedje i Sogn 1526 (XXI nr. 749).

SUM = 115


b. Personer som sannsynligvis var væpnere selv om kildebeleggene mangler

Arne Toreson Lang (Lang av Elstad [vekst]) på Nøttestad, Stange prestegjeld, Hedemarken. Død 1508.

Aslak Engebrektsson (Olav Engebrektssons ætt). Nevnt i 1535 Trondheim (DN XVI nr. 557) etter 2 lagmenn 2 væpnere, og før Olav Mogensson (av våpen 1533) og før Benkt Karlsson (væpner 1535).

Christiern Bagge. Høvedsmann på Tønsberg 1508 (DN III:1040).

Dale Sjundeson (Frang-ætten) på Frang. Nevnes som væpner i litt., men kilde ikke kjent. Var rådmann i Trondheim. Tilsvarende om hans sønn Guttorm Daleson på Frang (som vel omtales som slektning av erkebiskop Olav Engelbretsson), hans bror Mogens Sjundeson (nevnt 1530-t.) og hans far Sjunde Mogensson (nevnt 1508 m.v.).

David Sincklare. Høvedsmann på kongsgården i Bergen og landshøvding i Hjeltland, Bergen 11.8 1496 (DN III nr. 999). Død før 1512 (DN III nr. 1055).

Dyre Sevaldsson. Lagmann på Opplandene 1514-1542, d. ca. 1542. Han tituleres «ærlig og velbyrdig mann» i et brev 18.6 1517, som er en fullgod begrunnelse for at han kan regnes som væpner, men det er ikke et direkte belegg (DN I nr. 1052). Bosted var Hanestad på Toten, som han byttet til seg i 1517 mot sitt fedrenegods Sørum på Ringerike. Bosted inntil 1517 er ukjent, mens hans far bodde på Lunner i Lunner på Hadeland, som muligens også var Dyres bosted?

Finn Rempe. Politisk aktiv med riksrådstilknytning 1523. Får len.

Gaute Ivarsson i Valen (Valo). nevnt 1512 (IV:1060). Nevnes som væpner i litt., men belegg ikke kjent.

Gerlof Stensson. Nevnt 1523, foran Per Gunnarsson. Forlening i Vigen fra 1523 (NRR I). Kalles «knape» (DN XXII).

Herr Hans Knutsson djakn i Bergen, 1524 (DN III nr. 1095).

Hans Simonsson (Simon Svenssons ætt).

Håkon Torsteinsson på Egge, Trøndelag. Av våpen . Har Sparbu i forlening 1527 (DN VII:642, Nye Da. Mag.), tituleres «oss elskelige». Nevnt 1501 som underfogd i Jemtland (XIV:201), – til ca. 1540.

Jens Fratt. Slottsskriver på Akershus (NRR I). Får len. Død, 1540 (XXI:850).

2 personer Jon Bjørnsson, 1. riksråd (d.ca- 1485), 2. rådmann i Oslo.

Jon Gauteson (Gaute Jonssons ætt). Til Svegen (Sveio) 1570.

Jon Nilsson [3 hummerklør]. Hederlig mann, å våpen, Eiker 1522 (DN X:323). Dette brevet er imidlertid falskt! Noe belegg for ‘av våpen’ er det dermed ikke. Tilknytning til setegården Foss, 1519 (II:1060). Jon Nilsson: visstnok et belegg «av våpen» 1513, bodde 1528 på Jomfruland (NRJ IV).

Jon Simonsson (Simon Svenssons ætt). Lagmann på Agdesiden.

Jørgen Hansson høvedsmann på Bergenhus 1522, 1520 (DN II).

Herr Knut Persson, Deken i Trondheim på 1530-tallet. 1538 titulert erlig og velbyrdig mann (XII:584).

Laurits Olsson [hjortehode] på Revland 1555, senere til Sundsby, NRR I s. 190. Kalles ikke væpner. Var selvklar adelsmann.

Mattis Nilsson på Tufte, Skienssyssel. Lagrettemann Skien 1490 (V:948), nevnt før Gisle Stensson. (Denne Gisle Stensson tituleres av våpen, Skien 1505.) Lagrettemann i Skien 1516 (DN VIII:491), nevnt etter lagmannen Lydeke Gudleiksson. Mattis lever ganske lenge, død før 1533 og etterlater seg en etterleverske og en datter som begge tituleres hustru. Han kan regnes som jevnbyrdig med Gisle Stensson og dermed som væpner.

Mattis Sørensson, embedsmann på Akershus 1508 (DN III:1040).

Mikkel Blik. Politisk aktiv med riksrådstilknytning 1523. Får len. Sitter i Slottsloven på Akershus 1525 (VII:600). Våpensegl i 1523 (DN X:337).

Nils Jensson (Botner-ætten), nevnt 1517.

Nils Lauritsson. Nevnt Trondheim 1535 (DN XVI nr. 557) som siste av 9, – alle de 8 før ham er ellers titulert væpnere.

Olav Torbjørnsson rådmann i Bergen. I 1532 (VI:721) nevnt før broren Christen Torbjørnsson (som tituleres av våpen 1531-1538) og Anders Hansson (som tituleres av våpen 1536-1547).

Olav Torgersson rådmann i Bergen. I 1532 (VI:721) nevnt etter Jon Ellingsson (som tituleres av våpen 1538), men før Olav Torbjørnsson, Christen Torbjørnsson (som tituleres av våpen 1531-1538) og Anders Hansson (som tituleres av våpen 1536-1547). I en del brev fra 1531-32 (DN X og XI, jfr. ref. ved Sjurd Mort) kalles han ‘Olav Tørresson’. (Lik d.n.?)

Olav Tørresson. befalingsmann, 1531 (VII:685). I tjeneste hos erkebiskopen. Senere kongl. bef.mann i Jemtland, død 1560-tallet. (Lik d.o.?)

Per Gauteson (Valen-ætten, Gaute Ivarssons ætt). Nevnt 1535 Trondheim (DN XVI nr. 557) før Benkt Karlsson (væpner 1535).

Per Gunnarsson. Nevnt 1522, 1523 (DN I-II). Også nevnt i tiden ca. 1510-20 i Båhus len. I 1519 nevnt i Vigen, hadde da hatt Dynge gods i forlening (DN VI:671). Deltager i København høsten 1523. Hadde bygård i Oslo (NRJ IV).

Per Herlogsson. Lagmann i Oslo, 1520-tallet og til 1540-tallet.

Per Svensson kalt Per Skriver. Lagmann i Viken 1523 (DN XV nr. 175). I 1528 (DN XVI nr. 509) nevnt før 2 av våpen (Anders Olsson og Tord Gunnarsson).

Salomon (Salmond) Torgeirsson. Hadde forlening omkring 1530.

Simon Svensson. Rådmann i Trondheim 1533 (VII:702), nevnt etter Olav Vigfastsson lagmann og Nils Arneson rådmann. Våpenbrev av erkebiskop Erik Walkendorf 1517.

Sjord Mort rådmann i Bergen. I 1532 (VI:721) nevnt før bl.a. Anders Hansson (som tituleres av våpen 1536-1547).

Torbjørn Gautesson (Gaute Jonssons ætt). På Fimreite.

Tord Bagge. Nevnt Båhus 1476 (DN II) før .

Tord Matsson [ormeruter]. Rådmann i Bergen 1512-, tidligere svein hos Henrik Krummedike. I 1523 nevnt foran Jon Ellingsson (som tituleres av våpen 1538) og Christen Torbjørnsson (som tituleres av våpen 1531-1538). 3 av hans yngre brødre tituleres alle av våpen 1532.

Ture Matsson, Henrik Krummedikes ombudsmann og fogd, belagt på 1480-90-tallet.

Ulv Gjermundsson 1544 (DN IV:1121, ikke belagt som væpner). (Jfr. Ulv (Ulvsson) [lindorm] 1582, A III.) På Tjuvkil i Lykke sogn på Innland, Båhus len.

Østen Klot = Østen Toresson. Nevnt i Bergen 1525 (III:1099), bor på Dovre i Gudbrandsdalen 1528 (NRJ IV). Erkebiskop Olav Engelbretssons setesvein på Dovre 1533 (OER). Brevet 1525 må være hans eget – det stammet fra Münchensamlingen`? Ble han med til Holland 1537?

Legg igjen et svar