Bosteder for dem som kalles adel i kongehyllingene 1582-1596

Utgitt av Adelsprosjektet, redigert av © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 1988-2002.


Fortegnelsen bygger på manuskriptet Den norske adels hyllinger 1582-1596 (som vil utgis som egen bok med over 100 seglfotografier). Der er det tatt med den delen av adelen i Norge som nevnes:
1. I adelens tilsigelser til tronfølgervalget i Oslo 1582.
2. Hyllingen av Christian 4. på Akershus 1591.
3. Adelige som ble innkalt til kroningen i København 1596.


Asak i Skedsmo prestegjeld på nedre Romerike: Erik Gertsson 1591, adel 1591.

Bakke i Trondheim: Jørgen Persson [staur] 1547, adel 1582.

Bakke, Båhus len: Axel Green (Lauritsson) 1582.

Barbo i Nedenes len: Erik Munk til Barbo, 1578, NHD.

Barland i Sannikedal sogn, Bamble skiprede, Bratsberg len: Laures Lystrup (Nilsson?) 1593-1594, adel 1591.

Bjertnes i Bodø sogn, Salten len: Peder Hansson (senere Skjønnebølle) 1599, adel 1591, 1596.

Bleiken i Gausdal (nå i Fåberg), Gudbrandsdalen: Tjøstel Bårdsson 1591, 1596.

Borregård i Tune sogn, Smålenene: Christoffer Pedersson [rosensparre] 1591.

Branstorp i Skjeberg sogn, Smålenene: Mogens Christoffersson (Bagge) 1591.

Bremsnes: Henrik Jørgensson 1578, adel 1591, 1596.

Bru (Bro), Ryfylke: Jens Persson [skjolderband] 1582.

Elin i Onsøy sogn, Smålenene: Henrik Brockenhuus (Eilersson) 1582.

Falkensten i Borre prestegjeld, Vestfold, Tønsberg len: Frederik Langes gård 1584 NMag II s. 139. Også på 1590-tallet, trolig belegg hos Jens Nilssønn, Visitatsberetninger.

Finne i Vik sogn, Sogn: Samson Engelbretsson (Widekjær) [lilje] 1591.

Folberg i Nes sogn og prestegjeld, Øvre Romerike: Mogens Christoffersson (Bagge) 1593, adel 1591.

Fresje på Neset, (i Tanum sogn?), Hedrum prestegjeld, Brunla len, Vestfold: Peder Iversson [muslingskall] 1582, 1591, 1596.

Gullaug i Lier sogn og prestegjeld, Lier skiprede: Jon Nilsson [stjerne] 1582.

Hanevoll i Skoger sogn, Vestfold: Kjell (Lauritsson) [stjerne] 1591.

Harestad i Hetland prestegjeld, Jæren, Stavanger len: Christoffer Grønn (Nilsson) 1565-1597, adel 1582, 1591.

Hauger (Houre) i Ås sogn på Follo: Laures Lystrup (Nilsson?) 1582. (1591 se Overgård.)

Haukvik i Sauherad prestegjeld, Skienssyssel: Christoffer Nilsson [stjerne] «til Haukvik» 1575 15/4. Nevnt av H H Holta, Bidrag til Gårds- og slektshistorie for Sauherad og Nesherad før 1700. Skien 1938, s. 12, med henvisningen «Meddelt mig av kontorchef Chr. Svendsen, Tinfos». Kilden er ikke funnet. Opplysningen også inntatt i Birger Kirkeby (red.) Sauherads historie, I, med tegning av seglet. Kilde ukjent for B.K.

Holleby i Tune sogn, Smålenene: Daniel Galle (Sveinsson) 1582.

Holme i Vigen: Peder Bagge [lindorm] 1582-1597, adel 1591.

Hovin på Helgøya, Hedemarken: Per Brockenhuus (Eilersson) 1582. (1591 se Sande.)

Hovland i Onarheim sogn på Tysnes, Sunnhordland: Anders Mowat 1591.

Håland i Opdals sogn, Bergenhus len: Gaute Jonsson [kløvd lilje], adel 1591. (Bosted etter litteraturopplysning, ikke verifisert.)

Iden i Herla sogn: Henrik Mund 1591.

Jomfruland (jfr. Overgård), Bratsberg len: Jørgen Christoffersson 1582.

Jordanger i Hafslo sogn, Sogn: Tord Benkestokk (Trondsson) 1582.

Kalnes i Tune sogn og prestegjeld, Smålenene: Tomas Nordmann de la Nacte 1599, adel 1591, 1596.

Kjerrslett i Kløvdal sogn på Tjørn, Båhus len: Jerpe (J.son) [bamse] 1582.

Krossbøl i Enebakk prestegjeld på nedre Romerike: Arild Olsson [maurerhode] 1599, adel 1591, 1596.

Kårød på Ordost, Båhus len: Erik (Olsson?) [fisk] 1582.

Lide, uidentifisert: Per Lystrup (Nilsson?) 1582. (1591 se Lysdal.)

Linnes, uidentifisert: Axel Fredriksson (Fridag) 1582.

Lungegård i Bergen, Nordhordland: Knut Bildt (Danielsson) 1591.

Lysdal, Follo: Per Lystrup 1591. (1582 se Lide.)

Meløy på Helgeland: Jon Benkestokk (Trondsson) 1582, 1591.

Molande i Molande sogn på Ordost, Båhus len: Otte Bildt (Danielsson) 1591. Vincents Bildt (Danielsson) 1591.

Myrvoll i Trøgstad sogn, Smålenene: Christen Torbjørnsson [rutet tavle] 1591. (1582 se Vi.)

Nervik, Trøndelag: Jørgen Persson [staur] 1558-1559, adel 1582.

Nes i Torsnes sogn i Borge prestegjeld, Smålenene: Daniel Bildt 1582.

Nygård i Tune sogn og prestegjeld, Smålenene: Christoffer Galle 1596.

Nørholm i Eide sogn, Nedenes len: Pros Lauritsson [orrhane] 1582, 1591.

Odsnes i Steinkirke sogn på Tjørn, Båhus len: Peder Knutsson [måne] 1582. (1591 se Åkervik.). Olle Persson [måne] 1591.

Overgård på Jomfruland (jfr. Jomfruland), Bratsberg len: Laures Lystrup 1591. (1582 se Hauger.)

Restenes i Resterød sogn på Innland, Båhus len: Børge Green (Lauritsson) 1591. (1582 uplassert.)

Rossø i Stale sogn på Ordost, Båhus len: Hermann 1582.

Sande i Tune sogn og prestegjeld, Smålenene: Per Brockenhuus (Eilersson) 1591. (1582 se Hovin.)

Seim i Kvinnherad skiprede, Sunnhordland: Christoffer Dall (Amundsson) 1591.

Sem på Eiker: Hans Pedersson 1582, 1591, 1596.

Semeleng i Slidre prestegjeld, Valdres, Akershus len: Jens Nilsson [ruteormer] 1591.

Skjelbred på Eiker: Jon Nilsson 1582.

Skårby på Innland, Båhus len: Peder Tordsson [lakserumpe] 1582.

Snilsund, uidentifisert: Henrik Gyntersberg 1582.

Solum i Skoger sogn, Vestfold: Christoffer Nilsson [stjerne] 1582.

Spjelkavik, Sunnmøre: Tommes Jensson 1582.

Strøm i Hjertum sogn på Innland (Torp herred), Båhus len: Tormod Matsson [lilje] 1591.

Strøm i Stangvik sogn på Nordmøre, Fosen len: Erik Brockenhuus (Eilersson) 1582. Eiler Brockenhuus (Henriksson) 1591.

Størle (Større, vel i Sogn, uidentifisert, kan kanskje være lik Store-Linga?): Samson Nilsson 1591.

Sundsby på Mjørn i Valle sogn på Tjørn, Båhus len: Anders Green (Lauritsson) 1582, 1591.

Sveio, Bergenhus len: Mats Jonsson [kløvd lilje], adel 1591. (Kilde vedr. bosted ikke kontrollert.)

Søndergården, Jemtland: Nils Bodelsson (Bodvordsson) 1582.

Tenål (Tønnell) i Vik, Sogn: Samson Engelbretsson (Widekjær) [lilje] 1585 NHD s. 7.

Tjerne i Ringsaker prestegjeld, Hedemarken, Akershus len: Jørgen Kruckow (Hansson) 1582, 1591.

Tjuvkil i Lykke sogn på Innland (Grøtsbakke skiprede), Båhus len: Ulv (Ulvsson) [lindorm] 1582.

Tofta i Lykke sogn på Innland (Grøtsbakke skiprede), Båhus len: Claus Jensson 1582, 1591.

Tom i Råde sogn, Smålenene: Olle Galle (Sveinsson) 1591.

Torshov (nå Tose) i Torsnes sogn i Borge prestegjeld, Smålenene: Olle Kalips (Pedersson) 1582.

Tronnum (Trondheim) på Innland, Båhus len: Henning Olsson 1582.

Tronstad på Hurum, Akershus len: Anders Huitfeldt (Clausson) 1591, 1596. (1582 se Krumstrup.)

Trosvik i Tune sogn og prestegjeld, Smålenene: Peder Christensson 1582.

Tønnel i Bjugn, Fosen len: Otte Jensson [2 bjelker] 1582.

Vatne på Stord, Sunnhordland: Otte Tomesson 1591.

Veele (nå Veel) i Torsnes sogn i Borge prestegjeld, Smålenene: Hans Dresselberg 1594.

Vennerskål, Follo: Peder Lystrup 1593.

Vese i Vigen: Christen Brun 1591. (Bosted ikke kontrollert. Se NHD.)

Vi i Stange sogn og prestegjeld, Hedemarken, Akershus len: Christen Torbjørnsson [rutet skråbjelke] 1582. (1591 se Myrvoll.). Torbjørn Torbjørnsson [sjakktavlet skråbjelke] 1591. (1582 uplassert.)

Vik i Gursken (Sande), Sunnmøre (beliggenheten av Vik etter litteraturopplysning, ikke verifisert, men skal være nordafjells): Erik Hansson [hjort] 1581, adel 1591.

Vrem i Vrem sogn i Kville prestegjeld, Vigen: Christoffer Galle 1582.

Østby i Ullerøy sogn i Skjeberg prestegjeld, Smålenene: Mons (Mogens) Bårdsson (Østby-ætten [rosensverd]) 1582, 1591.

Østrått, Ørlandet prestegjeld, Fosen len: Åge Jensson [to bjelker] 1582, = Åge Bjelke (Jensson) 1591.

Åkervik i Steinkirke sogn på Tjørn, Tjørn prestegjeld, Båhus len: Peder Knutsson [måne] 1591. (1582 se Odsnes.)

SUM = 82

.

Legg igjen et svar