Akershus lens jordebok 1.5 1607-1.5 1608

Jord. Norsk eiendomshistorie, publisert på © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 2002-2003. Utgave 25.02 2003. Gjengitt etter original i Riksarkivet, Rentekammeret, Lensregnskaper, Akershus len, nr. 24.3. Gudbrandsdalens fogderis jordebok og Sta. Anne gildegods i Tønsberg er fullstendig avskrevet, for resten av fogderiene er det kun tatt utdrag som i det vesentlige gjelder Erkebispegods, Hammersgods og Stavanger stigtsgods i Valdres.

INNHOLD

 1. Akers fogderi (utdrag),
 2. Øvre Romerike
 3. Nedre Romerike og Solørs fogderi (utdrag),
 4. Follo fogderi (utdrag),
 5. Bragernes fogderi med Hallingdalen (utdrag),
 6. Tønsberg len (strøgods),
 7. Hadelands fogderi med Ringerike (utdrag)
 8. Hadeland (utdrag)
 9. Toten (utdrag)
 10. Vardal prestegjeld og Biri anneks (utdrag)
 11. Land prestegjeld (utdrag)
 12. Valdres med Aurdal sogn
 13. Slidre sogn og Vang sogn (utdrag)
 14. Hedemarkens fogderi med Løten sogn
 15. Ringsaker sogn,
 16. Nes sogn
 17. Ribo
 18. Vang sogn
 19. Furnes,
 20. Romedal sogn,
 21. Stange sogn, og Østerdalen med Tynset sogn,
 22. Åmot sogn,
 23. Elverum sogn med Idre og Særna annekser og Trysil anneks (utdrag), – Gudbrandsdalens [fogderis] jordebok med Lesja sogn,
 24. Vågå sogn,
 25. Lom sogn,
 26. Fron sogn,
 27. Ringebu sogn,
 28. Øyer sogn,
 29. Gausdal sogn og Fåberg sogn,
 30. Moss fogderi med strøgods i Borgesyssel – og strøgods i Vigen len,
 31. Rettighet av Sankta Anna gildegods i Tønsberg,
 32. Gods som kongen har fått av Knud Grubbe.

Aggershuus Jordbog fra Philippi Jacobi dag Anno 1607 till aarsdagenn Anno 1608

Aggers Fogderie

Östre Bergums Herritt

Offuerlannd Hammers Stig:

1 pund salltt, 3½ alb ledinng, 3½ spannd meell, 15 marc smör, 1 frg kornn

Hagge Hammers St:

1 pund salt, 1 ß ledinng, 2 spand meell, 1 frg kornn

 

Westre Bergums Herritt

Junng Hammers godzs

15 Lißpind saltt

Ledingenn aff for.ne Wester Bergumherrit ligger till Marie Kirckkis Proustie vdi Osloe.

Aggershuus Jordbog fra Philippi Jacobi dag Anno 1607 till aarsdagenn Anno 1608

 

Offre Rommerige, Nedre Rommeriige och Solhers Fougderie

Gierdum Sogenn

Olstad Ercke:b:godz

1 fg malltt, 1 ort forinng, 4 alb wisöer, 2 alb. ledinng

Wanng östre Ercheb: godzs

½ punnd malltt, ½ dr forinng, 8 alb. wisöer, 4 alb. ledinng

 

Nannestad Sogenn

Skiennom Ercheb:

1 frg malltt, ½ dr forinng, 8 alb wisöer, 4 alb ledinng

Harstad Hammer St:

1 pund malltt, ½ dr forinng, 8 alb wisöer, 4 alb ledinng

 

Edtzwolld Sogenn

Huall Kronnegodtzs

8 lißpund malltt, 13 lispunnd mallt Ham:

½ dr forinng, ½ alb wisöer, 4 alb ledinng

Brodtzhowg Kronnegodtzs

1 pund malltt, 1 pund malt Hammers St.

½ dr forinng, 14 alb wißöer, 4 alb ledinng

Böenn Hammer St:

2 punnd malltt

Aff Rullnnes

1 frg malltt, ½ dr forinng, 4 ß wißöer, 4 alb ledinng

Smersted Hammers St:

1 punnd 1 frg malltt, ½ dr forinng, 4 ß wißöer, 4 alb ledinng

Liunnes Hammers St:

1 punnd malltt, 1 ort forinng, 4 alb wißöer, 2 alb ledinng

[disse 4 gårdene kommer etter hverandre]

 

Gudoenn Annexa [kommer etter Winnger sogenn]

Frognner Hammerstigtgodtzs

1½ punnd malltt, ½ dr forinng, 8 alb wisöer, 4 alb ledinng

Sorchnnes 12 ß

 

Nedre Rommerige

:/:

.

Aggershuus Jordbog fra Philippi Jacobi dag Anno 1607 till aarsdagenn Anno 1608

 

Follug Fogderie

Krogstad sogenn

Rettued Hammers Sticht:

2 pund mallt, 3½ alb ledinng, 2 lißpd meell, 15 mk smör, ½ dr forinng

Aggershuus Jordbog fra Philippi Jacobi dag Anno 1607 till aarsdagenn Anno 1608

 

Bragenes Fogderie

Modums Sogenn

Thorßbye Hammers St:

6 Lißpunnd Korn, 7 alb Wißöer, ½ dr forinng

Kabstad Kronnegodtzs

1 fierinng Kornn

Nattued Hammers St:

15 lispund malltt, 3½ alb Wißöer, 1 ort forinng

Dißenn Hammers St:

1 pd malltt, 6 lißpd Kornn, 7 alb Vißöer, ½ dr forinng

Houg Hammers St:

15 lispd malltt, 3½ alb Vißöer, 1 ort forinng

 

Nye Kircke Annex vnnder Modums Prestegield

Reffsall Hammers St:

2 fersche Lax, 1 fierinng Korn, 1 ß Vißöer, ½ dr forinng

 

Sigdalls Prestegielldt

Raderstad Hammers:

9 Kalfschinnd, 2 setting Korn Vißöer, 1 ort forinng

 

Lider Prestegielldtt

Ennger öde Hammers St:

1 fierinng malltt

 

Hallinngdallenn

:/:

.

Hadelanndtz Fogderie

Rinngerige

Giermundböe Erckebisp g:

1 punnd biugmeell, ½ dr forinng, 8 alb Vißöer, 2 ß ledinng

Wiigellöd Hammer St:

1 huud

Skulleruud Hammers Sticht:

3 huuder, ½ dr forinng, 8 alb Vißöer, 2 ß ledinng

Weigrenn Hammerst:

1 punnd malltt, ½ dr foring, 8 alb Viisöer, 2 ß ledinng

Breenn Hammer St:

8 Lißpunnd malt, ½ dr forinng, 8 alb Wiißöer, 2 ß ledinng

Biörnnestad Hammer:

1 punnd malt, ½ dr forinng, 8 alb Viißöer, 2 ß ledinng

Oustebye öde Hammer:

½ punnd malltt

Hougerud öde

2 Kalfschinnd

Wlltued Hammers St:

1 huud 3 schinnd, 1 ort forinng, 4 alb Viisöer, 1 ß leding

Gulleruud Hammers St:

1 punnd mallt, 1 ort forinng, 4 alb Vißöer, 1 ß ledinng

Sunndbye Hammers St:

½ punnd malltt, 1 ort forinng, 4 alb Viißöer, 1 ß ledinng

Lorre Hammers St:

1 punnd malltt, ½ dr forinng, 8 alb Viißöer, 2 ß ledinng

Naß Hammers St:

3 huuder, ½ dr forinng, 8 alb Visöer, 2 ß ledinng

Skofftnnes öde Hammers St:

1 huud

Wegstenn Hammers st:

½ huud, ½ dr forinng, 8 alb Wiisöer, 2 ß ledinng

Raa Hammers St:

1 sold kornn, ½ dr forinng, 8 alb Wiisöer, 2 ß ledinng

Hesßelberrig

3 punnd malltt, ½ dr forinng, 8 alb Viisöer, 2 ß ledinng

Jlle öde Hammers St:

13 lißpunnd malltt, 1 ort forinng, 4 alb Viisöer, 1 ß ledinng

Bierke offre Hammers St:

½ punnd malltt, ½ dr forinng, 8 alb Wiisöer, 2 ß ledinng

Øenn Hammers Sticht:

2 punnd mallt, ½ dr forinng, 8 alb Wiisöer, 2 ß ledinng

RytterAgger öde Hammers:

½ punnd malltt

Fycker öde Hammers St:

½ punnd malltt

Wæ (?) Hammers St:

½ punnd mallt, ½ dr forinng, 8 alb Viisöer, 2 ß ledinng

Nesßett Hammers St:

15 lißpunnd malltt, 1 ort forinng, 4 alb Wiisöer, 1 ß ledinng

Löckenn Hammers Stichtgodtzs

½ punnd malltt, 1 ort forinng, 4 alb Viisöer, 1 ß ledinng

Sörkill Hammers St:

½ punnd mallt, ½ dr forinng, 8 alb wiisöer, 2 ß ledinng

Hunndestad

1½ punnd malltt, 1 ort forinng, 4 alb Wiisöer, 1 ß ledinng

Hoffue öde Hammers St:

½ punnd malltt

Wester Hoffuell Ham:

1 punnd mallt, ½ dr forinng, 8 alb Viisöer, 2 ß ledinng

Hoffuenn Hammers St:

12½ lißpunnd mallt, ½ dr forinng, 8 alb Viisöer, 2 ß ledinng

Wester Stadim Hammers:

1½ punnd mallt, ½ dr forinng, 8 alb Viisöer, 2 ß ledinng

Skierdalls Querner Hammers:

1 punnd malltt

Solberrig öde Hammers:

½ punnd malt

Kolberßruud Hammers St:

1 Kalfschinnd

Limmenn Hammers St:

1 schinnd

.

Hadelanndtz Fogderie

Hadelannd

Sönndre Huall Hammers St:

15 Lißpunnd malltt, 1 punnd rugmeell, 1 punnd biugmeell, ½ dr forinng, 8 alb Viisöer, 2 ß ledinng

Sönndre Hualtinn Hammers:

1 solld Kornn, ½ dr forinng, 8 alb Viisöer, 2 ß ledinng

Prestehage Hammers Stigt:

1 punnd malltt

Lille Hage öde Hammers St:

½ punnd biugmeel

Alm Erckeb:

1½ pund malltt, 1 punnd biugmeell, ½ dr forinng, 8 alb Viisöer, 2 ß ledinng

Lörremarcenn öde Erckeb:

15 Lißpunnd maltt

Wester Morstad

1 fierinng malltt

Kiuß Hammers St:

1 punnd malltt, 6 punnd smör, ½ dr forinng, 2 ß ledinng

Kiusß 2e. Hammers St:

1 punnd malltt, ½ dr forinng, 8 alb Viisöer, 2 ß ledinng

Broderbye Hammers:

4 lißpunnd malltt

Sönndre Blekenn Hammers:

15 lißpund mallt, ½ dr forinng, 8 alb Wiisöer, 4 alb ledinng

Allmb Hammer Sticht g:

1 punnd rugmeell, 2 punnd malltt, ½ punnd biugmel Osloe godz, ½ dr forinng, 8 alb Viisöer, 2 ß ledinng

Westernnes Hammers St:

1½ pund malltt, ½ dr forinng, 8 alb wiisöer, 2 ß ledinng

Osternnes Ham:

1 pund rugmeell, 1 pund malltt, ½ dr forinng, 8 alb wiisöer, 2 ß ledinng

Staxnnes Hammers:

9 schinnd, 1 ort forinng, 4 alb viisöer, 3 alb ledinng

Liunnes öde Hammer:

4 alb.

Ruud Hammer Stichtgodtzs

½ huud, ½ dr forinng, 8 alb viisöer, 2 ß ledinng

Nesß Hammer Sticht:

½ punnd malt, 15 lißpunnd rugmell Hoffuidöe:, ½ dr forinng, 8 alb Viisöer, 2 ß ledinng

Wester nedre Egge Ham:

1½ punnd mallt, ½ dr forinng, 8 alb Viisöer, 2 ß ledinng

Nedre Hieldenn Hammer:

1 punnd malt, 1 punnd biugmeell, ½ dr forinng, 8 alb Wiisöer, 2 ß ledinng

Wammestad Hammers:

1½ pund 1 fiering malt, ½ dr forinng, 8 alb Viisöer, 2 ß ledinng

Øster Falannger Hammers St:

1½ punnd mallt, ½ dr forinng, 8 alb Viisöer, 2 ß ledinng

Wlffuenn öde Hammers godzs

1 fierinng malltt

Söre Huinndenn Ham:

2 pd malt, ½ dr foring, 8 alb wiißöer, 2 ß ledinng

Nedre Huindenn Ham:

2½ pund malt, ½ dr forinng, 8 alb Viisöer, 2 ß leding

Huersteenn Hammers.

1½ punnd mallt, 1½ punnd biugmeell, ½ dr forinng, 8 alb Viisöer, 2 ß ledinng

Nördre Vang Hammers:

1½ punnd mallt, ½ dr forinng, 8 alb Viisöer, 2 ß ledinng

Offre Wanng Hammers:

2 punnd malltt, ½ dr forinng, 8 alb Viisöer, 2 ß leding

Nedre Skierffue Ham:

1 punnd mallt, ½ dr forinng, 8 alb Viisöer, 2 ß ledinng

Øster Holle Hammer:

1½ pund biug meel, ½ dr forinng, 8 alb Viisöer, 2 ß ledinng

Nedre Aschim Ham:

1½ pd biugmeel, ½ dr foring, 8 alb Visöer, 2 ß leding

Øster Billdenn Hammers:

1 punnd biugmeell, ½ dr forinng, 8 alb Wiisöer, 2 ß ledinng

Morstad Hammers Sticht godtzs

1 punnd malltt, ½ dr forinng, 8 alb Viisöer, 2 ß ledinng

Østerdallenn Ham:

1 pund Kornn, 1 ort forinng, 4 alb Viisöer, 1 ß ledinng

Wester dallinn Ham:

1 punnd malltt, 1 punnd rugmeell, ½ dr forinng, 8 alb Viisöer, 2 ß ledinng

Nedre Vallo, Osloe st:

2 pund rugmeell, ½ dr foring, 8 alb Visöer, 2 ß leding

.

Hadelanndtz Fogderie

Thodenn

Øde Fielldstad Ham:

1 huud

Fridtzuold öde Hammers St:

2 b:punnd Homble

Øde Melleriig Ham:

1 ß

Øde Bielleruud Ham:

3 Kalfschinnd

Øde Paaßetter Ham:

1 Kalfschinnd

Ennge Erckeb:

1 pund 1 fiering mallt, ½ dr forinng, 8 alb wiisöer, 2 ß ledinng

Frogner öde Erckeb:

1 fierinng malltt

Gillo Erckeb:

2 punnd malltt, 2 punnd biugmeell, ½ dr forinng, 8 alb Wiisöer, 2 ß ledinng

Øde Grimstad

1 ortt

Ryenn öde Erckeb:

1 huud

Maior giorde Erck:

½ punnd malltt

Rinngen öde Hammers St:

1½ punnd biugmeell

Offrenn Hammers St:

1 punnd malltt, 1ort forinng, 4 alb wiisöer, 1 ß ledinng

Oppegaard Ham:

1 fierinng malltt, ½ dr forinng, 8 alb wiisöer, 2 ß ledinng

Brecke öde Hammer:

1 fierinng malltt

Nedre Thostad Ham:

1 punnd malltt, 1 ort forinng, 4 alb Wiisöer, 1 ß ledinng

Offre Thostad Ham:

1 punnd rugmeell, 15 lißpunnd malltt, ½ dr forinng, 8 alb Wiisöer, 2 ß ledinng

Fosßum Hammers St:

1 punnd rugmeell, 1 ort forinng, 4 alb wiisöer, 1 ß ledinng

Quernnefosßenn Ham:

½ pund malltt

Wester Backe Ham:

1½ punnd malltt, ½ punnd rugmeel Osloe St:, ½ dr forinng, 8 alb Wiisöer, 2 ß ledinng

Offre Förlunnd Ham:

1 punnd malltt, ½ dr forinng, 8 alb wiisöer, 2 ß ledinng

Ramstad öde Ham:

1 huud

Wester Förlunnd Ham:

1 punnd malltt, ½ dr forinng, 8 alb wiisöer, 2 ß ledinng

Kierke Huem Osloe st:

2 pund maltt, 6 punnd smör, ½ dr foring, 8 alb wisöer, 2 ß leding

Nördre östre Huemb Ham:

1 punnd rugmeell, 1 punnd malltt, ½ dr forinng, 8 alb wiisöer, 2 ß ledinng

Sönndre Huemb Hammers St:

1 punnd malltt, ½ pund rugmeell, ½ dr forinng, 8 alb wiisöer, 2 ß ledinng

Sönndre Huemb Hammers:

1 punnd malltt, 6 punnd smör, ½ dr forinng, 8 alb wiisöer, 2 ß ledinng

Nördre Westre Huemb

1 punnd malltt, 6 punnd smör, ½ dr forinng, 8 alb wiisöer, 2 ß ledinng

Offre Schoffuerstad Ham:

1 huud, 6 punnd smör, 1 fierinng malltt som huert 3e Aar Vdgiffuis och vdi neste forgangenn Aar 606 er opeborenn, ½ dr forinng, 8 alb wiisöer, 2 ß ledinng

Østre Schierfuestad Ham:

6 punnd smör, ½ dr forinng, 8 alb wiisöer, 2 ß ledinng

Kille öde Hammers St:

4 Kalfschinnd

Nordre Gaarde Ham:

1 punnd malltt, 1 huud, ½ dr forinng, 8 alb wiisöer, 2 ß ledinng

Nedre Höell Hammers:

3 punnd smör, ½ dr forinng, 8 alb wiisöer, 2 ß ledinng

Wennenaug öde Hama:

1 fierinng malt

Gaarlösß Hammers:

2 punnd malltt, ½ dr forinng, 8 alb wiisöer, 2 ß ledinng

Nedre Quigstad Ham:

1 punnd malltt, ½ dr forinng, 8 alb wiisöer, 2 ß ledinng

Sönndre Quigstad Ham:

1 punnd malltt, ½ punnd rugmeell, ½ dr forinng, 8 alb wiisöer, 2 ß ledinng

Jonnsruud

3 schinnd

Husße Hammers St:

1 punnd rugmeell, 1 fierinng malltt, 1 ort forinng, 4 alb wiisöer, 1 /2 ledinng

Klocke Narimb Hamm:

1 punnd rugmeell, 1 punnd malltt, ½ dr forinng, 8 alb wiisöer, 2 ß ledinng

Sönndre Narimb Ham:

1 fierinng Kornn, 3 punnd smör, ½ dr forinng, 8 alb wiisöer, 2 ß ledinng

Wester Quanng Ham:

1 punnd malltt, 1 punnd rugmeel, ½ dr forinng, 8 alb wiisöer, 2 ß ledinng

Östre Quanng Ham:

1 pund malt, 1 punnd rugmeel, ½ dr forrinng, 8 alb wiisöer, 2 ß ledinng

Alffuestad Hammer:

1 punnd malltt, 6 punnd smör, ½ dr forinng, 8 alb wiisöer, 2 ß ledinng

Fiindstad Ham:

½ punnd mallt, ½ dr forinng, 8 alb wiisöer, 2 ß ledinng

Hammerstad Hammers St:

1 punnd malltt, ½ dr forinng, 8 alb wiisöer, 2 ß ledinng

Lannd Hammer Sticht g:

1 punnd malltt, 6 punnd smör, ½ dr forinng, 8 alb wiisöer, 2 ß ledinng

Grimbstad öde Ham:

1 huud

Kragebye Hammer St:

2 punnd malltt, 6 pd smör, ½ dr forinng, 8 alb wiisöer, 2 ß ledinng

Aaß ödegaard Ham:

½ pd malltt

Oustby ödegaard Ham:

1 huud

Stexuolldenn öde Hoff:

1 huud

Huall Hammers Sticht godzs

1½ punnd malltt, ½ dr forinng, 8 alb wiisöer, 2 ß ledinng

Skrambstad Hammer:

1 punnd 1 fiering malt, 6 punnd smör, ½ dr forinng, 8 alb wiisöer, 2 ß ledinng

Øde Narfuerud Ham:

½ huud

Follstad Ham:

1½ punnd malltt, ½ dr forinng, 8 alb wiisöer, 2 ß leding

Follstad 2e Ham:

1½ punnd mallt, ½ dr forinng, 8 alb wiisöer, 2 ß ledinng

Thönnersrud Hammer St:

1 punnd malltt, 6 punnd smör, ½ dr forinng, 8 alb wiisöer, 2 ß ledinng

Mortued öde Hammer St:

1 fierinng malltt

Abildzsruud Hammers:

½ punnd rugmeell, 1 ort forinng, 4 alb wiisöer, 2 ß ledinng

Jgullsruud Hammer St:

1 punnd 1 fiering rugmeell, ½ dr forinng, 8 alb wiisöer, 2 ß ledinng

Gutto öde Hammer:, 1 alb.

Nordre Rudstad Ham:

½ huud, ½ dr forinng, 8 alb wiisöer, 2 ß ledinng

Bofkiernn Hammer St:

½ punnd malltt, 1 ortt forinng, 4 alb wiisöer, 1 ß ledinng

Jörgennßett öde Ham:

1 fierinng malltt

Aschim Hammer St:

1 punnd 1 fiering biugmeel, ½ dr forinng, 8 alb wiisöer, 2 ß ledinng

Blyßetter Hammers st:

½ punnd biugmeell, 1 ort forinng, 4 alb wiisöer, 1 ß ledinng

Skioll Hammer st:

1½ punnd 1 frg. malltt, ½ dr forinng, 8 alb wiisöer, 2 ß ledinng

Lille Jerstad Hammer St:

3 b:punnd smör, 1 ort forinng, 4 alb wiisöer, 1 ß ledinng

Vanngh Hammer St:

3 fiering Riugmeell, ½ dr forinng, 8 alb wiisöer, 2 ß ledinng

Jlle öde Hammer St:

½ punnd malltt

Sodstad Kronnegodzs

Hallestad Hammer St:

1 punnd rugmeell, 1 punnd malltt, ½ dr forinng, 8 alb wiisöer, 2 ß ledinng

 

Ødegaarde

Øde Liid Hammer St:

3 schinnd

.

Hadelanndtz Fogderie

Wardalls Prestegielldt

Hage Erckeb:

2½ huuder, 1 ort forinng, 4 alb Viisöer, 1 ß ledinng

Mellum Erck:

1 huud, ½ dr forinng, 8 alb wiisöer, 2 ß ledinng

Miöllstad Ham:

1 huud, 1 punnd malltt, ½ dr forinng, 8 alb Viisöer, 2 ß ledinng

Øster Grytte Ham:

½ huud, ½ punnd Rugmeell, ½ dr forinng, 8 alb wiisöer, 2 ß ledinng

Kolberrig

4 ß, 1 punnd malltt, ½ dr forinng, 8 alb Viisöer, 2 ß ledinng

Börrestad

2 huuder, ½ dr forinng, 8 alb Viißöer, 2 ß leding

Mellnnes öde Hammer:

1½ huud

Sönnder huud Ham:

2 huuder, 1 ort forinng, 4 alb Viisöer, 1 ß ledinng

Wermmenes öde Ham:

2 kalfschinnd

Storre Dalberrig öde

2 Kalfschinnd

Thramberriig Ham:

½ punnd biugmel, 1 ort forinng, 4 alb Viisöer, 1 ß ledinng

Øffre Stocke Ham:

1 huud, 1 ort forinng, 4 alb Wiisöer, 1 /2 ledinng

Brodstad

2 huuder, 1 ort forinng, 4 alb Viisöer, 1 ß ledinng

Wllßruud öde Ham:

½ huud

 

Byrie Annexa

Nordre Heggenn

2 ß, 3 huuder, ½ dr forinng, 8 alb Wiisöer, 2 ß ledinng

Sönndre Heggenn Hammer St:

1 ß, 3 huuder, ½ dr forinng, 8 alb Viisöer, 2 ß ledinng

Haßliid Hammer Sticht g:

4 ß, 2 huuder, ½ dr forinng, 8 alb Wiisöer, 2 ß ledinng

Klumsteenn Hammer St:

2 ß

Øde Paradiiß Hammer:

1 alb.

Snnarttenes Eckrenn Ham:

2 ß

Suennes Hammer St:

2 huuder, 1 ort forinng, 4 alb Viisöer, 1 ß ledinng

Liier Hammer St:

1 huud, 1 ort forinng, 4 alb Wiisöer, 1 ß ledinng

Huattimb öde Ham:

3 Kalfschinnd

Galttestad öde Ham:

1 alb, 1 ort forinng, 4 alb Viißöer, 1 ß ledinng

Rodliid Hammer St.

1 punnd rugmeell, ½ dr foring, 8 alb Viisöer, 2 ß ledinng

Øde Klette

1 alb.

Offrennes Hammer St:

1 huud, ½ dr forinng, 8 alb Wiisöer, 2 ß ledinng

Hoffs Eckrenn öde Hammer Sticht:

1 huud

Øde Oudennstad Hammer:

4 ß, 1 huud

Odstad Hammer:

2 Kalfschinnd

Schoddenn Hammer St:

1 punnd biugmeell, 1 ort forinng, 4 alb Viisöer, 1 ß ledinng

Loffßetter öde Ham:

1 fierinng biugmeell

.

Hadelanndtz Fogderie

Lannd Prestegielldtt

Thumble Hammer St:

1 huud, ½ dr forinng, 8 alb wiisöer, 2 ß ledinng

Nör Tumble öde Ham:

½ huud

Dyffue öde Kronnegodzs

Jennsuolld Erck: g:

½ huud, ½ dr forinng, 8 alb Wiisöer, 2 ß ledinng

Wenner Hammer Sticht:

2 huuder, ½ dr forinng, 8 alb Wiisöer, 2 ß ledinng

Nesß Erckeb:

3 huuder, ½ dr forinng, 8 alb Wiisöer, 2 ß ledinng

Berrig Erckeb:

1 huud, 1 ort forinng, 4 alb wiisöer, 1 ß ledinng

Thonndrim erckeb:

1 huud, 1 ort forinng, 4 alb wiisöer, 1 ß ledinng

Honner Hammer St:

1 huud, ½ dr forinng, 8 alb Viisöer, 2 ß ledinng

Nedre Thonndrim Ham:

1½ huud, 1 ort forinng, 4 alb Viisöer, 1 ß ledinng

Dellinn Hammer St:

2 huuder, ½ dr forinng, 8 alb Wiisöer, 2 ß ledinng

Anneckellruud Hammer:

1 huud 3 schinnd, 1 ort forinng, 4 alb Viisöer, 1 ß ledinng

Hammerslienn

1 alb.

Gaarder Hammer St:

1 huud, 6 b:pund smör, ½ dr forinng, 8 alb Viisöer, 2 ß ledinng

Ennger öde

2 huuder

Hannor öde Ham:

1 huud

Pegulienn öde Kronne:

2 alb.

Gaarder öde Hammer:

1 huud, ½ dr forinng, 8 alb Viisöer, 2 ß leding

Weuulstad Hammer:

9 Kalfschinnd

Erickstad Hammer Sticht godtzs

1 fierinng malltt

Agrimßgaard

6 schinnd

Nordre Finndenn Ham:

1 huud, ½ dr forinng, 8 alb Wiisöer, 2 ß ledinng

Sönndre Finnden Hammer:

1 huud, 1 ort forinng, 4 alb Viißöer, 1 ß ledinng

Kinnd Hammer Stigtgodtz

4½ huuder, ½ dr forinng, 8 alb Viisöer, 2 ß ledinng

Offre Schieager Ham:

1 huud, 6 pund smör, ½ dr forinng, 8 alb Wiisöer, 2 ß ledinng

Scholdinn Hammer St:

½ punnd Rugmell, ½ dr forinng, 8 alb Wiisöer, 2 ß ledinng

Hofsuolld Hammer St:

3 huuder, ½ punnd biugmeell, ½ dr forinng, 8 alb Wiisöer, 2 ß ledinng

Grannim Hammer St:

1 punnd rugmeell, ½ dr forinng, 8 alb wiisöer, 2 ß ledinng

Sannd Hammer St:

1 fierinng biugmeell

Holmerost öde Ham:

2 Kalfschinnd

Schuude Hammers:

1 huud 2 schinnd, 1 ort forinng, 4 alb Wiisöer, 1 ß ledinng

Schoddinn fischit Ham:

2 punnd biugmeell

Noch Wdi samme fischitt

1 pund biugmeell Ham:

Thinngsuolden öde Ham:

1 huud

Aschuigenn Ham:

2 graaschinnd, ½ dr forinng, 8 alb wiisöer, 2 ß ledinng

Aas Hammer St:

1 ß, ½ dr forinng, 8 alb wiisöer, 2 ß ledinng

.

Hadelanndtz Fogderie

Ordalls Sogenn

Wester Rugaas Erck:

1 koe som huer 3e Aar Wdgiffuis och thett Aar 605 er oppeborrenn, 5 alb Wiisöer, 2 ß ledinng

Bratteuolld Hoff:

3 Kalfschinnd, 1 ß wiisöer, 2 ß ledinng

Nordre Böe öde erkb:

1 huud, 8 alb Wiisöer, 2 ß ledinng

Hough Erckeb: godzs

1 huud, 8 alb Wisöer, 2 ß ledinng

Suennes Erckb:

en Koe som huer 3e Aar vdgiffuis och neste foreganngen Aar er oppeborrenn. Noch enn Koe som huer 3e Aar vdgiffuis och thet Aar 605 er oppeborrenn. 4 ß Wiisöer, 2 ß ledinng

Øderuud Erckb:

1 faar, 1 gied, 4 alb Viisöer, 2 ß ledinng

Øffre Lunnd Erckb:

1 faar, 4 alb Viisöer, 2 ß ledinng

Sörre Fielld öde

1 huud, 4 alb Wiisöer

Nördre Aggeruolld Vdistrand

2 huuder Hammer:, 4 ß Viisöer, 2 ß ledinng

Sönndre Strannd Hammer:

2 ß, 1 huud, 4 alb Viisöer, 2 ß ledinng

Hoff Osloe St: godzs

2 huuder, 8 alb Viisöer, 2 ß leding

 

Slire Sogenn

Fosßenn Erckeb:

1 koe Aarlig, 5 ß Viisöer, 2 ß leding

Wiist Erckeb:

Enn Koe som huer 2e Aar vdgiffuis och thette Aar er oppeborrenn, ½ huud, 2½ ß Viisöer, 2 ß ledinng

Wiist 2e Erckeb:

Enn Koe som huer 3e Aar vdgiffuis och dette Aar er oppeborrenn, ½ huud, 8 alb Viisöer, 2 ß ledinng

Middell Lomenn erckb:

1 Koe Aarlig, 8 alb Viisöer, 2 ß ledinng

Øde Augenn Erckeb:

2 faar, 4 alb Viisöer

Wiigker öde Erckb:

4 Kalfschinnd, 4 alb Viisöer, 2 ß ledinng

Melbye Hoff:

1 g: daller, 1 Koe Aarlig

Oxe Hoffuidöegodtzs

2 ß, 7 ß 2 alb Viisöer, 2 ß ledinng

Øde Kiette Erckb:

2 ß

 

Wanngs Sogenn

Stelle Stauanger St:

1 huud 4 schinnd, 4 ß wiisöer, 2 ß ledinng

Leruell Stauanger St:

6 ß, 1 Koe Aarligenn, 4 ß Wiisöer, 2 ß ledinng

Rönnenn Stauanger St:

1 Koe Aarligenn, 1 faar, 6 ß Wiisöer, 2 ß ledinng

Veffte Stauanger St:

1 huud, 6½ alb Wiisöer, 2 ß ledinng

Offre Holle Stauanger St:

3 schinnd, 7 alb Wiisöer, 2 ß ledinng

Gogstad Stauanger St:

½ huud, 4 alb wiisöer, 2 ß ledinng

Halli öde

4 alb wiisöer

 

Summarum Hadelanndtzs Fogderie

.

Hiedtmarchenns Fogderie och Østerdallenn

Leüttenn Sogenn

Berstenng Stichtenns godtzs

2 huuder, 1 ort forinng, 1 ß ledinng

Thorp Stichtenns g:

2 huuder, 1 ort forinng, 1 ß ledinng

Kleppenn Stichtens g:

4 huuder, ½ dr forinng, 2 ß ledinng

Risßenng Stichttenns g:

3 huuder, ½ dr forinng, 2 ß ledinng

Lille Thorp ödegaard Sticht:

1½ huud

Stefßenes Stichtenns

2 huuder, 1 ort forinng, 1 ß Wiisöer

Koen böen, Stichttens

3 huuder, ½ dr forinng, 2 ß Wiisöer

Grinndreng Stichttens

2 huuder 5 schinnd, 1 ort forinng, 1 ß wiisöer

Nestenn ödegaard Stichtt:

2 huuder

Gröttholltt öde Stichtt:

2 huuder

Stettre Stichttenns godtzs

1 huud, 1 ort foring, 1 ß wiisöer

Jgullstad Stichttenns

4 huuder, ½ dr forinng, 2 ß wiisöer

Karuud Stichttennns godtzs

2 huuder, ½ dr forinng, 2 ß wiisöer

Rönne Stichtt:

1 huud, ½ dr foring, 2 ß wiisöer

Questad

9 Kalfschinnd

Skrambstad Stichtt:

1 huud, ½ dr forinng, 2 ß wiisöer

Hommennstad Stichtt:

2 huuder, 1 ort forinng, 1 ß wiisöer

Besßebye ödegaard St:

4 Kalfschinnd

Siestad Stichtenns godtzs

3 huuder, ½ dr foring, 2 ß Viisöer

Holldennstad ödegaard Ham:

½ punnd malltt

Aadall Quernstöd Stichtt:

2½ fiering Rugmeell

Grimßett Stichttens g:

1 huud, ½ dr foring, 2 ß Wiisöer

Beßebye ödegaard St.

1 huud

Gierlöff

½ dr forinng, 2 ß wiisöer, 1 alb landschylld

Giöllinng

2 alb Lanndschylld, ½ dr forinng, 2 ß wiisöer

Staberuud

1 alb Landschylld, 1 ort foring, 1 ß wiisöer

.

Hiedtmarchenns Fogderie och Østerdallenn

Rinngsagger Sogenn

Bratteberrig erkb:

½ huud, 1 ortt foring, 1 ß Viisöer

Berg erckb:

9 Kallschinnd, ½ dr forinng, 2 ß Viisöer

Kollstad erkb:

2 huuder, ½ dr forinng, 2 ß Viisöer

Opsall Hammer st.

1½ huud, ½ dr forinng, 2 ß Viisöer

Ennger ödegaard erckb:

3 huuder

Stennßenngh Hammer Stich:

3 huuder, 1 ort forinng, 1 ß Viisöer

Østreberg Hammer St:

1 pund malltt, 2 huuder, ½ dr forinng, 2 ß Viisöer

Middell Berg Hammer:

1 punnd malltt, 2 huuder, ½ dr forinng, 2 ß Viisöer

Mellum Hammer Stich:

½ punnd Rugmeell, 3 b: pund smör, 2 huuder, ½ dr forinng, 2 ß Viisöer

Øster Kolstad Ham:

4 huuder, ½ dr forinng, 2 ß Viisöer

Kinndeliid Hammer St:

3 huuder, ½ dr forinng, 2 ß Viisöer

Kleffue ödegaard Hammer St:

1 hud

Sundstad Hammer:

1 punnd Rugmeell, 1 ort forinng, 1 ß Viisöer

Wester Mellum Hammer S:

1 punnd malltt, ½ dr forinng, 2 ß Viisöer

Wellenng ödegaard Ham:

1 huud

Nordbye Hammer St:

3 huuder, ½ dr forinng, 2 ß wiisöer

Staff Hammer Stichtt:

4 Kalfschinnd, ½ dr forinng, 2 ß Viisöer

Wæ ödegaard Hammer:

1 fierinng malltt

Aasßett ödegaard Hamm:

2½ huuder

Ousßbye Hammer St:

½ huud

Wollung ödegaard Ham:

1 b: punnd Homble

Hoffuinn Hammers St:

½ huud, ½ dr forinng, 2 ß Viisöer

Fuscheliid ödegaard

1 huud

Bogestj Hammer St:

1 huud, 1 ortt foring, 1 ß Viisöer

Jlle ödegaard Hamers:

½ huud

Duesgaard Hammer:

2 huuder thi [dvs 10 skinn?], ½ dr forinng, 2 ß wiisöer

Dellinn

1 huud, 1 ort forinng, 1 ß wiisöer

Faarberg Hammer St:

1 pund Rugmeell, ½ dr forinng, 2 ß Viisöer

Suiißberrig

2 ß

Klefuenn ödegaard Ham:

1 huud

Lille Bollstad Hammer:

2 huuder, ½ dr forinng, 2 ß Viisöer

Eckrenn ödegaard Ham:

1 huud 2 schinnd

Sönndre Holle Hammer:

1½ huud, 1 ort forinng, 1 ß Viisöer

Giöllstad Hammer:

1 punnd malltt, 1 huud, ½ dr forinng, 2 ß Wiisöer

Broe ödegaard Hamm:

3 Kallfschinnd

Alm Hammer Stichtt:

1½ punnd malltt, ½ dr forinng, 2 ß Viisöer

Lunnde Hammer Stichtt:

3 huuder, 1 ort forinng, 1 ß Viisöer

Refflunng Hammer:

6 punnd smör, 2 huuder, ½ dr forinng, 2 ß Viisöer

Biercke Hammer St:

½ huud, ½ dr forinng, 2 ß Viisöer

Omßetter Hammer:

5 b: punnd Homble, ½ dr forinng, 2 ß Viisöer

Wennio Hammer St:

1 punnd malltt, 1 huud, ½ dr forinng, 2 ß Viisöer

Kolbiörnnsruud öde Ham:

½ punnd Rugmeell

Boerdall ödegaard Ham:

1 huud

.

Hiedtmarchenns Fogderie och Østerdallenn

Ness Sogenn

Fosßum Erckb:

1 punnd Rugmeell, ½ dr forinng, 2 ß Viisöer

Nordre Kiesße öde erckb:

1 huud

Hellebye Erckb:

1 punnd malltt, ½ dr forinng, 2 ß Viisöer

Schierffuenn ödegaard H:

1½ huud

Husße Hammer St:

3 huuder, ½ dr forinng, 2 ß Viisöer

Dißue öde Hammer St:

½ huud

Giestuanng Hammer:

1½ huud, ½ dr forinng, 2 ß viisöer

Semmestad Hammer:

1 punnd biugmeell, 1 ort forinng, 1 ß viisöer

Mellum Hammer St:

1 punnd malltt, ½ dr forinng, 2 ß viisöer

Sönndre Kiiße Hammer:

1 huud, ½ dr forinng, 2 ß viisöer

Nedre Kiiße ödegaard

½ punnd Rugmeell

Stenneruud Hammer:

1 punnd malltt, ½ dr forinng, 2 ß viisöer

Biörnnestad Hammer:

1 punnd Rugmeell, 1 punnd malltt, ½ dr forinng, 2 ß viisöer

Myrre ödegaard Hammer:

1 huud

Vester Kaflunnd Ham:

4½ huuder, ½ dr forinng, 2 ß viisöer

Øster Kaflunnd Ham:

4 huuder, ½ dr forinng, 2 ß viisöer

Kogshuus Hammer St:

1 punnd malltt, 1 ortt forinng, 1 ß viisöer

Lille Schinndstad Ham:

1 huud, 1 ort forinng, 1 ß viisöer

Hoell Hammer Stichtt g:

1 punnd Rugmeell, 1 punnd biugmell, 1 punnd malltt, ½ dr forinng, 2 ß viisöer

Sönndre Mollstad Ham:

1punnd Rugmeell, ½ dr forinng, 2 ß viisöer

Vester Schierffue Ham:

3 huuder, 3 b: punnd smör, ½ dr forinng, 2 ß viisöer

Øster Bye Hammer:

1 punnd Rugmeell, 1 punnd malltt, ½ dr forinng, 2 ß viisöer

Ballestad Hammer:

2 huuder, ½ dr forinng, 2 ß viisöer

Galaas

1 punnd 1 frg. Rugmeell, ½ dr forinng, 2 ß viisöer

Thueder ödegaard

½ huud

Bagschiordenng

8 alb.

Middel Ousßdall Ham:

1 punnd malltt, 1 ortt forinng, 1 ß viisöer

Brödfue ödegaard Ham:

9 Kalfschinnd

Gorrum Hammer S:

1 punnd malltt, 3 b: punnd smör, 1 huud, ½ dr forinng, 2 ß viisöer

Berg Hammer S:

2 huuder, ½ dr forinng, 2 ß viisöer

Eckrenn ved Solßberg

½ huud Hammer S:, 2 lißpd Rugmeell

Konngsrud öde Hammer:

1 huud

Bischeruud öde Ham:

½ huud

Brennduolld ödegaard Ham:

½ huud

Kiönneruud ödegaard

1 fierinng b: meell

Sannder öde

3 Kalfschinnd

Myrre öde

3 Kalfschinnd

Hellestad öde

3 Kalfschinnd

.

Hiedtmarchenns Fogderie och Østerdallenn

Riibo Wanngs Sogenn och Fuernnes

Sönndre Huenne Quernne

3 Kalfschinnd

Lherhuus Hammer Stichtt g:

3 huuder, 2 alb lanndschylld, ½ dr forinng, 2 ß viisöer

Nordre Jeßnnes Ham:

3 huuder, ½ dr forinng, 2 ß viisöer

Øster Jesnnes Ham:

2 huuder, 3 punnd smör, ½ dr forinng, 2 ß viisöer

Wiiger Hammer Stichttg:

2 huuder, 1 ortt forinng, 1 ß viisöer

Bierke Hammer:

3 punnd smör, 2 huuder, ½ dr forinng, 2 ß viisöer

Frebergh Hammer St:

3 punnd smör, 3 huuder, ½ dr forinng, 2 ß viisöer

Wester Gieffueuolld H:

3 huuder, ½ dr forinng, 2 ß viisöer

Lille öde Jlle Hammer:

1½ huud

Øster Gieffueuolld Ham:

1½ punnd smör, 2 huuder, ½ dr forinng, 2 ß Wiisöer

Liider Hammer Stichtt:

3 huuder, ½ dr forinng, 2 ß Viisöer

Thörreruud Hammer:

2 huuder, 1 ortt forinng, 1 ß Viisöer

Hoffrunn Hammer St:

3 punnd smör, 2 huuder, ½ dr forinng, 2 ß Viisöer

Storre Jlle Hammer St:

6 punnd smör, 3 huuder, ½ dr forinng, 2 ß wiisöer

Brenmund Quernner

1 punnd meell, 1 ortt forinng, 1 ß viisöer

Lille Deglum Hammer S:

1 huud, 1 ort forinng, 1 ß viisöer

Arnne querne Hammer:

1 punnd biugmeell, 1 ortt forinng, 1 ß wiisöer

Rogstad Hammer:

1½ huud, 1 ortt forinng, 1 ß Viisöer

Mellum Hammer S:

6 punnd smör, 6 huuder, ½ dr forinng, 2 ß Wiisöer

Lille Jlle Hammer S:

3 huuder, ½ dr forinng, 2 ß wiisöer

Myrre Hammer:

3 huuder, ½ dr forinng, 2 ß Wiisöer

Finndstad Hammer:

½ punnd malltt, 1 huud, ½ dr forinng, 2 ß viisöer

Øster Jnnßlunnd Hammer:

4 huuder, ½ dr foring, 2 ß Viisöer

Nordre Jmißlunnd Hammer:

3 huuder, ½ dr forinng, 2 ß Viisöer

Sellum Hammer St:

3 huuder, ½ dr forinng, 2 ß Viisöer

Opstad Hammer S:

3 huuder, ½ dr forinng, 2 ß viisöer

Biörnntompttenn Ham:

2 huuder, ½ dr forinng, 2 ß viisöer

Vpsall Hammer S:

3½ huuder, ½ dr forinng, 2 ß viisöer

Oßuestad Hammer S:

2 huuder, 1 ort forinng, 2 ß Viisöer

Lille ödegaard Hammer:

½ huud

Lille Aßuestad Hammer:

1½ huud

Arnneßetter öde Hammer:

1 huud

Öster Opsall Hammer:

2 huuder, ½ dr forinng, 2 ß Viisöer

Spaberrig Hammer S:

4 huuder, ½ dr forinng, 2 ß viisöer

Linndholltt Hammer S:

2 huuder, ½ dr forinng, 2 ß Viisöer

Farmenn Hammer Stichtt g:

4 huuder, 6 b: punnd smör, ½ dr forinng, 2 ß viisöer

Farmenn ödegaard Ham:

2 huuder

Großuig Hammer:

3 huuder, 3 b: pund bergfisch, ½ dr forinng, 2 ß Viisöer

Øster Hannenn Hammer:

4 huuder, ½ dr forinng, 2 ß viisöer

Sönndre Hannenn Ham:

4 huuder, ½ dr forinng, 2 ß viisöer

Fronner Hammer S:

1 huud

Offre Flogstad Ham:

4 huuder, ½ dr forinng, 2 ß viisöer

Wester Flagstad Ham:

4 huuder, ½ dr forinng, 2 ß viisöer

Giffsenn ödegaard

7 Lißpunnd Rugmeell

Stannge Hammer:

4 huuder, ½ dr forinng, 2 ß Wiisöer

Hellestad Hammer S:

5 huuder, ½ dr forinng, 2 ß Viisöer

Schiel Eckrenn Eng Ham:

½ huud

Schramstad Hammer:

2 Kalfschinnd, ½ dr forinng, 2 ß Viisöer

Lille Hubrett Hammer:

3 huuder, ½ dr forinng, 2 ß Viisöer

Vosßog Hammer St: godtzs

4 huuder, 6 punnd smör, ½ dr forinng, 2 ß Wiisöer

Hommelstad Ødegaard Ham:

3 huuder

Jnnguoldstad Hammer S:

3 huuder, 3 punnd smör, ½ dr forinng, 2 ß viisöer

Thrunnhuus Hammer:

3 huuder, 3 b: punnd smör, ½ dr forinng, 2 ß Viisöer

Schiesetter Hammer S:

2 huuder, ½ dr forinng, 2 ß viisöer

Grann Hammer S: godtzs

2 huuder, 1 ortt forinng, 1 ß viisöer

Hoxnnes Hammer S: godtzs

1 huud, 1 ortt forinng, 1 ß viisöer

Arnneßetter ödegaard Ham:

1 huud

Vdgaard ödegaard Ham:

3 Kalfschinnd

Börrestad öde Hammer:

3 huuder

Diisßenn Hammer S: godtzs

3 huuder, 3 b: punnd smör, ½ dr forinng, 2 ß viisöer

Disßenn 2e. Hammer:

3 huuder, 3 punnd smör, ½ dr forinng, 2 ß Viisöer

Agger Hammer S: godtzs

8 huuder, 6 punnd smör, ½ dr forinng, 2 ß iisöer

Jffuersog ödegaard Ham:

3 huuder

Attlestad

½ dr forinng, 2 ß Viisöer. Ett faar som huer 3e Aar vdgiffuis, och senniste er oppeborren vdi dett Aar 605, 1 alb Lanndschylld.

.

Hiedtmarchenns Fogderie och Østerdallenn

Rommedalls Sogenn

Galgenn Stichttenns godtzs

3 huuder, ½ dr forinng, 2 ß Viisöer

Buusuolld Stichttenns godtzs

1½ huud, ½ dr forinng, 2 ß viisöer

Granneberig Stichtt:

1 huud, 1 ortt forinng, 1 ß wiisöer

Schoddinn Stichttens godzs

3 huuder, ½ dr forinng, 2 ß wiisöer

Schie Sttichtenns godzs

9 Kalfschinnd, 1 ortt forinng, 1 ß wiisöer

Sönndre Arnneberrig

4 huuder 4 schinnd, ½ dr forinng, 2 ß wiisöer

Øster Arnneberrig Sticht:

4 huuder 4 schinnd, ½ dr forinng, 2 ß viisöer

Sönndre Galginn Sticht:

4 huuder, ½ dr forinng 2 ß Viisöer

Schuttrenn Stichttenns:

4 huuder, 3 b: punnd smör, ½ dr forinng, 2 ß viisöer

Bretteuolld Stichttenns

3 huuder, 1 ortt forinng, 1 ß viisöer

Lille Bryenn Stichttens

3 huuder, ½ dr forinng, 2 ß Wiisöer

Huall ödegaard Stichttens

4 Kalfschinnd

Sönndre Bryenn S:

1 pund Rugmeell, ½ dr forinng, 2 ß Wiisöer

Middell Bryenn S:

1 huud, ½ dr forinng, 2 ß Viisöer

Fremminng Stichttenns

2 huuder 4 schinnd, ½ dr forinng, 2 ß viisöer

Röenn Stichttenns:

1 huud, ½ dr forinng, 2 ß viisöer

Nordre Bryenn Stichttenns

1½ huud, ½ dr forinng, 2 ß Viisöer

Manngaard Stichttens:

1 huud, 1 ortt forinng, 1 ß viisöer

Hörrisßannd Stichttenns:

1½ huud, ½ dr forinng, 2 ß viisöer

Vester Bryenn

5 huuder 4 schinnd, ½ dr forinng, 2 ß wiisöer

Magnnildruud Stichtt:

3 Kalfschinnd

.

Hiedtmarchenns Fogderie och Østerdallenn

Stannge Sogenn

Kieffueruud erkb:

2 huuder, 1 ortt forinng, 1 ß viisöer

Lanngrim erkb:

½ punnd Rugmeell, 1 ortt forinng, 1 ß viisöer

Liestad erkeb: godtzs

2 huuder, ½ dr forinng, 2 ß viisöer

Remenn Hammer St: g:

3 huuder, ½ dr forinng, 2 ß viisöer

Throßuig öde Hammer:

1 huud

Thönnßagger Hammer:

2 huuder, 3 b: pund smör, ½ dr forinng, 2 ß viisöer

Mellum öde Hammer:

7 lißpunnd malltt

Sönndre Raae Ham:

9 Kalfschinnd, 2 ß lanndschylld, 1 ort forinng, 1 ß wiisöer

Enngj Hammer S:, 2 alb.

Arnnestad Hammer:

1 punnd malltt, 1 punnd Rugmeell, ½ dr forinng, 2 ß viisöer

Lallim Hammer S:

1½ punnd Rugmeell, ½ dr forinng, 2 ß iisöer

Nordre Raenn Ham:

3 huuder, ½ dr forinng, 2 ß viisöer

Lunnd Hammer St: godzs

15 lißpd malltt, ½ dr forinng, 2 ß wiisöer

Hammerstad Hammer:

½ huud, ½ dr forinng, 2 ß wiisöer, 4 alb Lanndschylld

Wolle Hammer S:

1½ huud, ½ dr forinng, 2 ß viisöer

Fiettre Hammer S:

2½ huuder, ½ dr forinng, 2 ß viisöer

Stoffue Hammer S:

4 huuder, 6 b: punnd smör, ½ dr forinng, 2 ß wiisöer

Nordre Schiellffue öde

1 punnd biugmeell

Sönndre Schielffue Ham:

1 huud, 3 punnd smör, ½ dr forinng, 2 ß viisöer

Berg Hammer S: godzs

3 huuder, ½ dr forinng, 2 ß viisöer

Holberg Hammer S:

1 huud, ½ dr forinng, 2 ß viisöer

Solleruud Hammer:

3 huuder, ½ dr forinng, 2 ß viisöer

Thagstad Hammer:

2 huuder, 1 ortt forinng, 1 ß viisöer

Kiönneruud Hammer:

2 huuder, 1 ortt forinng, 1 ß viisöer

Wiie Hammer:

3 huuder, 3 b: punnd smör, ½ dr forinng, 2 ß wiisöer

Sönndre Gouager Ham:

4 huuder, 6 b: punnd smör, ½ dr forinng, 2 ß viisöer

Nordre Goudager Ham:

3 huuder, ½ dr forinng, 2 ß viisöer

Kotteruud Hammer S:

½ dr forinng, 2 ß viisöer

Oußbye Hammer S:

3 Kalfschinnd, ½ dr forinng, 2 ß viisöer

Hoff Hammer St:

4 alb., 1 huud, 1 ortt forinng, 1 ß wiisöer

Oußbye öde Hammer:

1 huud

Hennestad Hammer S:

1 punnd malltt, 1 punnd Rugmeell, ½ dr forinng, 2 ß wiisöer

Fosßenn i Viig Hammer:

1 punnd Rugmeell

Weilberg Hammer S:

½ huud, 1 ortt forinng, 1 ß iisöer

Waßiöe öde Hammer St:

1 huud

[ny overskrift mangler, men her begynner gårder med andre eiere]

Lille Huerffuenn

½ dr forinng, 2 ß wiisöer

.

Hiedtmarchenns Fogderie och Østerdallenn

Tönnsett Sogenn

Steg Erckb:

9 graaschinnd, 4 alb Wiisöer

Aamodt Sogenn

Øgle Erckeb: ödegaard

1 huud, 2 alb Viisöer

Almöe ödegaard

½ huud, 2 alb Viisöer

Sorkennes erkeb:

2 huuder, 2 alb Wiisöer, 2 alb af ett stöcke iord

Haii offuer Erckeb:

1 huud, 2 alb Viisöer

Sönndre Hage Erck:

2 huuder, 2 alb Viisöer, 2 alb af Jßaas

Morstad

1 alb Viisöer

Nedre Jßaas

1 alb Viisöer

Amod Erckb:

3 huuder, 2 alb Viisöer

Bolstad Erckb:

1 huud, 2 alb Viisöer

Grinndmanden Erckb:

1 huud

Berg Erckeb:

1½ huud, 2 alb Viisöer

Biörnnestad ödegaard erck:

1 huud, 1 alb Viisöer, ½ ß af enn eng

Skorperuud

1 alb wiisöer

Viulstad öde erckb:

3 Kalfschinnd, 4 alb Viisöer

Schrambstad sönndre

1½ huud, 2 alb Viisöer

Skrambstad Nördre erck:

2 huuder, 2 alb Viisöer

Lille Arnnestad erckb:

1½ huud, 2 alb Viisöer

Thinngstad Erckb:

2 huuder, 2 alb Viisöer

Almanns ödegaard

2 alb Viisöer

Hoelle

2 alb Viisöer

Bollestad ödegaard

4 alb Viisöer

Roestad

2 alb Viisöer

Øster Hagenn

4 alb Viisöer

Nabsett

2 alb Viisöer

Grinni

2 alb Viisöer

Aaßett

4 alb Viisöer

Nedre Drefsett erkb:

10 Kalfschinnd, 2 alb Viisöer

Lunndsett erckb:

3 huuder, 1 maarschinnd, 12 graaschinnd, 2 alb Viisöer

Solie

2 alb Viisöer

Anndrogh Erckb:

1½ huud, 2 alb Viisöer

Agger Erckb:

3½ huuder, 2 alb Viisöer

Hoelle Erkb:

2 huuder

Aarnnes ödegaard

4 kalfschinnd

Hornnstad Erckb:

1 huud, 2 alb Viisöer

Lomnnes fischerie

4 huuder

Harstad erckb:

1 huud, 2 alb Viisöer

Grattim ödegaard

2 alb Viisöer

Berg erckeb:

½ huud, 2 alb Viisöer

Berg 2e.

2 alb Viisöer

Bierckestad

2 alb Viisöer, 6 huuder

Elleuolld Erkb:

1½ huud, 1 maarschinnd, 2 alb Viisöer

Formaas ödegaard

1 huud

Nedsett nördre erckb:

3½ huuder 3 schinnd, 2 alb Viisöer

Bierckegaard erckb:

1 huud, 2 alb Viisöer

Hienngaard

2 huuder, 4 alb Viisöer

Moenn erckb:

3½ huuder, 2 alb Viisöer

Onnßett sönndre

2½ huuder, 2 alb Viisöer

Nordstad erckb:

1huud, 2 alb Wiisöer

Elffuerum Sogenn med Jttre oc Sirnne Annexer

Brecke paa Hinndenn erckb:

1½ huud

Schougenn ödegaard erckb:

4 Kalfschinnd

Torsgodtzs ödegaard erckb:

1 huud, 1 ganng Hestschoe

Schougs ödegaard erckeb:

1 huud

Backenn vdi Sirrnne erckb:

1 huud

Diie Mennd paa Jirde giffue Aarligenn vdi lanndschylld 34 graaschinnd.

Dj Mennd paa Suerre gifue Aarligenn vdi landschylld 23 graaschinnd.

 

Thrösell Annexa

Nordbye Erckb:

1 huud, 4 ß schougschatt

Hagenn Erckb:

2 ß 1 alb

Lierdallenn

1 ß

Sörhus

5 ß schougschatt

Söbye

3 ß schougschatt

Söbye 2e

3 ß schougschatt

Söbye 3e

3 ß schougschatt

Lögenn Erckeb: godzs

1 huud, 2 alb Viisöer

Honndenn erckeb: godtzs

2 huuder, 2 alb Viisöer

Löckenn erckb:

1½ huud, 2 alb Viisöer

Gaarder erckeb:

1 huud, 2 alb Viisöer

Thorge Erkeb:

2 huuder, 2 alb Viisöer

Strannd nördre

1 huud, 2 alb Viisöer

Nosßett erckeb:

2 huuder, 2 alb Viisöer

Schullstad Erckeb:

2 huuder 3 schinnd, 2 alb Viisöer

Grottinng erckeb:

2 huuder, 2 alb Viisöer

Schullstad 2e erckeb:

2 huuder 3 schinnd, 2 alb Viisöer

Grotting 2e

2 huuder, 2 alb Viisöer

Storre Hoff erckeb:

11 schinnd, 2 alb Viisöer

Thinngbye ödegaard erckb:

½ huud

Berge erckeb:

1 maarschinnd, 2 alb Viisöer

Kogstad erckeb:

3 huuder, 2 alb Viisöer

Mörstad erckeb:

3½ huuder, 2 alb Viisöer

Biöllstad

2 alb Lanndschylld, 2 alb Viisöer

.

Gulbranndtzdalls Jordebog.

Lessöe Sogenn

Bierckenn Kronnegodzs, 1½ huud, 2 punnd 6 mk fisch, ½ dr foring, 4 schind visöer, 4 alb ledinngh

Nordhuus Kronnegodzs, 1 huud 3 schind, 1½ pd 6 mk bergfisch, ½ dr foring, 4 schind visöer, 4 alb ledinngh

Domaas Kronnegodzs, ½ huud, 18 mk bergfisch, 1 ort foring, 2 schind visöer, 2 alb ledinng

Houguolld Kronnegodzs, ½ huud, 18 mk fisch, ½ dr foring, 4 schinnd isöer, 4 alb ledinng

Schrephoell Kronnegodzs, 3 schinnd, 9 mk fisch, 14 allen vallmell erchebispgodtzs, ½ dr foring, 4 schinnd Visöer, 4 alb Ledinng

ArnneKleff Kronnegodzs, 3 huuder, 4½ pund fisch, ½ dr foring, 4 schinnd Visöer, 4 alb Ledinng

Böe Kronnegodtzs, 2 huuder, 3 pund fisch, ½ dr foring, 4 schinnd Vißöer, 4 alb Ledinng

Hielle Hammers Stichttens godtzs, 1½ huud, 2 punnd 6 mk fisch, ½ dr forinng, 4 schinnd Wisöer, 4 alb Ledinng

Engelßhuus Kronnegodtzs, 3 schinnd, 9 mk fisch, ½ dr forinng, 4 schinnd Visöer, 4 alb Ledinng

Effuennstad Erckebispgodtzs, 16 alne Valmell, ½ dr foring, 4 schinnd Visöer, 4 alb Ledinng

Thodgaard erchebispgodtzs, 8 allen Valmell, 1 ortt forinng, 2 alb Visöer, 2 alb Ledinng

Hoddenn Erckbisp godzs, 12 allenn Valmell, ½ dr forinng, 4 schinnd Visöer, 4 alb Ledinng

Bottenn Erchebisp godzs, 12 allen Valmell, ½ dr foring, 4 schinnd Visöer, 4 alb ledinng

Bottenn 2. erchebispgodtzs, 6 allenn Vadmell, ½ dr foring, 4 schinnd Visöer, 4 alb Ledinng

Krochenn, 12 allenn Vadmell, ½ dr forinng, 4 schinnd Wißöer, 4 alb ledinng

Liidum Erchebisp godtz, 12 allnne Vadmell, ½ dr foring, 4 alb ledinng, 4 schinnd Vißöer

Branndgiord Erkebispgodtzs, 12 allne Vadmell, ½ dr forinng, 4 schinnd Vißöer, 4 alb Ledinng

Skie Erchebisp Godzs, 6 allenn Vadmell, ½ dr forinng, 4 schinnd Wißöer, 4 alb Ledinng

Karböe erchebisp godtzs, 6 allnne Vadmell, ½ dr forinng, 4 schinnd Vißöer, 4 alb ledinng

Liid Erchebisp godzs, 16 allen Vadmell, ½ dr forinng, 4 schinnd Viißöer, 4 alb Ledinng

Liidenn erchebisp godzs, 8 allenn Vadmell, 1 ortt forinng, 2 schinnd wisöer, 2 alb ledinng

Bußgaard erchebispgodtzs, 8 alln Vadmell, 1 ortt forinng, 2 schinnd Visöer, 2 alb ledinng

Wanndkind erchebispgodtzs, 12 allnne Vadmel, ½ dr foring, 4 schinnd Visöer, 4 alb Ledinng

Enngelßgaard erchebispgodtzs, 6 allnne Vadmell, 1 ortt forinng, 2 schinnd Visöer, 2 alb Ledinng

Thostenngaard erchebispgodtzs, 8 allnne Vadmell, ½ dr forinng, 4 schinnd Visöer, 4 alb ledinng

Suenndgaard Hammerstigtens godtzs, ½ huud, 18 mk bergennfisch, 14 allnne Vadmell, ½ dr forinng, 4 schinnd Viisöer, 4 alb ledinng

Amunndzgaard Hammer stigtens godtzs, 1½ huud, 2 punnd 6 mk fisch, ½ dr forinng, 4 schinnd Viisöer, 4 alb ledinng

Bielldenn Hammer Stigtens godtzs, 2 huuder, 3 punnd fisch, ½ dr forinng, 4 schinnd Viisöer, 4 alb ledinng

Nestegaard Hammer stigtens godtzs, ½ huud, 18 mk fisch, ½ dr forinng, 4 schinnd Viisöer, 4 alb Ledinng

Lille Kalstad Hammerstiggtens godtzs, ½ huud, 18 mk fisch, 1 ort forinng, 2 schinnd Viisöer, 2 alb ledinng

Houge Hammer St:, 1 huud, 1½ punnd fisch, 2 alb ledinng

Thore holler Hammers St:, 1½ huud, 2 punnd 6 mk fisch, ½ dr forinng, 4 schinnd Viisöer, 4 alb ledinng

 

Ødegaarder oc smaae Partter

Konngsgaard Kronnegodtzs, ½ huud, 18 mk fisch

Berge Cronnegodtzs, 3 schinnd, 9 mk bergfisch

Huollee Kronnegodzs, 2 schinnd

Skoufuenn Erchebispgodtzs, 4 allnne Vadmell

Linndßiöe erchebispgodtzs, 4 allne Vadmell

Wiierost erchebispgodtzs, 3 allnne Vadmell

Biskopspartt Hammer:, ½ huud, 18 mk fisch

Flagstad, 3 schinnd

Rollstad Hammerß:, ½ huud, 18 mk bergfisch

Enndett, 9 schinnd, 1 ortt foring, 2 schinnd Viisöer, 2 alb ledinng

Ennge ödegaard Kronnegodtzs, 9 kallfschinnd, 1 punnd 3 mk fisch, 2 schinnd Viisöer, 2 alb ledinng

Bersenng, 1 huud, 1 ortt forinng, 1 schinnd Viisöer, 1 alb ledinng

Hoff, 6 allnne Vadmell, 1 ortt forinng, 2 schinnd Viisöer, 2 alb ledinng

Rinndall, 2 allnne Vadmell, 3 schinnd, 1 ß forinng, ½ alb ledinng

Liidum Konngspartt, ½ huud, 18 mk fisch

Sunnd Kronnegodtzs, 1 schinnd, 1 ß foring, ½ alb ledinng

Hogennstad, 4 ß forinng, 1 alb ledinng

Nedre Dumaas, 2 ß forinng, ½ alb ledinng

Hußemb, 2 ß forinng, ½ alb Ledinng

Winnestad, 4 ß forinng, 1 alb ledinng

Thoffte, ½ huud, 2 ß forinng, ½ alb ledinng

Hudennes Kronnegodzs, ½ huud, 2 ß forinng, ½ alb ledinng

Oudgaard Hammer:, 4 ß forinng, 1 alb ledinng

Bottenn, 2 ß forinng, ½ alb ledinng

Sletter, ½ huud, 2 ß forinng, ½ alb ledinng

Rinndall Kronnegodtzs, ½ huud, 2 ß forinng, ½ alb ledinng

Rinndallenn Kronnegodtzs, 1½ schinnd, 1 ß [forinng], ½ alb ledinng

Skiellstad, 1 ort foring, 2 schinnd Viisöer, 2 alb ledinng

Staffuinn, 1 ort forinng, 2 schinnd Viisöer, 2 alb ledinng

Nedre Dumaas 2e., 1 ß forinng, ½ alb ledinng

Houg Kronnegodzs, 1½ schinnd, 1 ß foring, 1 alb ledinng

 

Forinng Wiisöer och leding som oppeberris af Cannik tiennere Preste thienner Kierke tienner, Hermendzs tiennere och anndre Odels Bönnder.

Arnnegaard, ½ dr forinng, 4 schinnd Viisöer, 4 alb ledinng

Nöstegaard, ½ dr forinng, 4 schinnd Viisöer, 4 alb ledinng

Ruudj, 1 ort forinng, 2 schinnd Viisöer, 2 alb ledinng

Korßhuus, 1 ortt forinng, 2 schinnd Viisöer, 2 alb ledinng

Tholleraas, ½ dr forinng, 4 schinnd Viisöer, 4 alb ledinng

Tholleraas 2e., ½ dr forinng, 4 schinnd Viisöer, 4 alb ledinng

Hoie, ½ dr forinng, 4 schinnd Viisöer, 4 alb ledinng

Kullj, ½ dr forinng, 4 schinnd Viisöer, 4 alb ledinng

Kullj 2e., ½ dr forinng, 4 schinnd Viisöer, 4 alb ledinng

Kollstad, ½ dr forinng, 4 schinnd Viisöer, 4 alb ledinng

Kollstad, ½ dr forinng, 4 schinnd Viisöer, 4 alb ledinng

Killj 3e., ½ dr forinng, 4 schinnd Viisöer, 4 alb ledinng

Vlleklef, 1 ort forinng, 2 schinnd viisöer, 2 alb ledinng

Hielle, ½ dr forinng, 4 schinnd Viisöer, 4 alb ledinng

Dombaas, 1 ortt forinng, 2 schinnd Wißöer, 2 alb ledinng

Skallegaard, 1 ort forinng, 2 schinnd Viisöer, 2 alb ledinng

Sönnstebye, ½ dr forinng, 4 schinnd Viisöer, 4 alb ledinng

Siuenndzgaard, 1 ort forinng, 2 schinnd Viisöer, 2 alb ledinng

Thiuck, 1 ort forinng, 2 schinnd Viisöer, 2 alb ledinng

Bottenn, 1 ort forinng, 2 schinnd Viisöer, 2 alb ledinng

Bottenn 2e., 1 ort forinng, 2 schinnd Viisöer, 2 alb ledinng

Houegh, ½ dr forinng, 4 schinnd Viisöer, 4 alb ledinng

Halldagger, ½ dr forinng, 4 schinnd Viisöer, 4 alb ledinng

Silldgaard, ½ dr forinng, 4 schinnd Viisöer, 4 alb ledinng

Böe, ½ dr forinng, 4 schinnd Viisöer, 4 alb ledinng

Wlletagh, 1 ort forinng, 2 schinnd Viisöer, 2 alb ledinng

Hoe, 1 ort forinng, 2 schinnd Viisöer, 2 alb ledinng

Hatterem, 1 ort forinng, 2 schinnd Viisöer, 2 alb ledinng

Holle, ½ dr forinng, 4 schinnd Viisöer, 4 alb ledinng

Thannde, ½ dr forinng, 4 schinnd Viisöer, 4 alb ledinng

Nestannde, ½ dr forinng, 4 schinnd Viisöer, 4 alb ledinng

Hannge, ½ dr forinng, 4 schinnd Viisöer, 4 alb ledinng

Holle, 1 ortt forinng, 2 schinnd Viisöer, 2 alb ledinng

Holle 2e., 1 ort forinng, 2 schinnd Viisöer, 2 alb ledinng

Skiernne, 1 ort forinng, 2 schinnd Viisöer, 2 alb ledinng

Siidum, 1 ort forinng, 2 schinnd Viisöer, 1 alb ledinng

Thönneuolld, ½ dr forinng, 4 schinnd Viisöer, 4 alb ledinng

Afdem, ½ dr forning, 4 schinnd Viisöer, 4 alb ledinng

Flittj, ½ dr forinng, 4 schinnd Viisöer, 4 alb ledinng

Joennßgaard, 1 ort forinng, 2 schinnd Viisöer, 2 alb ledinng

Hougeßetter, 1 ort forinng, 2 schinnd Viisöer, 2 alb ledinng

Tholleraas, ½ dr forinng, 4 schinnd Viisöer, 4 alb ledinng

Holle, 1 ort forinng, 2 schinnd Viisöer, 2 alb ledinng

Russte, ½ dr forinng, 4 schinnd Viisöer, 4 alb ledinng

Linndßöe, 1 ort forinng, 2 schinnd viisöer, 2 alb ledinng

Nostebye, ½ dr forinng, 4 schinnd Viisöer, 4 alb ledinng

Jsagspartt, 1 ort forinng, 2 schinnd Wisöer, 2 alb ledinng

Hagestad, ½ dr forinng, 4 schinnd Viisöer, 4 alb ledinng

Hemminngßpartt, 1 ort forinng, 2 schinnd Viisöer, 2 alb ledinng

Eckre, 1 ortt forinng, 2 schinnd Viisöer, 2 alb ledinng

 

Effterschr.ne gaarder haffuer Kong Maytzs bekommet aff Fruw Giöruell

Hougsetter, 2 huuder

 

Effterschr.ne gaarder erre Nyligenn vdi rettighedenn formeritt

Storre Enneböe, 2½ huuder, 1 ort forinng, 2 schinnd Viisöer, 2 alb ledinng

Rannow, 3 huuder, 1 ort forinng, 2 alb Viisöer

Biörliid, 2 huuder, 1 ort forinng, 2 kalfschinnd, 2 alb Viisöer

Stuflod, 1½ huud, 12 ß forinng, 1 schinnd Viisöer, 1 alb ledinng

Lille Enneböe, ½ huud, 4 ß forinng, 1 alb ledinng

Store och Lille Ennstad, 1½ huud, 12 ß forinng, 1 schinnd Viisöer, 1 alb leding

Skottenn, 3 kalfschinnd, 2 ß forinng, 1 alb leding

Hougeßetter, 6 kalfschinnd

Biörkenne, 6 kalfschinnd, 18 mk br.fisch

 

Summa Lessöe Sogenn, Lanndskylldtt

Huuder 42 – 3 schinnd

Wadmell 207 allnne

Bergennfisch 33 b:pd.

Forning 36 dr 14 ß

Wiisöer 22½ Hudelaug 1 schinnd

Ledinng 2½ dr 1 mk 1½ ß 1 album.

.

Gulbranndtzdalls Jordebog.

Woge sogenn

Vallde Kronnegodtzs, 2 huuder, 3 punnd bergfisch, ½ dr forinng, 4 schinnd Viissöer, 4 alb. ledinng

Klunngennes Kronnegodtzs, 9 schinnd, 1 punnd 3 mk fisch, 1 ort forinng, 2 schinnd viisöer, 2 alb. ledinng

Runnenn Kronnegodtzs, 12 allnne Vadmell, ½ daler forinng, 4 schinnd viisöer, 4 alb. ledinng, ½ huud, 18 mk fisch erchebispgodzs

Øde Kronnegodtzs, ½ huud, 18 mk fisch, ½ dr forinng, 4 schinnd Viisöer, 4 alb. ledinng

Kleppe Kronnegodtzs, 3 schinnd, 9 mk fisch Hammer:, 3 schinnd, 9 mk fisch, ½ dr forinng, 4 schinnd viisöer, 4 alb. ledinng

Raastad erchebisp godtzs, 12 allnne Vadmell, 2 Kalfschinnd, ½ dr forinng, 4 schinnd Viisöer, 4 alb. ledinng

Sletter erchebisp godtzs, 16 allnne vadmell, ½ dr forinng, 4 schinnd Wiisöer, 4 alb. ledinng

Jörgennstad erchebispgodtzs, 3 allnne Vadmell, ½ dr forinng, 4 schinnd Viisöer, 4 alb. ledinng

Slogrinn erckebispgodtzs, 6 allnne Vadmell, 1 ort forinng, 2 schinnd Viisöer, 2 alb. ledinng

Lunnde erckebisp godzs, 3 schinnd, 2 allnne Vadmell, ½ daler forinng, 4 schinnd Viisöer, 4 alb. ledinng

Lunnde 2e., 6 allnne Vadmell, ½ daler forinng, 4 schinnd Viisöer, 4 alb. ledinng

Fylleßöe Hammers St:, ½ huud, 18 mk fisch, ½ dr forinng, 4 schinnd Viisöer, 4 alb. ledinng

Stockestad Hammer Stigtens godtzs, 9 Kalfschinnd, 1 punnd 3 mk fisch, 1 ort forinng, 2 schinnd Viisöer, 2 alb. ledinng

Starre Hammer St:, 2 huuder, 3 punnd fisch, ½ dr forinng, 4 schinnd Viisöer, 4 alb. ledinng

 

Ødegaarder och smaa Partter

Aaßenng Kronnegodtzs, 3 Kalfschinnd, 9 mk fisch

Bischops Eckre Hammer:, ½ huud, 18 mk fisch

Kliffueruud, 3 schinnd

Sunndsteenn, 1 ortt, 2 schinnd Viisöer, 2 alb. ledinng

Siienn, 1 ort forinng, 2 schinnd viisöer, 2 alb. ledinng

Siien 2e., 4 ß forinng, 1 alb. ledinng

Hage, 4 ß forinng, 1 alb. ledinng

Suarre, 4 ß forinng, 1 alb. ledinng

Skinndzliid, 1 ort forinng, 2 schinnd wiisöer, 2 alb. ledinng

Bralannd, 4 ß foring, 1 alb. ledinng

Aamod, 1 schinnd, 1 ß forinng

Storresteenn, 2 ß forinng, ½ alb. ledinng

Nyborrigh, 4 ß foring, 1 alb. ledinng

Fierdinngsrud, 6 ß forinng, ½ ß ledinng

Krucke, 1 ort forinng, 2 schinnd wiisöer, 2 alb. ledinng

Øffuerbye, 2 ß forinng, ½ alb. ledinng

Ødegaarden, 2 ß forinng, ½ alb. ledinng

Wlffuolld, 2 ß forinng, ½ alb. ledinng

Claueruud [Lla-?], 1 ß forinng, ½ alb. ledinng

Loffsgaard, 6 ß forinng, ½ ß ledinng

Øtter Eckre, 1 ß forinng, ½ alb. ledinng

Sillidzsgiord Kronnegodtzs, 2 huuder, 1 ort forinng, 2 schinnd Wiisöer, 2 alb. ledinng

Daa Jmellum Kronnegodtzs, 2 huuder, 1 ort forinng, 2 schinnd Wiisöer, 2 alb. ledinng

Raadstad, 2 schinnd

 

Forinng Wiisöer och Wdfare Ledinng som opeberris aff Cannicke bönder, Preste bönnder, Hermentz Bönnder, Kiercke bönder och Odalls Bönnder till Konng. Maytz:

Störrinng, 1 ort forinng, 2 schinnd Wiisöer, 2 alb. ledinng

Störrinng 2e., 1 ort forinng, 2 schinnd Wiisöer, 2 alb. ledinng

Störrinng 3e., ½ dr forinng, 4 schinnd viisöer, 4 alb. ledinng

Sanndennes, 1 ort forinng, 2 schinnd Wiisöer, 2 alb. ledinng

Sanndennes 2e., ½ dr forinng, 4 schinnd Wiisöer, 4 alb. ledinng

Sanndenn, 1 ort forinng, 2 ß Wiisöer, 2 alb. ledinng

Wallde, ½ dr forinng, 4 schinnd Wiisöer, 4 alb. ledinng

Wiiste, 1 ort forinng, 2 schinnd Wiisöer, 2 alb. ledinng

Wiiste 2e., ½ dr forinng, 4 schinnd Wiisöer, 4 alb. ledinng

Wiiste 3e., ½ dr forinng, 4 schinnd Viisöer, 4 alb. ledinng

Hiinndenn, ½ dr forinng, 4 schinnd Wiisöer, 4 alb. ledinng

Liienn, ½ dr forinng, 4 schinnd Wiisöer, 4 alb. ledinng

Borge, 1 ort forinng, 2 schinnd Wiisöer, 2 alb. ledinng

Maa, ½ dr forinng, 4 schinnd Viisöer, 4 alb. ledinng

Wiistedall, 1 ort forinng, 2 schinnd Wiisöer, 2 alb. ledinng

Valberrigh, ½ dr forinng, 4 schinnd Wiisöer, 4 alb. ledinng

Quarberrigh, ½ dr forinng, 4 schinnd Wiisöer, 4 alb. ledinng

Quarberrig 2e., ½ dr forinng, 4 schinnd Wiisöer, 4 alb. ledinng

Hagennstad, ½ dr forinng, 4 schinnd Wiisöer, 4 alb. ledinng

Raadstad, ½ dr forinng, 4 schinnd Wiisöer, 4 alb. ledinng

Raadstad 2e., ½ dr forinng, 4 schinnd Wiisöer, 4 alb. ledinng

Lunnde, ½ dr forinng, 4 schinnd wiisöer, 4 alb. ledinng

Lunnde 2e., 1 ort forinng, 2 schinnd Wiisöer, 2 alb. ledinng

Blisßenn, ½ dr forinng, 4 schinnd Viisöer, 4 alb. ledinng

Blißenn 2e., ½ dr forinng, 4 schinnd Wiisöer, 4 alb. ledinng

Ørre, ½ dr forinng, 4 schinnd Viisöer, 4 alb. ledinng

Øere 2e., ½ dr forinng, 4 schinnd Wiisöer, 4 alb. ledinng

Öere 3e., ½ dr forinng, 4 schinnd Wiisöer, 4 alb. ledinng

Sunnd, ½ dr forinng, 4 schinnd viisöer, 4 alb. ledinng

Sanndboe, ½ dr forinng, 4 schinnd wiisöer, 4 alb. ledinng

Sanndboe 2e., ½ dr forinng, 4 schinnd Wiisöer, 4 alb. ledinng

Sanndboe 3e., ½ dr forinng, 4 schinnd Viisöer, 4 alb. ledinng

Sanndboe 4e., ½ dr forinng, 4 schinnd wiisöer, 4 alb. ledinng

Sörrum, ½ dr forinng, 4 schinnd wiisöer, 4 alb. ledinng

Sanndboe 5e., ½ dr forinng, 4 schinnd Wiisöer, 4 alb. ledinng

Sunnde, ½ dr forinng, 4 schinnd Viisöer, 4 alb. ledinng

Stockestad, ½ dr forinng, 4 schinnd wiisöer, 4 alb. ledinng

Holleboe, 1 ort forinng, 2 schinnd wiisöer, 2 alb. ledinng

Holleboe 2e., ½ dr forinng, 4 schinnd wiisöer, 4 alb. ledinng

Østrinng, ½ dr forinng, 4 schinnd Wiisöer, 4 alb. ledinng

Snerlle, ½ dr forinng, 4 schinnd wiisöer, 4 alb. ledinng

Snerlle 2e., 1 ort forinng, 2 schinnd viisöer, 2 alb. ledinng

Biörnnestad, 1 ort forinng, 2 schinnd Wiisöer, 2 alb. ledinng

Biörnnestad 2e., ½ dr forinng, 4 schinnd wiisöer, 4 alb. ledinng

Boellstad, ½ dr forinng, 4 schinnd Viisöer, 4 alb. ledinng

Börgestad, ½ dr forinng, 4 schinnd Viisöer, 4 alb. ledinng

Tholldstad, ½ dr forinng, 4 schinnd Wiisöer, 4 alb. ledinng

Hammer, ½ dr forinng, 4 schinnd Wiisöer, 4 alb. ledinng

Stade, 1 ort forinng, 2 schinnd Viisöer, 2 alb. ledinng

Radim, ½ dr forinng, 4 schinnd Viisöer, 4 alb. ledinng

Biöllstad, ½ dr forinng, 4 schinnd Viisöer, 4 alb. ledinng

Prestegaard, ½ dr forinng, 4 schinnd Viisöer, 4 alb. ledinng

Harrillstad, ½ dr forinng, 4 schinnd Wiisöer, 4 alb. ledinng

Herringstad, ½ dr forinng, 4 schinnd Wiisöer, 4 alb. ledinng

Ellinngböe, ½ dr forinng, 4 schinnd Viisöer, 4 alb. ledinng

Eckre, 1 ort forinng, 2 schinnd Wiisöer, 2 alb. ledinng

Fogstad, ½ daler forinng, 4 schinnd Viisöer, 4 alb. ledinng

Sanndböe, 1 ort forinng, 2 schinnd Viisöer, 2 alb. ledinng

Dalle, 1 ort forinng, 2 schinnd Viisöer, 2 alb. ledinng

Dalle 2e., 1 ort forinng, 2 schinnd Viisöer, 2 alb. ledinng

Formoe, ½ dr forinng, 4 schinnd Wiisöer, 4 alb. ledinng

Vlstad, ½ dr forinng, 4 schinnd Viisöer, 4 alb. ledinng

Lofuergaardenn, ½ dr forinng, 4 schinnd Wiisöer, 4 alb. ledinng

Böllen, 1 ort forinng, 2 schinnd Viisöer, 2 alb. ledinng

Ruudj, 1 ort forinng, 2 schinnd Viisöer, 2 alb. ledinng

Böllenn, 1 ort forinng, 2 schinnd Wiisöer, 2 alb. ledinng

Horreienn, 1 ort forinng, 2 schinnd Viisöer, 2 alb. ledinng

Kaggeruud, 1 ort forinng, 2 schinnd Wiisöer, 2 alb. ledinng

Loffsgaard, 1 ort forinng, 2 schinnd Wiisöer, 2 alb. ledinng

 

Disße effterschreffne gaarder haffuer Konng: Maytzs bekommet aff Frw Giöruell, dog forinngen Wißöer och ledinng finndis tilfornne indschreffuett.

Thodstad 7 huuder

Jtt Quernneberg vnnder for.ne Thodstad, och huis querner der vdj huggis giörris Regenschab derfore:

Borgestad 3 huuder

Hammer 1 huud

Offre Biörnnstad 2 huuder

Sörum 3 huuder

Sanndkoe 4 huuder

Ofre Öe 4 huuder

Nedre Öe 4 huuder

Storruig 4 huuder

Skortt öde 1 pd bergfisch

Sönnsterenng öde 1 huud

Bellenn 1 huud

 

Effterschreffne gaarder erre nyligenn formeritt

Konngsparrt brugis vnder Dalle, 1 punnd bergenfisch

Wegiem, 6 Kalfschinnd, 18 mk fisch, 8 ß forinng, 1 ß Viisöer, 1 alb. ledinng

 

Summa Woge Sogenn

Lanndskylldt

Huuder 48 – 2 schinnd

Vadmell 57 allnne

Bergenfisch 15½ pd 9 mk

Forrinng 38 dr 11 ß

Wiisöer 24½ Hudelaug 1 schinnd

Ledinng 3 dr 5½ ß 1 alb: per.

.

Gulbranndtzdalls Jordebog.

Lumb Sogenn

Backeberrig Kronnegodtzs, 1 huud, 1½ punnd bergfisch, 1 ort forinng, 2 schinnd Wiisöer, 2 alb ledinng

Jafnneberrig Kronnegodtzs, 9 Kalfschinnd, 1 punnd 3 mk fisch, 1 ort forinng, 2 schinnd Viisöer, 2 alb ledinng

Holle Kronnegodtz, 9 schinnd, 1 punnd 3 mk fisch,

9 schinnd Hammer St:, 1 punnd 3 mk fisch, ½ dr forinng, 4 schinnd Viisöer, 4 alb ledinng

Dagsgaard Kronnegodzs, 3 schinnd, 9 mk fisch, ½ dr forinng, 4 schinnd Viisöer, 4 alb ledinng

Annerstad Hammers St:, 1½ huud, 2 punnd 6 mk fisch, ½ dr forinng, 4 schinnd Wiisöer, 4 alb ledinng

Böe Hammers St:, 1 huud 3 schinnd, 1½ pund 9 mk fisch, ½ dr forinng, 4 schinnd wiisöer, 4 alb ledinng

Faarberrig Hammer St:, 1½ huud, 2 punnd 6 mk fisch, ½ dr forinng, 4 schinnd wiisöer, 4 alb ledinng

Branndtzer erchebisp godtzs, 12 allnne Vadmell, ½ dr forinng, 4 schinnd viisöer, 4 alb ledinng

Skrennde erchebisp godtzs, 8 allne Vadmell, ½ dr forinng, 4 schinnd Viisöer, 4 alb ledinng

Qualle erchebisp godtzs, 8 allnne Vadmell, ½ dr forinng, 4 schinnd Wiisöer, 4 alb ledinng

Budstad, 12 allnne Vadmell, ½ dr forinng, 4 schinnd Viisöer, 4 alb ledinng

Siurdgaard erchebispgodtzs, 20 allnne Vadmell, ½ dr forinng, 4 schinnd Viisöer, 4 alb ledinng

Breuiig erckebisp godzs, 8 allne wadmell, ½ d forinng, 4 schinnd wiisöer, 4 alb ledinng

Sperstad erchebisp godtzs, 8 allne wadmell, ½ dr forinng, 4 schinnd viisöer, 4 alb ledinng

 

Ødegaarder oc smaa Partter

Löckenn Kronnegodtzs, 1 schinnd

Thoffte Erkebisp godtzs, 3 allnne Vadmell, 1 ort forinng, 2 schinnd wisöer, 2 alb ledinng

Morstad Hammer St:, ½ huud, 18 mk fisch, 1 ort forinng, 2 schinnd wiisöer, 2 alb ledinng

 

Forinng Wiisöer och Vdfar Ledinng, som oppeberris aff Cannicker bönnder, Preste Bönnder, Hermendzs Bönnder, Kiercke bönnder och Odels Bönnder til K: M:

Garmöe, ½ dr forinng, 4 schinnd wiisöer, 4 alb ledinng

Garmoe 2e., ½ dr forinng, 4 schinnd Wiisöer, 4 alb ledinng

Garmoe 3e., 1 ort forinng, 2 schinnd wiisöer, 2 alb ledinng

Frißuold, ½ dr forinng, 4 schinnd Viisöer, 4 alb ledinng

Ernneßöe, ½ dr forinng, 4 schinnd wiisöer, 4 alb ledinng

Elkrim [Ekren ?], ½ dr forinng, 4 schinnd Wiisöer, 4 alb ledinng

Liuge, ½ dr forinng, 4 schinnd wiisöer, 4 alb ledinng

Graffsöenn, ½ dr forinng, 4 schinnd Viisöer, 4 alb ledinng

Liid, ½ dr forinng, 4 schinnd Viisöer, 4 alb ledinng

Suenne, ½ dr forinng, 4 schinnd Viisöer, 4 alb ledinng

Kiedstad, ½ dr forinng, 4 schinnd Viisöer, 4 alb ledinng

Rollstad, ½ dr forinng, 4 schinnd wiisöer, 4 alb ledinng

Mörk, ½ dr forinng, 4 schinnd wiisöer, 4 alb ledinng

Schanndtzer, ½ dr forinng, 4 schinnd Viisöer, 4 alb ledinng

Qualle, ½ dr forinng, 4 schinnd wiisöer, 4 alb ledinng

Skambstad, ½ dr forinng, 4 schinnd wiisöer, 4 alb ledinng

Blager, ½ dr forinng, 4 schinnd wiisöer, 4 alb ledinng

Hellestad, ½ dr forinng, 4 schinnd wiisöer, 4 alb ledinng

Giedtzser, ½ dr forinng, 4 schinnd wiisöer, 4 alb ledinng

Schinndtzer, ½ dr forinng, 4 schinnd wiisöer, 4 alb ledinng

Øer, ½ dr forinng, 4 schinnd Viisöer, 4 alb ledinng

Houge, 1 ort forinng, 2 schinnd Viisöer, 2 alb ledinng

Ofixböe, ½ dr forinng, 4 schinnd wiisöer, 4 alb ledinng

Glemsdall, ½ dr forinng, 4 schinnd Viisöer, 4 alb ledinng

Woxar, ½ dr forinng, 4 schinnd wiisöer, 4 alb ledinng

Gallde, ½ dr forinng, 4 schinnd wiisöer, 4 alb ledinng

Gallde 2e., ½ dr forinng, 4 schinnd wiisöer, 4 alb ledinng

Hoffd, ½ dr forinng, 4 schinnd wiisöer, 4 alb leding

Gupper, ½ dr forinng, 4 schinnd wiisöer, 4 alb ledinng

Suerdim, ½ dr forinng, 4 schinnd wiisöer, 4 alb ledinng

Quamme, ½ dr forinng, 4 schinnd wiisöer, 4 alb ledinng

Kröckenn, ½ dr forinng, 4 schinnd wiisöer, 4 alb ledinng

Böe, ½ dr forinng, 4 schinnd wiisöer, 4 alb ledinng

Suollenn, ½ dr forinng, 4 schinnd wiisöer, 4 alb ledinng

Ockruust, ½ dr forinng, 4 schinnd viisöer, 4 alb ledinng

Breckenn, ½ dr forinng, 4 schinnd wiisöer, 4 alb ledinng

Marsteinn, ½ dr forinng, 4 schinnd wiisöer, 4 alb ledinng

Annduor, ½ dr forinng, 4 schinnd wiisöer, 4 alb ledinng

Annduor 2e., ½ dr forinng, 4 schinnd Viisöer, 4 alb ledinng

Offuerböe, 1 ort forinng, 2 schinnd wiisöer, 2 alb ledinng

Marsteinn 2e., ½ dr forinng, 4 schinnd Viisöer, 4 alb ledinng

Nesß, 1 ort forinng, 2 schinnd wiisöer, 2 alb ledinng

Neß 2e., 1 ort forinng, 2 schinnd viisöer, 2 alb ledinng

Sockudtznnes, ½ dr forinng, 4 schinnd wiisöer, 4 alb ledinng

Nördnnes, ½ dr forinng, 4 schinnd wiisöer, 4 alb ledinng

Riißenn, ½ dr forinng, 4 schinnd Viisöer, 4 alb ledinng

Giilo, ½ dr forinng, 4 schinnd wiisöer, 4 alb ledinng

Gillo 2e., ½ dr forinng, 4 schinnd Viisöer, 4 alb ledinng

Sogloe, ½ dr forinng, 4 schinnd wiisöer, 4 alb ledinng

Annestad, ½ dr forinng, 4 schinnd Viisöer, 4 alb ledinng

Arnnestad 2e., ½ dr forinng, 4 schinnd wiisöer, 4 alb ledinng

Skrinnde, ½ de forinng, 4 schinnd wiisöer, 4 alb ledinng

Schoruust, ½ dr forinng, 4 schinnd Wiisöer, 4 alb ledinng

Prestegaard, ½ dr forinng, 4 schinnd Wiisöer, 4 alb ledinng

Skieagger, ½ dr forinng, 4 schinnd Wiisöer, 4 alb ledinng

Skieagger 2e., ½ dr forinng, 4 schinnd wiisöer, 4 alb ledinng

Wiigstad, ½ dr forinng, 4 schinnd viisöer, 4 alb ledinng

Löckenn, 1 ort forinng, 2 schinnd viisöer, 2 alb ledinng

Kiettelstad, 1 ort forinng, 2 schinnd wiisöer, 2 alb ledinng

Jommenn, 1 ort forinng, 2 schinnd wiisöer, 2 alb ledinng

Harßenn, 1 ort forinng, 2 schinnd wiisöer, 2 alb ledinng

Schanndtzer, ½ dr forinng, 4 schinnd wiisöer, 4 alb ledinng

Faarberrig, 1 ort forrinng, 2 schinnd wiisöer, 2 alb ledinng

Faarberrig 2e., ½ dr forinng, 4 schinnd wiisöer, 4 alb ledinng

Hellemarckenn, ½ dr forinng, 4 schinnd wiisöer, 4 alb ledinng

Faarberrig 3e., ½ dr forinng, 4 schinnd wiisöer, 4 alb ledinng

Hualle, ½ dr forinng, 4 schinnd wiisöer, 4 alb ledinng

Skielle Qualle, ½ dr forinng, 4 schinnd wiisöer, 4 alb ledinng

Grimstad, ½ dr forinng, 4 schinnd Viisöer, 4 alb ledinng

Backe, 1 ort forinng, 2 schinnd wiisöer, 2 alb ledinng

Gulbrack, 1 ort forinng, 2 schinnd Viisöer, 1 alb ledinng

Sonnebacke, 1 ort foring, 2 schinnd wiisöer, 2 alb ledinng

Houßer, ½ dr forinng, 4 schinnd wiisöer, 4 alb ledinng

Krogstad, ½ dr forinng, 4 schinnd Viisöer, 4 alb ledinng

Krogstad 2e., ½ dr forinng, 4 schinnd viisöer, 4 alb ledinng

Sperstad, ½ dr forinng, 4 schinnd viisöer, 4 alb ledinng

Thraastad, 1 ort forinng, 2 schinnd Viisöer, 2 alb ledinng

Qualle, ½ dr forinng, 4 schinnd Viisöre, 4 alb ledinng

Qualle 2e., 1 ort forinng, 2 schinnd Viisöre, 2 alb. ledinng

Molle, ½ dr forinng, 4 schinnd Viisöre, 4 alb ledinng

Hielltter, ½ dr forinng, 4 schinnd Viisöre, 4 alb ledinng

Rambstad, ½ dr forinng, 4 schinnd Viisöer, 4 alb ledinng

Rambstad 2e., ½ dr forinng, 4 schinnd Viisöer, 4 alb ledinng

Bustad, ½ dr forinng, 4 schinnd Viisöer, 4 alb ledinng

Wanng, ½ dr forinng, 4 schinnd Wiisöer, 4 alb ledinng

Hoff, ½ dr forinng, 4 schinnd Viisöer, 4 alb ledinng

Böe, ½ dr forinng, 4 schinnd Wiisöer, 4 alb ledinng

Böe 2e., ½ dr forinng, 4 schinnd Viisöer, 4 alb ledinng

Rudtzer, ½ dr forinng, 4 schinnd Viisöer, 4 alb ledinng

Rudtzer 2e., ½ dr forinng, 4 schinnd wiisöer, 4 alb leding

Hoffue, ½ dr forinng, 4 schinnd wiisöer, 4 alb ledinng

Schinndtzer, ½ dr forinng, 4 schinnd wiisöer, 4 alb ledinng

 

Diße effterschr.ne gaarder haffuer Konng: Maytzs: bekommett aff Fruv Giörwell

Böe 4 huuder

Thraastad 2 huuder

Jeffnner ½ huud

Backe 2 huuder

Prestgiord ½ huud

Storkontt 1 huud

 

Thisße effter.ne gaarder och Rödnings platzer erre nu först oprödt

Grottenn, 2 ß forinng, ½ alb ledinng

Effueßetter Kronnegodzs, 3 schinnd, 1 ß forinng, ½ alb ledinng

Munngell, 2 ß forinng, ½ alb ledinng

Flaa, 2 ß forinng, ½ alb ledinng

Prestegiorde, 1 ort forinng, 2 schinnd viisöer, 2 alb ledinng

Breckenn, 4 ß forinng, 1 alb ledinng

Lunnde, 4 ß forinng, 1 alb ledinng

Flettoeiin, 4 ß forinng, 1 alb ledinng

Aasßen, 2 ß forinng, ½ alb ledinng

Hörffuenn, 1 ort forinng, 2 schinnd wiisöer, 2 alb ledinng

Flattenn, 4 ß forrinng, 1 alb ledinng

Hage, 4 ß forinng, 1 alb ledinng

Kinnge, 1 ortt forrinng, 2 schinnd wiisöer, 2 alb ledinng

Grinndstad, 1 ortt forinng, 2 schinnd wiisöer, 2 alb ledinng

Lunnde, 4 ß forrinng, 1 alb ledinng

 

Summa Lumb Sogenn

Landskylldtt

Huuder 19½ – 1 schinnd

Wadmell 79 allne

Bergennfisch 22 punnd 9 bismermark

Forrinng 51½ dr 1 ß

Wiisöer 34 Hudelaug 2 schinnd

Ledinng 4 daller 9½ ß 5½ per.

.

Gulbranndtzdalls Jordebog.

Froenn Sogenn

Thunne Kronnegodzs, 2 kalfschinnd, 6 b: mk fisch

9 schinnd Hammer:, 1 punnd 3 mk fisch, ½ dr forinng, 4 schinnd wiisöer, 4 alb ledinng

Faaberrig Kronnegodtzs, ½ huud, 18 mk fisch, 20 allne Vadmel erchebispgodtzs, ½ dr forinng, 4 schinnd wiisöer, 4 alb ledinng

Kiorstad Hammer St:, 1½ huud, 2 punnd 6 mk fisch, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Stabo Kronnegodtzs, 1 huud, 1½ punnd fisch, 1 ort forinng, 2 schinnd visöer, 2 alb ledinng

Ecker Hammer Stigtenns godtzs, 1 huud, 1½ punnd fisch, 1 ort foring, 2 alb ledinng

Faar Hammer St:, 2 huuder, 3 punnd fisch, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Ouderuud Hammer St:, 1 huud 3 schinnd, 1½ punnd 9 mk fisch, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Kietued Hammer St:, ½ huud, 18 mk fisch, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Oudenn Hammer St:, 9 schinnd, 1 pd 3 mk fisch erkebispgodtzs, 15 allne wadmell, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Haarstad Hammer St:, 9 schinnd, 1 punnd 3 mk fisch, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Bryenn Hammer St:, 1 huud, 1½ pd fisch, 1 ort forinng, 2 schinnd wiisöer, 2 alb ledinng

Bryenn 2e. Hammer, 2 huuder, 3 punnd fisch, 1 ort forinng, 2 schinnd Viisöer, 2 alb ledinng

Klunngstad Hammer:, 9 schinnd, 1 punnd 3 mk fisch, 1 ort forinng, 2 schinnd Wiisöer, 2 alb ledinng

Klunngstad 2e. Hammer:, 2 huuder, 3 punnd fisch, ½ dr forinng, 4 schinnd wiisöer, 4 alb ledinng

Thege Hammer St:, ½ huud, 18 mk fisch, 1 ort forinng, 2 schinnd visöer, 2 alb ledinng

Lille Jfnne Hammer St:, ½ huud, 18 mk fisch, 1 ort forinng, 2 schinnd wiisöer, 2 alb ledinng

Brannduolld Hammer, 1½ huud, 2 punnd 6 mk fisch, ½ dr forinng, 4 schinnd Wiisöer, 4 alb ledinng

Böe Hammer St:, 2½ huuder, 3½ punnd 6 mk fisch, ½ dr forinng, 4 schinnd wiisöer, 4 alb ledinng

Krogstad erkebispgodtzs, 20 allne Wadmell, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Liestad erkebispgodtzs, 20 allne Wadmell, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Liestad 2e., 15 allne Vadmell, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Liestad 3e., 15 allnne Vadmell, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Dalßenng erchebisp godtzs, 15 allnne wadmell, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Jesßenne erckebisp godtzs, 20 allne Wadmell, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Hage erckebisp godtzs, 15 allnne wadmell, ½ dr forinng, 4 schinnd wiisöer, 4 alb ledinng

Rolfstad erckebispgodtzs, 15 allnne Vadmell, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Rolffstad 2e. Kronnegodtzs, 1½ huud, 2 punnd 6 mk fisch, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Klefstad erckebispgodtzs, 10 allne Vadmell, ½ dr forinng, 4 schinnd wiisöer, 4 alb ledinng

Harrildstad erckebispgodtzs, 10 allnne Wadmell, 1 ort forinng, 2 schinnd wiisöer, 2 alb ledinng

Jdstad Kronnegodtzs, 1 huud, 1½ punnd fisch, ½ dr forinng, 4 schinnd wiisöer, 4 alb ledinng

Brannduolld Kronnegodtzs, 9 schinnd, 18 mk fisch, ½ dr forinng, 4 schinnd wiisöer, 4 alb ledinng

Liid, 6 huuder, ½ dr forinng, 4 schinnd Visöer, 4 alb ledinng

Liid 2e., 6 huuder, ½ dr forinng, 4 schinnd wiisöer, 4 alb ledinng

 

Ødegaarder oc Smaa Parter

Qualle Kronnegodzs, ½ huud, 18 mk fisch

Kobefuestad Hammer St:, ½ huud, 18 mk fisch

Offre Lunnd Hammer:, ½ huud, 18 mk fisch

Sperstad, 3 schinnd

Sandböe Hammer Stigtenns:, 1 schinnd

Querßetter erchebisp godtzs, 5 allnne Vadmell

Borholltt erchebispgodtzs, 5 alnne Vadmell

Houge erckebisp godtzs, 3 allnne Vadmell

Aßuestad Kronnegodtzs, 4 schinnd

Aßuestad 2e., 9 schinnd, 1 punnd 3 mk fisch, 1 ort forinng, 2 schinnd Viisöer, 2 alb ledinng

Eluanng Kronnegodtzs, 1 huud, ½ punnd bergfisch

 

Diße effter.ne ödegaarder och Rödninngspladtzer erre nyligenn oprödnne

Ruußhuus, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Skurdall, 2 ß forinng, ½ alb ledinng

Skurdall 2e., 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Ollstad, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Heggenn, 4 ß forinng, 1 alb ledinng

Heggenn [2e.], 4 ß forinng, 1 alb ledinng

Staffnne, 4 ß forinng, 1 alb ledinng

Annckre, 1 ß forinng, ½ alb ledinng

Birkij, 4 ß forinng, 1 alb ledinng

Birkii 2e., 2 ß forinng, ½ alb ledinng

Enngj, 1 schinnd, 1 ß forinng, ½ alb ledinng

Hoff, 1 ort forinng, 2 schinnd Viisöer, 2 alb ledinng

Sunnde, 4 ß forinng, 1 alb ledinng

Lenne, 1 ß forinng, ½ alb ledinng

Wollenn Kronnegodtz, 4 ß forinng, 1 alb ledinng

Quallenn, 4 ß forrinng, 1 alb ledinng

Skarffuestad, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Argestad, 4 ß forinng, 1 alb ledinng

Großberrig, 4 ß forinng, 1 alb ledinng

 

Forinng Wiisöer och Vdfar Leding som oppeberris aff Cannike thiennere, Preste thiennere och Jordeigendis Bönnders godtzs thill Kong: Maytts:

Bordall, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Foer, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Foer 2e., ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Hunderup, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Hoffue, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Röttlannd, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Stegberre, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Allnne, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Allenne 2e., ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Allenne 3e., ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Bierke, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Segelstad, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Segelstad 2e., ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Graff, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Stoke, ½ forinng, 4 alb ledinng

Bierke 2e., ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Quegstad, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Quegstad 2e., ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Kiörstad, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Norstegaard, ½ forinng, 4 alb ledinng

Amundgaard, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Oudenne, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Thagestad, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Thagestad 2e., ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Kiörstad, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Kiörstad 2e., ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Quegstad, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Kiörstad, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Grottinng, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Grottinng 2e., ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Rollstad 2e., ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Rudj, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Thoffte, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Thoffte 2e., ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Thoffte 3e., ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Fosße, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Suabe, 1 ort forring, 2 alb ledinng

Rudj 2e., ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Berge, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Sanndboe, ½ dr forinng, 4 alb ledinng, 4 schinnd Wiisöer

Lunnde, ½ dr forinng, 4 schinnd Wiisöer, 4 alb ledinng

Sillke, ½ dr forinng, 4 schinnd Viisöer, 4 alb ledinng

Sillke 2e., 1 ort forinng, 2 schinnd Viisöer, 2 alb ledinng

Haralldstad, ½ dr forinng, 4 schinnd Viisöer, 4 alb ledinng

Grubbe, ½ dr forring, 4 schinnd Viisöer, 4 alb ledinng

Haralldstad 2e., ½ dr forinng, 4 schinnd Viisöer, 4 alb ledinng

Brannduolld 2e., 1 ort forinng, 2 schinnd Viisöer, 2 alb ledinng

Lillegaard, 1 ort forinng, 2 schinnd Viisöer, 2 alb ledinng

Thogßenn, ½ dr forinng, 4 schinnd Viisöer, 4 alb ledinng

Thogsenn 2e., ½ dr forrinng, 4 schinnd wiisöer, 4 alb ledinng

Thogsenn 3e., ½ dr forinng, 4 schinnd Viisöer, 4 alb ledinng

Skoddenn, ½ dr forinng, 4 schinnd Wiisöer, 4 alb ledinng

Skoddenn 2e., ½ dr forinng, 4 schinnd Viisöer, 4 alb ledinng

Hage, 1 ort forinng, 2 schinnd Viisöer, 2 alb ledinng

Siigstad, ½ dr forinng, 4 schinnd wiisöer, 4 alb ledinng

Wiigh, ½ dr forinng, 4 schinnd Wiisöer, 4 alb ledinng

Roßem, ½ dr forinng, 4 schinnd Viisöer, 4 alb ledinng

Weklenn, ½ dr forinng, 4 schinnd Viisöer, 4 alb ledinng

Lenne, 1 ort forinng, 2 schinnd Viisöer, 2 alb ledinng

Lenne 2e., ½ dr forinng, 4 schinnd Viisöer, 4 alb ledinng

Dalßenng, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Brannderuud, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Skuindall, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Wolberg, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Hollmenn, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Houge, 1 ort forinng, 2 schinnd Viisöer, 2 alb ledinng

Schaboe, 1 ort forinng, 2 schinnd wiisöer, 2 alb ledinng

Melböe, 1 ort forinng, 2 schinnd Viisöer, 2 alb ledinng

Hundorp, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Schurdall, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Suellde, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

 

Diße effter.ne gaarder haffuer Konng: Maytts: bekommitt aff Frw Giöruell, dog forinng wiisöer och leding tilfornne finndis inndschrefuen

Øffre Kleffuestad öde 3 Kalfschinnd

Nedre Kleffuestad 1 huud

Wolld öde 1 huud

Schodden 1 huud

Wiigstad 1 huud

Sylltte 2 huuder

Rollstad ½ huud

Berger 1 huud 4 schinnd

Skarffuestad öde ½ huud

Enngeruud öde 3 Kalfschinnd

 

Diße effter.ne gaarder ere nyligenn formeritt

Mesßning, 1 huud, 8 ß forinng, 1 alb ledinng

Flaxruud ödegaard bruggis vnnder Jsßumb, 5 allnne Vadmell

 

Summa Froenn Sogen Lanndskylldtt

Huuder 50

Wadmell 208 allnne

Bergennfisch 40½ punnd 6 b:mk

Forrinng 48½ dr 11 ß

Wiisöer 12 Hudelaug

Ledinng 4 dr 6½ alb.

.

Gulbranndtzdalls Jordebog.

Rinngeböe Sogenn

Lunnde Kronnegodtzs, 1½ huud, 2 punnd 6 mk fisch, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Strannde Kronnegodtzs, 1½ huud, 2 punnd 6 mk fisch, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Mellum Kronnegodtzs, 3 schinnd, 9 mk fisch, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Wpsall erchebisp godzs, ½ huud, 18 mk fisch, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Lösßnnes erchebisp godtzs, 9 schinnd, 1 punnd 3 mk fisch, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Strannde erkebisp godtzs, ½ huud, 18 mk fisch, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Gunndestad erkebispgodtzs, 1½ huud, 2 punnd 6 mk fisch, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Nordböe erkebisp godtzs, 15 allne Vadmell, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Thorsgaard Hammer Stichtens:, 1½ huud, 2 pund 6 mk fisch, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Röruiig Hammer Stigtens g:, 1 huud, 1½ punnd bergfisch, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Backe Hammer St:, 1½ huud, 2½ punnd 3 mk fisch, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Nordrinn Hammer St:, 1½ huud 3 schinnd, 2½ punnd 3 mk fisch, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Segelstad Hammer St:, 1½ huud, 2 punnd 6 mk fisch, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Skinnigsruud, 3 Kalfschinnd, 9 mk fisch, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Raattnnes Hammer Stigtens g:, 1 huud, 18 mk fisch, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Ellffuestad Hammer St:, 3 schinnd, 9 mk fisch, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Nordrim Hammer St:, 1 huud 3 schinnd, 1½ punnd 9 mk fisch, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Berge Hammer St:, ½ huud, 18 mk fisch, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Hiellde Hammer St:, 9 schinnd, 1 punnd 3 mk fisch, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Ellffuestad Hammer:, ½ huud, 18 mk fisch, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Raae Kleff Hammer St:, 3 schinnd, 9 mk fisch, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Ruudj Kronnegodtzs, 9 schinnd, 1 punnd 3 m fisch, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Böe Kronnegodtzs, 9 schinnd, 1 punnd 3 mk fisch, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

 

Ødegaarder och smaa Partter

Mußeuolld erkebisp godzs, 3 schinnd, 9 mk fisch

Mörk Hammer St:, ½ huud, 18 mk fisch

Lunnde Kronnegodzs, ½ huud, 18 mk fisch

Onnßhuus, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Offre Gunndstad, 6 ß [forinng], 1½ alb ledinng

Offre Gudstad, 2 ß forinng, ½ alb ledinng

Schourp, 4 ß forinng, 1 alb ledinng

Throstagger, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Skrukeruud, 2 ß forinng, ½ alb ledinng

Prestruug, 1ort forinng, 2 alb ledinng

Smideßeg, 4 ß forinng, 1 alb ledinng

Hembrenn, 4 ß forinng, 1 alb ledinng

Ruudj, 4 ß forinng, 1 alb ledinng

Thegge, 1 ß forinng, ½ alb ledinng

Hougstad, 6 ß forinng, 1½ alb ledinng

Forrestad, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Brinngeruud, 4 ß forinng, 1 alb ledinng

Böe, 4 ß forinng, 1 alb ledinng

Huitteruud, 2 ß forinng, ½ alb ledinng

Lilleßetter, 1 ß forinng, ½ alb ledinng

Broeßetter Kronnegodzs, 2 Kalfschinnd, 2 ß forinng, ½ alb ledinng

Hougstad, 2 schilling forinng, ½ alb leding

Wannaas Kronnegodzs, ½ huud, 2 ß forinng, ½ alb ledinng

Wannaas 2e. Kronnegodzs, ½ huus, 2 ß forinng, ½ alb ledinng

Ganneruud, 2 ß forinng, ½ alb ledinng

 

Forrinng Wiisöer och Vdfare Ledinng, som oppeberris aff Cannike thiennere, Preste thiennere, Hermenndzs thiennere och sielfeigenndis Bönnders godzs, till Kong: Mayttzs:

Börge, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Börge 2e., ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Börgenn, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Sylltte, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Hielltte, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Syllte 2e., ½ dr forinng, 4alb ledinng

Bradstad, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Thuogaard, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Wpsall, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Lösnnes, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Haage, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Ornnes, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Thoffte, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Linnduiig, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Segellstad, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Myrre, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Berge, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Mellum, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Raattnnes, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Ragkleff, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Thromsnnes, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Flyenn, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Mykinng, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Mykinng 2e., 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Romßaas, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Romßaas 2e., ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Romßaas 3e., ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Od[l]ow, ½ dr forring, 4 alb ledinng

Branndstad, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Wettestad, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Vettestad 2e., ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Guttu, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Höye, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Böe, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Bretteig, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Börge, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Börge 2e., ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Qualle, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Kolldstad, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Kolldstad 2e., ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Berge, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Höygstad, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Gunndstad, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Nordrim, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Nordrim 2e., 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Kollstad 3e., ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Ruudj 2e., ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Lunnde, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Lunnde 2e., 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Sunndstad, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Setter, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Wdlow, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Romßaas, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Hougstad, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

 

Dette effter.ne godzs godzs* haffuer Konng: Maytts bekommitt aff Frw Giöruell, Menns forinngen och Ledinngenn er thilfornne inndförd

Berge 1½ huud

Onnßhuus ½ hud

Myrre ½ huud

Linnduiig 2½ huuder

Börgenn 2 huuder

Orenn öde ½ huud

Aarnnes 3 schinnd

Øffre Gunndestad 9 schinnd

 

Summa Rinngeboe Sogenn

Lanndskylldtt

Huuder 30½ – 2 schinnd

Wadmell 15 allnne

Bergennfisch 31½ punnd

Forinng 35½ dr 6 ß

Ledinng 2½ dr 15 ß 1 album.

.

Gulbranndtzdalls Jordebog.

Øier Sogenn

Kleffue Kronnegodtzs, 1½ huud 3 schinnd, 2½ punnd 3 mk fisch, ½ dr forinng

Glumstad Kronnegodzs, 3 schinnd, 9 mk fisch, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Bratteruud Kronnegodtzs, ½ huud, 18 mk fisch, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Jader erkebispgodtzs, ½ huud, 18 mk fisch, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Bryenn erckebisp godzs, ½ huud, 18 mk fisch, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Berge erckebispgodtzs, 9 schinnd, 1 punnd 3 mk fisch, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Thannde erckebispgodtzs, 1 huud, 1½ punnd bergfisch, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Wadum Hammer Stigtenns:, 2 huuder, 3 punnd fisch, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Bryenn Hammer St:, 1 huud, 1½ punnd fisch, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Mußhuus Hammer St:, 1 huud, 1½ punnd fisch, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Moe Hammer St:, 1½ huud, 2 punnd 6 mk fisch, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Moe 2e. Hammer St:, 1½ huud, 2 pund 6 mk fisch, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Gilldeböe Hammer:, ½ huud, 18 mk fisch, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Liid Hammer St:, 9 schinnd, 1 punnd 3 mk fisch, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Luncke Hammer St:, ½ huud, 18 mk fisch, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Schonnßberrig Hammer St:, ½ huud, 18 mk fisch, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Hoffrenn Hammer St:, 1½ huud, 2 punnd 6 mk fisch, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Hunndefoß, 2 huuder, 3 b: punnd fisch

 

Ødegaarder oc smaa Parter

Hoff erckebisp godzs, ½ huud, 18 mk fisch

Marckeböell erckebispgodtzs, ½ huud, 18 mk fisch

Berge erckebispgodtzs, ½ huud, 18 mk fisch, 4 ß forinng, 1 alb ledinng

Huollenn erckebispgodtzs, 3 schinnd, 9 mk fisch

Vdgaard erckebispgodtzs, 4 schinnd

Ruud erckebisp godzs, 3 Kalschinnd, 9 mk fisch

Dollow erckebispgodtzs, ½ huud, 18 mk fisch

Quam Hammer St:, ½ huud, 18 mk fisch

Bogstad Hammer St:, 3 schinnd

Quam 2e. Hammer St:, ½ huud, 18 mk fisch

Quenndall Hammer St:, 3 schinnd

Neder Moe Hammer St:, 3 schinnd, 9 mk fisch

Quam 3e., ½ huud, 18 mk fisch, 1 ort foring, 2 alb ledinng

Moe 2e. Hammer St:, 3 schinnd, 9 mk fisch, ½ ort foring, 1 alb ledinng

 

Thisße effterschr.ne gaarder och Rödningspladtzer erre nyligenn oprödnne

Börge, 4 ß forinng, 1 alb ledinng

Nestinng, 2 ß forinng, ½ alb ledinng

Raaböell, 2 ß forinng, ½ alb ledinng

Krucke Kronnegodzs, 3 schinnd, 2 ß forinng, ½ alb ledinng

Oerstad, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Mogeruud Kronnegodzs, 2 schinnd, 1 ß forinng, ½ alb ledinng

Biörnnestad, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Mellum, 4 ß forinng, 1 alb ledinng

Hiellningstad, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

 

Forrinng och Wdfare Leding som oppeberris aff Canicke bönnder, Preste bönnder, Hermendzs Bönder och Jordeinendis Bönnder thill Konng: Maytzs:

Hunder, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Jlle, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Kallder, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Jörrestad, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Liid, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Liid 2e., 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Mogeliid, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Houg, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Jeffnner, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Wadum, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Hofrenn, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Böe, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Skoddenn, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Luncke, ½ dr forinng, 4 alb leding

Gilleboe, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Rinndall, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Lönngaard, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Schodden 2e., ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Stadtzbirgh, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Foßum, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Simenngaard, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Prestegaard, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Thorstad, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Glemmenn, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Ennge, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Wadum, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Bierke, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Ofixstad, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Houg, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Houg 2e., ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Ellestad, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Hoffde, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Huall, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

 

Summa Øier sogenn

Lanndskylldt

Huuder och Hudelaug 23½ – 3 schinnd

Bergennfisch 33½ pd 6 mk

Forrinng 23½ dr 7 ß

Ledinng 1½ dr 15 ß 1 alb.

.

Gulbranndtzdalls Jordebog.

Gusdals Sogenn

Hoell erckebisp godtzs, ½ huud, 18 mk fisch, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Enngelannd erckebispgodtzs, 1½ huud, 2 punnd 6 mk fisch, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Emmstad(?) Hammer St:, 1½ huud, 2 punnd 6 mk fisch, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Heggenn Hammer St:, 1½ huud, 2 punnd 6 mk fisch, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Thofft Hammer St:, 1 huud, 1½ punnd fisch, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Østrinng Hammer St:, 1 huud 3 schinnd, 1½ punnd 9 mk fisch, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Offrenn Hammer St:, 1½ huud, 2 punnd 6 mk fisch, ½ dr forinng, 4 alb leding

Kleffue Hammer St:, 4 schinnd, 9 mk fisch, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Borregaard Hammer St:, ½ huud, 18 mk fisch, 2 alb ledinng

Fosßetter Hammer St:, 2 huuder, 3 punnd fisch, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Fosßetter 2e., 2 huuder, 3 punnd fisch, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Foßetter 3e., 1½ huud, 3 punnd 6 mk fisch, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Kragboell Hammer St:, 3 schinnd, 9 mk fisch, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Foßetter 4e., 1½ huud, 2 punnd 6 mk fisch, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Kalldstad Hammer St:, 1 huud 3 schinnd, 2 punnd 9 mk fisch, 1ort forinng, 2 alb ledinng

Böe Hammer Stigtes godtzs, 1 huud, 1½ punnd fisch, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Brottland Hammer Stig:, ½ huud, 18 mk fisch, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Sönnstegaard Hammer:, ½ huud, 18 mk fisch, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

 

Ødegaarder oc smaa Partter

Börrislunnd Kronnegodtzs, 3 schinnd, 9 mk fisch, 2 ß forinng, ½ alb ledinng

Bölle Kronnegodtz, 2 schinnd

Stennkißdall Kronnegodtzs, 6 schinnd, 2 ß forinng, ½ alb ledinng

Dannemangaard, ½ huud, 18 mk fisch

Thörrißböell Hammer:, 2 schinnd, 6 mk fisch

Hummellhollmb Hammer:, 3 schinnd, 9 mk fisch

Myrre Hammer St:, ½ huud, 18 mk fisch

Hauge Hammer St:, 3 schinnd, 9 mk fisch

Nudestad Hammer St:, 3 schinnd, 9 mk fisch, 4 ß forinng, 1 alb ledinng

Kiöß Hammer St:, 3 schinnd, 9 mk fisch, 2ß forinng, ½ alb ledinng

Myrre 2e., ½ huud, 18 mk fisch

Øster Hagge Hammer:, 3 schinnd, 9 mk fisch

Foße Hammer St:, ½ huud, 18 mk fisch

Mellum Hammer St:, 3 schinnd, 9 mk fisch

Bergißgiord Hammer St:, 3 schinnd, 9 mk fisch

Thege Hammer St:, 3 schinnd

Biskopslod Hammer:, 2 schinnd

Bretting, 6 schinnd, 18 mk fisch

Kannickeruud, 3 schilling foring, 1 alb ledinng

Kius, 4 ß forinng, 1 alb ledinng

Vellenn, 6 ß forinng, 1½ alb ledinng

Skodim, 2 ß forinng, ½ alb ledinng

Grytte, 1 ort forinng, ½ ß wiisöer, 2 alb ledinng

Gappell, 3 ß forinng, ½ alb ledinng

Finndtzruud, 2 ß forinng, ½ alb leding

Melbye Kronnegodtz, 2 schinnd, 1 ß forinng, ½ alb ledinng

Stubberuud, 2 schinnd, 1 ß forinng, ½ alb ledinng

Harstad, 2 ß forinng, ½ alb ledinng

Quißbye, 4 ß forinng, 1 alb ledinng

Nesß, 2 ß forinng, ½ alb ledinng

 

Forring och Vdfare ledinng som opeberis af Canicke Bönnder, Preste Bönnder, Kircke bönnder och Odalls Bönnder till Konng: Maytzs:

Liudum, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Lunnde, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Foune, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Foune 2e., ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Manndstad, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Lanndßetter, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Berge, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Sörböe, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Böe, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Aflunnd, ½ dr foring, 4 alb ledinng

Stenner, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Stenner 2e., ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Hidenn, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Rinnstad, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Vellstad, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Wodim, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Nordrim, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Giefßenn, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Giefßenn 2e., 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Vpsall, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Faarestad, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Wolld, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Volld 2e., ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Wolld 3e., ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Requam, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Fierdrum, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Segelstad, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Froßenn, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Froßenn 2e., ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Osterliid, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Liid, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Rinnstad 2e., ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Foxenn, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Hoell, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Hoell 2e., 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Brudall, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Koldstad, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Effuennuolld, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Krogböell, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Sonnstehage, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Bierkehage, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Solfßetter, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Solberg, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Solberrig 2e., ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Vlstad, ½ dr forinng, 4 alb leding

Wlldstad 2e., ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Böe, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Böe 2e., ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Hanneberg, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Mockelböe, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Sönnsteböe, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Kierkeböe, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Huall, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Norstegaard, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Klobbe, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Hauge, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Melböe, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Suerreflod, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Nudellstad, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Sörre Sölfßetter, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Hofde, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Lequamb, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

 

Disße effter.ne gaarder erre nyligenn formerit

Bratlannd, 2 schinnd, 6 mk fisch, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Theyge, 3 schinnd

Melbye, 4 schinnd

 

Summa Gusdals Sogenn

Lanndskylldtt

Huude roch Hudelaug 27 – 4 schinnd

Bergennfisch 37 pund 6 b:mk

Forring 35 dr 1 ß

Ledinng 3 dr 1½ ort 1 ß 2 alb

Wiisöer ½ ß

.

Gulbranndtzdalls Jordebog.

Faaberigs Sogenn

Offer Jorstad Kronnegodtzs, 1 huud, 1½ punnd fisch, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Hoff erckebisp godtzs, 1½ huud, 2 punnd 6 mk fisch, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Bellunng erkebispgodtzs, 1 huud, 1½ punnd fisch, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Burte erckebispgodtzs, 1½ huud, 2 punnd 6 mk fisch, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Liußgaard Hammer St:, 2 huuder, 3 punnd fisch, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Mellum Hammer St:, 2 huuder, 3 punnd fisch, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Jörstad Hammer St:, 1½ huud, 2 pund 6 mk fisch, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Skurßetter Hammer St:, ½ huud, 18 mk fisch, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Lunnde Hammer St:, 1 huud, 1½ punnd fisch, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Schoggestad, ½ dr forinng, 18 mk fisch, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Sirreruud, 1 huud, 1½ pund fisch, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Rönne Hammer St:, 2 huuder, 3 pund fisch, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Ørre Hammer St:, 1 huud, 1½ punnd fisch, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Lille Hammer, 1 huud, 1 ort foring, 2 alb leding

Offrenn, 1 huud, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

 

Ødegaarder oc smaa Parter

Studtzs Hoffuidöegotzs, ½ huud, 18 mk fisch, 4 ß forinng, 1 alb ledinng

Dußeruud erckebispgodtzs, 5 schinnd, ½ punnd fisch

Glomstad erckebispgodtzs, ½ huud, 18 mk fisch

Ramberiig erckebispgodtzs, 3 schinnd, 9 mk fisch

Ruud Hammer St:, ½ huud, 18 mk fisch

Setter Hammer St:, 3 schinnd

Lilleberrig Hammer St:, ½ huud, 18 mk fisch

Quernner Hammer Stichtens:, ½ huud, 18 mk fisch

Bierke Hammer St:, 5 schinnd, ½ punnd fisch

Wiigennes Hammer St:, 5 schinnd, ½ punnd fisch

Biscops löcke Hammer St:, 3 schinnd, 9 mk fisch

Eckre Hammer St:, ½ huud, 18 mk fisch

Nygaard Kronnegodtzs, ½ huud, 18 mk fisch, 4 ß forinng, 1 alb ledinng

Setter Kronnegodtzs, 3 schinnd, 1 ß forinng, ½ alb ledinng

Smidtzruud, 2 ß forinng, ½ alb ledinng

Ellingsberg, 3 ß forinng, 1½ alb ledinng

Hueßenn, 4 ß forinng, 1 alb ledinng

Hoffuerliidenn, 2 ß forinng, ½ alb ledinng

Grönnliidenn, 5 ß forinng, 1½ alb ledinng

Vllelannd, 4 ß forinng, 1 alb ledinng

Wllelannd lille, 1 ß forinng, ½ alb ledinng

Rinngdall Kronnegodtzs, 2 schinnd, 1 ß forinng

Liidenn Kronnegodtzs, 1 schinnd, 1 ß forinng, ½ alb ledinng

Gilleberrig, 2 ß forinng, ½ alb ledinng

Oudennhuus, 2 ß forinng

Huall, 1 ß forinng, ½ alb ledinng

Thorgierßruud, 4 ß forinng, 1 alb ledinng

Huollenne, 2 ß forinng, ½ alb ledinng

Armeliid, 1 ort forinng, ½ ß wiisöer, 2 alb ledinng

Kosteruud, 2 ß forinng, ½ alb ledinng

Hönnekleff, 3 ß forinng, 1½ alb ledinng

Dalleruud, 1ß forinng, ½ alb ledinng

Hage, 4 ß forinng, 1 alb ledinng

Huollenn, 4 ß forinng, 1 alb ledinng

Höystmelinng, 1½ schinnd, 2 ß forinng, ½ alb ledinng

Bresßett, 3 ß forinng, 1½ alb ledinng

Suorstad, 5 ß forinng, 1½ alb ledinng

Beßeruud, 6 ß forinng, 1½ alb ledinng

Skinndtzeruud, 3 ß forinng, 1 alb ledinng

Ourestad(?), 2 ß forinng, ½ alb ledinng

Setter, 2 ß forinng, ½ alb ledinng

 

Forinng och Vdfare Ledinng som opberris till Konng: Maytzs: aff Cannicke Bönnder, Preste Bönder, Kierke bönnder, Heremenndzs bönnder och Odalls Bönnder.

Brattberrig, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Lanngßetter, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Lanngßetter 2e., 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Ranneruud, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Ericksgaard, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Hollme, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Sanidstad, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Berge, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Fogstad, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Biörnnestad, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Skurstad, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Hoffuinn, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Hoffuin 2e., ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Nordhoffuin, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Rinndall, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Rammenn, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Bierke, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Thraaßetter, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Raffueruud, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Westenn, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Lunndegaard, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Wedum, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Flyflett, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Presteruud, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Liid, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Flogstad, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Thollißruud, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Suoghoell, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Gustum, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Jorstad, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Jorstad 2e., ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Ofstadall, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Dall, ½ dr forinng, 4 alb ledinng

Dall 2e., 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Siuffuertzruud, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Quaruud, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

 

Summa Faaberrig Sogenn

Lanndskylldtt

Huuder och Huudelaug 24½ – 2 schinnd

Bergennfisch 32 punnd 6 b:mk

Forring 23 dr

Ledinng 1½ dr 13½ ß

Wiisöer ½ ß

 

Summarum offuer Guldbrandtzdalls Fogderie

Lanndskylldtt

Huuder 265½ – 4½ schinnd

Wadmell 566 alne

Bergennfisch 236 punnd

Forinng 291½ dr 1 ort 3 ß —

Wiisöer 90 Hudelaug 10 schinnd 1 ß

Ledinng 24 dr 10½ ß 1 alb som huer 3e. Aar Vdgiffuis och dett Aar 605 seeniste er oppeborrenn.

.

Moss Fogderie

Rygge Sogenn

Moss

Waalle Sogenn

Raade Sogenn

Suindall

Onnsöenn

Thunne Sogenn

Jdde Skibrede

Edtzberg Sogenn

Thrygstadt Sogenn

Askim sogenn

Berg sogenn

(noe Oslo stigtsgods og Hovedögods)

Moss Fogderie

Wiigen

Jlluff Hoffuidöegodzs 5 tr malltt

Konigback Hoffuidöe: 4 tr malltt

Hiellmstad Hoff: 4 tr malltt

Hufftofft Hoff: 3 tr malltt

Summa Borgssyssell och Wiigen

Huuder 14½

Malltt 5½ pd 16 tr.

Summa Moss Fogderie

Lanndskylldtt

– –

.

Rettighedt aff S: Anna Gilde godtzs vdj Thönnßberg

Laügderdall vdi Brunlaug Lenn

Stennßholld 1 punnd 1fj malltt

Onnsöenn

Haaberrig 2 huuder

Thönnsberig Bye

Smörberrig ½ dr lanndschylld, 2 alb ledinng

Jörgenn Sommers tofft 5 ß 1 alb ledinng

Enn tofft som Las Bödiker hafde och nu ligger öde, menns naar der boer folck paa gifuis der af 6 ß

Jörgenn Claußens tofft 16 alb.

Haagen Thömmermandz tofft 16 alb

Niells Pederßenn vdi Hougenn 16 alb

Thor Neßis thofft 8 alb

Thönnsberg Lhenn

Borge Sogenn

Lyrrn ½ punnd salltt

Waalle Sogenn

Aff enn Ødegaard som Jörgen Thorbye bruger 1 fjerinng salltt

Strömb Sogenn

Lerum som Carll bruger 8 lißpd salltt

Sliide Herrit

Hofgiorde 4 huuder

Enn saugfoß ligger vnnder Hoff giorde som er nyligenn satt for lanndskylld, och skyllder aarligenn 2½ daller.

Jesßiig 4 huuder

Summa S: Anna Gilde Godtzs

Peninge 3 daller

Malltt 1 pund 1fjg

Norstsalltt 1 punnd 3 lißpd.

Huuder 10

Ledinng

Peninge 3 ortt 2 alb.

.

Disse effter.nne Gaarde haffuer Konng: Maytzs beommitt af Kanud Grubbe.

Brunlag Lhenn

Berg Sogenn

Dolffuenn 3 huuder Lanndschylld

Hollimn 3 huuder

Annduigh 2 huuder

Summa Huuder 8.

Ledinngen aff for.ne garde opber Konng: Maytzs Befallingsmannd offuer for.ne Lhenn.

.

 

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML koder og -attributter:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>