Erkebiskopens jordegods sønnafjells – Sankt Olavs jorder: inntektsregnskap 29.9 1560 – 29.9 1561

Jord. Norsk eiendomshistorie, publisert på © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 2002-2003. Utgave 11.02 2003. Gjengitt etter Norske lensrekneskapsbøker 1548-1567, bind 2. Rekneskap for Akershus len 1560-1561 (utgitt av Riksarkivet, Oslo 1937), s. 189-192. Der utgitt etter originalen i Riksarkivet, Regnskaper og jordebøker eldre enn 1570, nr. 4.1. I gjengivelsen er staveformene for person- og stedsnavnene beholdt, mens landskyldsummene er normalisert.


Opbørsell aff erckiebispens gotz synden fieltz

Nanndestadt sogen

Lauritz Schiennem 1 fj. malt

Oluff Bierttnneß 1 pund malt

Gierdrum sogen

Haluord Wanng ½ pund malt

Vllensager sogen

Joger Lodenng 1½ pund malt

Lanndt

Alff Neß 1½ daler for 3 huder

Ranney Berg ½ daler for 1 hud

Siuord Tindrenn ½ daler for 1 hud

Tordtt Jerriiswoll ½ daler for 1 hud

Wardall

Peder Hage 1 daler for 2 huder

Børge

Suennd Suennes 1 daler for 2 huder

Tothenn

Anund Ennger 1 pund 2 lispund malt

Jørgenn Gilo 4 lispund malt i akterstad

Hadæland

Gisle Alm 3 pund 1 fj. malt

Lauritz Mollestadt 2½ pund malt, 1 pund mel

Sirij Helleager 2 pund malt, 1 pund mel

Vlff Morestadt 1 fj. malt

Jonn Dellin 15 lispund korn og 1 lispund i akterstad

Ringerige

Olbiørnn Giermelbo 1 pund malt

Øye sogen

Mageliidtt ½ daler, 3½ pund fisk, 6 mark fisk, 1½ hud

Jader ½ daler for 1 hud

Brønn ½ daler, 1½ pund fisk

Berg 18 mark fisk, 1 hud

Bergum 1 hud

Faaberg sogen

Diiserudtt 18 mark fisk

Hoff 1 hud, 1½ pund fisk og ½ daler for 1 hud

Glimestadt 1 hud

Børie 1½ pund fisk, 1½ hud og 1 ort for ½ hud

Bølunnge 3 pund fisk, 1 hud

Øffrenn ½ daler for 1 hud

Raffnneberg 18 mark fisk

Bischopsgordenn 2 kalvskinn

Voge sogen

Solgenn ½ daler for 6 alen vadmel

Rammegordtt 12 alen vadmel

Jungstadtt 3 alen vadmel

Rodestadt 12 alen vadmel

Lunde 6 alen vadmel

Lunde 2 alen vadmel

Sleske 16 alen vadmel

Lum sogen

Sperstadtt 8 alen vadmel

Branndaas 12 alen vadmel

Schrinnde 8 alen vadmel

Huale 8 alen vadmel

Liidt 20 alen vadmel

Bredenn Eng 8 alen vadmel

Liidt anden gordt 12 alen vadmel

Toffthe 3 alen vadmel

Lessøø och Doffre

Sperholtt 16 alen vadmel

Giordtt och Staffuern 12 alen vadmel

Liidenn 12 alen vadmel

Hattrenn 12 alen vadmel

Elffuestadt 16 alen vadmel

Selie 6 alen vadmel

Karby 6 alen vadmel

Vdgaardt 8 alen vadmel

Hoffuin 12 alen vadmel

Botthim 6 alen vadmel

Botthim andenn 12 alen vadmel

Sthennegordt 8 alen vadmel

Liidtt 16 alen vadmel

Liindenn 2 mark for 8 alen vadmel

Bischopsgordenn 8 alen vadmel

Warckindt 12 alen vadmel

Berg 8 alen vadmel

Suenndsgordtt 12 alen vadmel

Lindtzøø 3 alen vadmel

Wirus 3 alen vadmel

Fronn sogen

Korstadtt 20 alen vadmel

Rolstadt 15 alen vadmel

Dalseg 15 alen vadmel

Nordby 15 alen vadmel

Hage 15 alen vadmel

Jssenn 25 alen vadmel

Forbrygdtt 20 alen vadmel

Syltteslette 15 alen vadmel

Haralstadtt 10 alen vadmel

Buckoll 5 alen vadmel

Fossenn 5 alen vadmel

Klepstadtt 10 alen vadmel

Liestadtt 20 alen vadmel

Liestadt anndenn 15 alen vadmel

Liiestadtt 3, 15 alen vadmel

Hage 3 alen vadmel

Ringebo sogen

Berg 1½ pund fisk

Leffuersnes 1 hud, 18 mark fisk

Opsall 1 hud

Stranndt 1 hud

Smedstadt 18 mark fisk, ½ hud

 

Summarum paa opbørsell aff forschreffne erchiebispenns gotz her syndennfieldtz

daler 8, 1 ort

penninger 2 mark

malt 13½ pund 1 lispund

mel 2 pund

korn 16 lispund

huder 11½

kalvskinn 2

bergerfisk 16½ pund

vadmel 541 alen

.

Legg igjen et svar