Da har NST hefte 3 av bind 46 kommet

På grunn av sen postgang, ble det kortere tid mellom de siste numrene av NST enn planlagt. Men da blir det mer å lese for de som fortsatt har juleferie!

Denne gangen er det tre interessante artikler:

  • Jon Nygaard: Ibsens slekt fra Bergen
  • Atle Steinar Langekiehl: Strålsund- og Lundeslekten på Kråkerøy
  • Anders Bjønnes: Et gjenfunnet norsk stormannssegl fra Sørum?

Den første artikkelen er åpenbart interessant for de mange med interesse for Henrik Ibsen. Artikkelen forteller at Ibsen var en slekt som etablerte seg i Bergen på 1700-tallet, men at Henrik tilsynelatende ikke visste om sine slektninger i perioden han bodde der. I artikkelen får vi vite mye om Henrik sin slektsbakgrunn og om hans slektninger i Bergen.
Den neste artikkelen handler om Lunde og Strålsundslektene på Kråkerøy, bygdeboken hevder at det nok var forbindelse mellom disse, men manglet kildene for å kartlegge dette. I artikkelen er det benyttet en lang rekke flere kilder som ikke bygdebokforfatteren hadde vurdert og det er da funnet nye opplysninger som tegner et klarere bilde av slektskap og ættekrets mellom disse og lenger tilbake.
Siste artikkelen handler om en seglstamp som ble funnet på Sørum av en metallsøker i 2016. Det er sjeldent at man finner såpass godt bevarte seglstamper, da de ofte er skadet med vilje for å hindre misbruk etter eierens død eller skadet av andre grunner. Men denne er i svært god stand og inneholder et våpenskjold som vi ikke tidligere har registrert. Men både navnet i omrisset og heraldiske elementer tyder på et slektskap med andre kjente stormannsætter. I artikkelen er det forsøkt å identifisere hvem personen kan være og om dette kan løse andre slektsgåter? Spennende når arkeologi, heraldikk og slektsforskning møtes!
 
 

Legg igjen et svar