Tore Hermundsson Vigerust til minne 1955-2010

En bauta i norsk genealogisk miljø har gått bort, bare 55 år gammel. Med Tore Hermundsson Vigerusts bortgang, står det slektshistoriske miljøet fattigere tilbake – men et samlet miljø står også tilbake fullt av gode minner om en varm, favnende og humoristisk mann, til sine tider nok både sarkastisk og kritisk, men aldri uten grunn – og alltid med et lunt smil. Sist, men ingenlunde minst, Tore var en kunnskapsrik mann!

Tore Vigerust døde brått og uventet søndag 31. oktober i Porsgrunn. At Tore skulle gå bort nærmest «på post» er ingen overraskelse, ikke når det skulle skje så tidlig. Ved siden av en politisk karriere på lokalplan i Gamlebyen i Oslo, var det historie som stod hans hjerte nær. Spesialfeltene var genealogi, klosterhistorie og adelshistorie, men også lokalhistorie og heraldikk var felt som opptok Tore sterkt. Med hovedfag i historie fra UiO stod han tungt plantet akademisk, men ved siden av det formelle var det først og fremst den store drivkraften og en aldri uttømt idébank som stod bak Tores suksess, fremgang og dype respekt i miljøet.

Tore Vigerusts virke i Norsk Slektshistorisk Forening går helt tilbake til 1970-tallet, da han – som han selv har uttrykt det – trakk gjennomsnittsalderen godt nedover gjennom å møte opp på foreningens årsmøte. Han kom inn i styret som varamann 1979 og som fast medlem fra 1984 til 1986. Her kom han som et friskt vindpust med ideer og små notiser til oppfølging i NST. Frustrasjon over manglende oppfølging av alle hans ideer fra foreningens side førte til at han ble frontfigur for det såkalte ungdomsopprøret i NSF, manifestert ved et opprop med uttrykk for bekymring over negative trender i foreningen for årsmøtet 1985 og med erklært mistillit til styret og alternativ valgliste for årsmøtet 1986. Selv om han led nederlag som opprørsgeneral, stilte han alltid senere opp for foreningen i en rekke sammenhenger så vel som genealogisk ressursperson, guide og foredragsholder som i utredningsgrupper, i valgkomitesammenheng og i Genealogens redaksjon. Han var alltid konstruktivt engasjert i tiltak som kunne styrke det slektsfaglige miljøet, og han sto lenge som den fremste representanten for kildebasert genealogi i Norge. Han var også aktiv på nordisk nivå som sekretær for den nordiske samarbeidskomiteen NORDGEN og som naturlig kontaktpunkt for forskersamarbeid opp mot svenske, danske og tyske arkiv og miljøer.

En av Tores kongstanker var å samle det genealogiske miljøet, om ikke under ett, så under felles paraply. Det nære samarbeidet som har oppstått mellom Norsk Slektshistorisk Forening og DIS-Norge – en forening han i sin tid selv var blant intitiativtakerne til – var i hans ånd.

Tore Vigerust arbeidet tidligere ved Riksarkivet, men har i en årrekke vært selvstendig næringsdrivende som har påtatt seg historiefaglige oppdrag av ulik art. Han har bl.a. i løpet av siste år vært genealogen bak ”Hvem tror du at du er?” som vil bli sendt på NRK1 i 2011.

Norsk Slektshistorisk Forening har samarbeidet med Vigerust om en rekke slike prosjekter, manifestert gjennom egne publikasjoner, i foreningens to tidsskrifter og på nettsidene.

Slektsforskere over hele landet har mistet en kunnskapsrik og mangfoldig forsker, og Norsk Slektshistorisk Forening har mistet et av drivhjulene i arbeidet med å spre slektsforskning ut til folket. Flere av styrets medlemmer startet med denne hobbyen nettopp etter samtaler med den glødende slektsforskeren Tore Hermundsson Vigerust. Flere av oss har også mistet en god personlig venn.

Våre tanker går spesielt til din nærmeste familie, samtidig som vi takker for noen flotte tiår sammen med deg, Tore.

Fred over ditt minne.

Rune Nedrud
Lars Løberg
Carsten Berg Høgenhoff
Are S. Gustavsen (foto)

Legg igjen et svar