Kilderegister for Stavanger

Stavanger bys befolkning 1680-1730 © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 2001-2003. Utgave 15.05 2003. Se også Alfabetisk fornavnsregister kvinner 1687-89menn 1687-89, Alfabetisk slektsnavnsregister, Yrkesregister og topografisk stedsnavnsregister.


RIKSARKIVET
Stattholderarkivet
D IX.

 

 • pk. 29, juni 1700: Commissionen udj Stawanger, 26.6 1700.

D X. Ymse pakkesaker 1574-1770

Rentekammeret
Byregnskaper, Stavanger
O3, Byregnskaper 1661-1684:

O4, Kontribusjonsregnskaper 1687-1711:

O5, Kontribusjonsregnskaper 1712-1757:

Skatteregnskaper, pk 4 (1727-1731)

STATSARKIVET I STAVANGER (etter arkivbesøk 8.-9. mai 2003)

Stavanger likningskontor [fra Stavanger byarkiv 1973]

nr. 29. Skatteligninger:

 • 5.7 1697. Byskatten. Ligning (for lønn). (12 roder og utenbysboende borgere).
 • 17.11 1698. Byskatten.
 • 14.11 1699. Byskatten. – 3 eksemplarer.
 • 1699. Manntall over Kopp- heste- og ildstedskatt samt rentepenger og husleieskatt pro anno 1699 av Stavanger By (3.2 1700). (5 skatteklasser).
 • 23.8 1700. Ligningsmanntall for skatt til skansens reparasjon. (12 roder).
 • 25.10 1700. Ligning for skatt til matrosenes lønn som er i København.
 • 12.3 1700. Ligningsmanntall for skatt for båtsmenns innredning, byens betjenters lønn og andre sedvanlige utgifter.
 • 10-11.3 1701. Ligningsmanntall for de ordinære pålegg til betjenters lønn og andre nødvendige utgifter.
 • 23.1 1702. Takst og ligning for 1702 til byens betjenters lønn og andre nødvendige utgifter. 2 expl, det ene har tilføyelser «betalt» etc. (12 roder og utenbysboende borgere).
 • 6.6 1707. Ligningsmanntall for nærværende års sedvanlige pålegg (lønn). (8 roder + utenbysboende)
 • 1.2 1708. Ligningsmanntall for byens betjenters lønn og andre nødvendige utgifter for nærærende år. – 2 eksemplarer.
 • 11.2 1709. Ligningsmanntall for dette år 1609 til byens betjenters lønn og andre nødvendige utgifter.
 • 4.8 1710. [Byskatten] Ligning for byens betjenters lønn og andre nødvendige utgifter, etter ordre fra byfogden og by- og rådstueskriverens ordre av 6.2 1710 og stiftbefalingsmannen 12.7 1710.
 • 24.5 1712. [Byskatten] Ligning osv. som 1710.
 • 3.5 1713. [Byskatten] Ligning osv. som 1710.
 • 18.9 1714. Ligningsmanntall for inneværende år 1714 til byens betjenters lønn og andre nødvendige utgifter.
 • 28.9 1716. Ligningsmanntall for inneværende år 1716 til byens betjenters lønn og andre nødbendige utgifter.
 • Taxation og Ligning ofuer Byens Sædvanlige Paaleg pro Ao 1718 dend 24 October forrettet. 3 expl.
 • Taxation og Ligning ofuer Byens Sædvanlige Paaleg pro Ao 1719. 2 expl.
 • 23.10 1720. ibid.
 • 11.10 1721. ibid.
 • 12.6 1722. ibid.
 • 12.5 1723. ibid. (8 roder +)
 • 27.5 1723. Restanse for Krigsstyr etter ordre av 10. og 16.7 1720 – for 1712, 17133 og 1714. 2 expl. (med topografiske beskrivelser)
 • 28.3 1724 [Byskatten] (8 roder +
 • 13.6 1725. ibid. topografisk
 • 19.11 1727. ibid. (8 roder +)
 • 30.11 1728. ibid. (8 roder +) 2 expl.
 • 28.5 1729. Brannstyr, etter ordre 21.12 1728, i to terminer. (topografisk)
 • 16.12 1729. [Byskatten] (8 roder +)
 • 13.3 1730. Brannstyrskatten, etter ordre av 21.12 1728. (top.)
 • 14.2 1731. [Byskatten]. (8 roder +)
 • 20.3 1731 Ligning til Kjøbenhavn by (kun 1 ark, top)
 • 3.3 1732. [Byskatten] (8 roder)
 • 5.3 1732. [Byskatten] for år 1731. («)
 • 18.12 1732. ibid. (8 roder)
 • 14.12 1733. Grønlandske skatters intrader («) 2 ex
 • 25.9 1734. Regning over bekostninger ved Kgl Majestets ankomst i Stavanger i august 1733.
 • 4.11 1734 » (top)
 • 8.11 1734. [Byskatten]
 • 15.12 1735. ibid.
 • Brannordning 25.11 1735 (uten navn).
 • osv. 1736-1748

Stavanger Byfogdembete

71. CA 1. Diverse avgifter 1721-1894

 • 22.6 1711. Regning og spesifikasjon over inntekt og utgift til skanseverket.

72. CA 1. Formue- og næringsskatt 1817-1827, Ildstedskatt 1706-1827

  • 1.2 1706. [Byskatten]. Ligningsmanntall for de ordinære utgiftene (del A) og for vakterklockens omstøbning (del B). (begge deler etter klasser).

 

STATSARKIVET I KRISTIANSAND

Christiansand stiftamt

Gjennomgått etter kopier i Statsarkivet i Stavanger, arkivbokser med kopier på lesesalen:

– boks 23, Stavanger by 1701-1717

 • 11.11 1709, taksasjon for å betale for skansens istandsettelse.
 • Manntall, etter forordning 21.2 1711 [ikke samme expl som jeg har avskrevet]
 • Militær rulle over Stavangers borgerskap, 17.2 1710.
 • 4.8 1710. Skatt [pga innrulleringen].
 • 27.6 1716, Rulle, med innrullerte av Bergen.

.

Legg igjen et svar