Alfabetisk fornavnsregister, kvinner i Stavanger 1687-1689

Stavanger bys befolkning 1680-1730 © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 2001-2002. Utgave 09.04 2002. 180 personer. Se også Kilderegister, Alfabetisk slektsnavnsregister, Yrkesregister og topografisk stedsnavnsregister.
Se også Lexikon kvinnelige fornavn i Norge 1680-1730 (weibliche vornamen Norwegen – female surnames Norway).


Anne Aslachsdatter, bor i 12. rode 1687-1689, gift med strandsitter Lauridz Zachariassen.

Anne Bendzdatter, bor i 9. rode 1687-1689, gift med Jens Jacobsen.

Anne Carlsdatter, bor i 4. rode 1688-89, gift med Sigmund Olsen.

Anne Castensdatter, bor i 10. rode 1687-1688, gift med Peder Jenssen, de flyttet 1688 eller 1689 til Holland.

Anne Cathrine Michelsdatter, bor i 1. rode 1689, gift med strandsitter Jens Olsen kipper.

Anne Christensdatter, bor i 10. rode 1687-1689, gift med Jørgen Pedersen.

Anne Clausdatter, bor i 8. rode 1688, sannsynligvis som enke. Koppskatt 1688 i 4. klasse for seg, en datter over 12 år og en tjenestepike.

Anne Hofversdatter, bor i 5. rode 1688-89, gift med Lars (Lauridz) Mortensen.

Anne Ingebretsdatter, bor i 8. rode 1687-1689, gift med Anders Jacobsen.

Anne Jensdatter, bor i 6. rode 1687-1689, gift med Lars (Lauridz) Pedersen.

Anne Knudsdatter, bor i 7. rode 1687-1689, gift med gjestgiver Cordt Höyer.

Anne Larsdatter, bor i 1. rode 1688-89, gift med strandsitter Michel Hanssen.

Anne Larsdatter, bor i 2. rode 1688-89, gift med strandsitter Asbjørn Joensen.

Anne Larsdatter, bor i 7. rode 1687-1689, gift med Johan (Jan) Praell (Pral).

Anne Michelsdatter, bor i 6. rode 1687-1689, gift med strandsitter Omund Olsen.

Anne Nielsdatter, bor i 12. rode 1687-1689, gift med Hendrich Gowertzen.

Anne Olsdatter, bor i 11. rode 1687-1689, gift med Ole Goudsen.

Anne Pedersdatter, bor i 2. rode 1688-89, gift med Jan Lauridzen.

Anne Pedersdatter, bor i 8. rode 1687-1689, gift med Peder Gullichsen.

Anne Willemsdatter, bor i 5. rode 1689, gift med Unge Ole Gundersen.

Anne Sørensdatter, bor i 8. rode 1687-1689, gift med Christen Larssen (Lauridzen).

Appelonne Nielsdatter, (enke), bor i 3. rode 1688-1689, samt i byen 1687, muligens i en annen rode. Koppskatt 1688-89 i 4. klasse for seg selv, konsumpsjonsskatt 1687-89 også for en datter over 12 år.

Aschier Pedersdatter, bor i 5. rode 1689, ble gift 1689 med Knud Olsen kalt Knud tømmermann.

Astri Hemmingsdatter, bor i 7. rode 1687-1689, gift med strandsitter Iver Knudsen.

Astri Monsdatter, bor i 3. rode 1688-89, gift med Bendix Sørensen.

Beatha (BeatheCastensdatter, bor i 10. rode 1687-1689, sannsynligvis enke. Koppskatt 1689 som strandsitter for seg alene.

Berte (BereteLarsdatter, bor i 1. rode 1688-89, gift med Peder Endresen.

Birgithe (BiretteChristensdatter, bor i 2. rode 1688-89, gift med Ahsuerus Larsen (Assuerus, Lauridzen).

Birrethe Christensdatter, bor i 9. rode 1687-1689, gift med Michel Olsen.

Birithe (Birette) Christensdatter, bor i 12. rode 1687-1689, gift med strandsitter Claus Svendsen.

Birithe (Birette) Gundersdatter, bor i 12. rode 1687-1689, gift med strandsitter Lars (Lauridz) Christensen.

Birgithe (BiretteOlsdatter, bor i 2. rode 1688-89, gift med Einer Tostensen.

Birgithe (Birgethe) Siversdatter, bor i 11. rode 1688-1689, ble gift 1688 med strandsitter Ingebret Siversen (Sjursen).

Birithe (Birette) Jensdatter, bor i 12. rode 1687-1689, gift med Christen Larssen (Lauridzen).

Birithe (Birette) Johansdatter, bor i 2. rode 1688-89, gift med Einer Bendsen (Bendtzen).

Berrithe (Berette) Johansdatter, bor i 2. rode 1788-89, gift med strandsitter Aadt Olsen.

Berethe Olsdatter, bor i 5. rode 1688-89, gift med Ole Gundersen.

Birethe Svendsdatter, bor i 8. rode 1687-1689, gift med Tron (Throen) Halvorsen.

Berithe (Birette) Aadnesdatter, bor i 3. rode 1688-89, gift med Halvor Tarrildsen (Taraldsen).

Dortte (Dorete) Andersdatter, bor i 3. rode 1688-89, gift med Peder Madzen.

Dorethe Hansdatter, bor i 10. rode 1687-1689, gift med Herman Jochumsen.

Dorethe Larsdatter, bor i 2. rode 1688-89, gift med Samuel Hanssen.

Dorthe Michelsdatter, bor i 1. rode 1688-89, gift med strandsitter Ole Evindsen.

Dorette (Dorete) Pedersdatter, bor i 3. rode 1688-89, gift med srandsitter Moens (Mogens) Siversen.

Eden Christensdatter, bor i 7. rode 1687-1689, gift med Lars (Lauridz) Joensen.

Ellen Hansdatter, bor i 4. rode 1688-89, gift med strandsitter Torbjørn Torsen.

Ellen Jensdatter, † 1689, bor i 1. rode 1688-89, gift med Tosten (Thorsten) Iversen.

Elen Willemsdatter, bor i 11. rode 1687-1689, gift med Troels Erichsen, i 3. klasse.

Else Jacobsdatter, bor i 12. rode 1687-1689, gift med strandsitter Christen Erichsen.

Ermegaard Hansdatter, bor i 3. rode 1688-89, gift med Niels Iversen.

Gitlef Gjermundsdatter (en gang stavet Gitlof), enke, bor i 2. rode 1687-1689. Koppskatt 1688-89 i 4. klasse for seg selv og en datter over 12 år, i 1687 også for et svin.

Gitlou Sigwaldsdatter, bor i 2. rode 1688-89, gift med strandsitter Lars (Lauridz) Christophersen.

Giörete Albersdatter, bor i 6. rode 1687-1689, gift med Ole Niældsen.

Gjertrud Jørgensdatter, bor i 10. rode 1687-1689, gift med Knud Knudsen.

Gro Olsdatter, bor i 12. rode 1687-1689, gift med strandsitter Halvor Olsen.

Gulbor Andersdatter, bor i 8. rode 1687-1689, gift med Gunder Størchersen.

Gulbor (Guldbør) Gundersdatter, bor i 8. rode 1687-1689, gift med Anthoni Nielssen.

Gunnele Helliesdatter, bor i1. rode 1689, giftet seg dette året med strandsitter Søren Thorchildsen.

Gunelle Larsdatter, bor i 3. rode 1687-1689, gift 1. gang med Aadt Lauritzen, † før 1687, gift 2. gang 1689 med strandsitter Christen Jensen. Koppskatt 1689 for ekteparet, men hun alene 1688.

Guri, bor i 5. rode 1687-89, gift med kongelig båtsmann Jacob Siversen (Sjursen).

Guri Helliesdatter, bor i 2. rode 1688-89, gift med strandsitter Morten Rasmussen.

Guri Svendsdatter, bor i 3. rode 1689, gift med Lars (Lauridz) Svendsen.

Gyri Asbjørnsdatter, bor i 2. rode 1687-89, tjenestepike hos Niels Erichsen Lövel.

Hellie Gundersdatter, bor i 6. rode 1687-89, gift med David Sørensen.

Hellie Johansdatter, bor i 1. rode 1689, gift med strandsitter Knud Sandersen.

Herbor Persdatter, bor i 8. rode 1687-1689, gift med Anders Johansen.

Hilchie (Helckie) Jörgensdatter, bor i 6. rode 1687-89, gift med Anders Sandersen.

Ide Pedersdatter, bor i 4. rode 1688-89, gift med Christen Goudsen.

Iden (Ichen) Jacobsdatter, bor i 6. rode 1687-89, gift med Jacob Jochumsen.

Iden (Ichen) Jensdatter, bor i 7. rode 1687-1689, gift med Albret Albretsen.

Ingeborg Halvorsdatter, bor i 8. rode 1687-1688, † 1688-89, gift med Hans Arentsen, som er enkemann 1689.

Ingebor Jensdatter, bor i 3. rode 1688-89, gift med Lars (Lauridz) Berriesen.

Ingeborg Johansdatter, bor i 3. rode 1688-89, gift med Lars (Lauridz) Michelsen.

Ingebor Knudzdatter, bor i 12. rode 1687-1689, gift med strandsitter Torchild Larssen (Lauridzen).

Ingeborg Larsdatter, bor i 9. rode 1687-1689, gift med Friderich Sørensen.

Ingebor Michelsdatter, bor i 6. rode 1687-1689, gift med Christian Rasmussen († 1689).

Ingeborg Siversdatter, bor i 7. rode 1687-1689, gift med strandsitter Hellie Rasmussen.

Ingeborg Toresdatter, bor i 2. rode 1688-89, gift med Sander Joensen.

Ingebor Wermundsdatter, bor i 1. rode 1688-89, gift med Jon (Joen) Haagensen.

Inger Bjørnsdatter, bor i 11. rode 1688-89, gift med Rasmus Olsen.

Inger Knudzdatter, bor i 12. rode 1687-1689, gift med strandsitter Ole Siversen.

Inger Nielsdatter, bor i 5. rode 1688-89, ble gift 1688 med Lars (Lauridz) Rasmussen.

Inger Pedersdatter, bor i 11. rode 1687-1689, gift med strandsitter Erich Troelssen.

Inger Pedersdatter, bor i 12. rode 1687-1689, gift med Rasmus Olsen.

Inger Siversdatter, bor i 1. rode 1688-69, gift med strandsitter Torgrim Torgrimsen, † 1689.

Ingeri (Ingri) Torsdatter, bor i 5. rode 1688-89, gift med Tollach Iversen.

Johanne Knudsdatter, bor i 2. rode 1688-89, tjenestepike hos Jens Olsen.

Johanne Larsdatter, bor i 5. rode 1687-89, gift med Jan Jørgensen.

Johanne Larsdatter, bor i 7. rode 1687-1689, gift med Peder Pittersen Dorenfield.

Johanne Olsdatter, bor i 4. rode 1688-89, gift med Dirich Ellingsen.

Joren Michelsdatter, bor i 1. rode 1688-89, gift med Ingemund Torbjørnsen.

Karen Andersdatter, bor i 7. rode 1687-1689, gift med Peder Berentsen.

Karen Christophersdatter, bor i 9. rode 1687-1689, gift med Svend Clausen.

Karen Endresdatter, bor i 9. rode 1687-1689, gift med Rasmus Helliesen.

Karen Erichsdatter, bor i 7. rode 1687-1689, enke 1687-88, gift 1689 med Wibolt Jegger (Jeger), som også var gift 1688, trolig med en annen kvinne. Hun gir konsumpsjonsskatt alene som enke med en tjenestepike 1687-88.

Karen Nielsdatter, bor i 1. rode 1688-89, gift med Erich Larsen (Lauridzen).

Karen Rasmusdatter, bor i 5. rode 1688-89, ble gift 1688 med Hans Laadhof (Lodhof).

Karen Torchildsdatter (Torchelsdatter), bor i 4. rode 1688-89, gift med Tore Rasmussen.

Kari Hansdatter, bor i 3. rode 1688-89, gift med strandsitter Tarrild Trondsen.

Kari Larsdatter, bor i 4. rode 1688-89, gift med strandsitter Ole Berriesen.

Kari Larsdatter, bor i 11. rode 1687-1689, gift med strandsitter Søren Knudsen.

Kari Nielsdatter, bor i 2. rode 1688-89, gift med strandsitter Claus Christensen.

Kirsten Andersdatter, bor i 3. rode 1688-89, gift med Gunder Johansen.

Kirsten Ellingsdatter, bor i 10. rode 1687-1689, gift med Rasmus Larssen (Lauridzen).

Kirsten Jacobsdatter, bor i 10. rode 1688-1689, gift med strandsitter Christian Jenssen.

Kirsten Jensdatter, bor i 4. rode 1688-89, gift med Hans Lauridzen.

Kirsten Olsdatter, bor i 4. rode 1688-89, ble gift 1688 med Hans Robbertsen.

Kirsten Persdatter, bor i 3. rode 1688-89, gift med båtsmann (i 1689) Peder Sandersen.

Kirsten Willemsdatter, bor i 4. rode 1688-89, gift med Lars (Lauridz) Olsen vever.

Kirsti Sørensdatter, bor i 10. rode 1687-1689, gift med Valentin Wegner.

Lisbeth Christensdatter, bor i 6. rode 1687-1689, gift med Eillert Stephensen.

Lisbeth Michelsdatter, bor i 9. rode 1687-1689, gift med strandsitter Tron Pedersen.

Lisbeth Pedersdatter, bor i 4. rode 1688-89, gift med Tarrild Torgjersen.

Lisbeth Sørensdatter (Söffrensdatter), bor i 7. rode 1687-1689k, gift med Morten Zeehuusen (Seehuusen).

Lisbeth Thierensdatter, bor i 1. rode 1688-89, gift med Sander Stephensen.

Lisbeth Thrulsdatter, bor i 2. rode 1687-89, gift med Jens Olsen.

Lisbeth Torgjersdatter, bor i 1. rode 1688-89, gift med Peder Madsen.

Lutzie (LusseHansdatter, bor i 2. rode 1688-89, gift med Jochum Mortensen Röptche.

Mallene Christophersdatter, bor i 2. rode 1688-89, gift med Kield Rasmussen.

Mallene Gjermundsdatter, bor i 11. rode 1687-1689, gift med strandsitter Peder Gundersen.

Mallene Hendrichsdatter, bor i 4. rode 1688-89, gift med Tore Tostensen.

Mallene Iversdatter, bor i 4. rode 1688-89, ble gift 1688 med strandsitter Peder Lauridzen.

Mallene Jensdatter, bor i 12. rode 1687-1689, gift med strandsitter Michel Mortensen.

Mallene Povelsdatter, bor i 4. rode 1688-89, gift med strandsitter Moens (Mogens) Endresen.

Mallene Østensdatter, bor i 3. rode 1688-89, gift med Endre Simensen.

Maren, bor i 11. rode 1688, gift med Peder Saxe († før 1688). Koppskatt som enke for seg, en datter over 12 år og en tjenestepike.

Maren Gabrielsdatter, bor i 8. rode 1687-1689, gift med Lars (Lauridz) Sørensen.

Maren Hansdatter, bor i 5. rode 1687-89, gift med Ole Carlsen.

Maren Hansdatter, bor i 10. rode 1687-1689, gift med Jørgen Ougesen.

Maren Jensdatter, bor i 1. rode 1688-89, gift med strandsitter Torgjer Jonsen (Joensen).

Maren Michelsdatter, bor i 6. rode 1687-1689, sannsynligvis som enke. Koppskatt 1689 som strandsitter for seg og en ku.

Maren Nielsdatter, bor i 7. rode 1687-1689, gift med Jacob Sandersen. Har 1689 tjenestepiken Margrethe Pedersdatter.

Maren Schouge, bor i 9. rode 1688, sannsynligvis enke. Koppskatt 1688 som strandsitter for seg og en ku.

Marethe (Margrethe, Marte), enke etter Jørgen Cortsen (Cortz), bor i 6. rode 1687-1689. Koppskatt 1688-89 i 4. klasse for seg og en tjenestepike, i ’88 dessuten for et svin.

Marete Andersdatter, bor i 3. rode 1688-89, gift med strandsitter Torchild Einersen.

Marithe Bendixdatter, bor i 3. rode 1689, gift med Jens Erichsen.

Marethe Erichsdatter, bor i 11. rode 1687-1689, gift med Peder Danielsen.

Merethe Erichsdatter, bor i 5. rode 1688-89, gift med Lars Larssen fisker (Lauridz Lauridzen).

Marette (Merethe) Pedersdatter (Persdatter), bor i 5. rode 1688-89, gift med Jens Brochman, som 1689 var trommeslager i de Mariner.

Marethe Øyelsdatter, bor i 4. rode 1687-89, gift med Christen Pedersen.

Margrethe (Margrette), bor i 10. rode 1688-1689, gift med Madz Sørensen († før 1688). Koppskatt 1688-89 i 4. klasse som enke for seg og en tjenestepike.

Margrette Ellingsdatter, bor i 3. rode 1688-89, gift med Ole Olsen.

Margrette Jansdatter, bor i 5. rode 1689, ble gift 1689 med srandsitter Hans Jochumsen.

Margrette Jensdatter, bor i 2. rode 1688-89, gift med Jan Hieronimussen.

Margrette Larsdatter, bor i 2. rode 1688-89, gift med Ole Mortensen.

Margrethe Nagell (Nagel), bor i 6. rode 1687-89, gift med Lars Larsen Hilman (Lauridz Lauridzen Heilmand).

Margrete Olsdatter, bor i 10. rode 1687-1689, gift med Gjermund Siversen.

Margrethe Pedersdatter, bor i 7. rode 1689, tjenestepike hos Jacob Sandersen og hustru Maren Nielsdatter.

Margrete Pedersdatter (Pettersdatter), † senest 1689, bor i 11. rode 1687-88, gift med Aslach Jenssen, enkemann 1689.

Margrethe Vernersdatter, bor i 6. rode 1687-1689, gift med Søren Sørensen.

Mari Persdatter, bor i 9. rode 1687-1689, gift med Abraham Isaksen.

Methe Jsaksdatter, bor i 6. rode 1688-89, gift med Hans Röptche.

Mette Jensdatter, bor i 3. rode 1688-89, gift med Toren Hanssen.

Mætte (Marette) Jensdatter, bor i 5. rode 1688-89, gift med strandsitter Aslach Joensen.

Mette Larsdatter, bor i 1. rode 1688-89, gift med Samuel Anderssen.

Mette Sørensdatter, bor i 1. rode 1688-89, gift med strandsitter Johannes Tostensen (Thorstensen).

Nelle Moensdatter, bor i 1. rode 1688-89, gift med Jens Siversen.

Pernille Hermandsdatter, bor i 6. rode 1688-1689, gift med Isak Isaksen.

Rachel Hermandsdatter, bor i 10. rode 1687-1689, gift med Hendrich Lantzen (Lansen).

Ragnelle (Ragnille) Jensdatter, bor i 8. rode 1688-89, ble gift 1688 med båtsmann Anders Anderssen.

Ragnele Thomesdatter, bor i 12. rode 1687-1689, gift med Jacob Pincher, kalt Jacob kobberslager.

Randi Nielsdatter, bor i 11. rode 1687-1689, gift med Erich Tørresen.

Randwey Nielsdatter, bor i 12. rode 1687-1689, gift med Anbjørn Olsen.

Rebecha Jensdatter, bor i 6. rode 1687-89, tjenestepike hos Isak bager († 1688), hans enke, Siri Persdatter og deres sønn Isak Isaksen.

Sigbrit Godesdatter, bor i 2. rode 1688-89, gift med Dirich Hauschilt.

Siri Persdatter, bor i 6. rode 1687-89, gift med Isak bager († 1688), foreldre til Isak Isaksen, som bor på samme sted 1688-89. Hun er i koppskatten 1688 i 3. klasse som enke for seg, sin sønn, sin sønnekvinne Pernille Hermandatter, to tjenere, en hest, to kyr og to svin, og i koppskatten 1689 i 3. klasse med sin sønn og hans kvinne, en tjener, en hest, to kyr og to svin. I 1689 har hun tjenestepiken Rebecha Jensdatter.

Siri Øyelsdatter, bor i 4. rode 1688-89, gift med Ambrodz Asgudsen.

Sissele (Zidzele) Christensdatter, bor i 4. rode 1688-89, gift med Bjørn Hofversen.

Sissele (ZidseleNielsdatter, bor i 1. rode 1688-89, gift med strandsitter Iver Olsen.

Stenvor Andersdatter, bor i 8. rode 1687-1689, gift med Boddel Olsen.

Stenvor Persdatter, bor i 8. rode 1687-1689, gift med Svend Larssen (Lauridzen).

Susanna Jacobsdatter, bor i 6. rode 1687-1689, gift med Tommas Tommassen.

Susanna Jensdatter, bor i 2. rode 1688-89, gift med Niels Erichsen Lövel.

Synneve (Synnefue) Olsdatter, bor i 11. rode 1687-1689, gift med Anders Dahle.

Thiøn Michelsdatter, bor i 11. rode 1687-1689, gift med båtsmann Lars (Lauridz) Østensen.

Tora Tostensdatter, bor i 12. rode 1687-1689, gift med kongelig båtsmann Marchus Torsen.

Thorbor Einersdatter, bor i 5. rode 1687-89, gift med strandsitter Hans Pedersen.

Thorgier Andersdatter, bor i 11. rode 1687-1689, gift med strandsitter Lars (Lauridz) Ormsen.

Wibeche Jacobsdatter, bor i 8. rode 1688, sannsynligvis som enke. Koppskatt 1688 i 4. klasse for seg selv.

Zidsele, Zidzele, se Sissele.

Aagaatte (Aggit) Joensdatter, bor i 5. rode 1688-89, gift med strandsitter Ole Christensen.

x

Legg igjen et svar