Årsmøtet i Trondheim 2016 ble meget vellykket

P1010119
Her er noen av deltakerne tilstede ved et av tre foredrag i forkant av årsmøtet. Håvard Moe er fordragsholder, og temaet er «Bergverksslekter i Trøndelag» Foto: © 2016 Dag Trygsland Hoelseth.
Styret i NSF var spente på oppslutningen om årsmøtet i Trondheim, men de ble gledelig overrasket.
NSF avd. Trøndelag v/ Sølvi Løchen i NTNU Gunnerusbiblioteket hadde lagt forholdene meget godt til rette for et meget godt arrangement.
Vi startet kl 15.00 med at Sølvi Løchen ønsket velkommen og hun fortalte historien om Gunnerusbiblioteket før formann Rune Nedrud i NSF holdt et mini-fordrag om NSFs historie gjennom 90 år.
Rune Nedrud ble etterfulgt av Håvard Moe og Johan Marius Setsaas som holdt to meget spennende foredrag om henholdsvis «Bergverksslekter i Trøndelag» og «Erkebiskopens setesveiner», før Lars Ove Wangensteen avsluttet med temaet «Fengselsprotokoller som kilde».
Vi hadde beregnet 2 timer til disse foredragene, men det ble nesten 3 timer, og selve årsmøtet ble noe forsinket. Referat fra årsmøtet vil stå i neste nr. av Genealogen.