De siste publiseringene fra foreningen på våre nettsider

For at våre besøkende lettere skal finne fram til de siste publiseringene fra NSF vil de fortløpende bli lagt ut her.

Det vil bli lagt ut publiseringer for våre åpne sider, for medlemmer og digitale produkter i nettbutikken. Dette vil gjøre det tydeligere for mange hvor mye vi publiserer og hva medlemmer får tilgang til. 

Akkurat nå jobbes det mye med republisering (flytting av gamle filer fra old.genealogi) og republisering av  artikler bla. fra vigerust.net (HTML->Wordpress) og eldre flipbøker (Flash->HTML5).

NOVEMBER

12/11-2021

Hedmarksregisteret fra Spangen-samlingen er oppdatert:

 • Ekstrakter nr. 1-580
 • Ekstrakter nr. 581-1159
 • Ekstrakter nr. 1160-1740

11/11-2021

8/11-2021

JULI 2021

6/7-2021

JUNI 2021

25/6-2021

 • Finne-Grønn: Skifteprotokoller Arendal & Risør 1709-1776 (medlem)
 • Finne-Grønn: Skifteprotokoller Arendal & Risør 1769-1786 (medlem)

23/6-2021

 • Otto G. Lundh: Dødsfald i Norge 1865 (medlem)
 • Otto G. Lundh: Dødsfald i Norge 1870-1873 (medlem)

22/6-2021

MAI 2021

24/5-2021

Telemarkskilder er oppdatert:

 • Bratsberg faste skole i Skien 1850-1871 Foto: Jan Christensen
 • Bugten skolekrets i Solum ca. 1890- Foto: Jan Christensen
 • Fossum Jernverks skole i Gjerpen 1822-1855 Foto: Jan Christensen

APRIL 2021

26/4-2021

 • Motorvognregister Christiania 1910-1912 (medlem)
 • Motorvognregister Gudbrandsdalen 1913-1920 (medlem)
 • Christian Dag Spangen: Heraldikk på Hedemarken (medlem)
 • Hausen: Vapensköldar i Finlands kyrkor (medlem)
 • Engebret Hougen: Bumerker fra Gudbrandsdalen (medlem)

24/4-2021

 • Førerkortregister Vestoppland 1913-1927 (medlem)

24/4-2021

8/4-2021

 • Jørgen Gløersen: Dødsfall i Norge 1763-1825 (medlem)
 • Jørgen Gløersen: Dødsfall i Norge 1826-1840 (medlem)
 • Jørgen Gløersen: Dødsfall i Norge 1841-1850 (medlem)
 • Otto G. Lundh: Dødsfald i Norge 1881-1890 (medlem)
 • A. W. Rasch: Dødsfald i Norge 1891-1925 (medlem)

MARS 2021

31/3-2021 (Flash->HTML5)

 • Fron: Kallsbok 1732-1850 og Kopibok 1731-1850 Foto: Rune Nedrud (Se Lakuner)
 • Compagnierulle af det Oplandske National Infanterie Regiment 1786 Foto: Rune Nedrud (Se Lakuner)
 • Ungt mannskabs tegningsrulle ved Oplandske Infanteriregiment 1789 Foto: Rune Nedrud (Se Lakuner)
 • Ungt mannskabs tegningsrulle ved Oplandske Infanteriregiment 1790 Foto: Rune Nedrud (Se Lakuner)
 • Ungt mannskabs tegningsrulle ved Oplandske Infanteriregiment 1791 Foto: Rune Nedrud (Se Lakuner)
 • Ungt mannskabs tegningsrulle ved Oplandske Infanteriregiment 1792 Foto: Rune Nedrud (Se Lakuner)
 • Ungt mannskabs tegningsrulle ved Oplandske Infanteriregiment 1793 Foto: Rune Nedrud (Se Lakuner)
 • Soldat og ungt mannskaps ruller. Mannskap innrullert 1748-1759 i Gudbrandsdalen Foto: Rune Nedrud (Se Lakuner)
 • Ms.4° no. 255: Udtog af de gamle norske pergamenter som finds udi Faabergs præstegaard og deres nabolaug (NY! se Lakuner)

27/3-2021

26/3-2021 (Flash->HTML5)

 • Eidsvoll Overformynderi 1816-1846 Foto: Lars Ove Wangensteen (Se Lakuner)

25/3-2021 (Flash->HTML5)

 • Eidsvoll Overformynderi 1797-1859 Foto: Lars Ove Wangensteen (Se Lakuner)
 • Compagnirulle for Eidsvoldske Compagnie 1826, 1829, 1831, 1832, 1834, 1839 Foto: Tom Larsen (NY!) (Se Lakuner)
 • Tiende-mandtal for Froens Præstegiæld 1790-1818 Foto: Rune Nedrud (Se Lakuner)
 • Militære ruller fra Fron, Fåberg, Ringebu, Gausdal og Øyer 1659, 1660 og 1676 Foto: Rune Nedrud (Se Lakuner)

22/3-2021 (Flash->HTML5)

 • Sorenskriverens dødsfallmeldinger for Øvre Romerike 1821. Foto Tom Larsen (Se Lakuner)

21/3-2021 (Flash->HTML5)

 • Sorenskriverens dødsfallmeldinger for Øvre Romerike 1818. Foto Tom Larsen (Se Lakuner)
 • Sorenskriverens dødsfallmeldinger for Øvre Romerike 1819. Foto Tom Larsen (Se Lakuner)

15/3-2021

Den åpne delen av portalen Fange og fengselsprotokoller er oppdatert:

 • Akershus festnings slaveri Fangeregister over uærlige slaver 1841-1851 Foto: Lars Ove Wangensteen (NY! 15.03.2021)
 • Akershus Festnings slaveri Fangeregister 1885-1887 Foto: Lars Ove Wangensteen (NY! 15.03.2021)

13/3-2021

 • Mandal fogderi: Journal over reisepass og handelsreisende 1823-1830, 1854-1862. Foto: Torleif Odland (Se Agderkilder)

09/3-2021

 • Lov om Husmannsvesenet 24.09.1851
 • Ovenstad, Olai: Den norske hærs officerer fra 18. januar 1628 til 17. mai 1814 A-H (Ny versjon) (medlem)
 • Ovenstad, Olai: Den norske hærs officerer fra 18. januar 1628 til 17. mai 1814 I-Ø (Ny versjon, sider manglet) (medlem)

08/3-2021

07/3-2021

06/3-2021

05/3-2021

 • Vestby: Mandtal over fattige og allmisselemmer 1742 (medlem)
 • Ås: Mandtal over fattige og allmisselemmer 1742 (medlem)
 • Eidsvoll valgmanntall 1846-1884 Foto: Tom Larsen (Se Lakuner)
 • Fortegnelse over de akademiske borgere ved Norges Universitet 1813-1862 (medlem)
 • Thormodsæther, Sofus: Norske magistre i Wittenberg 1542-1675 (medlem)
 • Daae, L: Nordiske studerende ved fremmede Universiteter 1372-1758 (Praha, Erfurt og Rostock) (medlem)
 • Eidsvoll: Fortegnelse over fattiglemmer 1840- Foto Tom Larsen (Se Lakuner)
 • Eidsvoll: Fortegnelse over fattiglemmer 1844- Foto Tom Larsen (Se Lakuner)
 • Eidsvoll: Fortegnelse over fattiglemmer 1858- Foto Tom Larsen (Se Lakuner)

FEBRUAR 2021

20/2-2021

Nye Telemarkskilder er lagt inn:

 • Mandtal over stemmeberettige til Stortingsvalget 1885 Foto: Jan Christensen
 • Mandtal over stemmeberettige til Stortingsvalget 1894 Foto: Jan Christensen
 • Mandtal over stemmeberettige til Stortingsvalget 1897 Foto: Jan Christensen
 • Mandtal over stemmeberettige til kommunevalget 1898-1899 Foto: Jan Christensen
 • Mandtal over stemmeberettige Stortingsvalget 1903 Foto: Jan Christensen
 • Mandtal over stemmeberettige til kommunevalget 1904-1907 Foto: Jan Christensen
 • Tillægg til mandtallet 1905 Foto: Jan Christensen
 • Mandtal over stemmeberettige til Stortingsvalget 1906 Foto: Jan Christensen
 • Mandtal over stemmeberettige til kommunevalget 1910-1913 Foto: Jan Christensen
 • Mandtal over stemmeberettige til Stortingsvalget 1912 Foto: Jan Christensen
 • Mandtal over stemmeberettige til kommunevalget 1913-1916 Foto: Jan Christensen
 • Personer som er strøget fra mandtallet 1916 Foto: Jan Christensen
 • Manntall over stemmeberettige til Stortingsvalget 1921 Foto: Jan Christensen
 • Manntall over stemmeberettige til kommunevalget 1925 Foto: Jan Christensen
 • Manntall over stemmeberettige til Stortingsvalget 1927 Foto: Jan Christensen
 • Manntall over stemmeberettige til Stortingsvalget 1933 Foto: Jan Christensen
 • Manntall over stemmeberettige til Stotingsvalget 1936 Foto: Jan Christensen
 • Manntall over stemmeberettige til kommunevalget 1937 Foto: Jan Christensen
 • Manntall over stemmeberettige til kommunevalget 1947 Foto: Jan Christensen
 • Manntall over stemmeberettige til stortingsvalget 1949 Foto: Jan Christensen

19/2-2021

 • Utdrag af Eidsvolds prestegjelds kirkebøger 1688-1856 (se Lakuner)

18/2-2021 (flash->HTML5)

 • Nytt Dansk adelslexicon (1904) (Ny) (medlem)
 • Lexicon over adelige Familier i Danmark, Norge og Hertugdømmene bind 3-våpen (1787) (medlem)
 • Lexicon over adelige Familier i Danmark, Norge og Hertugdømmene bind 2 (1787)  (medlem)
 • Lexicon over adelige Familier i Danmark, Norge og Hertugdømmene bind 1 (1787) (medlem)

15/2-2021 (flash->HTML5)

 • Nyquist, Johan: Østoplandske infanteriregiment nr 5 1789 til nu (Oslo 1928) (medlem)
 • Ovenstad, Olai: Den norske hærs officerer fra 18. januar 1628 til 17. mai 1814 (medlem)
 • Militærkalender 1863 (medlem)
 • Militærkalender 1867 (medlem)
 • Militærkalender 1870 (medlem)

14/2-2021 (flash->HTML5)

13/2-2021 (flash->HTML5)

Den åpne delen av portalen Fange og fengselsprotokoller er oppdatert:

12/2-2021 (flash->HTML5)

 • Fangeprotokoll for Nordre Land og på gården Skiaker 1855-1861 (Kun for medlemmer)

11/2-2021 (flash->HTML5)

9/2-2021

8/2-2021

 • Fanger i arbeid på Mæremyre 1906-1916 (med foto av de fleste fangene) (Ny) (Kun for medlemmer)
 • Summarisk fortegnelse over mannsfangene i Trondheims tukthus 1829-1877 (Ny) (Kun for medlemmer)

5/2-2021 (flash->HTML5)

Norsk Prestehistorie oppdatert (mer kommer)

3/2-2021 (flash->HTML5)

JANUAR 2021

31/1-2021

29/1-2021

 • Akershus Festnings slaveri Fangeregister over ærlige slaver 1840-1848 (Ny) (Kun for medlemmer)

28/1-2021 (flash->HTML5)

 • Fangeprotokoll ved Akershus amts distriktsfengsel 1863 – 1873 Foto: Lars Ove Wangensteen (Kun for medlemmer)

27/1-2021

 • Christiania tukthus Avgangsprotokoll 1862-1866 Foto: Tom Larsen (Ny) (Kun for medlemmer)
 • Akershus Festnings slaveri Fangeprotokoll 1780-1806 Foto: Tom Larsen (Ny) (Kun for medlemmer)

26/1-2021 (flash->HTML5)

 • Christiania tukthus Fangeprotokoll 1741-1745 (m. register) (Ny)  (Kun for medlemmer)
 • Christiania tukthus Fangeprotokoll 1745-1750 (m. register) (Ny) (Kun for medlemmer)
 • Christiania tukthus Fangeprotokoll 1750-1756 (m. register) (Ny)  (Kun for medlemmer)

23/1-2021 (flash->HTML5)

22/1-2021 (Flash->HTML5)

21/1-2021 (Flash->HTML5)

20/1-2021 (Flash->HTML5)

 • Fangeprotokoll for Akershus Festnings slaveri og arbeidsanstalt over uærlige slaver 1841-1851 (Ny) (Kun for medlemmer)
 • Register over mannsfangene i Trondhjems tukthus 1829-1877 (Ny) (Kun for medlemmer)
 • Arrestjournal for Kongsvinger distriktsfængsel 1867-1872 (Kun for medlemmer)
 • Olsrud straffeanstalt protokoll over menn 1869-1889 (Ny) (Kun for medlemmer)
 • Olsrud straffeanstalt protokoll over kvinner 1869-1889 (NY) (Kun for medlemmer)

17/1-2021 (Flash->HTML5)

9/1-2021 (Flash->HTML5)

8/1-2021 (Flash->HTML5)

7/1-2021 (Flash->HTML5)

 • Medlemsblad 1995 nr. 2
 • Medlemsblad 1995 nr. 1
 • Medlemsblad 1994 nr. 1
 • Medlemsblad 1993 nr. 1
 • Medlemsblad 1992 nr. 1
 • Medlemsblad 1991 nr. 2
 • Medlemsblad 1991 nr. 1
 • Medlemsblad 1990 nr. 2
 • Medlemsblad 1990 nr. 1
 • Medlemsblad 1989 nr. 1
 • Medlemsblad 1988 nr. 2
 • Medlemsblad 1988 nr. 1
 • Medlemsblad 1987 nr. 1 og 2

 

DESEMBER 2020

26/12-2020

vigerust.net: Den norske adels stamtavleverk: Kriterium for adelsskap (ufullstendig)
vigerust.net: Den norske adels stamtavleverk: Valg av oppslagsnavn
vigerust.net: Den norske adels stamtavleverk: Innledning (1989)
vigerust.net: Den norske adels stamtavleverk: Prosjektbeskrivelse (1997)

21/12-2020

Forfatter og innholdsregister til NST er oppdatert.

vigerust.net: Kastelle klosters jorderegister 1354 (i vidimasjon 19. mai 1495)

vigerust.net: Kastelle klosters Registrum 1498 (med jordebok 1485)

vigerust.net: Mål, vekt, verdiforhold, landskyld og forngild landskyldregning på Kastellegodset og ellers i Båhuslen 1280-1600

vigerust.net: Innledning og kilder til kastellegodset

Medlemsblad 1 1992 (Republisert til HTML5, men ikke ferdig format)

18/12-2020

vigerust.net: Erkebiskopens jordegods sønnafjells – Sankt Olavs jorder: inntektsregnskap 29.9 1557 – 29.9 1558

vigerust.net: Erkebiskopens jordegods sønnafjells – Sankt Olavs jorder: inntektsregnskap 29.9 1560 – 29.9 1561

vigerust.net: Jordebok over Kastellegods 1596

vigerust.net: Jordebok over Kastellegods 1601

vigerust.net: Akershus lens jordebok 1.5 1607-1.5 1608

MARS 2020

17/3-2020

Register til tukthuset i Christiania 1741-1756 (Åpent for alle)

FEBRUAR 2020

12/2-2020

Forfatter og innholdsregisteret til NST er nå oppdatert.

Tillegg til Per Reidars artikkel om Asdal-ætten er publisert.

DESEMBER 2019

24/12-2019

Vang i Hedmark: Fattigkassens protokoller 1811-1882 (medlemssidene)

23/12-2019

Vang i Hedmark: Fattigkommisjonens protokoller 1870-1882 (medlemssidene)

Vang i Hedmark: Fattigkommisjonens protokoller 1882-1892 (medlemssidene)

NOVEMBER 2019

28/11-2019

Vang i Hedmark: Fattigkommisjonens protokoller 1838-1852 (medlemssidene)

Vang i Hedmark: Fattigkommisjonens protokoller 1856-1870 (medlemssidene)

JUNI 2019

12/6-2019

Oppdatering av Folk i Nedenes, Mandals og Lista len 1560–1611 er publisert i Agderkilder

MAI 2019

10/5-2019

Oppdatering av Skattytere og hyllingsmenn på Agder 1591–1611 er publisert i Agderkilder

1/5-2019

Republisering av Genealogen 2000-2009 for medlemmer (vil komme i ny versjon senere)

APRIL

29/4-2019

Republisering av Norsk prestehistorie (flipbøker vi komme i ny versjon senere)

Republisering av eldre slektsbøker på medlemssidene (flipbøker vil komme i ny versjon senere).

27/4-2019

Republisering av NST-register bind 37-41 (registereret vil komme i ny versjon).

Republisering av Genealogen 1987-1999 (vil komme i ny versjon senere)

MARS 2019

14/3-2019

NST-Samleprodukt: 5 bind av NST (tilsvarende innhold på CDene) er nå komplett bind 1-35 til nedlasting i nettbutikken. (Flere og nyere bind vil komme).

DESEMBER 2018

29/12-2018

Folk i Nedenes, Mandals og Lista len 1560–1611

Del 1: Innledning.
Del 2: Personreg. 1-1235.
Del 3: Personreg. 1236-2639.
Del 4: Personreg. 2640-3906.

22/12-2018

Forord til delprosjektet Agder 1560-1611

18/12-2018

Skattytere og hyllingsmenn på Agder 1591–1611, sortert på sokn og gårder er publisert til glede for alle på våre sider med Agderkilder

12/12-2018

Lansering av Neumanns-samlinger: Toten-slekter i vår nettbutikk.

8/12-2018

Skattytere og hyllingsmenn på Agder 1591–1611, sortert på fornavn er publisert til glede for alle på våre sider med Agderkilder

OKTOBER 2018

20/10-2018

Oppdatert register til Polititidende 1886-1904.

11/10-2018

Polititidende 1886-1900 tilgjengelig til nedlasting i nettbutikken.

SEPTEMBER 2018

19/9-2018

Registratur over Domsognets Mandtal for 1771-1773 (Transkribert av NSF-Trøndelag 2018) er publisert på våre medlemssider. Originalen finnes scannet på Gunnerusbibliotekets nettsider.

16/9-2018

Samleprodukt: 5 bind av NST (tilsvarende innhold på CDene) til nedlasting i nettbutikken.

15/9-2018

2.8: Slekter fra Ringsaker (medlemssidene)

2.9: Stamtavler: Hedmarksslekter (medlemssidene)

2.10: Stamtavler: Slekter (medlemssidene)

2.11: Slektstavler (medlemssidene)

4/9-2018

1.1: Slekter fra Løten (medlemssidene)

1.2: Slekter fra Stange (medlemssidene)

1.3: Slekter fra Vang og Furnes (medlemssidene)

1.4: Bondeslekter fra Stange (medlemssidene)

1.5: Slektene: Darre, Schjelderup, Undseth, Skancke (medlemssidene)

1.6: Slekter fra Ringsaker og Nes (medlemssidene)

1.7: Adelige slekter (medlemssidene)

AUGUST 2018

30/8-2018

Spangens samlinger inngangsportal (medlemssider)

JULI 2018

30/7-2018

Ny nettbutikkportal er lansert: www.slektsbutikken.no

11/7-2018

Registratur over Norske Kancelliindlæg fra Tiden før 1660 i Rigsarkivet i København (medlemssider)

MAI 2018

30/5-2018

vigerust.net: Kildekontroll-kvalitetssikring

vigerust.net: En norsk våpenbok fra 1700-tallet

vigerust.net: Norske sigiller og dokumenter vedrørende Norge 1730-1800

vigerust.net: Pastor Andreas Mørchs segltegninger

vigerust.net: Ole Bang: En gammel fortegnelse på den norske adel.

vigerust.net: Iver Nielssøn Hirtzholms norske våpenbok (kopi fra 1860)

vigerust.net: Iver Nielssøn Hirtzholms norske våpenbok (ca. 1690)

vigerust.net: Birgitte Seeblads norske våpenbok (ca. 1650)

21/5-2018

Førerkortregister: Halden 1913-1926 (medlemssider)

Førerkortregister: Halden 1927-1937 (medlemssider)

Førerkortregister: Halden 1937-1954 (medlemssider)

21/5-2018

Oppdatert utgave av innholds og forfatterregister for NST

7/5-2018

Nordströms samlinger: Inngangsportal (medlemssidene)

Magnells samlinger: Inngangsportal (medlemssidene)

3/5-2018

Krigshandlingar Stora nordiska kriget: Krigsfångar 14A6 (medlemssidene)

Krigshandlingar Stora nordiska kriget: Krigsfångar 14A5 (medlemssidene)

Krigshandlingar Stora nordiska kriget: Krigsfångar 14A4 (medlemssidene)

2/5-2018

Krigshandlingar Stora nordiska kriget: Krigsfångar 14A3 (medlemssidene)

Registreringsskjema for skifteregisterprosjektet.

APRIL 2018

19/4-2018

Magnells samlinger: del 9 (medlemssidene)

Magnells samlinger: del 8 (medlemssidene)

18/4-2018

Magnells samlinger: del 7 (medlemssidene)

Magnells samlinger: del 6 (medlemssidene)

Magnells samlinger: del 5 (medlemssidene)

16/4-2018

Magnells samlinger: del 4 (medlemssidene)

10/4-2018

Magnells samlinger: del 3 (medlemssidene)

9/4-2018

Magnells samlinger: del 2 (medlemssidene)

7/4-2018

Magnells samlinger: Personregister L-N (medlemssidene)

Magnells samlinger: Personregister H-K (medlemssidene)

Magnells samlinger: Personregister Broberg-G (medlemssidene)

MARS 2018

26/3-2018

Magnells samlinger: Personregister A-Brita (medlemssidene)

25/3-2018

Magnells samlinger: Gardsregister K-Ö (medlemssidene)

22/3-2018

Kirkebok for St Paul, Immanuel Lutheran Church 1871-1884 (medlemssidene)

Kirkebok for St Paul, Immanuel Lutheran Church 1884-1907 (medlemssidene)

Kirkebok for St Paul, Immanuel Lutheran Church 1910-1921 (medlemssidene)

Kirkebok for St Paul, Immanuel Lutheran Church 1918-1944 (medlemssidene)

Kirkebok for St Paul, Immanuel Lutheran Church 1926-1946 (medlemssidene)

20/3-2018

PDF (hefter) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift bind 30 (Nettbutikken)

PDF (hefter) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift bind 27 (Nettbutikken)

7/3-2018

PDF (hefter) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift bind 33 (Nettbutikken)

6/3-2018

PDF (hefter) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift bind 35 (Nettbutikken)

5/3-2018

PDF (hefter) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift bind 11 (Nettbutikken)

PDF (hefter) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift bind 17 (Nettbutikken)

PDF (hefter) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift bind 24 (Nettbutikken)

PDF (hefter) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift bind 23 (Nettbutikken)

4/3-2018

PDF (hefter) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift bind 32 (Nettbutikken)

PDF (hefter) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift bind 34 (Nettbutikken)

3/3-2018

PDF (hefter) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift bind 5 (Nettbutikken)

PDF (hefter) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift bind 4 (Nettbutikken)

FEBRUAR 2018:

7/2-2018

PDF (hefter) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift bind 16 (Nettbutikken)

PDF (hefter) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift bind 22 (Nettbutikken)

PDF (hefter) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift bind 21 (Nettbutikken)

JANUAR 2018:

21/1-2018

Nordströms samlinger: A.6-4 (medlemssidene)

Nordströms samlinger: A.4-7 (medlemssidene)

Nordströms samlinger: A.4-6 (medlemssidene)

Nordströms samlinger: A.4-4 (medlemssidene)

20/1-2018

Nordströms samlinger: A.4-2 (medlemssidene)

Nordströms samlinger: A.4-3 (medlemssidene)

Nordströms samlinger: A.4-5 (medlemssidene)

19/1-2018

Nordströms samlinger: A.4-1 (medlemssidene)

Nordströms samlinger: A.3-7 (medlemssidene)

Dag Christian Spangen: Hedmarksregisteret.

13/1-2018

PDF (hefter) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift bind 1 (Nettbutikken)

PDF (hefter) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift bind 2 (Nettbutikken)

NOVEMBER 2017:

28/11-2017

Krigshandlingar Stora nordiska kriget: Krigsfångar 14A2 (medlemssidene)

Krigshandlingar Stora nordiska kriget: Krigsfångar 14A1c (medlemssidene)

27/11-2017

PDF (hefter) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift bind 20 (Nettbutikken)

PDF (hefter) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift bind 19 (Nettbutikken)

PDF (hefter) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift bind 18 (Nettbutikken)

PDF (hefter) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift bind 15 (Nettbutikken)

PDF (hefter) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift bind 14 (Nettbutikken)

PDF (hefter) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift bind 10 (Nettbutikken)

PDF (hefter) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift bind 9 (Nettbutikken)

PDF (hefter) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift bind 8 (Nettbutikken)

PDF (hefter) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift bind 7 (Nettbutikken)

PDF (hefter) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift bind 3 (Nettbutikken)

26/11-2017

PDF (hefter) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift bind 28 (Nettbutikken)

PDF (hefter) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift bind 25 (Nettbutikken)

25/11-2017

PDF (hefter) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift bind 26 (Nettbutikken)

PDF (hefter) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift bind 29 (Nettbutikken)

24/11-2017

PDF (hefter) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift bind 6 (Nettbutikken)

23/11-2017

PDF (hefter) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift bind 31 (Nettbutikken)

PDF (hefter) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift bind 12 (Nettbutikken)

PDF (hefter) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift bind 13 (Nettbutikken)

21/11-2017

Krigshandlingar Stora nordiska kriget: Krigsfångar 14A1c (medlemssidene)

Kirkebok for Thompson Bethlehem Lutheran Church 1901-1949 (1938) (medlemssidene)

Kirkebok for Kennedy Sion Norwegian Lutheran Church 1903-1948 (1942) (medlemssidene)

Nordströms samlinger: A.2-6 (medlemssidene)

Magnells samlinger: Del 1 (medlemssidene)

Magnells samlinger: Gardsregister A-J (medlemssidene)

20/11-2017

Krigshandlingar Stora nordiska kriget: Krigsfångar 14A1a (medlemssidene)

19/11-2017

Kirkebok for Vor Frelsers Skandinavisk-lutherske Menighed i Kansas: 1881-1943 (medlemssidene)

Nordströms samlinger: A.3-5 (medlemssidene)

Nordströms samlinger: A.3-6 (medlemssidene)

18/11-2017

Nordströms samlinger: A.3-2 (medlemssidene)

Nordströms samlinger: A.3-3 (medlemssidene)

Nordströms samlinger: A.3-4 (medlemssidene)

17/11-2017

Nordströms samlinger: A.3-1 (medlemssidene)

16/11-2017

Nordströms samlinger: A.2-1 (medlemssidene)

Nordströms samlinger: A.2-2 (medlemssidene)

Nordströms samlinger: A.2-3 (medlemssidene)

Nordströms samlinger: A.2-4 (medlemssidene)

Nordströms samlinger: A.2-5 (medlemssidene)

Nordströms samlinger: A.2-7 (medlemssidene)

15/11-2017

Nordströms samlinger: A.1-1 (medlemssidene)

14/11-2017

Manntall for Jämtland 1644-45 (medlemssidene)

6/11-2017

Løberg: Norwegians Kings and Vikings-Do they belong in your family tree?

5/11-2017

Hirsch: Danske og norske officerer 1648-1814-register


OKTOBER 2017:

31/10-2017

Spangen: Navneskikk på Hedemarken (medlemssidene)

Daae: Erkebiskopens setesveiner (medlemssidene)

Skattelignimg for byerne i 1871 (medlemssidene)

Huitfeldt-Kaas: De nulævende adelsslægter i Norge (medlemssidene)

226/10-2017

Genealogen nr 1-2012 (medlemssidene)

Genealogen nr 2-2012 (medlemssidene)


SEPTEMBER 2017:

12/9-2017

Genealogen nr 1-2011 (medlemssidene)

Genealogen nr 2-2011 (medlemssidene)

12/9-2017

Genealogen nr 1-2010 (medlemssidene)

Genealogen nr 2-2010 (medlemssidene)

11/9-2017

Oppdatering og flere kilder lagt til i Bybefolkningen før 1814

10/9-2017

Vigerust.net: Stavanger bys befolkning 1680-1730, med borgere / utliggere i Egersund, Karmsund, Nærstrand, Sogndalstrand og Sirevåg

Vigerust.net: Slektsnavn i de norske byene 1680-1730

Oslokilder


AUGUST 2017:

24/8-2017

Genetisk genealogi

Diverse sider fra Tore H. Vigerust sitt nedlagte nettsted.

18/8-2017

vigerust.net: Norsk slektsleksikon (Overført til slektshistoriewiki)

vigerust.net: Adelskomitéens innstilling og Stortingets beslutning i saken angående anmeldelser og reklamasjoner av adelige rettigheter, juli 1824

vigerust.net: Lov ang. modifikasjon og nærmere bestemmelse av den norske adels rettigheder 1.8 1821

17/8-2017

vigerust.net: Norske adelige hovedgårder og setegårder ca 1400-1824: Innledning (1992)

vigerust.net: Jens Christian Berg: Norske Sædegaarder (innholdsfortegnelse)

vigerust.net: Adelig ølimport i Oslo 1610-1611

vigerust.net: Missiv 27. mai 1596 til noen norske adelige og lagmenn om personlig å møte til kroningen i København den 24. august

vigerust.net: Register fra 1590-årene over høvedsmenn på Båhus 1481-1595

vigerust.net: Den norske adelens forleninger 1525

16/8-2017

vigerust.net: Erkebiskopens jordegods sønnafjells

vigerust.net: Akershus len: Lensregnskaper og jordebøker 1528-1625

vigerust.net: Katalog over norske jordebøker for tiden inntil ca 1660

9/8-2017

vigerust.net: Adelsprosjektet

vigerust.net: Norsk eiendomshistorie 1250-1600

vigerust.net: Alfabetisk register over adelige slekter rundt 1814

4/8-2017

vigerust.net: Personer som skriver seg «av» og «til» setegårder

3/8-2017

vigerust.net: Middelaldergenealogi som universitetspensum

vigerust.net: Innvandring til Norge før 1814 (Innvandrerarkivet)

2/8-2017

vigerust.net: Betegnelser på brukere av jord

vigerust.net: Adelig bruk av titler

vigerust.net: Adelig navnebruk

vigerust.net: Adelens jordegods og setegarder

vigerust.net: Fortegnelse over den norske adels stamtavler

vigerust.net: Danmark-Norges adel under eneveldet

vigerust.net: Katalog over adelige hovedgårder og setegårder

vigerust.net: Språklige betegnelser på sete- og hovedgårder

vigerust.net: Adelens gårder

vigerust.net:  Bosteder for dem som kalles adel i kongehyllingene 1582-1596

vigerust.net: Opphevelsen av de adelige privilegier i Norge

vigerust.net: Adelen i Norge etter 1824

vigerust.net:  Likprekener og anetavler


JUNI 2017:

8/6-2017
Register over kvinnefangene i Trondheim Tukthus 1829-1877. Foto NSF  (krever medlemskap i NSF og innlogging der)

4/6-2017:
Fangeprotokoll ved Akershus amts distriktsfengsel 1863 – 1873
Foto NSF  (krever medlemskap i NSF og innlogging der) 1859 innsatte (Lenke til historien om fengselet)


MARS 2017:

31/3-2017:
Militair-Calender for den norske armee 1863 (krever medlemskap i NSF og innlogging der)
Militærkalender 1867 (krever medlemskap i NSF og innlogging der)
Militærkalender 1870 (krever medlemskap i NSF og innlogging der)
Liste over forkortelser for ordener og utmerkelser (ekstern lenke til Wikipedia)

15/3-2017:
Stamrulle for Eidsvoldske Compagnie 1834-1866 (kun Eidsvoll prestegjeld)
Overformynderrulle Eidsvoll 1797-1859
Overformynderrulle Eidsvoll 1816-1846

Soldat og ungt mannskaps ruller. Mannskap innrullert 1748-1759 i Gudbrandsdalen

14/3-2017:
Tiende-mandtal for Froens Præstegiæld 1790-1818
Militære ruller fra Fron, Fåberg, Ringebu, Gausdal og Øyer 1659, 1660 og 1676
Compagnirulle Froenske Kompani 1786
Ungt mannskabs tegningsrulle ved Oplandske Infanteriregiment 1789
Ungt mannskabs tegningsrulle ved Oplandske Infanteriregiment 1790
Ungt mannskabs tegningsrulle ved Oplandske Infanteriregiment 1791
Ungt mannskabs tegningsrulle ved Oplandske Infanteriregiment 1792
Ungt mannskabs tegningsrulle ved Oplandske Infanteriregiment 1793

13/3-2017:
Fangeprotokoll for Nordre Land og på gården Skiaker 1855-1861
(krever medlemskap i NSF og innlogging der)
13/3-2017:
Polititidende 1900 (krever medlemskap i NSF og innlogging der)
7/3-2017:
Fangeprotokoll for Akershus Festnings slaveri og arbeidsanstalt    1844-1885.
  Foto NSF (krever medlemskap i NSF og innlogging der)
7/3-2017:
Fangeprotokoll for Akershus Festnings slaveri og arbeidsanstalt 1885-1887. Register foran i boken
. Foto NSF (krever medlemskap i NSF og innlogging der)


JANUAR 2017:

13/1-2017:
Registrerte prostituerte i Kristiania 1843 – 1880  Foto Tom Larsen


DESEMBER 2016:

20/12-2016: Fangejournal for Hamar Fengsel 1877-1896 (krever medlemskap i NSF og innlogging der)
08/12-2016: Polititidende 1898  (krever medlemskap i NSF og innlogging der)


NOVEMBER 2016:

30/11-2016: Norges Statskalender 1873 468 sider delvis søkbart
30/11-2016: Norges Statskalender 1880 461 sider delvis søkbart
30/11-2016: Norges Statskalender 1885 472 sider delvis søkbart
30 /11-2016: Norges Statskalender 1886 500 sider delvis søkbart
24/11-2016: Polititidende 1896 (krever innlogging)
Register 1886-1899 og 1899-1904 åpent for alle, men dessverre ikke godt søkbart. Alfabetisk register med ca 30000 navn
24/11-2016: Polititidende 1897  (krever medlemskap i NSF og innlogging der)
Register 1886-1899 og 1899-1904 åpent for alle, men dessverre ikke godt søkbart. Alfabetisk register med ca 17500 navn
10/11-2016: Arrestjournal for Kongsvinger distriktsfængsel 1864-1867 Foto NSF (krever medlemskap i NSF og innlogging der)
10/11-2016: Arrestjournal for Kongsvinger distriktsfængsel 1867-1872 Foto NSF (krever medlemskap i NSF og innlogging der)


OKTOBER 2016:

15/10-2016: Straffange-protokoll Gjøvik kretsfengsel 1867-1872  Foto: NSF (krever medlemskap i NSF og innlogging der)
15/10-2016: Fangeprotokoll ved Christiania Tukthus 1839-1850 Foto: NSF (krever medlemskap i NSF og innlogging der)
11/10-2016: Polititidende 1895 (krever medlemskap i NSF og innlogging der)


SEPTEMBER 2016:

23/9-2016: Polititidende 1894 (krever innlogging)
21/9-2016: Sorenskriverens dødsfallmeldinger for Øvre Romerike 1818. Foto Tom Larsen
21/9-2016: Sorenskriverens dødsfallmeldinger for Øvre Romerike 1819. Foto Tom Larsen
21/9-2016: Sorenskriverens dødsfallmeldinger for Øvre Romerike 1821. Foto Tom Larsen
21/9-2016: Sorenskriverens dødsfallmeldinger for Øvre Romerike 1822. Foto Tom Larsen
21/9-2016: Sorenskriverens dødsfallmeldinger for Øvre Romerike 1823. Foto Tom Larsen
21/9-2016: Sorenskriverens dødsfallmeldinger for Øvre Romerike 1824. (Her finnes også noe for andre år) Foto Tom Larsen
16/9-2016: Eidsvoll Fattigvesen. Fortegnelse over fattiglemmer 1840-1858. Protokoll 1. Foto Tom Larsen
16/9-2016: Eidsvoll Fattigvesen. Fortegnelse over fattiglemmer 1840-1858. Protokoll 2. Foto Tom Larsen
16/9-2016: Eidsvoll Fattigvesen. Fortegnelse over fattiglemmer 1840-1858. Protokoll 3. Foto Tom Larsen
14/9-2016: Polititidende 1893 (krever medlemskap i NSF og innlogging der)


AUGUST 2016:

29/8-2016: Polititidende 1892 (krever medlemskap i NSF og innlogging der)
23/8-2016: Polititidende 1891 (krever medlemskap i NSF og innlogging der)
12/8-2016: Kristiansand Tugthus. Fangeprotokoll 1855-1876 m/register Fotografert av Torleif Odland
11/8-2016: Polititidende 1890 (krever medlemskap i NSF og innlogging der)


JULI 2016:

5/7-2016:  Journal fengslede Kristiansand Politikammer 1864-1875  Fotografert av Torleif Odland


JUNI 2016:

28/6-2016: Navneregister for Polititidende 1900 – 1904  (ca 17 500 personer)
28/6-2016: Straffange-protokoll Gjøvik kretsfengsel 1862-1867 (850 innsatte med signalement)
27/6-2016: Valdres, Land og Hadeland Kriminaljournal 1838-1846
27/6-2016: Valdres, Land og Hadeland Kriminaljournal 1826-1840
23/6-2016: Navneregister for Polititidende 1886 – 1899  (ca 30 000 personer)
23/6-2016: Polititidende 1888 (krever medlemskap i NSF og innlogging der)
23/6-2016: Polititidende 1889 (krever medlemskap i NSF og innlogging der)
16/6-2016: Polititidende 1886 (krever medlemskap i NSF og innlogging der)
16/6-2016: Polititidende 1887 (krever medlemskap i NSF og innlogging der)
15/6-2016: Polititidende 1916 (krever medlemskap i NSF og innlogging der)
10/6-2016: Straffanger på gården Lunde i Fåberg-1843-1850 (826 innsatte) (krever medlemskap i NSF og innlogging der)
10/6-2016: Straffanger på gården Lunde i Fåberg-1851-1854 (826 innsatte) (krever medlemskap i NSF og innlogging der)
10/6-2016: Straffanger på gården Lunde i Fåberg-1854-1862 (1062 innsatte) (krever medlemskap i NSF og innlogging der)


MAI 2016:

23/5-2016: Dagjournal for Christiania Raadstue-arrest 1821-1832 Foto Tom Larsen
23/5-2016: Dagjournal for Christiania Raadstue-arrest 1 Raadstue-arrest 1832-1841 Foto Tom Larsen

Legg igjen et svar