Årsmøte 2020

Årsmøtet vil foregå i våre lokaler i Industriveien 6 på Lørenskog 18. august 2020 kl. 19. Som de fleste har fått med seg var årsmøtet planlagt å avholdes 25. mai, men pga. Corona-situasjonen ble det besluttet å utsette årsmøtet til etter sommerferien. Det er viktig for en forening å få avholdt et årsmøte innen rimelig tid, da nytt styre må velges og veien videre avgjøres. Vi hadde lagt opp til et spennende vårprogram: https://www.genealogi.no/v-2020/ som ikke var mulig å gjennomføre, men vi jobber i disse dager med et nytt høstprogram og håper da å få inn spennende temaer og gode møter med våre medlemmer.
 


PROGRAM:

 1. Rune Nedrud ønsker velkommen
 2. Foredrag av Klaus Johan Myrvoll: «Cecilia på Bjølstad og slekten på O».

3. Årsmøte

 • a. Valg av møteleder
 • b. Valg av protokollfører og to medlemmer til å undertegne protokoll sammen med protokollfører
 • c. Årsberetning
 • d. Årsregnskap med revisjonsberetning
 • e. Fastsettelse av kontigent for 2021
 • f. Valg av styre, to revisorer og valgkomité

4. Avslutning

 • Medlemmenes 5-minutter
 • Sosialt med enkel servering
 • Bokauksjon og gode tilbud på våre produkter

Velkommen!


Innstilling fra valgkomiteen i NSF for perioden 2020-2021:

 • Leder (1 år) Grete Singstad Paulsen (ny)
 • Styremedlem (2 år) Vigdis Brenna (gjenvalg)
 • Styremedlem (2 år) Gyrid Jørgensen (gjenvalg)
 • Styremedlem (2 år) Håvard Blom (gjenvalg)
 • Styremedlem (2 år) Sølvi Løchen (ny)
 • Styremedlem (1 år) Rune Nedrud (erstatter for 1 år Grete S. Paulsen)
  • Sittende styremedlemmer valgt for to år i 2019: Jan Myhrvold og David Widerberg Howden, Grete S. Paulsen (fratredt)
 • Revisor (1 år) Ole Bjørn Darrud
 • Revisor (1 år) Paal Klaveness

Valgkomiteen for perioden har bestått av:

 • Morten J. Rasch
 • Johan Marius Setsaas
 • Kaare Seeberg Sidselrud

Legg igjen et svar