Opphevelsen av de adelige privilegier i Norge, 1814-1824

Utgitt gjennom Adelsprosjektet, redigert av © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 2000-2004.


1. Alfabetisk register over adelige slekter i Norge omkring 1814 [29.10 2002].
2. Lov ang. modifikasjon og nærmere bestemmelse av den norske adels rettigheder 1.8 1821 [19.10 2002].
3. Adelskomitéens innstilling og Stortingets beslutning i saken angående anmeldelser og reklamasjoner av adelige rettigheter, juli 1824 [20.10 2002].

Legg igjen et svar