Årsmøte i Norsk Slektshistorisk Forening

Program:

19:00 Rune Nedrud ønsker velkommen.

19:15 Når man graver, og på forhånd har gjort seg opp
en mening om hva en finner. Foredrag om ulike veivalg i norsk historie, noe om
Norges middelalderbyer og middelaldergenealogi og
(u)viljen til revisjon. Ved Johan M. Setsaas

20:00 Årsmøte:

1. Valg av møteleder.

2. Valg av protokollfører og to medlemmer til å undertegne
protokollen sammen med protokollfører.

3. Årsberetning.

4. Årsregnskap med revisjonsberetning.

5. Forslag til vedtektsendringer (se side 65).

6. Fastsettelse av kontingent for 2019.

7. Valg av styre, to revisorer og valgkomité
(Se innstillingene s. 52).

Avslutning:

Medlemmenes 5-minutter

Sosialt med enkel servering

(Vi tar forbehold om endringer i programmet.)