Jakten på Carl Johan Ahlstedt

Jakten på Carl Johan Ahlstedt

ved Lars Løberg, sist revidert 7.12.2000

 

Onsdag 8. november:

NRK-nitimen har utfordret Norsk Slektshistorisk Forening til å hjelpe journalist Rune Alstedt med å finne opphavet til oldefaren Carl Johan Ahlstedt. Alstedt har ikke lenger eldre slektninger på Ahlstedt-siden i live, og alt han vet er at oldefaren var svensk, at han kom fra en storgård i traktene rundt Norrköping, at han bodde i Kristiania hvor han fikk en datter i 1896 og at han er begravet på Nordre Gravlund. Han har selv kontaktet representanter for Ahlstedt-familien i Norrköping, men de slektshistorisk interreserte medlemmene av familien avviser at det har vært noen Carl Johan Ahlstedt der i angjeldende generasjon.

NRK-nitimen vil sammen med Norsk Slektshistorisk Forening i ukene som kommer gå gjennom det mest relevante kildematerialet for om mulig å oppspore Carl Johan Ahlstedts opphav. Innslagene vil komme på onsdager og torsdager, og for å forsikre oss om at NSF gjør en best mulig jobb for nitimen ber vi også om hjelp fra våre medlemmer. Oppdatert status i jakten vil fortløpende bli lagt ut på hjemmesiden.

 

Torsdag 9. november, Riksarkivet

Carl Johan Ahlstedt dukker opp i adressebøkene i Kristiania fom 1899, bosatt i Trondheimsveien 54, senere i Tromsøgata 22.

Folketellingen 1900 oppgir at Carl Johan Ahlstedt er født i Sverige 15. januar 1843. Familien består ellers av kona Elsa Ahlstedt, født 1857 i Sigdal, og datteren Gunda Elisa, født 1896 i Kristiania.

Kirkebøkene for Paulus og Petrus menigheter har ingen innførsler om Carl Johan Ahlstedt i den mest aktuelle tidsperioden.

Riksarkivets tilrådning er å kontakte det svenske Riksarkivet og SVAR.

Prioriterte oppgaver:

 • Finne fødestedet i Sverige
 • Finne datterens dåp og dermed hvilken menighet foreldrene tilhørte den gang
 • Finne vigselen for derigjennom å få fastslått navnet på Carl Johan Ahlstedts far

Onsdag 15. november, Byarkivet

Carl Johan Ahlstedt finnes i bytellingen 1905 Tromsøgata 22. Han opplyser her at han kom til Norge i 1879 og til Kristiania i 1885. Familien består fortsatt bare av kona Elsa og datteren Gunda Elisa, men han oppgir også om seg selv at han er født i Köpinge Stad.

Bytellingen gir opplysninger om boforhold og leieforhold og er i det hele tatt mere innholdrik enn de nasjonale folketellingene fra samme periode.

Ved siden av de rent sosiale opplysningene som følger av bytellingen, har vi nå lært at Carl Johan Ahlstedt ikke kom fra Norrköping, men fra Köpinge. Navnene er såvidt like at det er all grunn til å tro at familietradisjonen over tid har forandret stedsnavnet fra Köpinge til Norrköping fordi den siste er langt mer kjent i Norge. Et blikk på Sverigeskartet viser et stort antall småbyer med -köping navn i rundt Mälardalen og nedover mot Norrköping.

Byarkivets tilrådning er å kontakte Landsarkivet i Uppsala, som dekker Köpinge.

Prioriterte oppgaver:

 • x Finne fødestedet i Sverige
 • Finne datterens dåp og dermed hvilken menighet foreldrene tilhørte
  den gang
 • Finne vigselen for derigjennom å få fastslått navnet på Carl Johan
  Ahlstedts far

Torsdag 16. november, Sofienberg menighet

Det har vist seg umulig å finne Gunda Elisas dåp i Kristiania. En omvei til informasjonen er å gå via opplysningene ved hennes konfirmasjon i 1911. Denne kirkeboka er ennå ikke avlevert, men finnes i Sofienberg menighet, som er arvtager etter Paulus menighet hvor Gunda Elisa bodde.

Kirkeboka opplyser om Gunda Elisa at hun er født i august 1896 og at hun er hjemmedøpt i april 1898. Det står imidlertid også at dåpen er ubekreftet. Vi får videre opplyst at hennes foreldre er ungkar og snekkerarb. Carl Johan Ahlstedt og pige Else Karlsdatter.

Opplysningen om at dåpen er ubekreftet forklarer hvorfor den ikke finnes i de aktuelle kirkebøkene i Østre Aker, Paulus eller Petrus. Opplysningene om at foreldrene er ungkar og pige må vise til at de ikke er gift. Folketellingen hevder imidlertid at de er gift. Opplysningene om foreldrene må derfor trolig komme fra en fødselsattest.

Uløste spørsmål:

 • Hvem utsteder fødselsattester før 1900?
 • Når og hvor har vigselen funnet sted (Elses fødebygd, Sigdal, er sjekket uten resultat)?

Onsdag 22. november: Digitalarkivet

Digitalarkivet har de siste årene bygd opp en verdifull database som kan utforskes via internett fra egen stue. De fleste begynner kildesøkingen her, og vi ville ha funnet de samme opplysningene om Carl Johan Ahlstedt via Digitalarkivet som det vi fant i folketellingen 1900 i Riksarkivet. Men Digitalarkivet har heller ikke mer om Carl Johan Ahlstedt. Digitalarkivet kan likevel gi oss løsningen på hvor Else Ahlstedt kom fra på en mye enklere måte enn tradisjonelle arkivstudier. Søkeverktøyet gjør det nemlig mulig å lete over hele landet på en gang.

Det vi så langt vet om Else, er at hun ble født i Sigdal i 1857. Kirkeboka for Sigdal har 3 aktuelle født det året, men det kan selvsagt også være oppgitt feil fødselsår. Folketellingen for 1865 har bare 2 av disse Elsene i Sigdal. Vår Else, Else Karlsdatter, finner vi da på gården Lobben i Modum, dit familien flyttet i 1862/63. Hovedgrunnen til at Elses giftermål ikke finnes i Sigdal eller Modum er imidlertid at familen før 1870 flyttet videre til Vestre Sivesind i Vestre Toten, noe vi finner ved å søke på kombinasjonen av fornavn, etternavn og fødested i folketellingen 1900. Det finnes bare en Karl Nilsen født i Sigdal, og så vel kone som det eneste fortsatt hjemmeværende barnet født før 1870 er identisk med Else Karlsdatters foreldre og bror.

Med dette er Else Karlsdatter Ahlstedt entydig identifisert som datter av Karl Nilsen og hustru Gunhild Andersdatter Sivesind, oppvokst på Toten, men født i Sigdal, Buskerud.

 

Torsdag 23 november: Status etter norske arkivsøk:

Vi har klarlagt at Carl Johan Ahlstedt har innvandret til Norge i 1879, at han flyttet til Kristiania i 1885, men at han først dukker opp i adresseregisteret i 1899. Han er far til Gunda, som er født i Kristiania i 1896 og han er gift/samboende med Else Karlsdatter Ahlstedt fra Sigdal, men med slekt på Sivesind på Toten.

Basis for søk i svenske kilder er følgende faktaopplysninger:

Navn: Carl Johan Ahlstedt
Fødselsdato: 15. januar 1843
Fødested: Köpinge stad

Landsarkivet i Uppsala opplyser imidlertid at ingen Carl Johan Ahlstedt er født 15. januar 1843 hverken i Köpinge stadsförsamling eller i Köpinge landsförsamling. Altså må minst en av de tre gitte faktaopplysningene være feil.

Må undersøkes:

 • Familienavnet kan være tatt i forbindelse med flytting.
 • Fødselsdato kan være feil, men fødested riktig.
 • Fødested kan være forskjellig fra Köpinge.

Onsdag 29. november: Stadsarkivet i Stockholm

Stadsarkivet tilsvarer byarkivet i Oslo, men har i kraft av Stockholms lengre historie som storby og svensk administrativ grundighet en vesentlig større datamasse å håndtere. Å oppsøke Stadsarkivet fremfor å starte søket i Köpinge var egentlig et skudd i blinde, men i det Carl Johan Ahlstedt ved sin flytting til Norge hadde bevist at han var en omvandrende håndverker, ville det ikke være unaturlig at han en eller annen gang hadde bodd også i Stockholm.

Stadsarkivet er for tiden inne i en stor satsing på digitalisering av viktige kildegrupper. Herunder er utgivelsene av rotemansarkivet (1878-1926) en fantastisk prestasjon. Rotemansarkivet ble dannet idet innvandringen til Stockholm truet med å føre til et fullstendig sammenbrudd for den tradisjonelle kirkebokføringen. At nyordningen ble innført så tidlig som 1878, var heldig for vårt vedkommende, idet det viste seg at Carl Johan Ahlstedt nettopp var bosatt i Stockholm i 1878 før han året etter emigrerte til Norge.

Snickaregesällen Carl Johan Ahlstedt född i Köping den 15. januari 1837 var bosatt i Kvarteret Jägaren 7 (Tullportsgatan 13) i Adolf Fredriks församling i 1878. I 1879 ble han oppført som fraværende og i 1880 ble han overført til en liste for forsvunnene personer. Han har altså ikke meldt flytting, men så vel navn, fødselsdato og sted som det faktum at det året han forsvinner fra Stockholm er identisk med det år han selv sier han flyttet til Norge viser at vi har funnet rett person. Nytt og utslagsgivende for den videre letingen er imidlertid at fødselsåret her flyttes 6 år tilbake i tid, fra 1843 til 1837. Dermed er en faktafeil fra det norske materialet korrigert.

Vi fant dessuten at Carl Johan var innflyttet til Adolf Frerdiks församling 24. desember 1877 fra Hedvig Eleonora församling i Stockholm og at han var flyttet dit fra Västerås 28. desember 1868.

 

Torsdag 30. november: Landsarkivet i Uppsala

Landsarkivene tilsvarer våre statsarkiv. Her kunne vi gå rett inn i födelse- och dopbok för Köpings stadsförsamling 1837, der Carl Johan angis som født 15. januar som sønn av Anders Ahlstedt og Anna-Lisa Forsberg. Fra husförhörslängden fant vi dessuten at Anders Ahlstedt var født 11. oktober 1810 i Lindesberg, at hustruen Anna Elisabeth Forsberg var født 4. februar 1809 i Skinnskatteberg og at paret ved siden av Carl Johan også hadde datteren Christina Charlotta født 17. august 1838. Anders Ahlstedt døde 12. februar 1855, Christina Charlotta flyttet til Stockholm 5. november 1855 og Carl Johan flyttet til Stockholm 24. november 1856. Anna Elisabeth giftet seg på nytt 28. desember 1861 med Erik Mellin.

 

Onsdag 6. desember: Jakten på sidegrener

Carl Johan Ahlstedts søster, Christina Charlotta, flyttet til Stockholm 5. november 1855 og bodde der hos tanten Christina Gustafva Ahlstedt. Christina Charlotta giftet seg med Gustaf Wikström, og fikk med ham døtrene Selma Charlotta Elisabeth (1860-1943) og Hilma Anna Christina (1863-1944). Søstrene bodde sammen hele livet og døde ugifte og barnløse. Christina
Gustafva giftet seg 2. november 1856 med skreddergesell Adolf Fredrik Norberg. Hun døde barnløs på Rosenlunds ålderdomshem 1898. Det finnes således ingen nålevende nære slektninger av Carl Johan Ahlstedt i Sverige.

 

Torsdag 7. desember: Skuespilleren Börje Ahlstedt

I samme bydel som Christina Gustafva Ahlstedt bodde også skredderen Anders Ahlstedt (1798-1865). Dennes sønn Johan Ahlstedt hadde en datter som igjen er farmor til skuespilleren Börje Ahlstedt. Bare videre forskning i svenske kilder kan avgjøre hvorvidt Börje er den siste gjenlevende av Carl Johan Ahlstedts svenske slektninger som bærer Ahlstedt-navnet.

….slutt?

Legg igjen et svar